www.archive-org-2013.com » ORG » K » KADINKAPISI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2013-11.

 • Title: KADIN KAPISI
  Descriptive info: .. Kadın Kapısı Yeniçarşı Caddesi No:34 Beyoğlu Adresine Taşındı (Galatasaray Postanesi Caddesi).. SEKS İŞÇİLERİ VE YASALAR.. Raporu İndirmek için Tıklayın.. Kızkardeş biz senin için varız.. Sorunlarının çözümü için nereye / nasıl başvuracağını bilmiyorsan,.. Bize danışabilir ve nereye / nasıl gideceğini öğrenebilirsin….. Eğer adını ve adresini açıklamak istemiyorsan,.. Biz senin adına bu ilişkileri kurabiliriz….. Eğer başvurunu yalnız yapmak istemiyorsan,.. Biz seninle gelebiliriz….. Sağlık konusunda öğrenmek istediklerin varsa,.. Bizden bilgi alabilirsin….. Yasal / insan hakları konusunda destek, yardım bekliyorsan,.. Tüm haklarını aramada sana yardımcı olabiliriz.. Amacımız.. Kadın Kapısı olarak seks işçilerine; cinsel sağlık başta olmak üzere yasal, sosyal, ruhsal çeşitli sorunlarında destek olmayı, danışmanlık vermeyi amaçlıyoruz.. Bir danışma merkezi konumundayken yakın bir süre önce tüzel bir kimlik kazandık.. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği adı altında kurumsallaştık.. Süreç içinde seks işçilerinin haklarını koruyan, bir dayanışma odağı olarak işlev görecek bir dernek olmayı amaçlıyoruz.. Kızkardeş seni de dayanışma bahçesine bekliyoruz….. Çalışma Saatlerimiz:.. Hafta sonu Hariç;.. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma.. Sabah 11:00 akşam 1.. 8.. :00 saatleri arasında çalışıyoruz.. Telefon.. :.. +90-212-293-1605.. Faks.. :.. +90-212-293-1009.. Posta adresi.. Yeniçarşı Caddesi, No:34 Beyoğlu, İstanbul.. Elektronik posta.. kadinkapisi@yahoo.. com.. tr.. Manifesto.. Seks işçileri yüzyıllar boyu toplum sağlığının korunması gerekçesiyle ve ahlaki nedenlerle dışlanmışlar, ayrımcılığa uğramış ve baskı altında tutulmuşlardır.. Fuhuş, toplumsal cinsiyet ve gelir eşitsizliğinin yaygın olarak yaşandığı toplumlarda genellikle kadınların maruz kaldığı bir cinsel şiddet biçimidir.. Seks işçileri çoğu kez kendi onayları dışında ve zor kullanılarak fuhuş yapmak zorunda bırakılırlar ve genellikle ekonomik bir sömürü bu şiddet biçimine eşlik eder.. Geleneksel tek eşli aile yapısına oluşturduğu tehdit ve din referanslı cinsel ahlak normlarına karşıtlığı nedeniyle fuhuş, toplum tarafından onaylanmaz.. Aynı zamanda erkeklerin egemen olduğu üretim ilişkilerine ve artı değer oluşturma sürecindeki egemenliklerine, kadınların lehine bir alternatif sunması bağlamında da fuhuş, geleneksel değerlerle çatışma durumundadır.. Ancak fuhuş, tarihin bilinen her safhasında kendisine karşı olan güçlere rağmen toplumdaki aile dışı çok eşli yaşamın bir öğesi olarak varlığını sürdürmüştür.. Gelir eşitsizliğinin sürdüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı toplumlarda fuhşun ortadan kalkması mümkün görülmemektedir.. Uzun erimde bir cinsel şiddet biçimi olan fuhşun sonlandırılması istenen bir sonuç olarak algılansa bile, bu sonuca fahişelerin yaşamlarını zorlaştırmadan, onların diğer insanların yararlandığı insan hakları ilkelerinden yararlanmalarının sağlanması yoluyla yapılması doğru olacaktır.. Bu bağlamda öncelikle Dünya Sağlık Örgütü’nün de tavsiye ettiği biçimi ile fuhşun bir iş kolu olarak tanımlanması ve fahişelerin, seks işçileri olarak bu alanda diğer insanların yararlandığı çalışma ve diğer insan haklarından yararlanmalarının özel bir önemi bulunmaktadır.. Bu anlamda seks işçileri olarak adlandırılacak fahişelerin kendi onayları dahilinde  ...   seks işçilerinin çok az bir bölümü yani sadece yüzde 3’lük bir bölümü yasal olarak genelevlerde çalışabilmektedir.. Sayıları 56 olan ülke çapındaki genelevlerde çoğu kez isteseler de seks işçilerine çalışma olanağı sağlanmamaktadır.. Yasadışı fuhşu önlemekle görevli kurumların başında Emniyet Genel Müdürlüğü (İçişleri Bakanlığı) gelmektedir ve emniyet güçlerinin fuhuş konusundaki önemli görevlerinden bir tanesi gizli olarak fuhuş yapan kadınları, onları çalıştıranları ve aracılık edenleri veya fuhşa zorlayanları yakalamak, Adliyeye sevk etmek ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda zorunlu muayenelerini yaptırmaktır.. Genelevler dışında fuhuş yapmak yasadışı olduğundan güvenlik güçleri gizli fuhşu önlemek amacıyla pek çok kadın hakkında takibat yapmakta, sokakta ve yasadışı olarak çalıştırılan evlere baskınlar düzenlemektedir.. Diğer yönden seks işçiliğine karşı toplumda varolan ahlaki değerler sonucu gelişen ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalar ülkemizde seks işçilerinin izole edilmiş bir yaşam sürdürmesine; şiddete ve sömürüye açık olmalarına neden olmaktadır.. Bir yandan gizli fuhşu önlemeye yönelik kolluk uygulamaları diğer yandan toplumsal baskılar seks işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını zorlaştırmakta ve bu zorluklar sonucunda sağlık, seks işçilerinin gündeminde en son sıralarda yer almaktadır.. Fuhuş konusunda ülkemizde yaşanan diğer önemli sorunların başında çocukların fuhuş sektöründe çalıştırılması ve giderek artan biçimde yabancı seks işçilerinin fuhuş sektöründe yer almaya başlamaları gelmektedir.. Yabancı seks işçilerinin bir bölümünün kölelik koşullarında çalıştırılması, bir insan hakları ihlali olan insan ticareti suçunu gündeme getirmektedir.. Yukarıda sayılan gerekçeler nedeniyle:.. Seks işçiliği, karar verme yetisi olan yetişkinler arasında para veya mal karşılığı herhangi bir zor kullanma olmadan gerçekleştirilen cinsel hizmet