www.archive-org-2013.com » ORG » T » TACHEC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2013-12.

 • Title: Tachec - školení Linux :: základní informace
  Descriptive info: .. Linux - školení základní informace.. Základní informace.. Administrace Linuxu.. DNS server BIND.. HTTP server Apache.. Proxy server Squid.. Samba server.. SMTP server Postfix.. Firewall + QOS.. VPN.. Virtualizace - XEN.. další témata.. Články o Linuxu.. Správa Linuxových serverů.. Reference.. Kontakt.. Místo konání školení.. Školení je prováděno obvykle v prostorách u zákazníka.. Termín a délka konání školení.. Termín školení je stanoven podle individuální dohody.. Školení lze provádět jak ve všední dny, tak i o víkendu.. Obvykle je začátek školení stanoven na 9:00 (lze podle potřeby posunout) a konec školení bývá kolem 17:00.. Jeden školicí den trvá obvykle 8 hodin - jedná se o běžné hodiny, nikoliv školní hodiny.. V průběhu školení lze vytvářet po jednotlivých probíraných oblastech krátké přestávky pro zotavení a jednu větší přestávku na oběd.. Na dané probírané téma (např.. ) většinou postačuje jeden školicí den s tím, že příslušná látka je pak probírána v poměrně rychlém sledu.. Účastník školení je tak nucen v jediný den vstřebat vcelku velké množství nových informací a nezbývá ani příliš mnoho času na praktické ukázky a samostatná cvičení.. Pokud preferujete více praktických cvičení a pozvolnější výklad, tak je vhodné školení rozmělnit do více dnů.. Počet školicích dnů závisí také na hloubce počátečních znalostí jednotlivých účastníků školení.. Je vhodné, aby měl každý účastník k dispozici vlastní počítač (notebook) na  ...   Samba serveru.. Ke každému tématu jsou k dispozici studijní materiály v rozsahu několika desítek stran, takže účastník školení není nijak zatěžován zdlouhavým psaním poznámek a má tak více času na vstřebávání a pochopení probírané látky.. Na přání zákazníka lze po dohodě případně vytvořit studijní materiály a provést školení i na téma, které zatím není uvedeno v základních tématech školení a to za předpokladu, že danou problematiku důvěrně znám a mám v této oblasti i praktické zkušenosti.. Školení se provádí na aktuální verzi distribuce.. CentOS.. (klon distribuce Red Hat Enterprise Linux) - probíraná témata lze snadno aplikovat na libovolnou Linuxovou distribuci.. Školení provádí dlouholetý.. uživatel Linuxu.. se znalostmi a zkušenostmi z praxe, který se lektorskou činností zabývá již od roku 2004 - viz.. reference.. Cena školení.. Školení je určeno jak pro jednotlivce, tak i pro menší skupiny.. Základní sazba za školení je.. 2200Kč/osoba/jeden školicí den.. (jedná se o konečnou cenu ke které již není připočítávána žádná daň).. Při větším počtu účastníků se uplatňují slevy uvedené v následující tabulce:.. Počet osob:.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. Celková cena za jeden školicí den:.. 200Kč.. 000Kč.. 500Kč.. Další slevu lze uplatnit v případě většího počtu školicích dnů.. Objednávka školení.. Školení lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org.. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci.. 2006-2013.. o.. k..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: administrace Linuxu
  Descriptive info: Linux - školení administrace Linuxu.. Školení je určeno především pro začínající administrátory Linuxových serverů a tomuto aspektu je přizpůsoben i obsah školení, tzn.. veškeré úkony jsou prováděny v příkazové řádce.. Úvodní část školení je věnována možnostem instalace Linuxu (CentOSu) na server a zabývá se problematikou rozdělení disků (počet oddílů a jejich velikost, LVM, RAID, souborový systém,.. ), instalací zavaděče Linuxu, počáteční konfigurací síťových karet a výběrem RPM balíčků.. Další část školení se zabývá souborovými systémy, je zde stručně probrána adresářová struktura, nativní Linuxový souborový systém.. ext3.. a možnosti práce s jinými souborovými systémy (FAT, ISO, NTFS).. Následuje problematika nastavení kvót na uživatele či skupiny v souborovém systému.. , vytváření a operace s oddíly typu LVM a RAID.. Tento celek je ukončen nastíněním možností zálohování souborového systému.. Následující oblast je věnována správě uživatelských účtů v Linuxu.. Dokonalá znalost přístupových práv v Linuxu je základním stavebním kamenem  ...   školení podává přehled o tom, co se v systému dělo, tzn.. o logování jednotlivých událostí a o možnostech nastavení logování a zpracování logů.. Poslední část je věnována nástrojům, které slouží k získání informací o hardware a k monitorování systému.. Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 60 stran.. Osnova.. Historie, vznik, vývoj a základní filozofie Linuxu.. Linuxová distribuce.. Instalace Linuxu (CentOSu).. Volba metody instalace.. Instalace z CD/DVD.. Souborový systém.. Adresářová struktura disku.. Podpora jiných souborových systémů v Linuxu.. Nativní Linuxový souborový systém.. Diskové kvóty.. LVM.. RAID.. Zálohování souborového systému.. Správa uživatelů a skupin.. Vytváření uživatelů.. Modifikace uživatelů.. Mazání uživatelů.. Nastavení hesla.. Vytváření a modifikace skupin.. Informace o uživateli.. Defaultní shell.. Změna identity.. Rozbor souborů s uživatelskými účty.. Přístupová práva.. Základní práva.. Rozšířené atributy.. ACL.. Správa procesů.. Správa služeb.. Správa RPM balíčků.. Logování.. Syslog.. Logrotate.. Logwatch.. Monitorování systému.. Informace o hardwaru počítače.. Nástroje pro monitorování systému..

  Original link path: /administrace/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: DNS server BIND
  Descriptive info: Linux - školení DNS server BIND.. V úvodu školení je zodpovězena otázka, proč vlastně vznikl systém doménových jmen a jak tento systém v současnosti funguje.. Následuje výklad základních pojmů souvisejících s doménovými jmény a popis a vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými typy DNS serverů, objasnění funkce resolveru a principu dotazování.. V další části školení je v hrubých rysech nastíněn DNS protokol, komunikace mezi klientem a serverem a formát packetů DNS protokolu.. Následující části školení jsou již zaměřeny na praktickou implementaci, tzn.. na instalaci a následnou konfiguraci DNS serveru BIND, kdy jsou podrobně rozebrány konfigurace všech možných typů (master, slave, caching-only,.. ) DNS serverů.. Otázkami jak zabezpečit DNS server, nastavit logování jednotlivých událostí a pomocí obslužných programů otestovat správnou funkcionalitu DNS serveru se zabývá další část školení.. Poslední úsek školení je věnován IPv6, možnosti uložení zónových souborů v relační databázi a dynamické změně záznamů v zónových souborech.. Součástí školení jsou podkladové materiály  ...   IP adresy.. Cachování.. TTL.. Volba a registrace domény.. DNS protokol.. Resource Records.. DNS Query.. DNS Update.. DNS Notify.. Instalace serveru BIND.. Konfigurace serveru BIND.. Speciální proměnné.. Konfigurace caching-only name serveru.. Konfigurace master serveru.. Konfigurace slave serveru.. Konfigurace forwardovacího serveru.. Konfigurace pouze autoritativního serveru.. Konfigurace pouze autoritativního serveru s využitím direktivy view.. Vytvoření subdomény.. Virtuální subdoména.. Rozložení zátěže serverů - load balancing.. Doména pro webový server.. Automatické vygenerování názvů počítačů pro daný rozsah IP adres.. Další často používané konfigurační volby serveru BIND.. Zabezpečení serveru BIND.. Verze serveru BIND.. Zónové soubory.. Zónové přenosy.. Ochrana proti spoofingu.. Chroot serveru BIND.. ACL a jejich použití.. Nastavení logování.. Nástroje pro správu DNS serveru a získávání informací z DNS serveru.. Nástroje pro správu DNS serveru.. Nástroje na kontrolu konfiguračních souborů.. Nástroje na získávání informací z DNS serverů.. Další užitečné nástroje.. BIND a podpora IPv6.. BIND - zónové soubory v databázi.. Dynamický update DNS.. DHCP a DDNS..

  Original link path: /bind/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: HTTP server Apache
  Descriptive info: Linux - školení HTTP server Apache.. Úvod školení je věnován popisu základních vlastností serveru Apache, jeho modulům a obslužným programům.. Následující části školení jsou již ryze praktické a zabývají se základními volbami v konfiguračním souboru serveru Apache pomocí kterých můžeme snadno nakonfigurovat aliasy, přesměrování a přepis URL, autorizaci a autentizaci.. Bez konfigurace virtuálních hostitelů se v dnešní době prakticky již nelze obejít a proto je tomuto tématu věnována zvláštní pozornost.. Monitoringu, možnostem logování a zpracování samotných logů patří další část školení.. Protože Apache podporuje kromě posílání statických stránek i možnost práce s dynamickým obsahem, nelze vynechat témata týkající se  ...   nebo WebDAV server.. Tato témata jsou také součástí obsahu školení.. Závěr školení je věnován konfiguraci SSL komunikace, tedy vysvětlení principu šifrované komunikace, práci s certifikáty (vytváření certifikačních žádostí, vlastních certifikačních autorit a vytváření certifikátů) a samotné konfiguraci SSL v serveru Apache.. Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 43 stran.. Úvod.. seznam základních vlastností serveru Apache.. moduly serveru Apache.. instalace serveru Apache.. programy pro obsluhu serveru Apache.. Konfigurace.. základní direktivy konfiguračního souboru Apache.. aliasy.. přesměrování.. přepisování URL - mod_rewrite.. virtuální hostitelé.. autentizace a autorizace přístupu.. logování.. monitorování serveru.. CGI skripty.. SSI.. PHP skripty.. proxy server.. WebDAV.. SSL.. optimalizace výkonu..

  Original link path: /apache/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: proxy server Squid
  Descriptive info: Linux - školení proxy server Squid.. Úvod školení proxy serveru Squid patří seznámení se základními vlastnostmi a základními volbami konfiguračního souboru.. Následující část školení je věnována nastavení interní cache proxy serveru, výběru vhodného typu schéma cache a nastavení velikosti a struktury této interní cache.. Zároveň se věnuje práci s objekty umístěnými v cache a statistikám cache.. V další části je objasněna problematika nastavení přístupových práv (ACL) a možnosti autentizace uživatelů.. Školení dále pokračuje probíráním konfigurace reverzního proxy serveru a  ...   věnované redirectoru.. Následuje kapitola věnovaná logům proxy serveru a možnostem omezování šířky pásma.. Závěr školení je věnován konfiguraci klientských prohlížečů a nastavení proxy serveru jako transparentní proxy.. Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 26 stran.. Základní vlastnosti proxy serveru Squid.. Základní direktivy v konfiguračním souboru.. Cache serveru Squid.. ufs.. aufs.. diskd.. coss.. null.. Statistiky cache serveru Squid.. Mazání objektu z cache proxy serveru.. Autentizace uživatelů.. Reverzní proxy server.. Komunikace mezi proxy servery.. Redirector.. Omezování šířky pásma.. Konfigurace klientských prohlížečů..

  Original link path: /squid/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: Samba server
  Descriptive info: Linux - školení Samba server.. Úvod školení je věnován instalaci Samba serveru, základní syntaxi konfiguračních souborů a základním volbám v těchto konfiguračních souborech a možnostem otestování konfigurace.. Následující blok je věnován správě uživatelských účtů (zakládání, modifikace a rušení účtů) jak v Linuxu, tak především v Samba serveru.. Probrána je i problematika privilegií uživatelů a synchronizace hesel Linuxových a Samba účtů.. Nechybí ani kapitola věnovaná možnostem mapování účtů mezi Sambou a Linuxem, vytvoření speciálního účtu pro hosty a mapování Linuxových skupin na skupiny v Sambě.. Tato teoreticky zaměřená část školení je zakončena kapitolou týkající se autentizace uživatelů.. Další části školení jsou již praktičtějšího rázu, což dokazuje sekce, která je věnována nastavení adresářů ke sdílení, jejímž cílem je podat ucelené informace o tom, jak správně nastavit sdílení, tzn.. jak vytvořit v Linuxu adresář ke sdílení, nastavit na něm příslušná přístupová práva a jak tento adresář pomocí konfiguračních voleb v Samba serveru nasdílet uživatelům (buď pouze pro čtení nebo i pro zápis).. Jsou zde rozebrány jak možnosti nastavení základních práv, tak i možnosti konfigurace DOSových atributů a rozšířených práv (ACL listů).. Nechybí ani pojednání o odlišnosti souborových systémů a řešení problémů konverze souborů a adresářů (zkracování délky názvů, změna velikosti písmen v názvech souborů a adresářů, znaková sada názvů souborů a adresářů).. Tento celek je ukončen tématem, který se  ...   (PDC) od konfigurace Samba serveru, přes problematiku přidávání počítačů do domény, až po konfiguraci cestovních profilů a vytváření logon skriptů.. V souvislosti s primárním řadičem domény je zde zmíněna i možnost vytvoření záložního řadiče domény (BDC) a konfigurace Samba serveru, jako člena domény.. Pro plnohodnotnou verzi primárního řadiče je výhodné použít LDAP server jako backend pro uložení uživatelských účtů a dalších informací týkajících se domény - tímto tématem je kompletně uzavřena kapitola týkající se primárního řadiče domény.. Závěr školení je věnován konfiguraci a možnostem využití programu SWAT, což je nástroj pro ulehčení konfigurace a správy Samba serveru za pomoci webového prohlížeče a klientským programům, které slouží pro obsluhu Samba serveru.. Součástí školení jsou podkladové materiály v rozsahu 40 stran.. Instalace Samba serveru.. základní syntaxe konfiguračního souboru Samba serveru.. Základní direktivy v konfiguračním souboru Samba serveru.. testování základní konfigurace.. Zákládání, modifikace a rušení uživatelských účtů.. privilegia uživatelů.. synchronizace hesel.. Mapování uživatelů.. uživatelský účet guest.. Mapování skupin.. Autentizace.. Nešifrovaná podoba hesel.. NTLM.. Nastavení adresářů ke sdílení.. rozšířené atributy a přístupová práva na souborech.. řešení odlišností souborových systémů.. skrývání souborů.. symbolické linky.. distribuovaný souborový systém.. virtuální souborový systém.. Konfigurace sdílených tiskáren.. správa Windows ovladačů tiskáren.. Konfigurace master browseru.. WINS.. Primární řadič domény (PDC).. Záložní řadič domény.. Samba jako člen domény.. Samba a LDAP.. SWAT.. Klientské programy pro obsluhu Samby..

  Original link path: /samba/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: SMTP server Postfix
  Descriptive info: Linux - školení SMTP server Postfix.. Protokol SMTP.. E-mail a DNS.. Struktura e-mailu.. Architektura Postfixu.. Jak prochaázejí zprávy Postfixem?.. Fronta v Postfixu.. Doručování zpráv.. Poškozené zprávy.. Nástroje pro správu front.. Instalace Postfixu.. Konfigurace Postfixu.. Základní direktivy v konfiguračním souboru main.. cf.. Formát konfiguračního souboru master.. Aliasy.. Přepisování adres.. Kanonické adresy.. Maškaráda domény.. Přemístěné adresy.. Neznámý uživatel.. Konfigurace záložního mail serveru.. Konfigurace Postfixu pro  ...   účty.. Uživatelské účty a domény v databázi.. UCE filtry v Postfixu.. Konfigurace limitních hodnot v Postfixu.. Nástroje pro zpracování logů Postfixu.. Autentizace odesílatele - SASL.. TLS.. SpamAssassin.. Instalace a základní konfigurace SpamAssassinu.. SpamAssassin spouštěný přes procmail.. Použití démona spamd.. Struktura testů SpamAssassinu.. Whitelist a blacklist.. Autowhitelist.. Bayes filtr.. Amavis.. ClamAV.. Procmail.. IMAP a POP3 servery.. Dovecot.. Cyrus IMAP.. fetchmail.. Webmail.. SquirrelMail.. Open WebMail.. GPG..

  Original link path: /postfix/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: firewall + QOS
  Descriptive info: Linux - školení firewall + QOS.. ISO/OSI model.. TCP/IP model.. transportní vrstva.. internetová vrstva.. síťová vrstva.. IP adresy.. rezervované IP adresy.. veřejné a privátní IP adresy.. podsítě.. Čísla portů.. Firewall v Linuxu.. stavy.. průchod packetu firewallem.. základní syntaxe programu iptables.. defaultní politiky.. firewall pro samostatný počítač.. nástroje pro testování firewallu.. akce, které lze provádět  ...   brute force útoky.. SYN flood.. podvržené IP adresy.. exploity, phishing a podobně.. nastavení routování packetů a různých kontrol packetů.. NAT.. změna parametrů v hlavičce packetu.. ukládání a obnova pravidel firewallu.. firewall pro gateway.. firewall pro DMZ.. QOS.. FIFO (pfifo a bfifo).. Token Bucket Filter (TBF).. Stochastic Fair Queuing (SFQ).. Random Early Detection (RED).. HTB..

  Original link path: /firewall/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: VPN
  Descriptive info: Linux - školení VPN.. OpenVPN.. Zvolení IP adres a módu.. Instalace OpenVPN.. Vytvoření vlastní certifikační autority a vygenerování certifikátů.. Konfigurační soubor serveru OpenVPN.. Konfigurační soubor klienta OpenVPN.. Připojení přes proxy server.. Zneplatnění certifikátů.. IPSec.. Základní pojmy.. Konfigurace - manuální výměna klíčů.. Konfigurace - automatická výměna klíčů - IKE démon..

  Original link path: /vpn/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: XEN
  Descriptive info: Linux - školení XEN.. Typy virtualizací.. XEN - struktura.. Instalace a konfigurace virtuálních strojů.. Síťové rozhraní pro virtuální stroje - možnosti konfigurace.. Migrace..

  Original link path: /xen/
  Open archive

 • Title: Tachec - školení Linux :: další témata
  Descriptive info: Linux - školení další témata.. Další témata.. SSH.. Základní operace nad SSH protokolem.. Autentizace pomocí klíčů.. Zabezpečení SSH démona proti útokům.. Přesměrovávání portů.. SSHFS, rssh.. DHCP.. NTP..

  Original link path: /dalsi_temata/
  Open archive

 • Archived pages: 13