www.archive-org-2013.com » ORG » N » N-T-A-F

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 24 . Archive date: 2013-11.

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: .. Organisasjonsnummer:.. 987 547 537.. Bankkonto:.. 9100 18 98103.. Hjem.. Fagstoff.. Historie.. Kontakt.. Kurs.. Lenker.. Medlemsblad.. Medlemssider.. Statutter.. NTAF.. er en ideell faglig forening.. Den hen vender seg til personer som er aktivt virk somme in nen fag området tek nisk audio logi, f eks audio ingeniører og audio fysikere.. Foreningen arbeider med.. utdanning.. informasjons- og erfarings utveksling.. rådgiving.. samarbeide med myndighetene.. Nyheter:.. Nytt nummer av.. Newsletter (nr 97).. 06.. 10.. 13.. Newsletter (nr 96).. 30.. 06.. Medlemslista er oppdatert.. Ny bok.. Asbjørn Krokstad, professor emeritus ved NTNU i Trondheim, har gitt ut boka «Music and Communication».. Se hele boka.. på NTNUs hjemmesider.. 28.. 12.. NTAF-kurs 2012 holdes på Rikshospitalet.. Se Kurs.. Historiesida er oppdatert.. Sjekk deltakerliste med portrett fra  ...   11.. 12.. 11.. Newsletter (nr 89).. Medlemslista er også oppdatert.. Informasjon om.. årsmøte 2011.. 29.. Påmelding til kurs.. EU-11.. har startet.. Newsletter (nr 88).. Newsletter (nr 87).. 13.. Newsletter (nr 86).. 18.. 10.. Presentasjoner fra kurset.. -12.. 11.. 2010 er lagt ut.. 27.. Arne Kirkhorn Rødvik.. og gruppa Ellayali med.. nytt album.. Newsletter (nr 85).. 9.. Audionytt.. Medlemmer som har Audionytt gjennom NTAF har også i år fått individuell regning.. Oddbjørn betaler en felles regning for dette.. Andre regninger er derfor feil.. 12.. 4.. Årsmøtereferat 2009 og oppdaterte statutter.. 25.. 2.. Presentasjon fra EU 09.. er lagt ut.. 19.. 09.. Siden.. er oppdatert med nytt styre.. 05.. Program for EU 09.. Eldre nyheter her.. Oppdatert 6.. oktober 2013 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: Artikler og oversikter skrevet av NTAFs medlemmer eller foredragsholdere på våre kurs.. Hjelpemidler.. FM-utstyr.. En tabell med oversikt over alle typer i Norge og deres egenskaper.. Av Arne Vik.. Mini FM-utstyr.. Oversikt over hvilke mottakere som kan brukes sammen med hvilke høreapparater, forberedelser som må gjøres i forhold til høreapparatene og hvordan bryterfunksjonene virker.. Taleprosessorer for CI og benforankrede høreapparater er også med.. Av Jan Erik Israelsen, Nordlandssykehuset 2007.. Oticon Hearing Instruments and DAI/FM compatibility Overview 2005.. Oversikt over høreapparatenes audiosko, FM-sko og FM-mottagere.. Akustikk.. Lydutjevningsanlegg.. av Arne Vik 2007.. Boothroyd, Arthur : Modelling the Effects of Room Acoustics.. regneark fra Arne Vik 2008.. STIPA - The Golden Mean Between Full STI and RASTI.. Proceedings of the Institute  ...   Ottem 2005.. Fonemoppfatting.. hos cochleaimplanterte vaksne.. Av Arne Rødvik2005.. Psykofysikk (0,5MB).. Et essay innen vitenskapsteori i forbindelse med doktorgradsarbeid ved NTNU.. Av Jon Øygarden, Høgskolen i Sør-Trøndelag 2004.. Diagnostikk og behandling.. Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri.. av Kjell Grøndahl 2011.. Experiments with Steady-State Evoked Responses from Speech and Music.. (1 MB).. Av Jon Øygarden 2005.. Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø.. av Jan Erik Israelsen 2004.. Utvikling av en norsk HINT-test.. av Marte Myhrum 2004.. Diverse.. Modifisert.. USB-telefon.. til testformål.. Av Jon Øygarden 2005.. IT på Hørselsentralen   .. pdf (48 kB)..  / .. pps (0,5 MB).. av Kjell-Magne Nupen 2004.. Hørselsentralens datanettverk.. (1,6 MB).. av Ralf Greisiger 2004.. Høreapparat-.. statistikk.. Oppdatert 28.. oktober 2012 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Fagstoff.htm
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: I mars 1982 var det 12 norske deltagere på STAF i Göteborg.. Disse samlet seg for å diskutere planene om å stifte en norsk teknisk audiologisk forening.. Arne Vik hadde startet forarbeidene allerede høsten 1981.. Det ble valgt et interimstyre som skulle ta seg av det videre arbeidet.. Interimstyret utarbeidet forslag til statutter, sendte ut innmeldingsblanketter og startet arbeidet med å arrangere en samling med kurs kombinert med årsmøte.. 24.. februar 1983 ble foreningen stiftet.. Denne og neste dag ble det første kurset holdt på Rikshospitalet.. 28 personer betalte kursavgift.. Se deltakerliste med bilder.. Det kom inn 21 medlemskontingenter det første året.. Styresammensetninger.. 1982 Göteborg mars.. Interimstyre Arne Enden, Ole Tvete, Arne Vik, Olle Eriksen.. 1983 Oslo 24.. februar.. Arne Vik leder, Ole Tvete sekretær, Arne Enden, Einar Laukli, Olle Eriksen.. 1984 Molde.. Arne Vik leder, Ole Tvete sekretær, Alf Johny Rokke kasserer, Arne Enden, Einar Laukli.. 1985 Trondheim.. 1986 Årsmøte ikke avholdt (det var NAS).. 1987 Hamar.. Einar Laukli leder, Ole Tvete sekretær, Alf Johny Rokke kasserer, Georg Træland, Hans Walter Nordby.. 1988 Stavanger.. Ole Tvete leder, Hans Walter Nordby sekretær, Jan Erik Israelsen  ...   1995 Årsmøte ikke avholdt (det var NAS).. 1996 Trondheim 8.. Georg Træland leder, Kjell Rasmussen sekretær, Pål Szilvay kasserer, Leif Ekornrød, Jan Randa.. 1997 Trondheim 13.. Olav Kvaløy leder (Georg Træland fungerte til 22.. 8), Kjell Rasmussen sekretær, Pål Szilvay kasserer, Einar Laukli, Andreas Brekken.. 1998 Kristiansand 19.. november.. Olav Kvaløy leder, Kjell Rasmussen sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Einar Laukli, Andreas Brekken.. 1999 Hell 6.. oktober.. Olav Kvaløy leder, Kjell Rasmussen sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Kjell Grøndahl, Helge Abrahamsen.. 2000 Hell 17.. Olav Kvaløy leder, Andreas Brekken sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Kjell Grøndahl, Helge Abrahamsen.. 2001 Hell 15.. Andreas Brekken leder, Kjell Grøndahl sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Geir Blesvik, Helge Abrahamsen.. 2002 Oslo 27.. Arne Vik leder, Helge Abrahamsen sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Geir Blesvik, Jon Øygarden.. 2003 Hell 13.. 2004.. 2005 Gardemoen 27.. Arne Vik leder, Helge Abrahamsen sekretær, Oddbjørn Arntsen kasserer, Geir Blesvik, Jon Øygarden.. 2006 Oslo 23.. 2007 Hell 24.. 2008 Årsmøte ikke avholdt.. 2009 Oslo 4.. 2010 Oslo 11.. 2011 Gardermoen 16.. 2012 Oslo 12.. Revisor.. Arne Sundby var revisor alle årene fra 1983 til 2003.. Arne Schiager fra 2004.. Æres-.. medlemmer..

