www.archive-org-2013.com » ORG » M » MARANATHA-DELFT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 212 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: .. Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft.. Deze site doorzoeken.. Welkom.. Kerkgebouwen.. Onze gemeente.. Contact.. Kerkenraad.. Beleidsplan Wijkgemeente Maranatha.. Feedback en input.. Agenda.. Kerkdiensten.. Zondagsschool.. De Verrekijker.. Uitje Plaswijckpark.. Uitje Drievliet.. Voorjaarsuitje 2010.. Afscheidsavond Helma en Erica.. Catechisaties.. Catechisatie 12-14 jaar.. Catechisatie 14-16 jaar.. Catechisatie 16 tot belijdenis.. Belijdeniscatechisatie.. Esther-Eben Haëzer.. Strandwandeling.. Opening Jeugdwerk.. JV Maranatha.. Ledenlijst JV.. Nieuwjaarsborrel 2012.. Kerstfeestviering 2011.. Jaarvergadering 2011.. Hemelvaartsweekend 2011.. Paasviering 2011.. Bowlen 12 februari 2011.. Nieuwjaarsborrel 2011.. Fotoarchief.. Bijbelkringen.. Vrouwenverenigingen.. Mannenverenigingen.. Koor 'Met Hart en Stem'.. Jaarvergadering.. Bejaardensociëteit.. Zending.. Thera van Dam.. Foto's High tea voor kerkbus Kosovo.. Presentatie kerkbus voor Kosovo.. Thuisfrontcommissie Thera van Dam.. Zendingscommissie.. Evangelisatie.. Alpha-cursus.. Vakantie Bijbel Weken.. Sing-in.. Verenigingen.. JV+Esther Eben-Haëzar.. Hemelvaart 2010.. Hemelvaart 2009.. Paasviering 2009.. Kerstviering 2008.. Bowlen 2008.. Hemelvaart 2008..  ...   van onze voorvaderen.. Kerkgebouw Bethlehemkerk.. Predikant ds.. H.. Liefting.. Wilt u de gemeente-mail met informatie over activiteiten en 'wel en wee' in onze wijkgemeente ontvangen? Stuur een bericht naar.. info@maranatha-delft.. nl.. Nieuws.. 07-09-13 Gemeentedag.. 01-06-13 Rondwandeling op Tiengemeten voor Arjan en Thera.. 02-09-2012 Foto's Vakantie Bijbelweek 2012.. 02-09-2012 Beleidsplan Wijkgemeente Maranatha.. 03-07-2012 Nieuwsbrief Thera juli 2012.. 03-07-2012 Uitnodiging bruiloft Thera en Kujtim.. 03-07-2012 Foto's nieuw kerkdak voor kerk in Peja!.. 17-05-2012 Tienerclub gaat naar Putten!.. 30-04-2012 Geloofsbelijdenisgroep 2012.. 30-04-2012 Uitje De Verrekijker Drievliet.. 12-03-2012 Nieuwsbrief maart Thera van Dam.. 01-02-2012 Update pagina JV Maranatha.. 18-01-2012 Nieuwsbrief van Thera van Dam.. Nieuws Archief:.. Gearchiveerd nieuws.. Agenda.. Google Agenda.. Sign in.. |.. Recent Site Activity.. Report Abuse.. Print Page.. Remove Access.. Powered By.. Google Sites..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Original link path: /Home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kerkgebouwen - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: In de wijkgemeente Maranatha komen de gemeenteleden tweemaal per zondag samen voor de verkondiging van het Woord van God.. De diensten vinden afwisselend plaats in de Oude en Nieuwe Kerk, de Bethlehemkerk en de Marcuskerk.. De door-de-weekse activiteiten vinden hoofzakelijk plaats in de Bethlehemkerk.. Bethlehemkerk.. Oude Kerk.. Nieuwe Kerk.. Marcuskerk.. Floresstraat 2.. 2612 GK Delft.. 015 - 2126906.. Toon op kaart.. Heilige Geestkerkhof 25.. 2611 HP Delft.. 015 2123015.. Markt 80.. 2611 GW Delft.. 015 2123025.. Menno ter Braaklaan 2.. 2624 TH Delft.. 015 2561493..