alışverişi olarak tanımlanabilir.. Sokak fahişeliği, eskort hizmetleri, telefon arkadaşlığı hizmetleri, pornografi, erotik dans ve erotik masaj hizmetleri seks işçiliği kapsamında değerlendiril.. melidir.. Seks işçileri diğer insanların ve çalışanların sahip olduğu haklarla aynı haklara sahip olmalıdır.. Seks işçilerinin haklarının korunması HIV/AIDS’in önlenmesi ve zararlarının azaltılmasında özel öneme sahiptir.. Bu haklarının korunması için seks işçilerinin yasal zeminlerde çalışması esastır.. Seks işçilerinin sağlıklarının ve iyilik hallerinin geliştirilmesi için sağlık ve sosyal destek hizmetlerine ulaşmalarını kısıtlayan engeller ortadan kaldırılmalıdır.. Karar verme yetisi olan yetişkinler arasındaki seks işçiliği temelindeki tüm ilişkiler yasal olarak düzenlenmelidir.. Bu bağlamda ülkemizde gizli fuhuş kapsamında değerlendirilen ve insan hakları korumasından yoksun ve güvensiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılan seks işçilerinin durumlarının iyileşmesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır.. Seks işliğini düzenleyen yasaların ve politikaların hazırlanmasında seks işçilerinin ve seks işçiliğine yönelik çalışmalar yapan STK’ların etkin katılımı sağlanmalıdır.. Seks işçilerine güvenli cinsel ilişki, CYBE ve HIV/AIDS’den korunma, madde kullanımının önlenmesi konularında bilgi veren, tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen programlar yaygınlaştırılmalıdır.. Seks işçilerine yönelik CYBE ve HIV/AIDS tanı ve tedavi hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve ulaşılabilir olmalıdır.. Başa Dön..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: GACI Hizmetler Sayfası
  Descriptive info: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar.. Konusunda Eğitim.. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) seks işçilerinin en önemli sağlık sorunlarından biri.. Bir anlamda CYBH'lar seks işçileri için meslek hastalığı.. Seks işçileri yaşadıkları insan hakları ihlalleri, dışlama ve ayrımcılık nedeniyle sağlığı gündemlerinin ilk maddesi olarak ne yazık ki göremiyorlar.. Ancak CYBH'lar kendileri için giderek daha büyük bir tehlike halini alıyor.. Seks işçileri arasında şimdiden HIV enfeksiyonu görülme sıklığı % 2,5 e ulaştı.. Bu toplumun diğer kesimlerinden neredeyse 1000 kat daha fazla.. Seks işçileri diğer yönden CYBH'ların yayılması açısından toplumda en belirleyici gruplardan biri.. Özellikle HIV enfeksiyonu için.. Ülkemizde HIV Enfeksiyonunun yayılımının önlenmesi için seks işçilerinin risk altındaki bir grup olma özelliğinin sonlandırılması gerekiyor.. Güvenli cinsel ilişki kurallarını öğrenmeleri ve uygulamaları gerekiyor.. Kadın Kapısı olarak seks işçilerine güvenli cinsel ilişki davranışı kazandırmak için eğitim programları düzenliyoruz.. Bu eğitimler ya Kadın Kapısı'nda düzenleniyor ya da mobil danışmanlık aracımızla kendilerine sokakta çalıştıkları mekanlarda ulaşıyoruz.. Saha eğitmeni arkadaşlarımız seks işçilerinin evlerine de ziyaretler düzenliyorlar.. Bazen tek olarak bazen de gruplar halinde seks işçilerine eğitim veriyoruz.. Eğitimler sırasında CYBH'lar konusunda bilgi veriliyor, korunma yolları öğretiliyor, prezervatif, kayganlaştırıcı ve broşürler dağıtılıyor.. Eğitim sırasında CYBH şikayeti olan seks işçileri ise Kadın Kapısı aracılığıyla sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.. Yasal Sorunlarda Danışmanlık ve Destek.. Seks işçileri toplumda en fazla şiddete uğrayan gruplardan bir tanesi.. Kadın Kapısı'na şiddete uğramış seks işçisinin başvurmadığı gün hemen  ...   için başvuracakları kurumlardan habersizler.. Kadın Kapısı çalışanları seks işçilerine sosyal sorunlarının çözümü konusunda da destek olmaya çalışıyorlar.. Bu destek kimi zaman kendilerini bir sosyal destek kurumuna yönlendirmek ya da kurum ile iletişimini sağlamak biçiminde olabiliyor.. Bazen de bir dilekçe yazmak veya kendilerine eşlik etmek biçiminde.. Çarelerin sınırlı olduğu sorunlarda seks işçileri arasında dayanışma ağları oluşturuluyor.. Pek çok sorun grup içi dayanışma sonucu çözülebiliyor.. Özellikle evden atılma, hastalık, çalışamama durumlarında.. Sağlık Sorunları.. Hastalık ve özellikle CYBH'ların söz konusu olduğu durumlarda Kadın Kapısı çalışanları seks işçilerinin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelerini ve danışmanlık almalarını sağlıyor.. Bazı basit sağlık sorunlarına Kadın Kapısı içinde çözüm bulunabiliyor.. Sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyorsa nereye başvurması konusunda danışmanlık sağlanıyor ve yönlendirme yapılıyor.. Bazen de seks işçisine sağlık kuruluşuna başvurmada eşlik ediliyor.. Savunuculuk.. Seks işçiliğinin bir iş kolu olarak tanınması ve seks işçilerinin diğer insanların yararlandığı haklardan yararlanmaları Kadın Kapısı'nın en önemli hedefleri arasında.. Bu konuda en önemli engellerden biri seks işçiliği konusundaki ülkemizdeki mevzuat.. Mevzuatın kendisinden kaynaklanan sorunlar ve uygulanmasındaki eksiklikler nedeniyle seks işçileri yasadışı çalışmak zorunda kalıyorlar.. Bu durum seks işçilerini şiddete, ayrımcılığa ve dışlamaya daha açık hale getiriyor.. Seks işçilerine yönelik şiddetin, dışlama ve ayrımcılığın önlenmesi için seks işçiliği ile ilgili yasaların yeniden düzenlenmesi için Kadın Kapısı savunuculuk çalışmaları yapıyor.. Bir yönden medyaya yönelik bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor, diğer yönden mevzuat ile ilgili yeniden düzenleme çalışmalarına katkı sağlanıyor..

