www.archive-org-2013.com » ORG » O » OYER-FJELLSTYRE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 267 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Fjellstyremøte 21. mai 2012
  Descriptive info: Fjelloppsynet.. Møter.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. Årsmeldinger.. Fjellstyret hadde møte den 21.. mai.. 33/12.. 34/12.. 35/12.. 36/12.. Søknad om fornying og utvidelse av skåle.. Feste nr 603.. 37/12.. Beiteområde for nye saubesetninger.. Neste..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2012/308-fjellstyremote-21-mai-2012
  Open archive

 • Title: Startside
  Descriptive info: 827.. Fjellstyret hadde møte 13.. 67/12.. 68/12.. 69/12.. 70/12.. Søknad om fritidsfeste på seterhus.. Feste nr 400.. 71/12.. Instruks for dalig leder - oppdatering.. NINA har nå gitt ut en rapport om gammel villreinfangst i Rondane.. Det er registrert et stort antall fangstgroper, og flere anlegg for massefangst.. Rapporten har også stoff fra Øyerfjellet.. Du kan lese rapporten.. Fjellstyret hadde møte 16.. april 2013 kl 19.. 00 på fjellstyrekontoret på Tretten.. Her kan du lese møteboka:.. 19/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.. 20/13.. 21/13 Orienteringssaker.. 22/13.. Søknad om utvisning av tilleggsjord.. 23/13.. Bestandsplan for elg og hjort.. 24/13.. Årsregnskap 2012.. 25/13.. 26/13.. Småviltjakta 2013 - trekning.. Fjellstyret har hatt  ...   lavoer.. Deltakerne hadde to fine jaktdager i området.. Jakta foregikk uten hund, og det ble ikke det helt store innhogget i bestanden.. Les mer her:.. NJFF.. Fjellstyret hadde møte 9.. oktober kl 19.. 00.. 63/12.. 64/12.. 65/12.. 66/12.. Tildeling av adresser og områdenavn.. Uttalelse til Øyer kommune.. I uke 9 ble det merkt 10 reinsimler i fjellområdene sør for RV 27.. Simlene er merket med radiosender, som regelmessig sender dyrets posisjon.. Håpet er nå at noen av de merkede dyrene er blant de dyrene som trekker sørover til sommerområdene i Ringsaker/Åmot/Hamar.. Fjellstyremøte 17.. april 2012.. Fjellstyremøte 20.. mars 2012.. Fjellstyremøte 23.. januar.. februar.. Nedgang i småviltbestanden.. Jaktrapportering.. Side 2 av 6..

  Original link path: /index.php?start=6
  Open archive

 • Title: Startside
  Descriptive info: Årets toppturene ble trukket under Stavsmartn.. Totalt skrev 5257 personer seg inn i de 10 bøkene.. Det ble trukket en premie fra hver bok.. I tillegg ble det trukket et gavekort fra de som hadde gått minimum 8 turer og levert klippekort.. Topp.. Antall besøk.. Vinner.. Bulonhytta.. 260.. Peder Kristian Bogsti, Hamar.. Gråkorphaugen.. 300.. Ole Lie, Øyer.. Rokfjellet.. 463.. Håvard Christoffer Sveen, Biri.. Hafjellet.. 1729.. Arne Wallin, Moss.. Rauberget.. 311.. Heidi Ruud, Tretten.. Snauskallen.. 647.. Kristian Heggelund, Brumunddal.. Gardfesthaugen.. Irene Th.. Fadum, Tretten.. Våsdalsknappen.. 674.. Kari Haugstulen, Longyearbyen.. Bergeslåsetra.. 209.. Heidi Brendløkken, Tretten.. Bølog Tautrom.. 404.. Arnold Stalenget, Tretten.. Gavekort: Paula Fodstad, Eidsvoll.. Alle fjellvegene er nå åpne, men noen kan fortsatt ha restriksjoner for tunge kjøretøy.. Vegene har fortsatt bløte partier etter vårløsninga, og noe steder kan det være telehiv.. En oppfordrer til å.. kjøre forsiktig.. Oppdatert 20.. 06.. 2013.. Fjellstyret hadde møte tirsdag 12.. mars kl 19.. Her kan du  ...   over store dele av landet.. Også i Øyerfjellet registrerte vi nedgang.. Noen steder er nedgangen så stor at rettighetshaverne har innført begrensninger eller fredning.. Øyer fjellstyre har foreløpig ikke gjort noen endringer i jaktopplegget, bortsett fra å sette en dagskvote til maks 2 ryper pr dag.. Her redegjør vi for noe av bakgrunnen for forvaltningen av rype.. Fjellstyret minner også om at småviltjakt er mer enn rypejakt.. Les mer: Småviltjakta i Øyerfjellet 2012.. Fjellstyret hadde møte 12.. februar kl.. Referat fra møte kan du lese her:.. 05/13.. 06/13.. 07/13.. 08/13.. Søknad om tildeling av beiteområde for sau.. 09/13.. Elgjakta 2013.. Fjellstyret hadde møte 11.. september kl 19.. 56/12.. 57/12.. 58/12.. 59/12.. Nytt kraftverk i Moksa.. Uttalelse til Statskog.. 60/12.. Feste nr 664 på Nysetra.. 61/12.. Søknad om å skifte tak på seterfjøs.. Feste nr 386.. 62/12.. Valg av representant til styret i Øyer turskiløyper.. Fiskeribiologiske undersøkelser på Våsjøen.. Side 3 av 6..

