www.archive-org-2013.com » ORG » V » VAGLEDARFORENINGEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 264 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Sveriges vägledarförening | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: .. 2 oktober:.. Finlandssvenska Vägledardagar.. Kalendern.. Svara på månadens etikfråga!.. Etikfråga.. Prenumerera på.. vår medlemstidning.. Vägledaren.. Hem.. Vägledning.. Länkar.. Föreningen.. Vägledaren.. Styrelsen.. Ordföranden har ordet.. Stadgar.. Årsmöte.. Bli medlem.. Medlemsbrev.. Arkiv.. Hedersmedlemmar.. Remissvar.. Lokala grupper.. Konferenser.. Nationella.. Internationella.. Internationellt.. Stipendierapporter 2011.. STUDENT.. Umeå.. Stockholm.. Malmö.. Etisk deklaration.. Etiska riktlinjer.. Etiska rådet.. Historik.. Kontakta etikrådet.. Äldre etikfrågor.. Sveriges vägledarförening.. Högsta vinsten.. 9 augusti 2013.. Precis som förra året så finns det möjlighet att vinna.. Läs mer ».. Imagine the future you never knew before.. 1 juli 2013.. Sveriges Vägledarförening vill med årets konferens kasta ljus på frågeställningar som; Vilka är våra kartor i möten med människor med olika kulturell bakgrund? Hur påverkar den nya världsordningen  ...   2013.. Det är du som är med och avgör vem som har möjlighet att få vägledarpriset genom att föreslå kandidater att välja ibland.. Academiastipendier 2014.. En glädjande nyhet så här i försommartider.. Sveriges Vägledareförening har åter igen efter ett par års uppehåll blivit beviljade pengar för ett antal stipendier för våren 2014 för studieresor ut i Europa.. Remissvar.. 21 maj 2013.. Sveriges vägledarförenings styrelse är fortsatt flitiga.. Vägledarpriset.. Vem vill du nominera?.. Nomineringsblankett.. Kommande händelser.. 2013-10-02:.. Visa alla händelser.. Nyheter.. Till nyhetsarkivet.. Sveriges vägledarförening finns i hela landet.. Hitta din lokala grupp.. Till sidans topp.. Kontaktuppgifter.. Sveriges Vägledarförening.. c/o Lena Dahlgren,Rosenvägen 14, 518 42 Sjömarken.. vagledarforeningen@gmail.. com.. Webmaster.. Johanna Möller.. jjmoller@live.. se.. Lokala grupper »..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kalender | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Kalender.. 2 oktober: Finlandssvenska Vägledardagar.. Datum: onsdag, 2 oktober, 2013 - 11:00.. Slutar: torsdag, 3 oktober, 2013 - 15:30.. Plats: Radisson Blue Marina Palace Hotell, Slottsgatan 22 Åbo.. Vägledning på svenska i Finland skall erbjudas på lika villkor som till majoritetsbefolkningen.. För att utveckla svensk vägledning behöver koordineringen mellan befintliga organisationer och funktioner stärkas.. Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet har sedan 1 januari 2013 i uppdrag att koordinera vägledning på svenska i Finland.. Som grund till koordineringen ligger det arbete som gjordes i det nationella ESF-projektet EDU-vuxen.. Studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer och psykologer vit  ...   med temat Vägledning 2020 som behandlar dagsaktuella och framtida frågor inom vägledning.. Program.. Ytterligare information ger Sivia Ekman tfn 0295 018 624 eller epost:.. silvia.. ekman@avi.. fi.. fram till 31 maj 2013, från och med 3 juni kan ytterligare information fås av Carola Bryggman 0295 018 612 eller epost:.. carola.. bryggman@avi.. Deltagande är kostnadsfritt, men deltagarna står själva för rese- och boendekostnader.. Augusti 2013.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31..