  Original link path: /services.htm
  Open archive

 • Title: Ne Yapıyoruz?
  Descriptive info: Kad n Kap s Yeniçar Caddesi No:34 Beyoģlu Adresine Ta nd (Galatasaray Postanesi Caddesi).. Misyonumuz.. Toplum sath nda cinsel saģl k bilincini artt rmak ve seks i çilerinin ya am ko ullar n azami ölçüde iyile tirilmesini amaçl yoruz.. Amac m z fuhu sektörünü ve cinsel az nl k kültürünü te vik etmek ya da topluma empoze etmek deģil yaln zca sorunlar bir de bizlerin aç s ndan aktarmak, sorunlara ortak çözüm yollar araman n arac olmak ve ya ad klar m z kendimizle sizlerle payla mak.. Seks i çiliģi evrensel bir gerçeklik olmas na ve belki de en eski mesleklerden biri olmas na kar n neredeyse tüm toplumsal kesitlerde yok say lmaktad r.. Yaln zla t r l yoruz.. En iyi durumda kader kurban olarak görülüyoruz.. Sorunlar m z kamuoyunda, sivil toplum örgütlerinde gündemle tirme hedefiyle bir araya geldik.. Yasal genelevlerde çal an seks i çilerinin faydaland ģ ücretsiz, periyodik saģl k kontrollerinden kay tl , kay ts z tüm seks i çilerinin faydalanmas n istiyoruz.. Biz seks i çilerinin güven içinde çal abileceģi alanlar ayr lmas n talep ediyoruz.. iddet her an gündemimizde.. Her türlü sald r y hakketiģimiz dü ünülüyor.. Emniyete, savc l klara ba vurduģumuzdaysa bizlerle ilgilenilmiyor.. Formalite gereģi ilgilenildiģi durumlarda ise dosyalar m z sürüncemede b rak l yor, takip edilmiyor.. Bu anlamda önceliklerimizden birisi de biz seks i çileri aras nda hak arama kültürünü geli tirmek ve tüm iddet vakalar n n takipçisi olmak.. Süreç içinde biz seks i çilerinin haklar n koruyan, bir dayan ma odaģ olarak i lev görecek derneģimizi yani Cinsel Yolla Bula an Hastal klar Önleme Derneģi'ni güçlendirmek istiyoruz.. yi biliyoruz ki sorunun muhatab olan bizler sorunlar m za sahip ç k p, ad m atmad kça bunu ba kalar bizim ad m za yapmayacak.. Kad n Kap s.. Kad n Kap s 1996 y l nda bir grup seks i çisi ve sosyal çal an taraf ndan stanbul Beyoģlu’nda Aģa Caminin kar kö esindeki binan n üst kat nda kuruldu.. Bu mekan nsan Kaynaģ n Geli tirme Vakf ’n n seks i çilerine güvenli cinsel davran kazand rma amac yla yürüttüģü projesinin ofisi olarak kullan l yordu.. Proje kapsam nda seks i çilerine cinsel yolla bula an enfeksiyonlar ve güvenli cinsel ili ki konular nda bilgi verilmi , eģitici bro ürler ve prezervatif daģ t lm t r.. Ula lan seks i çilerinin öncelikli konular aras nda saģl ģ n en alt s ralarda yer ald ģ n n anla lmas ve güvenli olmayan davran lar n yap lan eģitimlere raģmen sürmekte olduģunun gözlenmesi, proje ekibini ve bu ekibe destek veren seks i çilerini bu sorunun nedenlerini ara t rmaya yönlendirmi tir.. Seks i çilerinin en önemli sorununun toplumda uģrad klar ayr mc l k, d lama ve diģer insanlar n yararland klar haklardan yeterince yararlanamama olduģuna inanan kurucular projenin çal ma ofisini bir dan ma, destek ve savunuculuk merkezi haline getirmeye karar vermi lerdir.. “Kad n Kap s ” ad verilen bu merkez on y l a k n bir süredir varl ģ n ve etkinliklerini sürdürmektedir.. “Gac ” dergisi imdiye kadar ç kart lan 15 say ile bu çal malara destek vermi tir.. Kad n Kap s ba lang çta seks i çilerinin saģl k, sosyal ve hukuki sorunlar nda ba vurduklar bir birim olarak çal t.. Herhangi bir sorunu olan seks i çilerine aralar nda psikolog ve hekimler de olan bir grup çal an taraf ndan dan manl k saģlan yor ve yönlendirme yap l yordu.. Ancak bir süre sonra seks i çilerine yönelik ayr mc l k, d lama ve insan haklar ihlallerinin önlenmesine yönelik çal malar aģ rl k kazanmaya ba lad ve Kad n Kap s öncülüģünde “Seks çilerinin nsan Haklar Komisyonu” olu turularak savunuculuk çal malar na ba land.. Komisyonun amac seks i çiliģinin bir i kolu olarak yasalarca tan nmas , seks i çilerinin diģer insanlar n yararland ģ çal ma ve güvenlik haklar ndan yararlanmalar ve toplum içindeki seks i çilerine yönelik önyarg lar n ve ayr mc l ģ n ortadan kald r lmas yd.. Bu doģrultuda Kad n Kap s ’n n en önemli ba ar lar ndan bir tanesi 2006 y l nda Emniyet Genel Müdürlüģü ve Saģl k Bakanl ģ i birliģinde fuhu yasalar n n güncelle tirilmesi amac yla yap lan toplant ya kat l m d r.. Ayr ca sivil toplum kurulu lar ve resmi kurumlar taraf ndan düzenlenen pek çok toplant da seks i çilerinin ya ad klar sorunlar gündeme getirilmi ve çözüm önerileri sunulmu tur.. Kad n kap s n n uzun erimli amac fuhu u düzenleyen yasalar  ...   seks i çilerini güvenli cinsel ili ki, i güvenliģi ve insan haklar konusunda eģittiler.. 