www.archive-org-2013.com » ORG » K » KANSENVOORKINDEREN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2013-05.

 • Title: Nieuws | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: .. Home.. Wie wij zijn.. Wat wij doen.. Geef een donatie.. Over vietnam.. Contact.. Activiteiten.. Nieuwsbrief 2011.. Partners Sponsors.. Vacatures.. Nieuws.. Kerstmarkt Clara Fey - 19 december 2012.. Op 19 december staat Kansen voor Kinderen met een kraam op de kerstmarkt van Clara Fey.. We zullen er onze handgemaakte houten disneyfiguren, kerstkaarten, artisanale producten en t-shirts verkopen.. De opbrengst gaat uiteraard integraal naar onze projectwerking in Vietnam.. Het is de 6de keer dat OC Clara Fey deze kerstmarkt, in openlucht en indoor, organiseert.. De kerstmarkt baadt ook dit jaar naar goede gewoonte in gezellige kerstverlichting.. Al de traditionele kraampjes zijn aanwezig: jenever, gluhwein, pannenkoeken, verse pizza, hamburgers, kerst- en andere artikelen..  ...   Vietnam, Filipijnen, Indonesië, Thailand en Myanmar.. Onze eigen Kirsten Theuns (voorzitster KvK Nederland) zal er tijdens de voormiddag deelnemen aan een debat rond de verhouding tussen macro-economische groei in de regio Zuid-Oost-Azië en de noden die er leven op microniveau.. Vietnjamnjam - 15 septembers 2012.. Van harte welkom op.. Vietnjamnjam.. !.. Kom op 15 september te Schilde proeven van een heerlijk stukje Vietnam, en steun zo mee onze projecten!.. Inschrijven kan je door bijgevoegde.. inschrijvingsstrook.. op te sturen naar:.. phanthimongthu@telenet.. be.. Contact informatie.. Education for development.. KvK Nederland.. «Geef me een vis, en ik heb vandaag te eten.. Leer mij vissen en ik zal heel mijn leven te eten hebben.. »..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Wie zijn wij | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Raad van bestuur België.. Raad van bestuur Nederland.. Wie zijn wij.. Educatie is het recht van ieder kind: niets is vergelijkbaar of kan ermee concurreren, en wanneer het van goede kwaliteit en relevant is voor het leven van de kinderen, is het werkelijk in staat armoede te bevechten.. Juan Somavia, Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).. Geschiedenis.. Kansen voor Kinderen (internationale naam: Education for Development) werd in 1996 opgericht vanuit de visie van twee vrijwilligers, Sebastien Barmaz uit Zwitserland en Koen Van Acoleyen uit België.. Zij waren bezorgd over het lot van kansarme, straat- en werkende kinderen en de verdediging van de rechten van het kind in Ho Chi Minh Stad, Vietnam.. In het begin was het doel het vergroten van educatieve kansen door Engelse lessen te geven.. Sindsdien heeft de werking zich uitgebreid en ontwikkeld tot een organisatie met een dynamisch en multicultureel team van vast personeel en vrijwilligers.. Het team van EFD was succesvol in het opzetten en uitvoeren van diverse projecten die nog steeds een positieve impact hebben op het leven van kansarme kinderen en jongeren.. Kenmerkend voor de geschiedenis van EFD zijn (1) de betrokkenheid van vrijwilligers, die zowel in Vietnam als internationaal zich inzetten voor EFD en hun vaardigheden en kennis overbrengen, en (2) de samenwerking met Vietnamese partnerorganisaties.. Deze vrijwilligers en partnerorganisaties zijn nog altijd de hoeksteen van EFD's benadering om een positieve verandering te brengen in het leven van kansarme kinderen in Ho Chi Minh Stad.. Sinds 1996 hebben reeds meer dan 36 000 kansarme kinderen en jongeren kunnen genieten van de verbeterde en groeiende educatieve diensten en hebben meer dan 200 Lokale Sociale Organisaties (LSO's) steun gekregen van KvK/EFD op het gebied van infrastructuur, opleiding of management en advies.. Onze missie.. Geef me een vis, en ik heb vandaag te eten.. Dit Aziatisch gezegde geeft precies weer waar Kansen voor  ...   voor straatkinderen, centra voor vakopleidingen aan jongeren, basisscholen in arme wijken en volkscomitees.. KvK/EFD gelooft sterk dat deze diensten moeten voorzien en beheerd worden door Vietnamese organisaties.. Zodoende is het KVK s/EFD s missie om deze organisaties te assisteren met middelen en capaciteiten opdat zij zelf de hoofdrol in het ontwikkelingsproces kunnen vervullen.. Dit maakt de dienstverlening aan kansarme kinderen en jongeren effectiever en duurzamer.. KvK/EFD is ervan overtuigd dat ze op deze manier, door het steunen van Vietnamese partners, de kansarme kinderen en jongeren het beste helpen om zichzelf tot hun volle potentieel te ontwikkelen.. Waarden en principes.. KvK/EFD laat zich leiden door de volgende principes:.. Duurzaamheid: De activiteiten van EFD moeten een duurzame impact hebben die na de steun van EFD kan worden verder gezet.. Participatie: EFD streeft naar een maximale betrokkenheid van alle betrokkenen, de kansarme kinderen en jongeren in het bijzonder.. Openheid: EFD deelt informatie, ervaringen en onze beste werkmethodes met alle geïnteresseerde partijen, zowel individuen als organisaties.. Rechten van het kind: EFD werkt aan bewustwording van de "Rechten van het Kind", in het bijzonder hun recht op onderwijs en opvoeding.. KvK/EFD heeft geen politieke of religieuze affiliaties.. Organisatiestructuur.. KvK/EFD Vietnam wordt gesteund door KvK/EFD bestuursleden in België, Nederland en een fondsenwervende eenheid in Zwitserland.. Ze zoeken financiële steun voor de werking in Vietnam, controleren de rekeningen en de kwaliteit van de acties, en zorgen ervoor dat de principes en doelstellingen van KvK/EFD in alle projecten gerespecteerd worden.. In Vietnam (Ho Chi Minh Stad) bevindt zich de eenheid die het Zuid programma van de organisatie uitvoert.. De werking in zowel België als Nederland wordt geleid door de voorzitter met een team van vaste en losse vrijwilligers.. Zij houden zich bezig met fondsenwervende activiteiten en met sensibilisering , door middel van lezingen en presentaties, scholenacties, benefietconcerten, fototentoonstellingen, nieuwsbrieven, informatiestands, rommelmarkten, enz.. Structuur van EFD - Organigram..