  Original link path: /kalender
  Open archive

 • Title: Vägledaren | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Tidningen "Vägledaren i utbildning och arbetsliv" är en tidskrift som ägs av Sveriges Vägledarförening (SVF).. Den utkom första gången 1975 då under namnet "SYO-bulletinen".. Tidningens huvudmålgrupp är medlemmar i SVF, studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer, privata som offentliga samt anställda på Arbetsförmedlingen.. Vägledaren har som redaktionellt program att rapportera om aktuella händelse, forskning och utveckling inom studie- och yrkesvägledningsområdet.. Vägledaren ska också vara ett forum för debatt och informationsutbyte inom SVF..  ...   Tfn: 08-505 667 83.. Epost:.. maggan@ad4you.. Teknisk information om du vill annonsera.. Institution som vill prenumerara på Tidskriften Vägledaren vänder sig till BTJ, Swets eller annan prenumerationsservice.. Ange institutionens namn, avdelning, ev namn på mottagare samt adress.. Prenumerationsavgift 350 kr/år(moms utgår ej).. Medlemmar i Redaktionen.. c/o A.. Söderlund.. Vävstuguvägen 12, 862 41 NJURUNDA.. Telefon 060-310 89.. E-post:.. agneta.. soderlund@bahnhof.. soderlund@skola.. sundsvall.. Hörnedalsgatn 34.. 63222 Eskilstuna.. Telefon: 0709695564.. Inger Andersson.. tfn:.. inger.. anderson@gmail.. Redaktionen..

  Original link path: /v%C3%A4gledaren
  Open archive
 •  

 • Title: Om studie- och yrkesvägledning | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Om studie- och yrkesvägledning.. För vägledare i utbildning och arbetsliv.. Vägledning inför studie- och yrkesval, inför omställningssituationer i arbetslivet eller som ett led i en yrkesinriktad rehabilitering ges av olika kategorier av vägledare.. Dessa återfinns i skolor, i vägledningscentra, på arbetsförmedlingar, högskolor och universitet eller på arbetsplatser i privat och offentlig sektor.. Den ökande internationaliseringen av utbildnings- och arbetsmarknader för också med sig ett behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna.. Många människor är under olika skeden av sin yrkeskarriär och levnadsbana i behov av vägledning.. Sveriges Vägledarförening verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen  ...   professionell vägledare, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad levnadsbana.. Sveriges vägldarförening vänder sig till.. alla med intresse av studie- och yrkesvägledning.. Sveriges Vägledarförening (SVF) organiserar vägledare inom skolor, vägledningscentra, arbetsförmedlingar, högskolor eller på arbetsplatser privat och i offentlig sektor m.. m.. Föreningen verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet skall präglas av professionalitet och god etik.. Medlem i SVF kan den bli som ansluter sig till föreningens målsättning.. SVF har cirka 1200 medlemmar..