  Original link path: /Home/kerkgebouwen
  Open archive

 • Title: Onze gemeente - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: Wat geloven we.. ?.. Wij geloven in onze Hervormde Wijkgemeente ‘Maranatha’ te Delft niet op eigen houtje, maar in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen.. Die ene heilige algemene christelijke kerk heeft eeuwen geleden een prachtige belijdenis van haar geloof opgesteld.. Die belijdenis geldt ook voor ons nog steeds.. In die belijdenis belijden we te geloven in een drie-enige God.. Eén God, Die uit drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.. God de Vader.. is de Schepper en onderhouder van ons leven.. Helaas hebben de eerste mensen - Adam en Eva – in het Paradijs de Schepper de rug toegekeerd.. Daardoor is heel de mensheid in zonde gevallen.. Vanuit Zijn grote liefde heeft God de Vader ons echter niet aan ons lot overgelaten.. Hij beloofde een Redder, een Zaligmaker: Zijn eigen Zoon: de Heere Jezus Christus.. Daarom belijden we ook te geloven in.. de.. Heere Jezus Christus,.. de Zoon van God.. Vanuit Zijn grote liefde voor verloren zondaren daalde de Heere Jezus in de Kerstnacht uit de hoge hemel neer naar deze aarde.. In de stal van Bethlehem.. Om mens te worden.. En op aarde de mensheid te vertellen over Zijn Vader en het Koninkrijk der  ...   Op de derde dag is De Heere Jezus weer opgestaan.. Als overwinnaar over satan, dood en graf en hel! En nu is Hij hierboven, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader.. Om daar voor al Zijn kinderen te bidden! En plaatsen voor hen te bereiden, opdat ze na dit leven zijn mogen waar Hij is.. *We belijden ook te geloven in.. Heilige Geest.. De Heere Jezus heeft Zijn leven gegeven.. En nu gaat het erom dat we in Hem geloven.. Welnu, dat geloof wil de Heilige Geest ons geven.. En dat wil Hij vooral geven op het gebed.. En onder de prediking van het Woord.. Zodat we vernieuwde mensen worden, die gaan leven tot eer van de Schepper.. Waar kunt u/ kun jij dit Woord horen? In de kerk.. Iedere zondag vertellen we daarover, om 10.. 00 uur en om 17.. 00 of 19.. 00 uur, in één van de Delftse kerken, waar ook u en jij hartelijk welkom bent.. U/jij kunt dat Woord ook lezen in de Bijbel.. Een kinderliedje zingt: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag…’ Dat Woord wijst ons de weg naar het eeuwige Leven.. Want: en ieder, ook u en jij, die in God gelooft, zal niet verloren gaan in der eeuwigheid!.. Ds.. Subpagina''s.. (1):..

  Original link path: /Home/onze-gemeente
  Open archive

 • Title: Contact - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: Predikant: Ds.. Liefting.. Tel.. 015-2127084.. Email:.. predikant@maranatha-delft.. org.. Scriba: A.. C.. Pruissers.. 015-2510293.. mailto:scriba@maranatha-delft.. Website beheerder: Matthijs van den Heuvel.. 015-2852020.. beheerder@maranatha-delft..

  Original link path: /Home/contact
  Open archive

 • Title: Kerkenraad - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: 23.. items worden weergegeven.. Naam.. Ambt.. Telefoonnummer.. Sorteren.. Boer, H.. de.. Ouderling Kerkrentmeester.. 015 - 2133655.. Dekker, M.. W.. Diaken.. 015 - 2613350.. Dorp, Ph.. van.. Ouderling (blok 8).. 015 - 2613132.. Heerikhuize, T.. Ouderling (blok 2 9).. 015 - 2627406.. Heuvel, M.. B.. van den.. 015 - 2852020.. Kaashoek, A.. G.. Ouderling kerkrentmeester.. 015 - 2136034.. Keur, P.. van der.. 015 - 8804741.. Kragten, E.. Ouderling (blok 7).. 015 - 2510014.. Kragten, G.. A.. Ouderling (jeugd).. 015 - 2131020.. Liefting,  ...   Ouderling (blok 1).. 015 - 2612555.. Polinder, H.. Ouderling (blok 3).. 015 - 2561418.. Pruissers, A.. Ouderling kerkrentmeester (scriba).. 015 - 2510293.. Schrijver, J.. F.. Ouderling (blok 5).. 015 - 8804616.. Slurink, B.. Diaken (coordinator diaconaal bezoekwerk).. 015 - 7850072.. Struif, W.. D.. Diaken (secretaris wijkdiaconie).. 015 - 2619798.. Suijker, C.. Ouderling (blok 6).. 070 - 7853726.. Weerheim, C.. 015 - 3693110.. Ouderling (blok 4).. 015 - 3696433.. Wezel, W.. J.. 015 - 2569299.. Woudstra, L.. 015 - 2143499.. Oplopend.. Aflopend..

  Original link path: /Home/onze-gemeente/kerkenraad
  Open archive

 • Title: Beleidsplan Wijkgemeente Maranatha - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: Zie bijgevoegd document 'Beleidsplan Wijkgemeente Maranatha Delft 2012.. pdf'.. Č.. Ċ.. ď.. v.. 1.. Beleidsplan Wijkgemeente Maranatha Delft 2012.. pdf.. (593k).. website beheerder,.. 2 sep.. 2012 12:42..

