www.archive-org-2013.com » ORG » O » OYER-FJELLSTYRE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 267 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Descriptive info: Februar 2013.. Mars 2013.. April 2013.. Mai 2013.. Juni 2013.. Juli 2013.. August 2013.. September 2013.. Oktober 2013.. November 2013.. Desember 2013.. Januar 2014.. Hendelser for.. 2013.. Fjellstyremøte.. ::.. Møter.. Treningsfeltene for fugle- og harehunder åpner.. Det skjer i fjellet.. Start småviltjakt.. Start elgjakt.. Vis nr.. 50.. 100.. Alle.. Side 2 av 2..

  Original link path: /index.php/component/jevents/year.listevents/2013/08/12/-?start=10
  Open archive

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Descriptive info: Hendelser for den.. Torsdag 01 August 2013.. Ingen hendelser..

  Original link path: /index.php/component/jevents/day.listevents/2013/08/01/-
  Open archive

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Descriptive info: Tirsdag 20 August 2013.. Ingen tid.. Start reinsjakt.. 19:00.. 19:00..

  Original link path: /index.php/component/jevents/day.listevents/2013/08/20/-
  Open archive
 •  

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Original link path: /index.php/component/jevents/day.listevents/2013/08/20/265?Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Original link path: /index.php/component/jevents/day.listevents/2013/08/20/267?Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Øyer Fjellstyre
  Descriptive info: Onsdag 21 August 2013..

  Original link path: /index.php/component/jevents/day.listevents/2013/08/21/-
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 11. desember 2012
  Descriptive info: Fjelloppsynet.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. Årsmeldinger.. desember 2012.. Fjellstyret hadde møte 11.. desember kl.. 00.. Referatet kan du lese her:.. 72/12.. 73/12.. 74/12.. Vedtak om frifall av seter.. Feste nr.. 289.. Klage.. 75/12.. Møteplan for 2013.. Neste..

  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2012/337-fjellstyremote-11-desember-2012
  Open archive

 • Title: Fangstminner i Øyerfjellet
  Descriptive info: Fjellvegene.. Veslesetervegen.. Glømmesetervegen.. Østfjellvegen.. Holmsetervegen.. Aksjøsetervegen.. Augsetervegen.. Lie-Hornsjøvegen.. Øyer allmennings veger.. Hundersetervegen.. Historie.. Gudbrandsdals- kommisjonen.. Fangstminner.. Verneområder.. Slåseterlia.. Helgetjønnet.. Gardfesthaugen.. Fangstminner i Øyerfjellet.. Utnyttelsen av viltet har vært av avgjørende betydning for bosetning i Norge til alle tider, helt siden folk kom til landet etter istida.. Dyr som blir jaktet på blir sky, og det er nødvendig å utvikle avanserte teknikker.. Dyregraver har vært brukt i århundreder og årtusner.. Arkeologene forteller at de har vært brukt spesielt aktivt i perioden rundt år null, og på 12-1300 tallet.. Dyregravene var gravd ned i jorda, og en indre rektangelformet konstruksjon hindret grava å rase sammen.. Denne var enten av tre, murt av stein, eller en  ...   140 dyregroper i nordre del av Øyerfjellet.. Groper langt vest mot dalen forteller oss at i tidlige tider var det trekkende rein i områder hvor vi ikke ser dem i dag.. Opp gjennom århundrene ble det utviklet skytevåpen.. Først pil og bue, så armbryst og til slutt kulevåpen.. For å avlive dyr med pil måtte skyteavstanden være beskjeden.. Det var vanlig å lage små steinmurer å gjemme seg bak - såkalte bågåstiller.. Disse finnes i stort antall i høyfjellet i Rondaneregionen.. I Øyerfjellet kjenner vi forløpig ett - på østsiden av Steinhyttfjellet.. Fjelloppsynet er takknemmelig for tips om flere dyregraver - se kartet under.. Reinsgrav i Lyngkampen.. Bågåstille i Steinhyttfjellet.. Dyregrav i Eldådalen..

  Original link path: /index.php/fjellvegene/historie/fangsatminner/289-fangstminner-i-oyerfjellet
  Open archive

 • Title: Fjellstyremøte 21. mai 2013
  Original link path: /index.php/oyer-fjellstyre/moter/2013/352-fjellstyremote-21-mai-2013
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Småviltjakt i Øyer statsallmenning
  Descriptive info: Småvilt.. Jaktkort.. Jakttid.. Søknad.. Jaktbare arter.. Rypebestanden.. Treningsfelt.. Jaktrapport.. Elg.. Jaktfelt.. Villrein.. Jaktlag.. Fellesjakt.. Rådyr.. Småviltjakt i Øyer statsallmenning.. Øyer statsallmenning har rike muligheter til småviltjakt.. Terrenget er 430.. 000 dekar stort, og varierer fra snaufjell til myr og skogsområder.. Rype og hare finnes over hele allmenningen, mens i skogsområdene kan orrfuglen by på spennende opplevelser.. For all småviltjakt med hund i september er det krav om.. sauerenhetsbevis.. som.. ikke er eldre enn.. 2 år..

  Original link path: /index.php/jakt/smavilt/14-kjope-jaktkort
  Open archive

 • Title: Resultater fra reinsjakta 2012
  Original link path: /index.php/jakt/villrein/332-resultater-fra-reinsjakta-2012
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 267