  Original link path: /om-studie-och-yrkesv%C3%A4gledning
  Open archive

 • Title: Länkar | Sveriges Vägledarförening
  Original link path: /l%C3%A4nkar
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Föreningen | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Den ökande internationaliseringen av utbildnings- ocharbetsmarknader för också med sig ett behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna.. Vägledningen är en process som bedrivs inom en institution/organisation där en professionell vägledare,.. med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad levnadsbana.. ".. Ur Sveriges Vägledarförenings Etiska deklaration.. :.. Sveriges Vägledarförening, som bildades 1975, är en ideell förening med syfte att:.. Påverka samhället för att undanröja orättvisor inom skola och arbetsliv och främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete.. Stimulera debatten om studie- och yrkesvägledning.. Förbättra studie- och yrkesvägledningens innehåll, etik, metoder och organisation.. Uppmuntra forskning inom studie- och yrkesvägledning.. Stödja medlemmar i frågor av principiell men icke-facklig natur.. Främja samarbete mellan alla som sysslar med studie- och yrkesvägledning.. Verka för samarbete med andra länder i studie- och yrkesvägledningsfrågor.. Medlemmar.. Föreningen organiserar vägledare som arbetar med studie- och yrkesvägledning.. Medlem kan den bli som ansluter sig till föreningens målsättning.. Föreningen har cirka 1200 medlemmar.. Den enskilde medlemmen utgör föreningens demokratiska bas, men  ...   Internationell samverkan.. Föreningen är med i Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning, NFSY, och är via denna också ansluten till den internationella vägledarorganisationen International Association for Educational and Vocational Guidance, IAEVG.. Föreningen är även engagerad i europeisk samverkan inom vägledningsområdet.. Föreningen har antagit en etisk deklaration vars syfte är att.. utgöra ett stöd för föreningens medlemmar i vägledningsarbetet.. erbjuda individer och grupper skydd i vägledningssituationen,.. informera uppdragsgivare och allmänhet om föreningens ståndpunkt i etiska frågor och stärka förtroendet för verksamheten.. Etiskt råd.. Till stöd för föreningen och den enskilde vägledaren vid tvekan om den etiska deklarationens räckvidd eller i konfliktsituationer, kan problem hänskjutas till bedömning i föreningens etiska råd.. Sammankallande.. Katarina Petersson, kontaktuppgifter:.. katarina.. vagledarforeningen@telia.. Konferens.. Föreningen anordnar årligen en tvådagarskonferens kring aktuella frågor inom vägledning, utbildning, arbetsmarknad och samhällsdebatt.. Medlemskap.. Medlemsavgift är 350 kronor/år.. Studerande på studie- och yrkesvägledarutbildningen samt pensionärer: 100 kronor/år.. Medlemavgiften betalas in till Bankgiro: 5121-7958.. Tidigare medlemmar anger sitt medlemsnummer och nya medlemmar mailar till vår medlemsansvarige: Anita Edvinsson,.. medlemskapet ingår tidskriften Vägledaren.. Adress.. Sveriges Vägledarförening.. c/oLena Dahlgren.. Tollstorpsgatan 15 B.. 504 60 Borås..

  Original link path: /f%C3%B6reningen
  Open archive

 • Title: Styrelsen | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: På bild saknas Annika Skogh och Louise Andersson.. I länken nedanför finner du kontaktuppgifter till.. styrelsen..

  Original link path: /styrelsen
  Open archive

 • Title: Ordföranden har ordet nr 2/2012 | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Ordföranden har ordet nr 2/2012.. Ordförande har ordet.. Good day,.. I am Albert Gibson,my late client that have the same last name with yours died and left $ 19MILLION USD behind without no relative.. I want to present you as the heir of my late client's estate.. Contact me immediately if you are interested.. Regards,.. Mr.. Albert Gibson.. Härom veckan fick jag detta meddelande i min studievägledarbrevlåda.. Att Studievägledare är mitt efternamn var en nyhet för mig.. En ännu större nyhet var att vi studievägledare har en okänd välgörare som vill låta oss ärva drygt 130 miljoner SEK.. Tänk att vägledarlyftet genomförs genom ett arv!!! Mr.. Gibson vill att jag kontaktar honom omgående.. Det har jag inte gjort - detta är ett av de många bluffbrev som kommer till våra e-postlådor.. Men tänk $ 19 miljoner.. Däremot har Sveriges Vägledarförening tillsammans  ...   samtala kring studie- och yrkesvägledningen i Sverige.. Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening.. Studie- och yrkesvägledarna inom Lärarnas Riksförbund.. Ämnesrådet för studie- och yrkesvägledning inom Lärarförbundet.. Det finns flera skäl till att behandla studie-och yrkesvägledning ur både ett utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv.. Val av utbildning och yrke hänger samman.. För att klara detta stora uppdrag behövs en satsning på studie-och yrkesvägledningen.. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver en statlig styrning för att bli likvärdig över hela landet oavsett huvudmän.. Vi hoppas att vi får möjlighet att träffa er båda för en gemensam diskussion.. Enligt uppdrag.. Mats Olof-Ors.. ordförande Sveriges Vägledarförening.. När ni läser detta har vi kanske fått ett svar, läs mer på vår webbplats.. www.. vagledarforeningen.. org.. Samarbete kring gemensamma frågor är en styrka.. Brevet är ett exempel på detta.. Jag hoppas att vi under 2012 kan fördjupa och utveckla vår samverkan.. ordförande..