  Original link path: /beleidsplan-wijkgemeente-maranatha
  Open archive

 • Title: Feedback en input - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: Website Feedback formulier..

  Original link path: /Home/feedback
  Open archive

 • Title: Agenda - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Original link path: /agenda
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kerkdiensten - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: U bent welkom in onze kerkdiensten.. Deze vindt u in de.. aangekondigd.. Als u niet in de gelegenheid bent om de dienst bij te wonen, kunt u via de kerkomroep een kerkdienst mee beluisteren.. Klik op het kerkgebouw waar de dienst gehouden wordt en klik vervolgens in het nieuw geopende venster nogmaals op het kerkgebouw.. U kunt ook achteraf de opgenomen kerkdiensten beluisteren.. Deze vindt u hieronder.. Door op Afspelen te klikken, start u de betreffende dienst (mp3-formaat).. 240.. Datum - - Tijd.. Bijbelgedeelte.. Predikant.. Onderwerp.. Afspelen.. 20111023 19:00.. Richteren 13:24-14:20.. Belt, dr.. Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt.. 20111023 10:00.. 1 Korinthe 15:42-58.. Beens, ds.. A.. Pasen in oktober: En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.. 20111009 19:00.. Mattheüs 4:1-10,Jakobus 1:2-3,12-15.. Liefting, ds.. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.. (H.. Zondag 52).. 20111009 10:00.. 2 Koningen 19:1-19, 35-37.. Boers, ds.. D.. God bevrijdt Hizkia op zijn gebed.. 1) Hizkia in nood 2) De actie van Hizkia 3) De actie van de Heere God.. Als nu Hizkia de brieven uit der boden hand ontvangen, en die gelezen had, ging hij op in het huis des HEEREN, en Hizkia breidde die uit voor het aangezicht des HEEREN.. En Hizkia bad voor het aangezicht des HEEREN.. 20111002 10:00.. Psalm 27; Johannes 3:12-21.. Belder, ds.. Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.. 20110925 19:00.. Mattheus 18:21-35.. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.. zondag 51).. 20110925 10:00.. Numeri 21:1-9, Johannes 3:1-15.. Kooten, ds.. M.. 1) Gebeten door de slang 2) Gewezen op de Slang 3) Genezen door de Slang.. 20110918 17:00.. Psalm 16; Handelingen 2:22-28.. Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.. (Dankzegging op het Heilig Avondmaal).. 20110918 10:00.. Psalm 16.. De HEERE is het deel mijner erve, en mijns bekers; Gij onderhoudt mijn lot.. (Bediening Heilig Avondmaal).. 20110911 19:00.. 1 Koningen 2:19-34.. Baan, ds.. Joab's 1) vrees 2) vlucht 3) vergissing.. 20110911 10:00.. Psalm 15.. Naderen tot God (voorbereiding H.. ).. 20110904 17:00.. 1 Korinthe 13.. J.. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.. 20110904 10:00.. Efeze 1:15-23, 4:1-6+15.. 1) De gemeente als Lichaam van Christus 1:22,23a 2) De gemeente als plek om te leren 1:17,18a 3) De gemeente als plek van eenheid 4:3 (Opening Winterwerk).. 20110828 19:00.. Hebreeën 9:15-28.. Mauritz, kand.. G.. R.. De opening van het Testament van de levende God.. 20110828 10:00.. Psalm 72.. Liefting, Ds.. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.. Thema: De eeuwige Naam 1) Voortplanten van die Naam 2) Zegen in die Naam 3) Verbreiding van die Naam (doopdienst).. 20110821 17:00.. Mattheus 6:19-34.. Het Onze Vader: 'Geef ons heden ons dagelijks brood.. ' Dit is een oefening in 1) dankbaarheid 2) afhankelijkheid 3) vertrouwen (H.. Zondag 50).. 20110821 10:00.. Filippensen 1:27-2:18.. Volk, ds.. Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.. Thema: 1) Ons werk 2) Gods werk.. 20110619 19:00.. Lukas 11:1-4, Filippensen 2:12-26.. Het Onze Vader: 'Uw Koninkrijk kome' (H.. Zondag 48).. 20110619 10:00.. Genesis 2:4-8,19-20, Handelingen 2:1-13.. Berg, kand.. Het taalwonder van Pinksteren.. Gods Geest brengt tot spreken toen en nu: En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.. 20110612 17:00.. Ezechiel 47:1-12.. Wit, ds.. L.. Een niet te stuiten Pinksterstroom: Er vloten wateren uit.. 20110612 10:00.. Jesaja 44:1-5, Handelingen 2:1-14a.. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.. 20110605 19:00.. Psalm 110, 1 Korinthe 15: 19-28.. Jong, ds.. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.. 20110605 10:00.. Johannes 16:1-15.. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.. 20110602 09:30.. Johannes 16:1-15, Lukas 24:50-52.. Jezus troost Zijn discipelen maar ook Zijn kerk.. De Heilige Geest is in hen komen wonen.. Hij zal de wereld overtuigen van 1) zonden (ongeloof) 2) gerechtigheid (aan welke kan ligt het recht) en oordeel.. 20110529 17:00.. Galaten 2.. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij;.. 20110529 10:00.. 