2006’ n n mart ay nda ba lad ģ m z Sal yemekleri yakla k bir y l devam etti.. Bir araya gelip yemek yedik.. Dertle tik, sorunlar payla t k, tart t k, güldük.. Sorunlar m z kamuoyunda gündemle tirmek, gündeme müdahale etmek amac yla pek çok bas n toplant s düzenledik.. Toplant lar genellikle CYBH’lar, hastal klar n toplumda yayg nl ģ , yay lma ko ullar , seks i çileri olarak ya ad ģ m z sald r lar, travesti ve transseksüellerin ya ad ģ iddet ve ayr mc l ģ konu al yordu.. , nsan Kaynaģ n Kaynaģ n Geli tirme Vakf bünyesinde sürdüdüģümüz ikinci projemiz oldu.. Proje T.. Saģl k Bakanl ģ taraf ndan yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Program kapsam nda The Global Fund taraf ndan desteklendi.. Bu proje kapsam nda Mobil Dan manl k arac olarak kulland ģ m z bir minibüsümüz oldu.. Bu araçla seks i çilerinin otostop yapt ģ caddelere, otobanlara giderek Cinsel Yolla Bula an Hastal klar konusunda bilgi ve dan manl k veriyoruz.. Kad n Kap s Dan manl k Merkezimizi ve verdiģimiz hizmetleri anlat yoruz.. Yine kad n seks i çisi arkada lar m z n gönüllü test merkezlerine yönlendirerek ücretsiz kan testi yapt rmalar n saģl yoruz.. Bu proje kapsam nda 2007’nin temmuz ay sonunda 3000'e yak n seks i çisine ula t k.. Yine ula t ģ m z seks i çilerini Cinsel Yolla Bula an Hastal klar Konusunda bilgilendirmenin yan s ra, onlara ücretsiz prezervatif ve kayganla t r c veriyoruz.. Seks i çilerinin sözü, sesi, soluģu olan bir bültenimiz var.. smi Gac.. Siz de yaz lar n z , öykülerinizi, iirlerinizi, makalelerinizi gönderebilirsiniz.. Ya ad ģ m z iddeti görünür k lmak, en ufak bir iddet durumunun yasal anlamda takipçisi olmak, haklar m z iyi bilmek ve kullanmak aleyhimize olan bu durumun deģi mesini saģlayacakt r.. Ya ad ģ n z sald r sonras nda merkezimize gelerek dilekçelerinizi yazd rabilir, izlenecek yasal yol konusunda dan manl k alabilirsiniz.. iddet vakalar n n elimizdeki imkanlar elverdiģi ölçüde takipçisi olmaya çal yoruz.. Yine çok s k gözalt na al n yoruz.. Gözalt süresince yasal haklar m z bilmediģimiz için sorunlar ya ayabiliyoruz.. Merkezimizde bu konuyla ilgili olarak da bilgi ve dan manl k veriyoruz.. Gözalt nda haklar m z öģrenmemiz ve bunlar kullanmam z ya ad ģ m z sorunlar n azalmas n saģlayacakt r.. Merkezimize gelen seks i çilerinin yasal sorunlar yla da elimizden geldiģince ilgilenmeye çal yoruz.. Dilekçelerin yaz lmas , adliye, karakol ve savc l klarda refakat, imkanlar elveriyorsa avukat bulunmas gibi çe itli biçimlerde desteģimiz sürüyor.. Bunun d nda gözalt na al nd ģ n zda sizlere stanbul Barosu'nun CMK servisinden ücretsiz avukat tahsis edilmesini saģlayabiliriz.. Sosyal Faaliyetler.. Kad n Kap s ayn zamanda biz seks i çilerinin sosyalle ebileceģi bir alan, bir anlamda bizim lokalimiz.. Burada yemekler, eģitimler, film gösterimleri, sohbet toplant lar gibi çe itli etkinlikler düzenliyoruz.. Dilerseniz siz de kendi etkinliģinizi planlay p burada gerçekle tirebilirsiniz.. Her Sal saat 15:00'de kad n kap s nda toplan yoruz.. Bu toplant lar herhangi bir sorunu tart t ģ m z toplant lar olabildiģi gibi, belli bir konusu olmayan serbest sohbet toplant lar da olabiliyor.. Yine film ve televizyon izleme imkan m z var.. Bir gün arkada lar n z toplay p getirdiģiniz filmi izleyebilirsiniz.. Bunun yan nda psikolog Mahmut Nil rehberliģinde gerçekle tirmek istediģimiz psikoloji sohbetlerimiz var.. Kendimizi tan may , payla mlar m z derinle tirmeyi, birbirimize güç vermeyi amaçlayan bu toplant lara kat l m n z bekliyoruz.. Global Dialogue Fonu Projesi.. Merkezi Londra'da bulunan Global Dialogue Vakf Kadin Kap s 'n n çal malar için fon saģlam bulunuyor.. Mobil eģitim ve dan manl k hizmetlerimizi Vakf n saģlad ģ kaynak yard m yla 6 ay daha sürdürebileceģiz.. Bu proje kapsam nda Mobil Dan manl k arac olarak kulland ģ m z minibüsümüzü çal r durumda tutabileceģiz.. Bu araçla seks i çilerinin otostop yapt ģ caddelere, otobanlara giderek Cinsel Yolla Bula an Hastal klar konusunda bilgi ve dan manl k verecek, Kad n Kap s Dan manl k Merkezimizi ve verdiģimiz hizmetleri anlatacaģ z.. Yine kad n seks i çisi arkada lar m z gönüllü test merkezlerine yönlendirerek ücretsiz kan testi yapt rmalar n saģlayacaģ z.. Bu proje kapsam nda 1000 seks i çisine ula may hedefledik.. Ula t ģ m z seks i çilerini Cinsel Yolla Bula an Hastal klar Konusunda bilgilendirmenin yan s ra, onlara ücretsiz prezervatif ve kayganla t r c vermeye devam edeceģiz.. Ba a Dön..