  Original link path: /Historie.htm
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF, kontakt
  Descriptive info: Styret i NTAF.. Arne Vik,.. leder.. Program for Audiografutdanning.. , AHS - HIST - Ranheimsvn 10,.. 7004 TRONDHEIM.. Tlf: 92 20 36 14.. ar-vik[krøllalfa]online.. no.. Helge Abrahamsen,.. sekretær.. Hjelpemiddelsentralen i S & Fj, Steinanvn 12, 6800 FØRDE.. Tlf: 57 83 05 38 Faks: 57 83 05 01.. helge.. abrahamsen[krøllalfa]nav.. Arne Kirkhorn Rødvik,.. kasserer.. UiO, UV-fak, ISP, Postboks 1140 Blindern, 0318 OSLO.. Tlf: 22 85 91 07.. a.. k.. rodvik[krøllalfa]isp.. uio.. no.. Kjell Grøndahl,.. styremedlem.. Høresentralen, Haukeland universitetssykehus,.. 5021 BERGEN.. Tlf:55 97 26 86/46 Faks:55 97 26 43.. kjell.. groendahl[krøllalfa]helse-bergen.. Jon Øygarden,.. Tlf: 73  ...   73 59 26 36 Mobil: 98 24 51 70.. olav.. kvaloy[krøllalfa]sintef.. Marit Pedersen,.. 2.. varamedlem.. St.. Olavs Hospital, Høresentralen, Pb 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM.. Tlf: 72 57 54 08 Faks: 73 86 71 89.. marit.. pedersen[krøllalfa]stolav.. E-postadressene mangler krøllalfa.. Vi håper dermed å unngå at e-postagenter sender søplepost til oss.. Møteplan for styret 2013:.. 12/3, 4/6, 3/9 og 18/11.. Web-redaktør.. Oddbjørn Arntsen.. NAV Økonomiavdelingen, Anskaffelsesseksjonen.. Postboks 5 St.. Olavsplass, 0130 Oslo.. Tlf: 21 07 15 48.. oddbj-a[krøllalfa]online.. Innmeldingsskjema.. Word.. -.. pdf.. Innmelding firma.. Statens skjema for.. reiseregning.. Oppdatert 30.. juni 2013 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Kontakt.htm
  Open archive