1 Timotheüs 1.. Hiensch, ds G.. Zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twist vragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.. 20110522 19:00.. Johannes 7:28-43.. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.. En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.. (nabetrachting Heilig Avondmaal).. 20110522 10:00.. Johannes 7:1-16,37-39.. En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.. 20110515 17:00.. 1 Korinthe 15: 1-20.. Het late Pasen van Paulus 1) zijn ontmoeting 2) zijn ootmoed 3) zijn overvloed uit genade.. 20110515 10:00.. Jesaja 55:1-3, Joh.. 21:1-14.. Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal.. (voorber.. 20110508 19:00.. Breugem, ds.. 20110508 10:00.. Dekker, ds.. W.. 20110501 17:00.. Liefting, ds H.. 20110501 10:00.. Jansen, ds.. R.. 20110425 09:30.. 20110424 19:00.. Campen, ds.. M.. 20110424 10:00.. 20110417 17:00.. Herik, ds.. 20110417 10:00.. 20110410 19:00.. Kunz, ds.. 20110410 10:00.. 20110403 17:00.. 20110403 10:00.. 20110327 19:00.. 20110327 10:00.. 20110320 17:00.. Psalm 130, Lukas 22:39-46.. Belt, ds.. Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.. 20110320 10:00.. Johannes 12:20-36.. Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.. 20110313 19:00.. Johannes 6:47-71.. Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.. 20110313 10:00.. Jesaja 42:1-8, Mattheus 20:17-34.. Mourik, ds.. Jezus is gekomen om te dienen.. Dit in tegenstelling tot de moeder van 2 discipelen, die strijd om de eer.. Jezus daarentegen geneest twee blinden.. 20110309 19:30.. 1 Richteren 2:1-5, Psalm 30, 1 Kronieken 4:9-10.. Het gebed en geloofsvertrouwen van Jabez.. Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders.. Want Jabez riep den God Israëls aan.. En God liet komen, wat hij begeerde.. (Biddagdienst).. 20110309 14:30.. Lukas 18:9-14.. God is ontzagwekkend groot.. Dit thema aan de hand van de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Biddagdienst).. 20110306 17:00.. Lukas 11:1-13, Romeinen 8:14-17.. Waarom heeft ons Christus geboden, God alzo aan tespreken: Onze Vader? Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt? (H.. zondag 46).. 20110306 10:00.. Mattheüs 26:6-13.. Een werk van geloof, liefde en hoop.. Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.. 20110227 19:00.. Johannes 7:37-8:11.. Simonse, ds.. Jezus ontmoeting met de overspelige vrouw.. 1) Samen betrapt 2) Alleen veroordeeld 3) Samen overgebleven.. 20110227 10:00.. Johannes 7: 1-9, 37.. Jezus komt op Zijn tijd om zich te openbaren.. Als Hij Zich openbaart, roept Hij: 'Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.. '(Bevestiging ambtsdrager evangelisatieouderling).. 20110220 17:00.. Johannes 4:25-42.. Jezus ontmoeting met de Samaritaanse vrouw: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in Hem.. (Dankzegging op Heilig Avondmaal).. 20110220 10:00.. Johannes 4:7-26.. Jezus ontmoeting met de Samaritaanse vrouw.. 1) Levend Water 2) Arme zondaar 3) Rijke Christus.. 20110213 19:00.. Lukas 3:19,20, 7:18-35.. Brinke, ds.. ten.. Hebt gij Mij lief? Zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.. 20110213 10:00.. Johannes 4:1-19.. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet.. maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.. 20110206 17:00.. Jesaja 49:14 - 50:3,10.. Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op zijn God.. 20110206 10:00.. Psalm 51, Psalm 22.. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.. (Doopdienst).. 20110130 19:00.. Lukas 11:1-13.. Zondag 45 De noodzaak voor ons allen om te bidden, omdat het gebed het belangrijkste is in de dankbaarheid.. 20110130 10:00.. Mattheus 4:12-25.. Langerak, ds.. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.. 20110123 17:00.. Romeinen 7:13-26 Jacobus 1:12-18.. Zondag 44 Gij zult niet begeren.. 20110123 10:00.. Mattheus 7:1-6.. Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.. 20110116 19:00.. Johannes 4:21-42.. Blom, ds.. De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse Vrouw: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten.. 20110116 10:00.. Johannes 1:35-52.. Nathanael wordt bij Jezus gebracht door Filippus.. Filippus belijdt na aanvankelijke scepsis dat Jezus de Zoon van God is.. 20110109 17:00.. Psalm 12, Jakobus 3.. Zondag 43 over het negende gebod.. 'Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste'.. 1) Liegen is vals 2) Liegen komt voort uit een dubbel hart 3) Liegen is grootspraak.. 20110109 10:00.. Johannes 2:13-25.. De tempelreiniging.. Het belang dat er in het Huis van God geen belemmering is om God te ontmoeten (bevestiging ouderling-kerkrentmeester).. 