www.archive-org-2013.com » ORG » U » UBBSLA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 23 . Archive date: 2013-12.

 • Title: UBBSLA - The Union of the Bulgarian Black Sea Local Authorities
  Descriptive info: .. UBBSLA - The Union of the Bulgarian Black Sea Local Authorities.. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ.. UNION OF BULGARIAN BLACK SEA LOCAL AUTHORITIES..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: АБЧО - Асоциацията на Българските Черноморски Общини
  Descriptive info: АБЧО - Асоциацията на Българските Черноморски Общини.. Новини.. Eвропейски видео конкурс за младежи „Да опазим морето чисто от замърсявания“ Краен срок: 14 февруари 2014 г.. Крайбрежната алея на град Балчик светна с LED лампи.. АБЧО отправя покана за представяне на проектни предложения, насочени към създаването на силни партньорства между  ...   и енергийна ефективност във вашия район.. Видео клип на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ.. Присъединете се към Международна конференция, за да разберете как новите технологии помагат за подобряване на безопасността на водния транспорт!.. Обява за свободни работни позиции в АБЧО Дата: 14.. 01.. 2013г.. Архив НОВИНИ.. Сертификат.. ISO 9001 : 2000..

  Original link path: /bg/index.html
  Open archive

 • Title: UBBSLA - The Union of the Bulgarian Black Sea Local Authorities
  Descriptive info: News.. Certificate..

  Original link path: /en/index.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Енергийните агенции в региона и АБЧО подкрепят Инициативата “Дни на Черноморски Енергиен Клъстер”.. Курс „Как да кандидатстваме за работа в ЕС” 5-6 ноември 2011 в гр.. София.. Eвропейски видео конкурс за младежи.. „Да опазим морето чисто от замърсявания“.. Конкурсът се организира в рамките на европейския проект „MARLISCO - Морските отпадъци в моретата на Европа: социална информираност и съвместна отговорност“ и е насочен към младежите от 14 европейски държави (Италия, Холандия, Обединеното кралство, Франция, Словения, Ирландия, Румъния, Германия, Кипър, България, Испания, Португалия, Турция и Дания) с крайбрежни ивици.. Младежите са поканени да направят кратък видео филм, в който да изразят мнението си по проблема с отпадъците в морските води и да станат катализатор на промяната в обществото.. Видео конкурсът се осъществява на национално ниво във всяка една от 14-те държави,т.. е.. участниците се конкурират само с другите участници от една и съща държава.. В България видео конкурсът се организира от Асоциацията на Българските Черноморски Общини и е насочен към младежи на възраст между.. 12 и 18 години.. от училища, младежки клубове и асоциации в страната.. Правила и условия за участие в конкурса:.. 1.. Регистритайте своя отбор.. предварително до.. 22.. 11.. , като изпратите е-майл на.. coordinator@ubbsla.. org.. и посочите в него трите имена на участващите младежи в отбора, възраст и училище/младежки клуб/асоциация, адрес и контакти за обратна връзка.. 2.. Изгответе кратък.. (не повече от 2 мин.. ), творчески и задълбочен видео филм на една от посочените теми или комбинация от тях:.. - Защо морските отпадъци са проблем?.. - От къде идват морските отпадъци?.. - Какво може да се направи, за да се намалят морските отпадъци?.. - Какво сме направили за справяне с проблема в нашето училище или общност?.. - Иновативни идеи / решения за това как да се справим с проблема.. Видео филмът трябва да е на български език, но задължително със субтитри на английски  ...   бъдат уведомени за място и дата по електронната поща.. Класиралите се на първите три места видео филма ще получат парична награда:.. I-во място – 1000 лв + грамота.. II-ро място – 500 лв + грамота.. III-то място – 300 лв + грамота.. Видеото заело I-во място в националният конкурс ще бъде вкючено във финалната компилация с най-добрите видео филма на 14-те страни-участнички.. Представители на отбора победител ще бъдат поканени за участие в церемонията по награждаването на 19-20 май 2014г.. в град Бремен (Германия), в рамките на събитето Европейските морски дни'2014.. Всички разходи на участниците до Германия ще се поемат от проекта MARLISCO.. За повече информация.. Националния партньор, отговорен за прилагане на конкурса в България:.. Асоциация на Българските Черноморски Общини.. гр.. Варна, ул.. Преслав 4.. Лице за контакт: г-жа Полина Антонова, тел.. 052 600 266, е-мейл:.. Приложения:.. Плакат.. Правила и условия за участие.. Забелязали ли сте колко много отпадъци са разпиляни по морските плажове? От къде мислите, че идват и какви са проблемите, които могат да причинят замърсяване на морето? Може ли вселки един от нас да направи нещо по въпроса?.. Разбира се, Вие имате идеи и отговори на тези въпроси – СПОДЕЛИТЕ ги с нас!.. Вие сте на възраст между 12 и 18 години?.. Тогава пригответе вашата камера и участватвайте с вашия клас в конкурса за изработване на кратък видео филм по проекта МАРЛИСКО.. Това е чудесна възможност да споделите вашето виждане и да вдъхновитехиляди хора със своите идеи и послания!.. Научете повече за проблема с отпадъците в морските води в България и заснемете своя кратък творчески и задълбочен видео филм.. Официален календар на конкурса:.. Краен срок за подаване на клиповете.. – 14 Февруари 2014г.. Избор на жури/онлайн клипове за публичен вот –.. 18 Февр.. до 14 Март 2014г.. Обявяване на победителите –.. 31 Март 2014г.. Официална церемония в Бремен –.. 19-20 Май 2014г..