  Original link path: /index.php?start=12
  Open archive

 • Title: Startside
  Descriptive info: Årets topptur-sesong er i gang! Noen topper er de samme som i fjor, andre er nye for i år.. Kart over alle turmålene kan du se.. Brosjyra med klippekort kommer i Øyermagasinet om få dager.. Under årets elgjakt ble det felt 191 dyr innen Øyer Østside forvaltningsområde, noe som er ny rekord.. Av disse ble 121 dyr felt i Øyer statsallmenning.. Felte dyr utgjorde til sammen 22,2 tonn kjøtt.. Ungdyr.. Hanndyr.. 48.. 35.. Hunndyr.. 78.. 86.. 57.. Snittvekter av felte dyr:.. 64,9.. 131,2.. 201,9.. 60,5.. 121,3.. 156,6.. Fjellstyret har gitt ut informasjonskart for Øyer statsallmenning..  ...   tirsdag 14.. august kl 19.. Referat fra møtet kan du lese her.. 46/12.. 47/12.. 48/12.. 49/12.. Caravanplass på Holmsetra, omdisponering til helårsdrift.. 50/12.. Valg av representant til styret i Øyer turskiløyper BA.. 51/12.. 52/12.. Søknad om diverse grøftetiltak.. 53/12.. Søknad om utvidelse av samlekve ved Lienden.. 54/12.. Søknad om oppsetting av sykkelskilt.. 55/12.. Søknad om mindre tilbygg til fjøs.. Resultatene fra reinsjakta 2011 er nå klare.. Du kan lese tallene for Øyer og hele Rondane sør.. Elgjakta er nå tildelt ved trekning i Inatur-systemet.. Lista over heldige jaktlag kan du se.. Side 4 av 6..

  Original link path: /index.php?start=18
  Open archive

 • Title: Startside
  Descriptive info: I 2011 fikk Gudbrandsdal energi pålegg om å utføre fiskeribiologiske undersøkelser på Våsjøen.. Rapporten fra arbeidet er nå ferdig, og kan leses.. I vinter fortsetter arbeidet med en mer grundig undersøkelse av oksygeninnhold, og det blir gjort målinger hver tredje uke.. Resultatene fra dette vil foreligge etterhvert.. Fjellstyret hadde møte tirsdag 17.. april kl 19.. Her ble bl.. a.. årets småviltjaktkort for utenbygdsboende med hund fordelet ved loddtrekning.. 24/12.. 25/12.. 26/12.. 27/12.. Trening av elghunder på eget jaktfelt.. 28/12.. Fellesjakt for villrein.. 29/12.. Søknad om tilbygg på seterfjøs.. Feste nr 608.. 30/12.. Søknad om nydyrking innenfor inngjerdet område.. Feste nr 214.. 31/12.. Søknad om tilbygg på lunnstugu.. Feste nr 638.. 32/12.. Trekning av småviltjakt for utenbygdsboende med  ...   nr 476.. 21/12.. Søknad om utvidelse av skillekve ved Åstdalssetra.. 22/12.. Årsmelding 2011.. 23/12.. Årsregnskap 2011.. Fjellstyret hadde møte mandag 23.. januar kl 10.. Nå kan du lese referatene fra møtet.. 01/12.. 02/12.. 03/12.. 04/12.. Søknad om tilbygg på fiskebu ved Aksjøen - uttalelse til Statskog.. 05/12.. Søknad om å plassere campingvogn som bosted for gjeter - uttalelse til Statskog.. 06/12.. Overdragelse av fjellstyrets tidligere lokaler på Samfunnshuset.. 07/12.. Bruksavtale med Øyer kommune for lokaler i Stav næringsbygg.. 08/12.. Budsjett 2012.. 09/12.. Arbeidsplan 2012.. februar kl 19.. Her er referat fra møtet:.. 10/12.. 11/12.. 12/12.. 13/12.. Søknad om oppføring av lunnstugu.. feste nr 476.. 14/12.. Elgjakta 2012.. Utlysing av ledige felt.. Trening av hunder.. Side 5 av 6..