 • Title: Kurs
  Descriptive info: Kurs og kongresser.. 2013..  .. -20.. Gardermoen.. Årsmøte og EU13.. 2014.. -29.. Longyearbyen.. Svalbardkurset 2014.. Presentasjoner fra tidligere kurs.. Etterutdanningskurs 2010.. Etterutdanningskurs 2009.. Etterutdanningskurs 2007.. Etterutdanningskurs 2006.. Oppdatert 17.. november 2013 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Kurs.htm
  Open archive

 • Title: Lenker
  Descriptive info: Norske foreninger.. NAF - Norsk Audiografforbund.. NAF - Norsk Audiopedagogisk Forening.. NAS - Norsk Akustisk Selskap.. Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi.. Nordiske foreninger.. DAS - Dansk Akustisk Selskab.. DTAS - Dansk Teknisk Audiologisk Selskab.. NAS - Nordisk Audiologisk Selskab.. STAF - Svensk Teknisk Audiologisk Förening.. Europeiske og internasjonale foreninger.. EFAS - European Federation of Audiology Societies.. ISA - International Society of Audiology.. Oppdatert 25.. juli 2011 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Lenker.htm
  Open archive

 • Title: Publikasjoner
  Descriptive info: "Newsletter".. Bladet utkommer 4 ganger i året.. Redaktør er.. Arne Vik.. Les det her:.. nr 97..   .. nr 96.. nr 95.. nr 94.. nr 93.. nr 92.. nr 91.. nr 90.. nr 89.. nr 88.. nr 87.. nr 86.. nr 85.. nr 84.. nr 83.. nr 82.. nr 81.. nr 80.. nr 79.. nr 78.. nr 77.. nr 76..  ...   i løpet av september og før jul.. Manusfrister: 1.. mars, 1.. juni, 1.. sept, 1.. des.. Annonser.. Priser:.. Helside kr 1 000.. Bakside kr 1 500.. Annonseansvarlig er.. Kjell Grøndahl.. IJA.. Vi har medlemstilbud på.. International Journal of Audiology.. Tidskriftet utkommer med 12 nummer pr år.. Årlig abonnementsavgift er SEK 600 (ca NOK 540).. Kontakt Arne Rødvik om medlemstilbudet.. Bestillingsskjema..