  Original link path: /yeni_sayfa_5.htm
  Open archive

 • Title: GACI Haber Sayfası
  Descriptive info: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği Genel Kurul Toplantısı.. CYBHDER'in Genel Kurul toplantısı 22 Eylül 2007 tarihinde Yeniçarşı Caddesi No:34/1 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.. Çoğunluk olmadığı taktirde toplantı 29 Eylül 2007 günü yapılacaktır.. Kadın Kapısı Yeni Adresinde.. Kadın Kapısı Yeniçarşı Caddesi No:34 Beyoğlu adresine taşındı.. Yeniçarşı Caddesi Galatasaray postanesinin bulunduğu cadde.. Çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek.. Hepinizi yeni yerimize bekliyoruz.. Başladı.. Merkezi Londra'da bulunan Global Dialogue Vakfı Kadin Kapısı'nın çalışmaları için fon sağlamış bulunuyor.. Mobil eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi Vakfın sağladığı kaynak yardımıyla 6 ay daha sürdürebileceğiz.. Bu proje kapsam nda Mobil Dan manl k arac olarak kulland ģ m z minibüsümüzü çalışır durumda  ...   manl k verecek, Kad n Kap s Dan manl k Merkezimizi ve verdiģimiz hizmetleri anlatacağız.. Yine kad n seks i çisi arkadaşlarımızı gönüllü test merkezlerine yönlendirerek ücretsiz kan testi yapt rmalar n sağlayacağız.. Bu proje kapsam nda 1000 seks i çisine ulaşmayı hedefledik.. Ulaştığımız seks i çilerini Cinsel Yolla Bula an Hastal klar Konusunda bilgilendirmenin yan s ra, onlara ücretsiz prezervatif ve kayganla t r c vermeye devam edeceğiz.. Basın Açıklamaları.. G.. eçen yıl.. larda.. yayınladığımız basın açıklamalarıdır.. 25.. Kasım.. 2005.. --.. Üst Düzey Basın Mensuplarına Gönderilen Mektup.. 30 Aralık 2005.. Seks İşçilerinin İnsan Hakları.. 18 Mayıs 2006.. Seks İşçilerine Yönelik Toplu Şiddet Olayları Tırmanıyor..

  Original link path: /news.htm
  Open archive

 • Title: GACI Ürünler Sayfası
  Descriptive info: Seks İşçiliği.. Bu sayfada seks işçiliği ile ilgili Türkçe ve İngilizce dokümanlar bulacaksınız.. Bazı dokümanları web sitemizden indirebileceğiniz gibi bazıları için sadece bağlantılar verilmiştir.. CYBH/AIDS.. Bu sayfada ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgiler verilmektedir.. İnsan Hakları.. Seks işçileri ve genel insan hakları ile ilgili dokümanlar yanısıra HIV/AIDS ile ilgili insan hakları dokümanları yer almaktadır.. Sağlık.. Seks işçilerini ilgilendiren sağlık sorunları ile ilgili bilgileri bu sayfalarda bulabilirsiniz.. Güvenlik.. Seks işçileri güvenli olmayan koşullarda ve şiddete maruz kalarak çalışmaktadırlar.. Konu ile ilgili dokümanları bu sayfada izleyebilirsiniz..

