www.archive-org-2013.com » ORG » N » N-L-S

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 298 . Archive date: 2013-02.

 • Title: NLS
  Descriptive info: .. NLS.. Startsidan.. Nyheter.. Kalender.. Kontakt.. Välj språk.. För Organisationer.. Om NLS.. Aktuellt.. Nyhetsbrev.. Publikationer.. Internationellt.. Länkar.. Dokument.. För NLS aktiva.. Verksamhet.. Styrelse.. Sektorerna.. Kanslichefer.. Ledarforum.. Studerandeforum.. Arbetsgrupper.. Konferenser.. NLS internationella sekreterare träffades i Oslo 21-22.. 1.. 2013.. NLS internationella sekreterare träffade Norges statssekreterare för internationell utveckling, Arvinn Gadgil under sitt möte i Oslo 21-22.. Gadgil talade kring temat från bistånd till samhällslutveckling och berättade om Norges linje i biståndsarbete.. NLS organisationernas internationella sekreterare träffas årligen till ett möte för att diskutera internationella och utvecklingspolitiska frågor.. Avtalsförhandlingarna för lärarna i Danmark väcker oro.. NLS ser med stor oro på avtalssituationen för lärarna i Danmark.. Den danska regeringen har valt att blanda samman förslaget till grundskolereform i landet med utfallet av avtalsförhandlingarna för lärarna.. Förfarandet är i strid med den nordiska kollektivavtalsmodellen och det försvagar möjligheterna att förhandlingsvägen nå ett resultat som är acceptabelt för både arbetsgivar och arbetstagar parten.. NLS har den 8.. 2013 i samband med Danmarks Lærerforenings extra kongress uttalat sitt stöd för de danska lärarna.. Läs mera om kongressen på.. Folkeskolen.. dk.. Läs NLS stöduttalande gällande avtalsförhandlingarna i Danmark.. här.. Avtalsmekanismer och likvärdighet på agendan under NLS styrelsemöte.. Anders Rusk, Eva-Lis Sirén, Marcus Strömberg.. och Marianne Dovemark.. NLS styrelse sammanträdde till höstmöte 3-4.. 12.. 2012 i Göteborg.. Teman var avtalsmekanismer och löneavtal samt likvärdighet i skolan.. För att behandla likvärdighetstemat hade NLS styrelse bjudit in forskare Marianne Dovemark från Göteborgs universitet och koncernchef Marcus Strömberg från Sveriges största friskolekoncern Academedia.. Dovemark berättade om sina forskningsprojekt om gymnasiet som marknad och inkludering och konkurrens på olika skolmarknader, Strömberg presenterade Academedia-koncernen.. NLS styrelse diskuterade det fria skolvalet, de fristående skolorna, den ökade segregationen i samhället och effekten som ett stort antal reformer haft på skolsystemet i Sverige.. Likvärdighetsproblematiken diskuterades även för övriga nordiska länders del.. Anders Bondo Christensen vald till ordförande för NLS för 2012.. NLS styrelse godkände under sitt möte riktlinjerna för organisationens verksamhet 2013.. Tema under det kommande året blir Ny nordisk skola och som värdland står Danmark.. Ordförande under den kommande perioden är Anders Bondo Christensen från Danmarks Lærerforening och som vice ordförande fungerar Olli Luukkainen från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.. Under mötet avtackades  ...   införandet av karriärvägar för lärare i Sverige.. Under mötet behandlades också andra aktuella nordiska utbildningsfrågor sektorvis.. Deltagarna besökte också utbildningsmässan Skolforum.. Framgång för Norden i Education International.. Eva-Lis Sirén och Ragnhild Lied.. Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet i Sverige valdes på EI styrelsens möte 16-18.. 