  Original link path: /index.php?start=24
  Open archive

 • Title: Startside
  Descriptive info: Resultatet fra årets rypetaksering.. viser en betydelig nedgang i bestanden.. Med 8 ryper/km2 og en produksjon på 3,8 kyllinger/høne må en helt tilbake til år 2000 for å finne sist bestanden var så lav.. Ut fra resultatene har Øyer fjellstyre satt en dagskvote på 2 ryper/jeger.. Nå er tiden inne for å rapportere.. resultatet fra  ...   å fyll ut antall felt vilt og antall jaktdager.. En rapport er like verdifull om du har felt vilt eller ikke.. Nå kan du også.. levere rapporten elektronisk.. Fylkesmannen har bedt Gudbrandsdal energi foreta fiskeundersøkelser på Våsjøen.. Det blir bl.. a foretatt prøvefiske med garn.. Undersøkelsesprogrammet kan du lese her:.. Program.. Side 6 av 6..

  Original link path: /index.php?start=30
  Open archive

 • Title: Startside
  Original link path: /index.php
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Fjellvegene
  Descriptive info: Fjellvegene.. Veslesetervegen.. Glømmesetervegen.. Østfjellvegen.. Holmsetervegen.. Aksjøsetervegen.. Augsetervegen.. Lie-Hornsjøvegen.. Øyer allmennings veger.. Hundersetervegen.. Historie.. Gudbrandsdals- kommisjonen.. Fangstminner.. Verneområder.. Slåseterlia.. Helgetjønnet.. Fjellvegene i Øyer.. Øyerfjellet har meget god adkomst via et omfattende fjellvegnett.. De fleste vegene er bygget som adkomstveg til setrene.. De driftes av private vegselskap dannet av setereierne.. Drifting av vegene er kostbart, og for å skaffe nødvendig inntekt må det betales bomavgft på alle vegene.. Vegselskapene har nå gått sammen om en felles bom-ordning for hele Øyerfjellet.. Ved å løse billett ved innkjøring på en av vegene, kan du kjøre hele Øyerfjellet på denne billetten.. Prisen er kr 50,-, noe som er en meget rimelig pris.. NB: Gjelder ved  ...   innkjøring fra sør kommer en gjennom betjente bommer i Ringsaker eller Lillehammer.. På Hundersetervegen, Lie-Hornsjøvegen og Østfjellvegen er det automatiske bomsystem.. Her kan du betale med mynt, med bankkort eller du kan kjøpe et rabattert klippekort.. De øvrige innkjøringsbommene er selvbetjente, og du må ha med kontanter.. Største delen av vegnettet er vinterstengt.. Tidspunkt for sommeråpning er avhengig av hvordan våren uitvikler seg.. Åpningen blir samkjørt med flere vegselskap, og blir kunngjort på denne hjemmesiden.. Ved spørsmål om den enkelte veg kontakt vegstyret ved formann.. Fjellvegene på kart.. B = vegbom.. P = vinterparkering.. Blå farge: Helårsveger.. ---.. Grønn farge: Vinterstengte veger.. Rød farge: Allmenningsgrense.. Statens kartverk.. ,.. Geovekst.. og.. kommuner..

  Original link path: /index.php/fjellvegene/fjellvegene
  Open archive

 • Title: Veslesetervegen
  Descriptive info: Adkomstveg til setrene på Nordre Veslesetra, Vedumssetra og Søkjelia.. Vinterbrøytet til parkeringsplass på Veslesetra, og videre til hyttefeltet.. Kontaktperson:.. Edgar Enge tlf 906 30 068.. Billett-typer og priser:.. Personbil:.. Årskort:.. 900.. Buss/Lastebil:.. 100.. Moped/motorsykkel.. Veslesetervegen på kart.. -------..

  Original link path: /index.php/fjellvegene/fjellvegene/veslesetervegen
  Open archive

 • Title: Glømmesetervegen
  Descriptive info: Glømmesetervegen er adkomstveg til setrene på Glømmesetra, den starter ved Åkvisla bom på Østfjellvegen.. Hele vegen er vinterstengt.. Vegen er sammenknyttet med nordre Veslesetervegen.. Det er felles billettordning, slik at om du betaler ved innkjørsel på Glømmesetervegen kan du fritt kjøre ut Veslesetervegen.. Kontaktperson: Erland Glømmen.. Tlf 975 19 060.. 30.. 700.. Lastebil:.. 50.. Glømmesetervegen på kart..

  Original link path: /index.php/fjellvegene/fjellvegene/glommesetervegen
  Open archive

 • Title: Østfjellvegen
  Descriptive info: Østfjellvegen er adkomstveg til setrene i nordre og indre del av fjellet.. De to greinene ender hhv.. i Slæen og på Neråsten.. I Slæen er Østfjellvegen knyttet sammen med Goppollvegen sommerstid.. Her er det bom.. Kommer en fra Øyer må en løse billett for Goppollvegen, og  ...   Østfjellvegen er vinterbrøytet til Svarthaugen.. Det er Velforeninga som drifter parkeringsplassen, og skal du parkere her mer enn en dag må du betale avgift til Velforeninga.. Håvard Sagheim tlf 410 45 290.. Nei.. Klippekort:.. 10 % rabatt.. Klippekort kjøpes på Statoil på Tretten.. Østfjellvegen på kart..

  Original link path: /index.php/fjellvegene/fjellvegene/aestfjellvegen
  Open archive

 • Archived pages: 267