20110102 19:00.. Genesis 41:1-36.. Hove, ds.. Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb: hetgeen God is doende, heeft Hij Farao vertoond.. De Heere waarschuwt van te voren.. Over de bijbelse profetie.. 20110102 10:00.. Johannes 1:29-43a.. Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.. En hij leidde hem tot Jezus.. 1) Vinden 2) Volgen 3) Voortbrengen.. 20110101 10:00.. Psalm 90.. Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen.. En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.. 20101231 19:00.. Een gebed van Mozes, den man Gods.. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.. 20101226 17:00.. Romeinen 8:28-39.. Berg, ds.. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?.. 20101226 10:00.. Lukas 1:57-80.. Zacharias zingt profetisch over de Messias: 1) Zijn komst 2) Zijn werk 3) Het heil van de verlossing.. 20101225 10:00.. Lukas 2:1-7.. God gebruikt de wereldse machten om Zijn plan te volvoeren.. 20101224 19:00.. Kinderkerstfeest Jezus is geboren.. 20101219 19:00.. Mattheus 25:31-46.. Zondag 42 over het achtste gebod: 'Gij zult niet stelen'.. Optiek van de prediking is de geestelijke betekenis van ons geld en onze naaste (in nood).. 20101219 10:00.. Lukas 1:67-80.. Verhaar, ds.. Lofzang van Zacharias: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond.. 20101212 17:00.. Jesaja 40:1-11, Marcus 1:1-3.. van den M.. Een weg in de woestijn: 1) Wat is een woestijn 2) Een stem roept ons aan 3) Die zegt: Geef den Heere vrij baan.. 20101212 10:00.. Johannes 1:19-40.. Evangelie n.. a.. v.. Johannes de Doper 1) Verwachting 2) Vervulling 3) Navolging 4) Thuiskomst (Doopdienst).. 20101205 19:00.. Jeremia 30:1-6,11,15-22.. En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen  ...   sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.. 20100627 17:00.. Exodus 31:12-17, Mattheus 12:1-8.. Het vieren van de sabbat als invulling van het vierde gebod (H.. zondag 38).. 20100627 10:00.. Handelingen 24.. Arkeraads, ds.. Paulus is aan het werk.. 1) zijn gemeente 2) zijn preek 3) de zegen (H.. dienst).. 20100620 19:00.. Job 1:1-5, 2 Timotheus 2:1-5.. Job als voorbeeld voor een gelovige vader en Loïs als voorbeeld van een gelovige moeder.. 20100620 10:00.. Handelingen 8:26-40.. En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo niet iemand mij onderwijst? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.. (Uitzendingsdienst Arjan).. 20100613 17:00.. Handelingen 2:42-47.. Schaafsma, ds.. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.. (dankzegging H.. 20100613 10:00.. Hebreeën 4:9-16.. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.. 20100606 19:00.. 1 Korinthe 6:12-20.. Kuijt, ds.. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?.. 20100606 10:00.. Romeinen 8:15-27.. 1) Het zuchten van de schepping 2) Het zuchten van Gods kinderen (Voorbereiding voor het H.. 20100530 10:00.. Romeinen 8:1-17.. Burger, ds.. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.. 20100524 09:30.. Ezechiel 11:14-25, Handelingen 2:22-23, 32-36.. Jongeneel, ds.. Door Gods Geest wordt op Pinksteren de naam van Jezus weer gehoord.. Wordt Zijn Naam ook in ons hart gehoord?.. 20100523 19:00.. Ezechiel 47:1-12 Genesis 2:8-10, Openbaringen 22:1-5.. Doorneweerd, ds.. Omdat deze wateren daarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen.. 20100523 10:00.. Handelingen 2:1-21.. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien.. 20100516 17:00.. 2 Timotheüs 4:1-22.. Hiensch, ds.. Benaarstig u haastelijk tot mij te komen.. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië.. 20100516 10:00.. Romeinen 8:9-17.. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!.. 20100513 9:30.. Johannes 20:11-18, Handelingen 1:4-14.. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.. 20100509 19:00.. Mattheus 17:1-8.. ten J.. Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! (vs.. 5).. 20100509 10:00.. Romeinen 8:8-17.. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods (vs.. 14).. 1) De Geest brengt scheiding 2) De leiding van de Geest 3) De bevrijding door de Heilige Geest.. 20100502 17:00.. Jesaja 44:9-22.. Welk beeld hebben we van God? (H.. zondag 35).. 20100502 10:00.. Johannes 8:30-38, Romeinen 6:14-18.. Harten, ds.. H.. Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.. (vs 34b) Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.. (vs 36).. 20100425 19:00.. Romeinen 8:1-11.. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.. 20100425 10:00.. Romeinen 7:19-8:5.. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.. (h8, vs.. 1).. 20100418 17:00.. Exodus 20:18-26, Exodus 31:18 - 32:4, 32:19-20.. 