  Original link path: /Medlemsblad.htm
  Open archive

 • Title: Medlemssider
  Descriptive info: Skriv inn passord:.. Oppdatert 14.. september 2004 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Medlemssider.htm
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: Invitasjon til nasjonalt seminar om auditive prosesseringsvansker (APD) hos barn.. Statped Vest har gleden av å invitere til et Nasjonalt arbeidsseminar om APD i Bergen.. Hovedforelesere Dr.. Doris-Eva Bamiou fra University College London og Jude Nicholas fra Statped Vest.. Målet med seminaret er å bidra til kontakt mellom de ulike faggruppene for å utveksle erfaringer og kunnskap om APD.. Tema for samlingen vil være grunnleggende innføring i APD, utfordringer med utredning, diagnostikk og prinsipper for intervensjon.. Vi ønsker å sette i gang en diskusjon om diagnostisering og intervensjon for denne gruppen i Norge.. Kursspråket vil være engelsk første dagen og norsk på andre.. Målgruppen er fagpersoner som jobber med- og er opptatt  ...   deltager.. no/apd_seminar_21082012).. Kursavgift betales ved påmelding.. Ved avmelding 13-7 dager før seminaret belastes 50 % av prisen.. Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes hele kursavgiften.. For avmelding: kursvest@statped.. Pris:.. Kr.. 800.. Dette inkluderer enkel lunsj begge dager og kursmateriell.. Overnatting:.. Ta kontakt med Rica Hotell, Bergen og oppgi.. Firmaavtalen Statped.. som referanse.. Standard singelrom til kr 892,- kr per natt.. Kontak Katrine A.. Wallestad, Ass.. Resepsjonssjef på telefon 55 36 29 00 eller e-post rica.. hotel.. bergen@rica.. Kontaktperson ved spørsmål om kurset:.. Wenche Skår-Ekse, wenche.. skar.. ekse@statped.. no /.. Heidi Gudmundset, heidi.. gudmundset@statped.. Kontaktperson ved spørsmål om påmelding/betaling:.. Cecilie Kaarbø, cecilie.. kaarbo@statped.. Oppdatert 9.. september 2012 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /APDseminar2012.htm
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: EU 2011.. Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen.. 16.. - 18.. av Kjell Grøndahl.. Oppdatert 15.. mars 2012 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Kurs11.htm
  Open archive

 • Title: Norsk Teknisk Audiologisk Forening - NTAF
  Descriptive info: Kurs 2010.. Rikshospitalet 11.. Fra refer til diagnose.. Erfaringer fra arbeidet med refer -barn fra hørselsscreeningen..    .. Innledning / erfaringer fra Rikshospitalet.. Ole Tvete..     Frekvensspesifisitet i elektrofysiologi.. Einar Laukli.. Frekvensspesifikke stimuli ASSR ( med mer).. Kjell Rasmussen.. Erfaringer fra klinikker.. Erfaringer fra Haukeland: Database (med mer).. Erfaringer fra Kristiansand / Arendal.. Geir Blesvik/Georg Træland.. Erfaringer fra St Olavs.. Marit Pedersen.. Høreapparater.. Desirable  ...   på medlemssidene.. Revisjon av NS8175.. Lydforhold i bygninger.. TEK teknisk forskrift til plan og bygningsloven.. Arne Vik.. Simulert hørselstap.. Einar Laukli.. Tale i støy (ph.. d.. oppgave).. Marte Myhrum.. "Lingvistikk for NTAF-ere" utgikk pga sykdom.. Objektive målinger på CI-pasienter (ph.. Ralf Greisiger.. CEN arbeid / høreapparatformidling, rapport fra arbeidsgruppen.. Georg Træland.. Bacheloroppgaver fra HiST.. Jon Øygarden.. Oppdatert 8.. desember 2010 av Oddbjørn Arntsen..

  Original link path: /Kurs10.htm
  Open archive

 • Archived pages: 24