10 till ny vice ordförande för EI.. På samma möte valdes Ragnhild Lied, vice ordförande för Utdanningsforbundet i Norge till ny styrelsemedlem.. Sirén tar över vice ordförandeskapet efter Haldis Holst från Utdanningsforbundet som från och med årsskiftet kommer att fungera som biträdande generalsekreterare för EI.. NLS Studerandeforum sammanträdde i Köpenhamn 13-14.. NLS Studerandeforum samlades under den gångna helgen i Köpenhamn för att dryfta aktuella studerandefrågor.. Studerandeforum bekantade sig med den nya danska lärarutbildningen, Initiativet Ny Nordisk Skole och diskuterade medlemsrekrytering.. Läs mer om studerandesamarbetet och helgens möte under fliken Studerandeforum.. Internationella lärardagen 5.. Den 5:e oktober firas internationella lärardagen för att stöda lärare runt om i världen.. Dagen som uppkom 1994 på initiativ av UNESCO och Education International har i år temat -Take a stand for teachers! Många lärarföreningar firar dagen med att uppmärksamma lärarna eller läraryrket på olika sätt.. Du kan läsa mera om internationella lärardagen och årets tema på.. 5oct.. org.. Välkommen till NLS.. NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet.. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet.. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.. Kalendern.. M.. T.. O.. F.. L.. S.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. Till Kalendern ».. Elever i privata skolor i Norge har högre vitsord.. 2013-02-07.. Läs mer.. Dagen i historia.. Idag.. - Tisdagen den 12 Februari 2013.. Evelina Evy.. 1980.. - Den amerikanska skådespelerskan Christina Ricci föds.. Källa: Wikipedia.. NLS - Nordiska Lärarorganisationers Samråd | Rautatieläisenkatu 6 / Järnvägsmannagatan 6 | FI - 00520 HELSINGFORS | tel.. +358-20-7489 686 | Email:.. nls@oaj.. fi.. Design CMS av Webzoo AB..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: Norges undervisningsminister Kristin Halvorsen vill granska skillnaderna i betyg mellan privata och kommunala skolor.. Enligt en färsk jämförelse får eleverna i privata skolor bättre vitsord än sina gelikar i offentliga skolor i 16 av 18 ämnen.. Läs mera i Aftenposten 7.. 2.. Tidigare nyheter.. Danska Folkeskolen ska reformeras.. 2012-12-05.. 2- åriga högskole-examina planeras i Finland.. 2012-11-27.. Danska regeringen vill reformera förskollärarutbildningen.. 2012-11-20.. Norska regeringen vill satsa på lärarnas fortbildning.. 2012-10-09.. Nytt avtal för lärarna i Sverige.. 2012-09-27.. Lönebud för lärarna i Sverige.. 2012-09-26.. Sverige inför nya karriärtjänster för lärare.. 2012-09-25.. Kortare gymnasieprogram införs i Sverige.. 2012-09-18.. Ny publikation med nyckeltal om utbildningen i Norden.. 2012-09-07.. Finlands undervisningsminister vill förnya kvarsittningen.. 2012-08-27.. Kommunsektorn i Norge har slutit avtal.. 2012-06-06.. Offentliga sektorn strejkar i Norge.. 2012-05-25.. Lärarkris i Sverige.. 2012-03-22.. The Principles and Practices of Teaching and  ...   Danmarks nya barn- och undervisningsminister.. 2011-10-06.. Danmarks statsminister har utlyst nyval.. 2011-08-29.. Ny rankinglista rangordnar danska skolor.. 2011-08-22.. Finland har fått en ny regering.. 2011-06-23.. Ny rankinglista avslöjar skillnader mellan de danska gymnasierna.. 2011-06-08.. Skoldebatten fortsätter i Sverige.. 2011-05-17.. Riksrevisionen ska granska danska gymnasielärares arbetstid.. 2011-04-29.. Lärarnas löneavtal följs inte av arbetsgivarna i Sverige.. 2011-03-29.. Ny undervisningsminister i Danmark.. 2011-03-11.. I Finland har avtal nåtts både i den statliga och den kommunala sektorn.. 2011-02-16.. Ny överenskommelse i Danmark säkrar inte reallönen.. 2011-02-14.. Ettåriga kandidatutbildningar till Danmark?.. 2011-01-24.. 5 av 6 danska folkeskolor ska spara under det kommande läsåret.. 2011-01-18.. Danska undervisningsministeriet minskar sin personal med 16 procent.. 2011-01-13.. Överklagande av betyg i Sverige.. Sänkta behörighetskrav för finska yrkeslärare.. Obligatorisk lärarlegitimation på väg i Sverige.. 2010-10-08.. 1771.. - Kung Adolf Fredrik drabbas av slaganfall och avlider..