1) Hoe God de wet van de tien geboden begint: Ik ben de HEERE, uw God.. 2) Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.. Zondag 34).. 2010-04-18 10:00.. Lukas 17:20-37.. Over de komst van het Koninkrijk van God: Gedenk aan de vrouw van Lot.. 20100411 19:00.. Johannes 11:1-46.. We zien de Heere Jezus: 1) in Zijn wenende Middelaars ogen.. 2) in Zijn bewogen Middelaars hart.. 20100411 10:00.. Genesis 16, 1 Korinthe 15:1-8.. Van waar komt gij, en waar zult gij heengaan? En zij noemde de Naam des HEEREN, Die tot haar sprak: Gij, God des aanziens! want zij zei: Heb ik ook hier gezien naar Die, Die mij aanziet?.. 20100410 10:00.. 20100404 17:00.. Marcus 16:1-11, 1 Korinthe 15:54-58.. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?.. 20100404 10:00.. Marcus 16:1-8, 1 Johannes 5:9-13.. En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? (En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.. 20100401 19:30.. Marcus 15:21-47.. De begrafenis van Jezus: 'En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond Hem in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was'.. 20100401 10:00.. Jesaja 53:10-12, Lucas 23:26-38, Marcus, 2 Korinthe 5:19-21.. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.. 20100328 19:00.. Jesaja 61:1-3,10, Marcus 15:16-25.. En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.. 20100328 10:00.. 2 Petrus 1:1-2, 3:1-18.. Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid.. Amen.. (belijdenisdienst).. 20100321 17:00.. Johannes 19:8-22.. Veldhuizen, ds J.. Jezus, de Nazaréner, de Koning der Joden.. Het opschrift boven het kruis: 1) spot met Jezus 2) Jezus eert 3) de kracht van Jezus toont.. 20100321 10:00.. Johannes 19:25-35.. Omzien naar elkaar aan de voet van het kruis.. Daarnaast lessen voor ouders en kinderen in een christelijk gezin (doopdienst).. 20100314 19:00.. Marcus 14:32-52, 1 Korinthe 15:1-6.. En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.. En een zeker jongeling volgde Hem.. 20100314 10:00.. Psalm 88.. Gebed in zware beproeving.. O HEERE, God mijns heils.. bij dag, bij nacht roep ik voor U.. Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.. 20100310 19:30.. Daniel 6; Mattheus 6.. Daniel verwacht veel van het gebed en van God en wordt daarin niet beschaamd.. 20100310 14:30.. Marcus 10:46-52.. De blinde Bartimeus wordt ziende en gaat Jezus volgen.. 20100307 17:00.. Lukas 22:7-23.. En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;.. 20100307 10:00.. Marcus 14:12-26.. Is Jezus het middelpunt van het pascha en het Heilig Avondmaal? (Bediening H.. 20100228 19:00.. 1 Petrus 2:1-10.. Voets, ds.. P.. Gods kijk op de kerk: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht.. opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.. 20100228 10:00.. Markus 10:35-45.. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar op te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen (voorbereiding HA).. 20100221 17:00.. Daniel 2:26-46.. Vergankelijke aardse koninkrijken gevolgd door het eeuwige Koninkrijk van God.. 20100221 10:00.. Marcus 16:13-28.. Geen Christus zonder kruis: zondaar zijn, zondaar blijven, navolgen, een kruisgemeente.. 20100214 19:00.. Handelingen 9:1-9, Kolossenzen 1:24-2:3.. Bouter, ds P.. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente.. 20100214 10:00.. Marcus 9:2-13 en Openbaringen 21:1-6.. De verheerlijking op de berg.. De profetische en de Goddelijke bemoediging en de menselijke reactie.. 20100207 17:00.. Efeze 5:1,2 en 21-33.. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.. 20100207 10:00.. Marcus 6:14-29 en Lukas 23:8-12.. Herodes luistert niet naar zijn geweten.. Hij weet dat Johannes de Doper een rechtvaardig en heilig man was.. 20090705 10:00.. Exodus 15:22-27 en Openbaring 12:1-6.. Sluijs, ds.. A v.. Het goede van Elim en een betere toekomst.. 20090628 10:00.. Handelingen 17:15-34 en 2 Korinthe 4:5-6.. J.. Voor den onbekende god.. 20090621 10:00.. Mattheüs 25:1-13.. De bruidegom komt en zij die gereed zijn gaan in en de deur wordt gesloten.. 20090614 10:00.. Hoe verwachten wij de Bruidegom?.. 20090607 10:00.. Hooglied 5:1-6 en Openbaring 3:14-22.. Eisinga, kand.. De klop van de Heere Jezus.. 20090601 09:30.. 1 Korinthe 12.. Het werk van de drie-enige God.. 20090531 10:00.. Handelingen 2:1-12 en Openbaring 19:11-16.. Het vuur van de Geest.. 20090524 10:00.. Hebreeën 10:1-18.. Goudriaan, ds.. Christus’ volmaakte offer.. 20090521 09:30.. Daniël 7.. Daniël's visioen.. 20090517 19:00.. Johannes 21:15-17.. Hebt gij Mij lief.. 20090517 10:00.. Markus 16:14-20 en Jesaja 52:1-10.. Eckeveld, ds.. Predik het evangelie.. 