  Original link path: /bg/news25.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Приключи реконструкцията на уличното осветление на крайбрежната алея „Дамбата“, гр.. Балчик по проект “Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”, изпълнен от Черноморски енергиен клъстер в партньорство с община Балчик и Асоциацията на българските черноморски общини.. Фокусът на проекта бе пилотно изграждане на напълно ново като концепция улично осветление, което да използва най-новите технологии в областта на осветлението и захранването от местен енергиен източник - улично осветление със светодиодни лампи (т.. н.. LED лампи) и захранвано от фотоволтаични панели.. Изградената система е уникална за България с това, че за първи път, основният захранващ източник е генерираната от фотолтаичните панели електроенергия, а като резервен източник в аварийни случаи е предвидено да се използва електроенергия  ...   високо налягане (НЛВН), с обща мощност 5,75 kW.. Уличното осветление работи 3650 часа годишно при средна годишна консумация 21 MWh.. Осветителните тела на алея „Дамбата“ преди и след реконструкцията:.. Новата улична осветителна уредба PV-LED включва 68 улични осветителни стълбове със светодиодни лампи.. Всяка лампа е с мощност от 20 W, като общата инсталирана мощност е 1 360 W.. Зарядната фотоволтаична станция се състои от 18 броя поликристални фотоволтаични панели с единична мощност от 240 Wp.. Общата инсталирана мощност е 4,32 kWp.. Гаранционният срок на фотоволтаичните панели е 25 години, на LED лампите – 35 000 часа.. Икономическият и екологичният ефект от новото улично осветление ще се изразяват в годишното спестяване на 23 MWh електроенергия и 47,3 t вредни емисии CO2..