  Original link path: /news/
  Open archive

 • Title: NLS
  Descriptive info: Här kan du printa NLS kalender 2013.. Ladda ner.. Här kan du printa NLS kalender 2012.. Februari 2013.. « Föreg.. Månad.. 2013.. 2014.. 2015.. Jan.. Feb.. Mar.. Apr.. Maj.. Jun.. Jul.. Aug.. Sep.. Okt.. Nov.. Dec.. Nästa Månad ».. fredag.. lördag.. söndag.. måndag.. tisdag.. onsdag.. torsdag..

  Original link path: /kalender.html
  Open archive
 •  

 • Title: NLS
  Descriptive info: Kontakta oss.. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till nls(at)oaj.. fi eller genom att fylla i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.. Kansliets kontaktuppgifter hittar du.. Namn.. Email.. Meddelande.. 1809.. - Charles Darwin och Abraham Lincoln föds..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Framsidan.. Welcome to NLS - Nordic Teachers Council.. NLS is a co-operative organisation for the Nordic Teachers' unions.. picture: www.. norden.. NLS consists of 18 national organisations, representing 600 000 members from 7 Nordic countries and territories: Denmark, Faeroe Islands, Finland, Greenland, Iceland, Norway, and Sweden.. NLS cooperates on matters of common interest to member organisations and promotes cooperation between teachers in the Nordic countries.. One of the most important issues of NLS is to promote and strengthen the status of teachers' in the Nordic countries.. The Nordic Teachers' Council - NLS represents the whole educational system in the Nordic countries.. The teachers belonging to the member unions work with early childhood education, primary/secondary education and higher/vocational education.. This  ...   regular basis.. The presidency rotates annually among the affiliated associations.. The internal work of NLS is divided into three educational commissions: Early Childhood, Primary/Secondary School and Higher/Vocational Education.. These commissions also meet twice a year.. The main objective of these meetings is to discuss pedagogical and professional matters, and to exchange information between member organisations.. NLS also takes active part in all activities of El and ETUCE.. PUBLICATIONS AVAILABLE IN ENGLISH.. Quality in Education - for training and lifelong learning.. Childrens Learning and their Right to Meaningful Leisure Time.. If you are interested in the activities of NLS, or if you have questions concerning our work, please contact our office.. Our e-mail address is nls(at)oaj.. fi.. Visste du att..

  Original link path: /en/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: NLS - Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvosto.. lähde: www.. NLS on pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöelin.. NLS:n kuuluu kahdeksantoista pohjoismaista järjestöä, jotka yhdessä edustavat 600 000 opettajaa viidestä pohjoismaasta ja kolmelta itsehallintoalueelta.. NLS edistää jäsenjärjestöjen välistä vuorovaikutusta ja tukee opettajien edunvalvontaa ja opettajayhteistyötä pohjoismaiden kesken.. Yksi NLS:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää ja vahvistaa opettajien asemaa pohjoismaissa.. Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvosto - NLS edustaa pohjoismaisten koulutusjärjestelmien kaikkia koulutusaloja.. Jäsenjärjestöjen opettajat työskentelevät varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja lukio, ammattillisen koulutuksen ja yliopisto-opetuksen parissa.. Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvostolla on laaja asiantuntijuus ja ajantasainen kattava kuva koulutuksesta.. Tämä auttaa  ...   NLS:n sisäinen työ on jaettu kolmeen koulutussektoriin, jotka ovat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukio/ammatillisen koulutuksen sektori.. Sektorit kokoontuvat kahdesti vuodessa.. Tapaamisten päätavoite on keskustella kasvatuksellisista ja ammatillisista asioista ja edistää vuorovaikutusta järjestöjen kesken.. NLS osallistuu aktiivisesti EI:n ja ETUCE:n toimintaan.. Uusi yhteistyösopimus jäsenpalveluista Pohjoismaissa.. NLS:n hallitus on kokouksessaan 18-19.. 11.. 2010 päättänyt yhteisistä jäsenpalveluista opettajille, jotka väliaikaisesti työskentelevät toisessa Pohjoismaassa.. Asiasta on keskusteltu kauan NLS:n hallituksessa ja edellisessä kokouksessa hyväksyttiin sopimus, joka on nyt lähetetty jäsenjärjestöihin käsiteltäväksi.. Sopimus astuu voimaan niiden järjestöjen välille, jotka kahdenkeskeisesti sopivat asiasta.. Lue yhteistyösopimus..