  Original link path: /products.htm
  Open archive

 • Title: Bağlantılar
  Descriptive info: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği.. Kadın Kapısı 2007 yılında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği adı altında kurumsallaşmıştır.. Derneğin henüz Web sitesi bulunmamaktadır.. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı.. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Kadın Kapısı'nın kuruluşuna öncülük eden ve kurulmasını sağlayan Türkiye'nin önde gelen Üreme Sağlığı alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarındandır.. Pozitif Yaşam Derneği.. Pozitif Yaşam Derneği, HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bir iletişim ağı kurarak tedaviye erişimlerini kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırıcı bilgilendirme çalışmaları yapmak, kendilerinin ve yakınlarının fiziksel, ruhsal ve  ...   gereken önleme ve sava şım çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.. Dernek, sadece HIV+ kişilerden değil onların akraba ve yakınlarından, doktorlardan, öğretim üyelerinden, aktivistlerden, kısaca toplumun her kesimini temsil eden, konuya duyarlı kişilerden oluşmaktadır.. PODER - Pozitifler Derneği.. PODER, HIV/AIDS ile yaşayanlar, yakınları ve gönüllüler tarafından kurulmuş bir dernektir.. Önceliğin.. hasta ve yakınlarında.. olmasını temel ilke edinmiştir.. PODER, HIV/AIDS ile yaşayanların tedavi aşamasında her türlü sorunlarına destek vermeyi misyon edinmiştir.. İletişim numarası:.. Merkez Koordinatörü: H.. Kuzey Zeytun - 05435161625.. Mail adresi:.. pozitiflerdernegi@gmail..

  Original link path: /ba%C4%9Flant%C4%B1lar.htm
  Open archive

 • Title: Destek
  Descriptive info: Kadın Kapısı nın yürüttüğü eğitim çalışmalarına destek olmak, seks işçilerine broşür, prezervatif ve kayganlaştırıcı dağıtılmasını sağlamak; seks işçilerinin karşılaştıkları yasal, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak istiyorsanız İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın.. T.. VAKIFLAR BANKASI Beyoğlu şubesi 2013950 (TL bağışlarınız için).. VAKIFLAR BANKASI Beyoğlu Şubesi 4034376 (ABD Doları bağışlarınız için).. hesaplarına bağış yapabilirsiniz.. Bağış yaparken lütfen yaptığınız bağışın Kadın Kapısı çalışmaları için kullanılması koşulunu belirtiniz..

  Original link path: /destek.htm
  Open archive

 • Title: GACI
  Descriptive info: amacımız.. fuhuş sektörünü.. ve cinsel azınlık kültürünü.. teşvik etmek.. ya da topluma empoze etmek.. değil yalnızca.. sorunları bir de bizlerin.. açısından aktarmak sorunlara.. ortak çözüm yolları aramanın.. aracı olmak ve yaşadıklarımızı.. kendimizle ve sizlerle.. paylaşmak..