  Original link path: /bg/news24.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: АБЧО отправя покана за представяне на проектни предложения, насочени към създаването на силни партньорства между местните власти и НПО сектора.. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ.. oтправя покана към всички желаещи организации да представят проектно предложение,.. насочено към създаването на силни партньорства между местните власти и НПО сектора, насърчаване участието на гражданското общество и включването на всички участници, особено уязвими и маргинализирани групи, в процесите на устойчиво местно развитие, насърчаване на взаимното разбирателство и укрепването на капацитета на всички заинтересовани лица за предприемане на действия за социалната справедливост, правата на човека и намаляване на бедността.. Допустими за подкрепа са следните дейности:.. - Информационни кампании;.. - Дейности за повишаване на осведомеността;.. - Мероприятия за обучение;.. - Обмен на добри практики (напр.. посещения, срещи и т.. ).. - Тематични семинари, работни срещи, конференции.. ;.. - Младежки дейности в областта на сътрудничеството за местно развитие;.. - Провеждане на доброволчески дейности - организиране на лагери, др.. - Разработване и публикуване на наръчници, брошури, аудиовизуални продукции;.. - Организиране на изложби;.. - Проучвания и изследвания, които  ...   настоящата покана ще бъде:.. • мин.. 1 000 лева.. на проект.. • макс.. 4 000 лева.. на проект.. Ще бъдат финансирани 2-3 проектни предложения измежду кандидатствалите организации.. Срок за реализиране на проектните дейнсоти:.. не повече от 3 мес.. (от декември 2013г.. до февруари 2014г.. Критерии за оценка на проектните предложения:.. сътрудничество и взаимодействие между гражданските организации и местните власти в проекта;.. оригиналност и новаторство на предложението;.. значение на проекта за местната общност;.. капацитета на организацията за изпълнение на проекта;.. съответствието на проектното предложение с насоките за кандидатстване.. Краен срок за представяне на предложенията:.. 22 ноември 2013 г.. , 17:00 часа.. Формулярът за кандидатстване се изпраща попълнен на английски език в електронен формат на e-mail: coordinator@ubbsla.. org, на вниманието на г-жа Полина Антонова – координатор проекти, АБЧО.. Одобрените проектни за финансиране ще бъдат публикувани на интернет страницата на АБЧО до края на м.. Ноември 2013г.. и кандидати ще бъдат писмено информирани.. Формуляр за кандидатстване.. Оставаме в очакване на Вашата активност и желание за реализиране на добри социални инициативи и проекти!..

  Original link path: /bg/news23.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: REPOWERMAP.. ORG е инициатива, която промотира възобновяемата енергия и енергийната ефективност, чрез демонстриране и споделяне на добри примери и практики от цял свят или събития в тази област.. Целта е да се обединява и разпространява информацията, да се създават нови контакти и обменят идеи за нови проекти от различните региони на всеки добавил пример или инсталация на картата.. Инсталирали сте ВЕИ система или сте изградили енергийно ефективна сграда! Добавете вашия пример на картата, направете го видим, нека той да послужи като вдъхновение за другите и те да предприемат същите действия.. Всеки пример е от значение!.. източник:.. repowermap..

  Original link path: /bg/news22.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Видео клип на проект ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ.. Проект Енергия за Кметовете-Мрежа на устойчивито поддържащи структури на Споразумението на Кметовете е първият, финансиран по Програма Интелигентна Енергия Европа, в който АБЧО наред с 15 други участници от европейски градове работиха за създаването на устойчиви структури в подкрепа на изпълнението на ангажиментите по Споразумението.. Проект Енергия за Кметовете даде принос на черноморските общини да се присъединят към Споразумението, да разработят устойчиви енергийни стратегии и планове за действие, както и да стартират изпълнението на конкретни проекти за повишаване на енергийната ефективност на местно ниво за подобряване на енергийните характеристики на общинските сгради, оптимизиране на уличното осветление, въвеждане на енергоспестяващи технологии чрез използване на ВЕИ,  ...   целенасочено въздействие в областта на енергията и екологията, както и в търсенето на финансови възможности за изпълнението на местни дейности и инициативи.. Проект Енергия за Кметовете даде възможност за практическа обмяна на идеи и демонстрационни практики чрез организиране на семинари, работни срещи, тематични форуми за намаляване емисиите парникови газове и засилване ролята на местните власти в процеса на планиране и изпълнение, както на национално ниво - в участващите 8 европейски страни – България, Гърция, Италия, Испания, Германия, Литва, Полша и Хърватия, така и на международни семинари организирани в Италия, Полша и Белгия.. За повече информация, моля посетете:.. www.. energyformayors.. eu.. Видео клип ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ.. Видео клип ЕНЕРГИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ (кратка версия)..

  Original link path: /bg/news20.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Обява за работа в сдружение „Асоциация на Българските Черноморски Общини” Дата: 14.. ПОЗИЦИЯ - ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР.. Описание и изисквания:.. Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) e организация, учредена през 1993г.. в град Варна и обединяваща към 2013г 21 общини от Българското Черноморие.. Организацията работи за устойчиво развитие и ефективно управление на Черноморския регион, за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници.. АБЧО търси за работа по граждански договор във Варна:.. ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР.. Основни задължения:.. Участие в изработването на основните насоки за създаване и управление на структури, включително организационни структури, работни инструкции, стандарти, спецификации, подходящи комуникационни канали и средства, инструменти за оценка и други, които ще играят ключова роля за създаването на система за SEE MARINER за следене при превоз на опасни товари по пътя на водите на река Дунав, Адриатическо, Йонийско, Егейско и Черно море.. Организиране на инсталацията на софтуера за управление на мрежата.. Провеждане на тестовете с главния сървер на системата SEE MARINER и въвеждане в експлоатация на българската част от системата за автоматична идентификация /AIS/.. Тестово изпитание на функционалните възможности на системата SEE MARINER за следене при превоз на опасни товари по пътя на водите на река Дунав, Адриатическо, Йонийско, Егейско и Черно море.. Подготовка на техническите спецификации за инсталация на националната част /Support Centres/ от Системата за автоматична идентификация /AIS/ за района на Варненския залив и наблюдаване движението на корабите в района  ...   за работа в екип, моля, да представите CV на адрес 9000 Варна, ул.. «Преслав» 4, ет.. 3.. Обява за работа в сдружение „Асоциация на Българските Черноморски Общини”.. Дата: 14.. ПОЗИЦИЯ - ЕКСПЕРТ ИНЖЕНЕР МОРСКИ КОМУНИКАЦИИ.. Описание и изисквания: Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) e организация, учредена през 1993г.. ЕКСПЕРТ ИНЖЕНЕР МОРСКИ КОМУНИКАЦИИ – 2 МА ЕКСПЕРТИ.. Организиране и участие в системната интеграция, чрез предоставяне на национални данни от AIS системата и данни за попълване на базите данни.. Участие в оценката на системните функции.. Разработване на процедурите за оценка на оперативна съвместимост, ефективност на разходите, надеждност, лекота на потребителя, достъп , комуникация в реално време, съответствие на потребностите, възможности за ефикасна и ефективна експлоатация, управление, поддръжка и развитие на системата.. Подготовка на проект за нормативно уреждане на въвеждането на системата в експлоатация.. Експерт инженер морски комуникации по проект SEE/B/0005/2.. Висше образование – инженер морски комуникации, морски свръзки, комуникационно-осигурителна техника.. години трудов стаж в областта на електронни системи за морски комуникации, в сферата на информационното обслужване на морския и речния транспорт /VTMIS and RIS/, мониторинг на процеси и системи за сигурност, опит в системната интеграция, опит в изграждане на системи предназначени за наблюдение и управление на морския трафик, опит в работа със GPS системи, менажиране изграждането на системи с бази данни, опит в управление на комуникационни и информационни системи за обслужване на корабоплаването и българското морско търсене и спасяване..

  Original link path: /bg/news21.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: АРХИВ НОВИНИ.. Межднароден семинар за Поддържащи Структури на Споразумението на кметовете: Фокус върху инструменти и механизми.. /повече/.. Семинар за изграждане на капацитет: „Устойчива енергия и споразумението на кметовете в нашите общини” 10 март 2011г.. , Софияd.. АБЧО участва в четвъртата среща на местните власти.. АБЧО е партньор в проект по енергийно планиране.. Конгресът на Местните и Регионални Власти изработи страница посветена на кампанията  ...   Национален конкурс “Енергийна ефективност в българските общини”.. Кандидатствайте за награда Дисплей® “Към клас А”за най-добра общинска комуникационна кампания.. Курс „Как да кандидатстваме за работа в ЕС” 5-6 ноември.. 2011 в гр.. Общините членове на АБЧО – Добрич, Бургас и Варна на първите три места в Националния конкурс за енергийно устойчива община.. Обява за работа в сдружение „Черноморски Енергиен Клъстер” Дата: 2.. 04.. 2012г..

  Original link path: /bg/archivenews.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Сертификат ISO 9001 : 2000.. През март т.. г.. Асоциацията на Българските Черноморски Общини получи сертификат за качество ISO 9001 : 2000 за дейностите: Разработване и управление на проекти, Разработване и поддържане на базa данни, Обучения и техническа помощ и Съвместни инициативи.. Сертификатът, получен от CERTQUA - Немско дружество за търговия и индустрия е валиден до март 2009 година..

  Original link path: /bg/Certificate.html
  Open archive

 • Archived pages: 23