  Original link path: /ordf%C3%B6randen-har-ordet-nr-22012
  Open archive

 • Title: Stadgar | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Stadgar för Sveriges Vägledarförening.. § 1 Föreningens namn.. Föreningens namn är Sveriges Vägledarförening.. § 2 Målsättning.. Mom.. 1 Föreningen har till uppgift att utveckla vägledningen genom att.. påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagsmekanimser inom skola och arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbete.. stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.. bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.. uppmuntra forskning inom vägledning.. stödja medlemmar i frågor av pricipiell, men icke facklig karaktär.. främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.. verka för samarbete mellan andra länder i vägledningsfrågor.. Årsmötet prioriterar för varje år vad som ska fokuseras.. Mom 2 Vägledningens definition och etik finns i föreningens etiska deklaration.. § 3 Medlemskap.. 1 som medlem i föreningen kan upptas person som ansluter sit till föreningens målsättning.. 2 Juridisk person kan anslutas som stödmedlem.. 3 Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgiften.. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.. Medlemsåret omfattar ett kalenderår.. 4 Årsmötet kan utse hedersmedlemmar.. § 4 Organisation.. 1 Sveriges Vägledarförening verkar genom föreningsmöte (årsmöte, extra möte) styrelse, lokala eller regionala grupperingar samt nätverk av medlemmar.. 2 Medlemmar kan bilda grupper och nätverk som har mandat att verka inom SVF enligt riktlinjer som årsmöte/extra möte fastställer.. 3 Lokal eller regional grupp kan bildas inom ett geografiskt område som omfattar minst en kommun och där minst sex medlemmar så önskar.. Gruppen skall anmälas till styrelsen för godkännande.. Ett godkännande innebär att grupp kan använda föreningens namn och logo.. Godkännande av grupp gäller innevarande år.. Godkännandet fölängs med automatik om gruppen följer paragraf 4 till styrelsens belåtenhet.. 4 Lokal eller regional grupp skall verka i enlighet med SVF:s stadgar och av årsmöte/extra möte beslutande riktlinjer.. I övrigt är de självstyrande.. 5 Lokal eller regional grupp skall årligen till riksorganisationen insända årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.. 6 Nätverk kan tillfälligt bildas för att bevaka, verka i en spcifik fråga ller med ett spcifikt uppdrag (skrivande av remissvar etc.. ).. 7 Om lokal eller regional grupp upplöses, på egen begäran eller inte får styrelsens godkännande, tillfaller dess tillgångar SVF eller annan icke kommersiell verksamhet enligt protokollfört möte i gruppen.. § 5 Beslutande organ.. 1 Beslutande organ utgörs av föreningsmöte (årsmöte/extra möte).. 2 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:.. 1.. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.. 2.. Frågor om mötet har utlysts på rätt sätt.. 3.. Fastställande av dagordning.. 4.. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.. 5.. Val av två justerare, tillika rösträknare.. 6.. Val av sekreterare vid årsmötet.. 7.. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste året.. 8.. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet.. 9.. Fastställande av budget, medlemsavgift och riktlinjer för nästkommande verksamhetsår.. 10.. Val av ordförande och kassör för 1 år.. 11.. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för 2 å.. 12.. Val av halva antalet suppleanter med för dem fastställd turordning för 2 år.. 13.. Val av två revisorer jämte suppleanter, samtliga för 1 år.. 14.. Val av redaktionsmedlemmar coh absvarig utgivare för medlemsskrift, samtliga 1 år.. 15 Val av övriga funktionärer som erfodras.. 16.. Val av valberedning ( samt sammankallande) för  ...   medlem som lämnar fullmakt måste uppfylla kravet för närvaro på möte enligt moment 6 och 8.. 11 Kopia på justerat protokoll skall sändas till mötesdeltagare som så begär samt göras tillgänglig för alla medlemmar ( via hemsidan) senast tre månader eftert mötets avlsutande.. 12 Ordinarie årsmöte hålles senast den 15 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.. 13 Kallelse till årsmötet meddelas via tidskriften Vägledaren i sista numret för aktuellt verksamhets år och skal sneast 8 veckor före anslås på föreningens hemsida.. § 6 Extra möte.. 1 Styrelsen får kalla till extra möte ( se paragraf 5) om den så finner det påkallat.. 2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när det för angivet ändamål begärs av minst 10 procent av föreningens medlemmar eller av revisorerna.. 3 Kallelse till extra möte meddelas via tidskriften Vägledaren och skall senast fyra veckor före anslås på föreningens hemsida.. 4 I kallelsen anges, förutom tid och plats, de ärenden som skall behandlas.. Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.. § 7 Styrelse.. 1 Styrelsen ska bestå av ordförande och kassör, vald för ett år, jämte minst tre och högst fem övriga styrelsemedlemmar och minst tre och högst sex suppleanter, vilka samtliga väljs på två år.. Antalet beslutas av årsmötet med hänsyn tagen till föreningens medlemstal och ekonomi.. 2 Varje år nyväljs halva styrelsen ( minst två övriga ledamöter och minst en suppleant) Vid valen bör så långt som möjligt tillses att olika verksamhetsområden och att olika delar av landet blir representerade.. 3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt andra funktionärer.. 4 Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna föreningens firma.. 5 Styrelsen är beslutsförande om mer än hälften av ledamötena är närvarande.. § 8 Verksamhetsår.. Föreningens verksamhetsår och räkenskap omfattar tiden 1 jhanuari - 31 december.. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.. § 9 Protokoll.. Vid styrelsesammanträde och föreningsmöte skall protokoll föras.. §.. 10 Upphörande av medlemskap.. 1Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas av styrelsen och ordinarie årsmöte.. 2 Medlem som under två år på varandra följande år inte erlagt föreskriven avgift anses ha utträtt ur föreningen.. § 11 Ändring av stadgar.. 1 Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar väckes genom proposition eller motion till föreningsmöte.. 2 Ändring av eller tillägg till stadgar träder i kraft vid tidpunkt som beslutas av föreningsmöte i samband med andragångsbeslutet.. 3 Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande eller via fullmakt representerade medlemmarna på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.. § 12 Upplösning av föreningen.. Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas med mindre än två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.. Föreningens tillgångar skall vid föreningens upphörande användas till det ändamål det senaste mötet beslutar.. SVF stadgar - antagna med ett förstagångsbeslut på årsmöte 2004-04-03/AgW.. SVF stadgar - antagna med ett andrgångsbeslut på årsmöte 2005-04-23/AgW.. SVF stadgar - antagna med ett andragångsbeslut på extrainsattmöte 2010-10-28/LeC..