  Original link path: /gaci.htm
  Open archive

 • Title: GACI Basın Açıklaması 1
  Descriptive info: Sayın …….. ,.. Bu yıl 1 Aralık Dünya AIDS Günü aynı zamanda 1985 yılında Türkiye’de ilk AIDS vakasının saptanmasının ardından 20 yıl geçmiş olması bakımından da başka bir anlam taşımakta.. Yirmi yıl, geriye dönüp bir değerlendirme yapmak için yeterli derecede uzun bir süre.. Size bu mektubu göndermemin nedeni, ülkemizde önümüzdeki yıllarda önemli bir toplumsal sorun olacağını inandığımız AIDS’in önlenmesi konusunda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu süre içinde medyanın AIDS ve seks işçiliği konusunda izlediği tutumun bizde oluşturduğu izlenimi size aktarmak.. 1995 yılına geldiğimizde ülkemizde HIV ile yaşayan yaklaşık 300 kişi bulunuyordu.. İlk vakanın saptanmasının ardından on yıl geçmesine karşın, AIDS salgınına ülke olarak örgütlü biçimde daha yeni yanıt vermeye başlamıştık.. AIDS ile uzaktan yakından ilgili her kurum ve kuruluş gibi basın da salgının nedenleri ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktaydı.. Ekte sunduğumuz 18 Mart 1994 tarihli gazete haberinin (Ek 1) de belirttiği ve bizim de kabul ettiğimiz gibi fuhuş ya da seks işçiliği ve göç, özellikle Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ülkemizde AIDS’in yaygınlaşmasının önemli nedenlerinden bir tanesi haline gelmiştir ve Türk Basını bu gerçeğin günümüze kadar yakın takipçisi olmuştur.. Buna benzer haberlerden sonra “AIDS bulaştıran kadınların” peşine düşülmüş, medya aracılığıyla bu kadınlarla ilişki kuran erkekler uyarılmaya çalışılmış, “hastalık saçan ithal kadınlar” konusunda kamuoyu bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.. (Ek 2-5) Hastalığın kaynağı olarak gösterilen seks işçilerine karşı bu uyarı çalışmaları kısa sürede sonuçlarını vermiş, yabancı ve yerli (travesti/transseksüeller dahil) seks işçilerine karşı resmi kurumlar temizlik hareketlerine başlamıştır.. (Ek 6).. Tüm dünyada olduğu gibi seks işçilerinin ve travesti/transseksüellerin AIDS nedeniyle suçlanmaları sonucu başlatılan dışlayıcı ve ayrımcı uygulamalar, seks işçilerinin kendilerini AIDS’e karşı korunmasız bir duruma getirmektedir.. Uğradıkları baskı ve şiddet sonucu seks işçileri daha zor koşullarda çalışmak zorunda kalmakta ve güvenli cinsel ilişki konusunda müşterileriyle pazarlık edememektedirler.. Oysa seks işçileri, sağlık ve eğitim yönünden desteklendiklerinde kendilerini ve müşterilerini AIDS’e karşı koruyabilmektedirler.. Bu destek aynı zamanda seks işçilerinin AIDS’in tek nedeni olarak suçlanmamaları ve kendilerini AIDS karşısında güçsüz bir durumda bırakan dışlama ve  ...   olabilecek AIDS salgınının önlenmesi büyük ölçüde seks işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine bağlı.. 2 Aralık 2005 günü Türkiye AIDS Kongresi’nin yapılacağı Talimhane’deki Lares Park Otelde saat 11:00’deki basın toplantısında bu konuyu gündeme getirmek için desteğinizi ve katılımınızı bekliyoruz.. Saygılarımla,.. Dr.. Berna Eren.. Genel Müdür.. 25 Kasım 2005 tarihinde aşağıda yer alan üst düzey basın mensuplarına posta yoluyla basın bülteni gönderilmiştir:.. Emel Soy.. Anadolu Ajansı.. Ahu Coşkun.. Milliyet.. Kemal Önder.. Star Gazetesi.. Birsel Sancar.. Hürriyet.. Mesude Erşan.. Zana Yavuz.. Akşam.. Ali Kemal Erdem.. Haftalık.. Yasemin Bozkurt.. Star TV.. Hatice Yaşar.. Radikal.. Özgür Erbaş.. Cumhuriyet.. Hilal Köse.. Kamuran Soner.. Cihan Haber Ajansı.. Gönül Korkut.. Sabah.. Aynur Erdem.. Gülay Demirtaş.. CNN Türk.. Elçin Yahşi.. Aynur Çolak.. Berat Günçıkan.. Sema Kumbaracı.. Yeşim Ergin.. Vatan.. Sefa Kaplan.. İsmail Bölükbaş.. İhlas Haber Ajansı.. Figen Yanık.. Figen Atalay.. Umay Aktaş.. Pınar Şengül.. Deniz Alphan.. Balçiçek Pamir.. Ayşen Gür.. Güney Öztürk.. Salih Selçuk.. Kanal D.. Cumali Çaygeç.. STV.. Tayfun Gönüllü.. ATV.. Rıdvan Memi.. Çiğdem Anat.. Özgür Çakmakçı.. Show TV.. Ali Güven.. NTV.. Metin Soysal.. İbrahim Erdoğan.. Kanal 7.. Adnan Bulut.. Kanaltürk.. Doğan Akın.. Elif Yılmaz.. Posta.. Orhan Can.. Skytürk.. Suat Yılmaz.. Tercüman.. Murat İnceoğlu.. TV8.. Mehmet Köşker.. Yenişafak.. Murat Erdin.. Best FM.. Muammer Dilber.. Halk Gazetesi.. Ali Akkuş.. Zaman.. Neyyire Özkan.. Cengiz Erdil.. Gülseren Şenay.. Yaşam Gazetesi.. Şule Köktürk.. Veysi Şahin.. Tunca Bengin.. Mevlüt Yüksel.. Flash TV.. Baki Avcı.. Gözcü.. Celal Korkut.. Recep Eser.. Mehmet Aydın.. Osman Sağırlı.. Türkiye.. Aslı Ortakmaç.. Tempo.. Elif Ilgaz.. Saadet Uslu.. Ayşegül Aydoğan.. Sibel Güneş.. Esra Tüzün.. Jale Talay.. Takvim.. Bade Gürleyen.. Ayla Özcan.. Özlem Erensayın.. Dünya.. Oya Özdilek.. Sevdican Güneş.. Ece Temelkuran.. Oray Eğin.. Ahmet Hakan.. Ali Kırca.. Pakize Suda.. Ayşe Arman.. Hıncal Uluç.. Fatih Altaylı.. Can Dündar.. Yazgülü Aldoğan.. Begüm Soydemir.. Aktüel.. Reha Maden.. Birgün.. Tayfun Devecioğlu.. Oğuzhan Beyaz.. Selahattin Sadıkoğlu.. Yeni Şafak.. Cemil Devrim.. Yeni Asır.. Metin Yılmaz.. Bugün.. Aydın Candabakoğlu.. Ergun Babahan.. İsmet Berkan.. Rıfat Ababay.. Sedat Ergin.. Ertuğrul Özkök.. Rahmi Turan.. İbrahim Yıldız.. Cüneyt Akman.. Serdar Turgut..