  Original link path: /fi/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Bienvenue sur le site du NLS - Conseil des Enseignants des Pays Nordiques.. Bienvenue sur le site du NLS - Conseil des Enseignants des Pays Nordiques Le NLS est une organisation coopérative entre les syndicats nordiques des enseignants.. Le NLS représente 600.. 000 membres de 20 fédérations nationales, venant de 7 pays et territoires: Danemark, Finlande, Les îles Féroé, Groenland, Islande, Norvège, Suède.. Le NLS traite des affaires d'intêret collectif des syndicats membres, en même temps qu 'il augmente la coopération entre les enseignants dans les pays nordiques.. Un de ses plus importants buts est d'améliorer le statut des enseignants dans les pays nordiques.. Le Conseil des Enseignants des Pays Nordiques - Le NLS représente tous les types d'établissements d'éducation dans les pays nordiques.. Les affiliés du NLS ont des  ...   bien que leurs conditions de travail.. Le comité exécutif du NLS a deux sessions régulières par an.. La présidence se relaie entre les syndicats membres.. Le travail interne du NLS est organisé en trois commissions éducatives: l'éducation préscolaire, l'éducation primaire/ secondaire et l' éducation supérieure/ la formation professionelle.. Ces trois commissions se rassemblent égalemement deux fois par an.. L'objectif principal de ces réunions est de discuter les sujets pédagogiques et professionnels, et d'échanger des idées avec d'autres syndicats membres.. NLS joue également un rôle actif dans toutes les activités de IE et CSEE.. PUBLICATIONS DISPONIBLES EN FRANCAIS:.. Une education de qualité -pour la formation et l'apprentissage tout au long de la vie.. Si vous avez de questions où si vous voulez de l'information sur notre organisation, veuillez contacter: nls (at) oaj..

  Original link path: /fr/
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Bienvenidos al sitio web de la CONSEJO DE SINDICATOS NORDICOS DE PROFESORES - NLS.. NLS es una organizacion cooperativa de los sindicatos nordicos de profesores.. NLS esta formada por 20 federaciones nacionales, representando 600 000 miembros provenientes de 7 paises y territorios: Dinamarc, Finlandia, Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia.. NLS colabora en materia de interés comun de las organizaciones miembros y promueve la cooperacion entre los profesores de los paises nordicos.. Uno de sus objetivos mas importantes es promover y luchar por el mejoramiento del status de los profesores en los paises nordicos.. El Consejo de Sindicatos Nordicos de Profesores - NLS representa el conjunto de la institucion educativa de los paises nordicos.. Los sindicatos miembros de NLS son sindicatos de  ...   a luchar por el mejoramiento del status de los profesores como también a procurar la mejora de sus condiciones de trabajo.. El Comité Ejecutivo de NLS tiene dos sesiones ordinarias al ano.. La presidencia se rota entre los sindicatos miembros.. El trabajo interno de NLS esta dividido en tres comisiones educativas: Educacion preescolar, Educacion primaria/ secundaria y Educacion superior y vocacional.. Estas tres comisiones se reunen igualmente dos veces al ano.. El objetivo principal de estas reuniones es discutir materias pedagågicas y profesionales e intercambiar ideas entre los sindicatos miembros.. NLS juega igualmente un activo papel en todas las actividades de IE y CSEE.. PUBLICACIONES EN ESPANOL:.. Calidad en la Educacion - para la formacion y el aprendizaje durante toda la vida..

  Original link path: /es/
  Open archive

 • Title: NLS
  Descriptive info: Struktur.. Medlemmar.. Kansli.. Vad är NLS?.. NLS Sommarkurs 2012.. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna men också för det nordiska och internationella arbetet.. NLS kansli ligger i Helsingfors.. Vårt kontor servar de nordiska medlemsorganisationerna samt koordinerar den nordiska verksamheten.. Styrelsens höstmöte 2012 i Reykjavík.. NLS kansli svarar för den gemensamma nordiska administrationen, för nordiska kurser och seminarier i NLS regi, för det nordiska samarbetet på internationellt plan samt för alla de kontakter och uppdrag utåt som styrelsen beslutar.. På NLS kansli arbetar generalsekreterare Anders Rusk och medarbetare Maria Häggman.. NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning.. NLS representerar i kraft av sina  ...   den pedagogiska och administrativa ledningen inom utbildningsområdet finns LEDARFORUM som utgör en mötesplats och ett diskussionsforum för ledarna inom NLS medlemsorganisationer.. LEDARFORUM.. är ett rådgivande organ för NLS styrelse.. Studerandeorganisationerna som omfattas av NLS samlas årligen till.. STUDERANDEFORUM.. som är en arena för erfarenhetsutbyte och diskussion.. Studerandeforum är ett rådgivande organ för NLS stryrelse.. NLS styrelse och sektorer har vardera två protokollförda möten per år.. Ledarforum och Studerandeforum har ett större möte en gång per år.. Orförandeskapet för NLS växlar årligen mellan Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige.. Ordförandeskapet för år 2013 innehas av Danmark och leds av Danmarks Lærerforenings ordförande Anders Bondo Christensen.. 1984.. - Den svenska skådespelerskan Alexandra Dahlström föds..