20090510 10:00.. Hebreën 13:8-21.. Smaad dragende, maar nochtans lovende pelgrims.. 20090503 17:00.. Psalm 126.. Verlost in het verleden, heden en de toekomst.. 20090503 10:00.. Psalm 6.. Hiensh, ds.. Straf mij, maar niet in Uw troon.. 20090426 19:00.. 1 Korinthe 15:50-57, Openbaring 21.. De overwinning op de dood.. 20090426 10:00.. Kolossenzen 1:9-24.. Overblijfselen van de verdrukking.. 20090419 17:00.. Johannes 11:1-44.. Kleinbloesem, kand.. Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.. 20090419 10:00.. Johannes 21:1-25.. Quist, ds.. Hebt gij, Mij lief?.. 20090413 09:30.. Markus 1:1, 1:10-11, 3:10-12, 15:37-39, 15:40, 15:47, 16:1-8.. Marchand ds.. Verbazing en vrees.. 20090412 19:00.. 1 Korinthe 15:1-20.. De opstanding der doden.. 20090412 10:00.. Markus 16:1-8 en Openbaring 15:1-4.. Want zij waren bevreesd.. 20090410 19:30.. Jesaja 61:1-3,10, Marcus 15:21-39, Openbaring 3:14-18.. Jezus' klederen worden verdeeld.. 20090410 10:00.. Zacharia 12:10-13:1 en Johannes 19:25-37.. Jezus doorstoken.. 20090405 17:00.. Mattheus 26: 46-56.. De gevangenneming van Jezus.. 20090405 10:00.. Markus 8:31-34, 15:16-28 en Romeinen 16:12-16.. Voorbijganger en volgeling.. 20090329 19:00.. Markus 14:32-42 en Hebreën 5:1-10.. Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.. 20090329 10:00.. Mattheus 26:36-46 en Lukas 22:39-46.. Gethsémané, waakt en bidt.. 20090322 17:00.. 1 Johannes 1:1 - 2:2.. Wat betekent het bloed van de Heere Jezus in ons leven?.. 20090322 10:00.. Lukas 19:28-44 en Rom.. 11:5-15.. Jezus weent over Jeruzalem.. 20090315 19:00.. Handelingen 2:37-47 en Romeinen 10:13-21.. HC zondag 25: over het belang van de verkondiging en de sacramenten.. 20090315 10:00.. Joh.. 1:1-14.. Hij is gekomen om te lijden en te sterven voor Zijn kinderen.. 20090311 19:30.. Prediker 5:7-19.. Onderwerp: de verzen 9-13 en 17-18.. 20090311 14:30.. Lukas 7:1-10.. Bidt voor elkaar.. 20090308 17:00.. Mattheus 26:26-30 en Openbaring 15:1-4.. En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.. 20090308 10:00.. Mattheus 26:26-30 en Jesaja 25:6-9.. Paasmaal wordt avondmaal.. 20090301 19:00.. Mattheus 17:1-13 en Lukas 9:28-36.. Dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden Zijn uitgang, die hij zoude volbrengen te Jeruzalem.. 20090301 10:00.. Mattheus 26:14-25 en Johannes 13:21-30.. Ben ik het, Heere of ben ik het, Rabbi?.. 20090222 17:00.. Wij wilden Jezus wel zien.. 20090222 10:00.. Mattheus 26:1-13.. De zalving van Jezus door Maria.. 20090215 19:00.. Jesaja 43:21-25 en 2_Petrus 3:7-14.. Maar gij hebt Mij arbeid gemaakt met uw zonden.. 20090215 10:00.. Efeze 5:1-21.. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.. 20090208 17:00.. Johannes 15:1-17.. HC Zondag 24: Goede werken niet voor rechtvaardigmaking maar uit dankbaarheid.. 20090208 10:00.. Genesis 3:1-7 en Lukas 4:1-13.. De verzoeking van Adam en de meerdere Adam.. 20090201 19:00.. Openbaring 2:18-29.. Ik weet uw werken / Maar Ik heb enige.. / Die oren heeft, die hore.. 20090201 10:00.. Zacharia 4: 1-4, 11-14 en Mattheus 5: 1-16.. Door U, o Heere, geeft mijn lamp haar licht.. 20090125 17:00.. Mattheus 11:6-15.. De geweldenaar overwonnen tot overwinnaar.. 20090125 10:00.. Mattheus 3:1-17.. De doop van Jezus.. 20090118 19:00.. HC Zondag 23: Christus, onze Gerechtigheid door het geloof.. 20090118 10:00.. 1 Thessalonic.. 5:12-22.. Verblijdt u te allen tijd.. Bidt zonder ophouden.. Dankt God in alles.. 20090111 17:00.. Openbaringen 19:6-10,17,18 en 21:1-8.. HC Zondag 22: Het verlangen naar de hemelse heerlijkheid.. 20090111 10:00.. Lucas 2:25-38.. Molenaar, ds.. Een Zaligmaker, Die klaarstaat.. 20090104 19:00.. Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-5.. In den beginne schiep God.. 20090104 10:00.. Lucas 2:39-52.. De grote Ambtsdrager in het huis Gods.. 20090101 10:00.. Genesis 41:37-52.. God deed Jozef de moeilijkheden vergeten en maakte hem vruchtbaar.. 20081231 19:00.. Marcus 6:45-54.. Jezus op het land, de discipelen op de zee en het was avond.. 20081228 17:00.. Het kerstevangelie: verlossing uit genade.. 20081228 10:00.. Mattheus 2:1-12.. De reactie van de Wijzen uit het Oosten.. 20081226 10:00.. -.. Kinderkerstfeest.. Jezus klopt aan de deur van ons hart.. Is Hij welkom?.. Mattheus 2:9-23.. De vlucht naar Egypte en de kindermoord door Herodes.. 20081225 19:00.. Psalm 2 en Lucas 2:1.. Keizer Augustus en koning Jezus.. 20081225 10:00.. Lucas 2:1-20.. De herders horen, gaan, zijn getuigen en verheerlijken God.. 20081221 17:00.. 2 Korinthe 8:1-15.. Mededeelzaam wetende de genade van Christus.. 20081221 10:00.. Mattheus 1:16-25.. Jozefs geloofs gehoorzaamheid..