  Original link path: /pr01.htm
  Open archive

 • Title: GACI Basın Açıklaması 2
  Descriptive info: YAYINLANMAK ÜZERE.. -BASIN BÜLTENİ-.. 30.. Aralık.. 2006.. SEKS İŞÇİLERİ YASAL DÜZENLEME TALEP EDİYOR.. Seks işçilerinin, toplumun her kesiminden gördüğü şiddet, sömürü ve ayrımcılık uygulamaları, bu konuda yapılan bir araştırma ile belgelendi.. “Türk Toplumunda Demokrasinin Korunması ve İnsan Haklarının Geliştirilmesi Konusunda Toplumsal Aktörlerin İşbirliği” projesi kapsamında, seks işçilerinin maruz kaldığı şiddeti ortaya koyan araştırma, İKGV (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı) ve Kadıköy Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla sonuçlandırıldı.. İKGV’nin (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı) seks işçilerine uygulanan ayrımcılık, şiddet ve dışlamaları ortadan kaldırabilmek amacıyla başlattığı Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve T.. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında sağladığı fon ile seks işçilerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme kampanyası devam ediyor.. İKGV’nin Kadıköy Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü “Seks İşçilerinin İnsan Hakları” konulu araştırmasının sonuçları, 30 Aralık 2005 tarihinde The Marmara Pera Hotel’de düzenlenen bir toplantıyla basına açıklandı.. Araştırma sonuçları; seks işçilerinin, toplumun her kesiminden gördüğü şiddet, ayrımcılık ve sömürüyü belgeliyor.. Araştırmaya katılan seks işçileri, az eğitimli olmaları  ...   hakları ihlali olarak tanımlanan bu durum, güvenlik güçlerinin meslek içi eğitimlerinde bilgilendirilmesi yoluyla aşılabiliyor.. Seks işçilerinin en büyük beklentisi, durumlarının yasal düzenlemelerle değiştirilmesi ve seks işçiliği için güvenli bir ortam sağlanması… Seks işçilerinden bir kısmı, kendilerine sunulan alternatif iş olanaklarını değerlendireceklerine ve yaptıkları işi sürdürmek istemediklerine dikkat çekiyorlar.. Toplum tarafından aşağılanma ve dışlanma nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan seks işçileri, geçim sıkıntısı ve can güvenliği kaygılarının da eklenmesiyle bu sorunlarının ağırlaştığını ifade ediyorlar.. Sağlık sorunları, daha çok olumsuz hava koşullarından ve fiziksel şiddete maruz kalmalarından kaynaklanıyor.. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemleri, daha çok müşterilerinin tercihlerine göre değişiyor.. Seks işçileri, yasal olarak düzenlenmiş bir ortamda çalışmalarının, hem kendilerini hem de müşterilerini HIV/AIDS gibi hastalıklardan koruyacağı görüşünde birleşiyorlar.. Seks işçileri ayrıca, güvenli çalışma alanlarının belirlenmesinin vatandaşlık ve insan haklarından yararlanmalarını sağlayacağını, toplumdan, müşterilerden ve polisten gördükleri şiddeti azaltacağına inanıyorlar.. Daha Fazla Bilgi İçin:.. KADIN KAPISI.. Yeniçarşı Caddesi, No:34 Beyoğlu, İstanbul.. Tel: +90-212-293-1605.. Faks: +90-212-293-1009.. Internet:..

  Original link path: /pr02.htm
  Open archive

 • Title: GACI Basın Açıklaması 3
  Descriptive info: SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK TOPLU ŞİDDET OLAYLARI TIRMANIYOR.. Geçtiğimiz hafta iki travesti seks işçisi, müşterileriyle gittikleri evi basan yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından öldüresiye dövüldü.. Bireysel şiddetle zaten sürekli karşı karşıya olan seks işçileri, olayların toplu şiddete dönüşmesinden endişe ediyorlar.. Seks işçilerinin maruz kaldıkları şiddet olaylarında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor.. Olay sonrasında yüzleri tanınmaz hale gelen seks işçilerinin yanı sıra, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV).. danışmanı.. Muhtar Çokar, Sosyal Danışman Şevval Kılıç ve Eğitim Danışmanı K.. Filiz Sasaoğlu da olayların hızla tırmandığına dikkati çektiler.. İKGV.. Muhtar Çokar, benzeri olayların Ankara ve İzmir gibi illerde de yaşandığını hatırlatarak, olaydan sonra ağır yaralanan seks işçilerinin sonra polise bile gidemeyecek kadar ciddi bir güvensizlik yaşadıklarını belirtti.. Vakfa başvuran seks işçileriyle yaptıkları görüşmelerde bunun ne denli yaygın olduğunu yakından gözlemlediklerini, şiddetin dozunun gün geçtikçe endişe verici boyuta ulaştığını söyledi.. Ayrıca müşterilere yönelik gasp olaylarının  ...   aldığı fon ile “.. Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS ve CYBE’lerin (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) Önlenmesi.. ” projesi kapsamında seks işçilerine uygulanan ayrımcılık, şiddet ve dışlamaları ortadan kaldırabilmeye yönelik danışmanlık veriyor ve eğitimler düzenliyor.. Travesti ve transseksüeller dahil olmak üzere kayıtlı ve kayıtsız seks işçilerinin güvenlik koşullarının iyileştirilmesini, bu gruplara uygulanan dışlama ve damgalanmanın azaltılmasını, genel insan hakları ve üreme sağlığı haklarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması yoluyla sağlıkları üzerinde daha fazla denetime sahip olmalarını ve HIV/AIDS’in önlenmesini amaçlıyor.. Kadın Kapısı Danışma Merkezi.. Proje kapsamında, 25 seks işçisi “Meslektaş Eğitici” olarak eğitiliyor.. 5 kayıtlı ve 10 kayıtsız kadın ile 10 travesti/transseksüel seks işçisinden oluşan bir grup seks işçisi, güvenli çalışma koşulları ve güvenli cinsel davranış konularında diğer meslektaşlarını eğitiyorlar.. İstanbul’da kurulan “Kadın Kapısı Danışma Merkezi” ise, güvenli cinsel ilişki ve kondom kullanımı, seks işçilerinin yasal sorunları gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyor..

  Original link path: /pr03.htm
  Open archive

 • Archived pages: 18