  Original link path: /om-nls.html
  Open archive

 • Title: NLS
  Descriptive info: Internationellt program under Educa-mässan.. Educa-mässans internationella program ordnas i Helsingfors torsdagen den 25 januari.. Utvecklingsminister.. Heidi Hautala.. och dirktör.. Antti Pentikäinen.. från Kyrkans utlandshjälp presenterar det nya projektet.. Lärare utan gränser.. OAJ, Kyrkans utlandshjälp och Finlands FN-förbund ordnar ett seminarium om.. Utbildning som medel för att uppnå hållbar utveckling.. Anföranden av bland annat president.. Tarja Halonen.. och.. Heidi Schroderus.. -Fox.. , Direktör för FN:s OHRLLS kontor.. Mer information om seminariet finns i informationsbladet.. Educa Informationsblad engelska.. Kom också ihåg att besöka.. Hörnan.. där det svenskspråkiga mässprogrammet centrerats.. Mer information om det svenska programmet hittar du på.. FSL:s webbsidor.. Konferens med John Hattie i Stockholm.. Lärarfortbildning AB arrangerar i samarbete med Lärarförbundet och flera andra intressenter en konferens med John Hattie i Stockholm den 23 november.. Det är första gången det sker i Norden.. Professor John Hattie har genomfört en unik forskningsöversikt om vad som är centralt för elevernas skolresultat i skolan och hans forskningsresultat sammanställdes i boken Visible Learning och har stort inflytande över Sveriges inställning till skolfrågor.. Han har även kommit ut med en ytterligare fördjupande studie Visible learning for teachers som har översatts till svenska och utges av Natur och Kultur i samband med konferensen.. Läs mer om konferensen här.. Program.. Ny nordisk publikation med nyckeltal från utbildningsområdet.. Nordiska ministerrådet har gett ut en ny publikation med nyckeltal från utbildningsområdet.. Publikationen som heter Nordic Education - Key Data går att beställa eller ladda ner på Nordiska ministerrådets  ...   sig hem till sina elever.. Här kan du bekanta dig med kursbroschyren.. Internationellt seminarium på Educa-mässan i Helsingfors.. OAJ ordnar den 27 januari under EDUCA-mässan i Helsingfors ett internationellt seminarium:.. Finland - World's most skilled nation 2020?.. Talare på seminariet är bland annat EI:s president Susan Hopgood och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.. Hela seminarieprogrammet hittar ni här under.. EDUCA-mässan är undervisningssektorns riksomfattande utbildningsevenemang och ordnas i Helsingfors mässcentrum 27-28.. Nordiskt skolsamarbete.. Är du intresserad av Nordiskt lärar- och elevutbyte?.. Det finns många instanser som arrangerar utbyten mellan skolor och stöder mobilitet i de nordiska länderna.. Alternativ finns för alla stadier och alla skolformer.. Du kan till exempel ta kontakt med någon av följande instanser:.. Nordplus.. ,.. Föreningarna Nordens Förbund.. Nordiska vänorter.. Lärarjobb i Norden.. Ska du jobba som lärare i ett annat nordiskt land?.. -Det finns nordiska webbportaler som ger dig information och hjälper dig finna svar på knepiga frågor.. Hallå Norden.. ger information om att flytta mellan de nordiska länderna och svarar på mobiltetsfrågor.. Nordisk eTax.. ger information om de nordiska ländernas skattesytem.. Här kan du också ställa frågor rakt till skattemyndighetna i norden.. Nordisk Socialförsäkringsportal.. ger information om nordiska socialförsäkringar.. Fler tips och kontaktuppgifter till våra medlemsorganisationer hittar du i menyn länkar.. Referat från NFS seminarium 17.. 2010.. NFS anordnade ett seminarium om.. Kollektivavtal och konkurrenskraft.. den 17 november 2010.. Konferensen samlade fakligt aktiva från hela Norden till en gemensam dag i Köpenhamn.. Konfernsdokumentationen httar du här..

  Original link path: /aktuellt.html
  Open archive

 • Title: NLS
  Descriptive info: Här kan du läsa NLS senaste nyhetsbrev.. Nyhetsbrev januari 2013.. NLS uppdaterar kontinuerligt nyheter-sidan på sin webbplats med aktuella fackliga och utbildningspolitiska nyheter från Norden.. Vi ger också månatligen ut ett nyhetsbrev som samanfattar de viktigaste nyheterna på det fackliga och utbildningspolitiska området i Norden.. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i formuläret här under.. Prenumerera på NLS nyhetsbrev.. NLS nyhetsbrev samanfattar varje månad aktuella fackliga och utbildningspolitiska nyheter i Norden.. Brevet utkommer en gång i månaden.. namn.. e-postadress..

  Original link path: /nyhetesbrev.html
  Open archive •  


  Archived pages: 298