  Original link path: /kerkdiensten
  Open archive

 • Title: Zondagsschool - Hervormde Wijkgemeente Maranatha Delft
  Descriptive info: Zondagsschool 'de Blijde Stem'.. Hallo jongens en meisjes,.. Elke zondagmiddag hebben we in Pijnacker zondagsschool.. We beginnen met bidden en zingen en daarna luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.. Hierover maken we ook een verwerking.. De verwerking kan zijn dat we iets knutselen, een quiz, tekening, puzzel of bingo.. Je krijgt ook een eigen roosterboekje, waaruit je de psalm en/of tekst kunt leren.. Als je de psalm en/of tekst uit je hoofd kunt opzeggen, krijg je punten en kun je sparen voor een leuk presentje.. Verder hebben we elk voorjaar een zendingsproject waar je voor een goed doel producten mag verkopen.. Op 4 zondagen besteden we extra  ...   we altijd gezellig een dagje met elkaar weg.. Waar we naar toe gaan, is elk jaar weer een verrassing!.. Nieuwsgierig geworden?.. Kom dan snel een keertje kijken!.. Je bent van harte welkom!.. Alle vriendjes of vriendinnetjes mag je ook gezellig meenemen!.. Nog even alles op een rijtje:.. Voor wie:.. alle jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar.. Wanneer:.. iedere zondagmiddag (m.. u.. de schoolvakanties).. Tijd:.. 14:30 tot 15:30 uur.. Waar:.. zijgebouw Beatrixschool, Julianalaan 2 te Pijnacker.. Voor info:.. Ju.. dith de Knegt-Valkenburg, tel: 015-3640797.. Groetjes de leiding,.. Anthonie, Carolien, Helma, Judith, Marjolein, Lianne, Eline en Jessica.. 'Zondagsschool de Blijde Stem'.. Zondagsschoolreisje 2012 Westerpark Zoetermeer.. Zondagsschool de Blijde Stem..

  Original link path: /verenigingen/zondagsschool-de-blijde-stem
  Open archive

 • Archived pages: 212