  Original link path: /content/wie-zijn-wij
  Open archive

 • Title: Wat wij doen | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Jaarrapport 2011.. Jaarrapport 2010.. Jaarrapport 2009.. Jaarrapport 2008.. Jaarrapport 2007.. Jaarrapport 2006.. Jaarrapport 2005.. Jaarrapport 2004.. Werkwijze/ programma's.. Wij ondersteunen onze lokale partners op 3 gebieden waar zijzelf de hoogste nood hebben waargenomen nl.. , opleiding, financiering en management steun.. Deze 3 noden vormen de basis van onze 3 kernprogramma s.. Wij hebben een jaarlijkse projectcyclus die o.. a.. een jaarlijkse informatiesessie inhoudt over hoe Locale sociale organisaties (LSO s) zich kunnen aanmelden voor KvK s/EFD s programma s.. Onze 3 basisprogramma s:.. Infrastructure Program.. KvK/EFD definieert infrastructuur als de basis-faciliteiten, -middelen en installaties nodig voor het functioneren van een organisatie.. Door middel van het Infrastructure Program voorziet KvK/EFD de LSO s van de mogelijkheid om kleine financiering te bekomen voor projecten die educatieve mogelijkheden voor kansarme kinderen creëren of versterken.. Voorbeelden van activiteiten die KvK/EFD steunt onder dit programma zijn: aankoop van boeken, opstarten van een bibliotheek, verbeteren van de faciliteiten en ontwikkelen van training systems.. Training Program.. Dit programma richt zich op twee methodes van steunverlening aan LSO s:.. a) KvK/EFD geeft de mogelijkheid aan de medewerkers van LSO s om opleidingen te volgen die bijdragen om kwalitief onderwijs te geven.. In dit geval helpt KvK/EFD om de cursus te financieren.. KvK/EFD kan ook de LSO s adviseren over mogelijke opleidingen die het beste bij de noden van het personeel aanleunen.. b) KvK/EFD steunt de opleidingcentra om zo hun diensten die zij aanbieden aan LSO s te verbeteren.. In 2010 steunt KvK/EFD het Social Development Training Center (SDTC).. Dit is een opleidingscentrum dat relevante en betaalbare opleidingen geeft aan medewerkers van LSO s die direct werken met kansarme kinderen jongeren in Ho Chi Minh City en de nabij gelegen provincies.. De opleidingen worden gegeven door specialisten over onderwerpen die zijn aangereikt door de LSO s.. Enkele voorbeelden van opleidingen: Project Management, Fundraising en PR, Volunteer Management, Communicatie skills, Strategische organisatieplanning, