www.archive-org-2013.com » ORG » T » TADYATED

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 176 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Tady a teď, o.p.s.
  Descriptive info: .. home.. poslání.. činnost.. kde působíme.. naše úspěchy.. lidé v organizaci.. přehled projektů.. donoři a partneři.. výroční zprávy.. média.. KAMPAŇ ZMĚNA.. fotogalerie.. ke stažení.. login.. 05 03 13.. Výběrové řízení: Terénní aktivizační pracovník.. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.. p.. s.. vyhlašuje výběrové řízení na pozici.. terénního aktivizačního pracovníka.. Organizace se zaměřuje na poskytování sociálních služeb a programů pro rodiny ze sociálně vyloučeného prostředí (rodiny ze sociálně vyloučených lokalit, cizinci).. Součástí práce je i koordinace dobrovolníků.. Výběrové řízení proběhne ve středu 13.. března 2013 v prostorách organizace – Koterovská 46, Plzeň.. Celý článek.. 08 10 12.. Změna provozu Poradny v Plachého 42.. POZOR! Změna provozu Poradny v Plachého  ...   a profesní dráhy" v soutěži Národní cena kariérového poradenství pořádanou MŠMT a Centrem Euroguidance.. 26 07 12.. Tábor 2012.. Od 7.. 7.. do 14.. jsme uspořádali tábor, kterého se účastnilo 20 dětí.. Tábor finančně podpořil Magistrát města Plzně a firma Henkel.. Fotky můžete vidět na.. https://www.. facebook.. com/tadyated.. HUDY věnovala batohy a spacák.. Firma HUDY věnovala naší organizaci batohy a spacáky pro děti na tábor.. Děkujeme!.. Začátek.. Předchozí.. 1.. 2.. 3.. 4.. Další.. Konec.. Veškeré texty i další materiály publikované na tomto webu mohou být šířeny a reprodukovány pouze se souhlasem Společnosti Tady a teď, o.. p.. s.. © SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.. |.. email: info@tadyated.. org..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tady a teď, o.p.s.
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: O Tady a teď
  Descriptive info: O Tady a teď.. (TaT) byla založena v roce 2004 s cílem realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách.. Postupně byla činnost organizace a její zaměření rozšířena na další věkové kategorie a cílové skupiny.. V současnosti jsou realizovány programy pro:.. děti v předškolním věku.. děti navštěvující základní školu.. mladistvé.. dospělé.. Spolupracujeme  ...   kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi, tzn.. i s cizinci.. TaT se zaměřuje jak na podporu klientů přímo v terénu, tak i na vzdělávání a osvětě směrem k většinové populaci – realizujeme semináře, vytváříme didaktické a metodické materiály, které lze použít při výuce na školách či jiných vzdělávacích institucích (např.. deskovou hru Cesta z ghetta, PC hru GhettOut)..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=55
  Open archive

 • Title: Dobrovolnictví
  Descriptive info: jak se stát dobrovolníkem.. náplň práce dobrovolníka.. příběhy dobrovolníků.. Dobrovolnictví.. Část aktivit realizuje SPOLEČNOST TADY A TEĎ s pomocí dobrovolníků.. Dobrovolníci svojí činností nejen pomáhají konkrétním klientům, ale současně přispívají k rozvoji občanské společnosti.. Každý rok s TaT spolupracuje 70 dobrovolníků.. Jsou to nejčastěji studenti Západočeské univerzity a plzeňských gymnázií.. Každý student ZČU si může zapsat předmět KPG/AVO, na  ...   i po celou dobu studia.. Dále je pak možné v rámci dobrovolnických programů TaT plnit povinnou praxi pro obor Sociální práce a pro studenty certifikátového studia Speciální pedagogika.. Student vykonává praxi v programech Individuální doučování, Mentoring či Volnočasové aktivity.. Právě proto, že jsou naše programy koncipované na dlouhodobou spolupráci, preferujeme studenty, kteří chtějí s TaT spolupracovat alespoň dva semestry..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=56
  Open archive

 • Title: Kampaň Změna
  Descriptive info: tiskoviny.. Kampaň Změna.. Existuje povídka, jejíž děj se odehrává v budoucnosti.. Hlavní hrdina má možnost si zaplatit přenos časem do jakékoliv části historie.. Vzhledem k tomu, že je to poměrně finančně náročný výlet, ví, že má jedinou možnost, a tak si to musí dobře rozmyslet.. Nakonec se rozhodne pro cestu do počátků křesťanství.. Zajímá ho, jak to vlastně s tím Ježíšem bylo.. A když se do dávného Nazarethu dostane, zjistí, že Syn boží je obyčejný, ne moc bystrý syn truhláře, který ani trochu neodpovídá tomu, co se o něm v Novém zákoně píše.. Náš cestovatel se proto rozhodne v rozhodujících okamžicích dostát Písmu svatému a za našeho chlapíka “zaskakuje“.. Teprve když ho  ...   Všichni přece víme, že voda je mokrá, slunce svítí a že cikáni kradou, sypou odpadky z okna a zapalují si v obýváku parkety.. Říká se, že v jednoduchosti je krása, ale co je dneska jednoduché ? Jednoduché je rychlé a pokud možno konečné řešení.. Zakázat, vyhnat, separovat, vyčistit, odstřelit, smést ze stolu s naším krásným bílým ubrusem.. Nestojíme ale za všemi problémy tak trochu i my ? Nebo naši rodiče, prarodiče, případně ti, které jsme volili ? K odpovědi na tuto otázku není nutné cestovat časem.. Není vlastně ani nutné hledat odpověď.. Podobně jako náš cestovatel je třeba vstoupit do prostoru, o němž jiní jen mluví.. A jednat.. Tady a teď.. Honza Stehlík..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=71
  Open archive

