www.archive-org-2013.com » ORG » O » OYER-FJELLSTYRE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 267 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Fjellstyremøte 12. august
  Descriptive info: Fjelloppsynet.. Møter.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. Årsmeldinger.. august.. Sak nr.. Sak.. 67/08.. 68/08.. 69/08.. Kontorlokaler for fjellstyret.. 70/08.. Våsjøen som leveområde for fisk.. 71/08.. Utvisning av tilleggsjord - uttalelse.. 72/08.. Søknad om restaurering/ominnredning av vedskåle.. Feste nr.. 271.. 73/08.. Søknad om oppføring av nytt seterhus.. 284.. 74/08.. Oppsyn i mindre verneområder.. Neste..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/96-fjellstyremote-12-august
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 25. juni
  Descriptive info: Fjellstyremøte 25.. juni.. 59/08.. 60/08.. 61/08.. Inngjerding av beiteområde for sau.. Hundersetra.. 62/08.. Søknad om tilbygg.. Hornsjøen.. 63/08.. Svartåsen.. 64/08.. Søknad om å bruke steinrøyser utenom inngjerdet areal.. 66/08.. Framtidige kontorlokaler for fjellstyret..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/98-fjellstyremote-25-juni
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 10. juni
  Descriptive info: Fjellstyremøte 10.. 51/08.. 52/08.. 53/08.. 614.. 54/08.. Overtakelse av husene på feste nr.. 511 tidl.. seter til Stor-Hove.. Forslag til avtale.. 55/08.. Søknad om tlskudd til flytting/utbedring av bom.. 56/08.. Ev.. utelukkelse fra jakt.. 57/08.. Årsregnskap 2007.. Endelig behandling..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/99-fjellstyremote-10-juni
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 20. mai
  Descriptive info: Fjellstyremøte 20.. mai.. 40/08.. 41/08.. 42/08.. Søknad om beiteområde for sau.. 43/08.. Endringer.. Ny behandling.. 44/08.. Søknad om utvidelse av hytte.. Uttalelse.. 45/08.. Søknad om midler.. 46/08.. Valg av representant til kommunens utvalg for stedsnavn.. 47/08.. Kjøp/leie av kopieringsmaskin.. 48/08.. Søknad om å bli betraktet som innenbygdsboende etter fjellova.. 49/08.. Framtidige kontorløsninger i Samfunnshuset på Tretten..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/100-fjellstyremote-20-mai
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 15. april
  Descriptive info: Fjellstyremøte 15.. 31/08.. 32/08.. 33/08.. Søknad om tilskudd til bomanlegg.. Østfjellvegen.. 34/08.. Søknad om å bygge på seterhus.. 608.. 35/08.. Søknad om tilskudd til drift.. Øyer Beite- og Gjeterlag.. 36/08.. Anvisning av beiteområde for ny sauebesetning.. 37/08.. Bortleie av beite til brukere uten beiterett.. 38/08.. Trekning av småviltjakta for utenbygds med hund..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/102-fjellstyremote-15-april
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 11. mars
  Descriptive info: mars.. 22/08.. 23/08.. 24/08.. Elgjakta 2008.. 25/08.. Endring av regler for småviltjakt.. 26/08.. Søknad om tilskudd til jegerprøvekurs.. 27/08.. Regnskap 2007.. 28/08.. Budsjett 2008.. 29/08.. Årsmelding 2008..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/103-fjellstyremote-11-mars
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 12. februar
  Descriptive info: februar.. 12/08.. 13/08.. Søknad om å sette opp lunnstugu.. 14/08.. Søknad om å sette opp nytt seterhus.. Feste nr 285.. 15/08.. Søknad om omdisponering av fjøs på seter.. 666.. 16/08.. Søknad om utvidelse av tidligere seterhus.. 451.. 17/08.. Søknad om å bygge varmestue ved Pølen.. 18/08.. Forslag om innkjøp av gapahuk.. 19/08.. Ansettelse av sesongoppsyn 2008.. 20/08.. Ansettelse av ekstrahjelp 2008.. 21/08.. Utvidelse av stilling til fast 100 %..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008/104-fjellstyremote-12-februar
  Open archive

 • Title: 2008
  Descriptive info: 76/08.. 77/08.. 78/08.. Kontorlokaler for fjellstyret - framtidige løsninger.. 79/08.. 80/08.. Avgjørelse om bosted etter fjellovens regler.. Klage.. januar.. Side 2 av 3..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008?start=5
  Open archive

 • Title: 2008
  Descriptive info: 01/08.. 02/08.. 03/08.. Søknad om tilskudd fra Grunneierfondet.. Hafjell-Mat AS.. 04/08.. Prosjekt uthus Holmsetra.. 05/08.. Prosjekt tilrettelegging av besøksmål.. 06/08.. Mindre endringer av reguleringsbestemmelsene for Våsjøen Hyttefelt.. 07/08.. Søknad om å bygge på hus på seter.. 08/08.. Forslag om endring av fiskeregler.. 09/08.. Forslag om endring av regler for småviltjakt.. 10/08.. Aldersbestemmelse av hjortevilt.. Innkjøp av utstyr.. Side 3 av 3..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2008?start=10
  Open archive

 • Title: Jaktrapport småvilt
  Descriptive info: Småvilt.. Jaktkort.. Jakttid.. Søknad.. Jaktbare arter.. Rypebestanden.. Treningsfelt.. Jaktrapport.. Elg.. Jaktfelt.. Villrein.. Jaktlag.. Fellesjakt.. Rådyr.. Jaktrapport småvilt.. Du får kvittering på e-post om at rapporten er mottatt.. fabrik internal id.. time date.. Kortnr.. Navn.. Adresse.. Postnr.. Poststed.. E-post.. id.. parent_id.. Jakttype.. Med hund.. Uten hund.. Art felt.. Rype.. Orrhøne.. Orrhane.. Stokkand.. Brunnakke.. Krikkand.. Toppand.. Kvinand.. Siland.. Laksand.. Rugde.. Ringdue.. Hare.. Grevling.. Rødrev.. Mink.. Røyskatt.. Ravn.. Kråke.. Skjære.. Mår.. Enkeltbekkasin.. Antall felt.. Antall jaktdager etter rype.. Inntrykk av rypebestanden.. Stor.. Middels.. Liten.. Antall jaktdager etter hare.. Inntrykk av harebestanden..

  Original link path: /index.php/jakt/smavilt/jaktrapport/form/1
  Open archive

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Descriptive info: Brukernavn.. Passord.. Husk meg.. Logg inn.. Glemt passord?.. Glemt brukernavn?.. Har du ikke en konto?..

  Original link path: /index.php/component/users/
  Open archive

 • Archived pages: 267