  Original link path: /stadgar
  Open archive

 • Title: Årsmöte | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Årsmöte 2013.. Lördag 16 mars 11 - 16.. bjuder.. Sveriges vägledarförening årsmöte på Hotell Oden, Karlbergsvägen 32 Stockholm ( ligger vid Odenplan - Grön linje från Centralen.. ) Vi bjuder på lunch.. Anmäl ditt deltagande till Lena Dahlgern;.. vagledarforeningen@gmal.. Du som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan skicka in fullmakt till ovanstående mejl eller skicka med någon soom ska delta.. Årsmöteshandlingar.. Fullmakt.. för årsmöte 16/3 2012.. poposition om stadgeförändring.. proposition om medlemsavgift.. Förslag..  ...   ut på hemsidan utan intresserade ombeds ta kontakt med Kassör Tommy Ripmarken;.. tommy.. ripmarken@uppsala.. Välkomna.. Årsmöte 2012.. Lördag 17 mars 2012 mellan kl 11 - 16.. Vi bjuder på lunch.. Årsmötet hålls på Hotell Oden, Karlbergsvägen 24 i Stockholm.. för mer info och vägbeskrivning.. hoteloden.. Kallelse.. Fullmaktsblankett.. Dagordning till årsmöte 2012.. Verksamhetsberättelse 2011.. verksamhetsplan 2012.. Anmälda till årsmötet 2012.. Årsmötesprotokoll 2012.. Årsbudget läggs inte ut på hemsidan utan intresserade obeds ta kontakt med Kassör Tommy Ripmarken..

  Original link path: /%C3%A5rsm%C3%B6te
  Open archive

 • Title: Bli medlem i Sveriges vägledarförening | Sveriges Vägledarförening
  Descriptive info: Bli medlem i Sveriges vägledarförening.. Det här ingår i medlemsskapet.. Du får möjligheter till påverkan inom vägledningsområdet lokalt och nationellt.. Föreningens styrelse är ofta representerad i olika arbetsgrupper och är remissinstans inom departement och myndigheter gällande väglednings- och utbildningsfrågor.. Du får tidningen ”Vägledaren – i utbildning och arbetsliv” 4 gånger/år.. Tidskriften är ett forum för debatt, har temanummer, ger riktad kompetensutveckling, nya idéer och intressanta tillbakablickar.. Föreningen anordnar, sedan många år, årligen en tvådagarskonferens, skräddarsydd för vägledare, oavsett arbetsområde.. Konferensen ger även tillfälle till möten, utbyte av tankar och erfarenheter med vägledningsintresserade från hela landet.. Föreningen har Etiska riktlinjer som stöd för dig i din yrkesutövning.. Läs mer om detta på föreningens webbplats.. Föreningen ingår i ett världsomfattande nätverk av vägledare.. Genom samarbetet inom EU kan du genom föreningen t ex söka stipendium för att studera vägledning  ...   vår medlemssekreterare Anita Edvinsson via brev.. Medlemsavgift: 350:- per år, alternativt 100:- per år för pensionär.. NYHET: Heltidsstuderande på grundutbildningen betalar 100 :- för hela studietiden.. Gäller från 1 april.. Vid anmälan uppge studieort och vilken termin du studerar på.. Adressändring.. Meddela adressförändring till.. Anita Edvinsson.. via mail eller Anita Edvinsson, Lommarpsvägen 54, 288 34 Vinslöv.. Meddela alltid ditt medlemsnummer.. Prenumeration av tidskriften VÄGLEDAREN utan medlemskap.. Kontakta BTJ, Swets eller någon annan prenumerationsservice för att pernumerera på tidskriften VÄGLEDAREN.. Ange namn på mottagaren, institutionens namn, avdelning samt adressuppgifter.. Avgift: 350:- per år (moms utgår ej).. Frågor kring medlemsskapet.. Kontakta.. Bli medlem här.. Bli medlem genom att fylla i nedanstående uppgifter.. Namn.. *.. Adress.. Postnummer och postadress.. Telefonnummer kvällstid.. Mobiltelefon.. E-postadress.. Arbetsort.. Arbetsområde.. - Välj -.. Grundskola.. Gymnasieskola.. Högskola/Universitet.. KOMVUX/Lärcentrum.. Vägledningscentrum.. Arbetsförmedling.. Privat/Eget företag.. Annat.. Student.. Ev.. Faktureringsadress..

  Original link path: /bli-medlem
  Open archive •  


  Archived pages: 264