 • Title: Podpořte nás
  Descriptive info: staňte se dobrovolníkem.. možnosti sponzoringu a dárcovství.. nabídněte, co umíte, máte.. Podpořte nás.. Máte-li zájem podporovat aktivity TaT, můžete se stát dobrovolníkem, přispět finančním darem nebo se stát sponzorem.. Uvítáme ale také dary materiální i vaše know how.. Více informací naleznete v levém menu..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=58
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Kontaktní adresa:.. Koterovská 46, 326 00 Plzeň.. Sídlo:.. Farského 20, 326 00 Plzeň.. Kontaktní telefon:.. +420 724 247 191.. E-mail:.. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.. č.. účtu:.. 185693404/0300.. IČ:.. 26370417.. www.. tadyated.. ghettout.. cz.. sikmaplocha..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=151
  Open archive

 • Title: Poslání
  Descriptive info: Poslání.. Posláním.. SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o.. je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem.. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné.. Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v sociálním vzestupu a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.. Cílem aktivit, které organizace uskutečňuje, je podporovat jednotlivce a rodiny v překonávání hendikepů, které vyplývají ze života v sociálním vyloučení, a navázat je na standardní příležitosti, které jsou běžně dostupné většinové populaci.. Konkrétními cíli v tomto smyslu jsou:.. rozvíjet  ...   vzdělávání jejich dětí.. rozvíjet komunikační a sociální dovednosti rodičů ze sociálně vyloučeného prostředí.. V rámci naší práce vycházíme z principů nediskriminující občanské společnosti a také z konceptu sociální práce.. Činnost organizace se zaměřuje na jednotlivce (občany), resp.. jednotlivé rodiny a nikoli na „komunity“ či jiné kolektivní jednotky.. Smyslem jednotlivých aktivit je překonávání bariér bránících sociálně vyloučeným klientům v sociální integraci, resp.. vyrovnání jejich šancí na společenský úspěch v poměru k možnostem „většinové“ populace.. Vedle principu rovných příležitostí je další hodnotou, kterou ve své práci ctíme, tzv.. zplnomocňování klienta, tedy snaha, aby charakter služby umožňoval, že klient na základě poskytnuté podpory bude v budoucnu schopen samostatného konání při řešení nepříznivých životních situací..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=101
  Open archive

 • Title: Podpora vzdělávání
  Descriptive info: podpora vzdělávání.. individuální doučování.. mentoring.. dámský klub.. finanční poradenství.. GhettOut - trenažer životních strategií.. střediska inkluzivních služeb.. předškolní klub.. klub matek.. volnočasové aktivity.. probační program.. nabídka seminářů.. Podpora vzdělávání.. Doba trvání:.. 2004 až dosud.. Cílová skupina:.. Rodiny s nezaopatřnými dětmi žijící v sociálním vyloučení nebo ti, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi (např.. cizinci).. O programu:.. Program Podpory vzdělávání se zaměřuje na dlouhodobou práci s rodiči i dětmi, s většinou klientů spolupracujeme několik let.. Pracovníci rodiče podporují při komunikaci se školou a motivují je k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke vzdělávání jejich dětí.. V rámci Podpory vzdělávání pracovníci poskytují poradenství, nejčastěji zaměřenéné na řešení problematiky bydlení, dluhů,  ...   být překážkou při podpoře vzdělávání dětí.. Hlavním cílem služby Podpora vzdělávání je prevence předčasného ukončení vzdělávání a zkvalitnění úrovně mimoškolní přípravy sociálně znevýhodněných dětí.. Sociální pracovník pracuje s celou rodinou nejen v oblasti vzdělávání, snaží se ve spolupráci s rodiči optimalizovat celkové rodinné prostředí, a to jak přímo v domácnosti, tak i směrem ven ve vztahu ke vzdělávacím a dalším odborným institucím (školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady apod.. ).. Teprve celková stabilizace domácnosti může umožnit řešení problémů z oblasti vzdělávání, které logicky klienti nevnímají jako ty, které by se měly řešit přednostně.. Program Podpora vzdělávání realizujeme v Plzni a okolí.. Ročně je do programu zapojeno cca 70 rodin..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=103
  Open archive

 • Title: Plzeň a okolí
  Descriptive info: Plzeň a okolí.. Česká republika.. Plzeň a okolí.. Na území města Plzně a v jejím okolí organizace poskytuje klientům terénní sociální služby a další návazné programy.. Jedná se zejména o programy:.. Podpora vzdělávání.. Mentoring.. Finanční poradenství.. Volnočasové aktivity.. Služby, které organizace poskytuje jsou určeny pro jednotlivce a rodiny, kteří žijí v prostředí sociálního vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohrožení.. Více o jednotlivých službách a programech se dozvíte v sekci „Činnost"..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=119
  Open archive

 • Title: Naše úspěchy
  Descriptive info: Naše úspěchy.. Činnost organizace TaT byla již několikrát oceněna:.. 2012.. 2010.. Program.. Mentoring.. získal 2.. míto v soutěži Národí cena kariérového poradenství 2010 v kategorii Prevence sociálního vyloučení.. Cena byla udělována za službu, která výrazně přispívá ke snížení rizika sociálního vyloučení.. 2009.. Projekt.. GhettOut – trenažer životních strategií.. získal speciální ocenění v rámci celoevropské soutěže European Crime Prevention Award 2009 ve Stockholmu za inovativní a originální přístup k problematice sociálního vyloučení.. vyhrál 2.. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2009 v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=135
  Open archive


 • Archived pages: 176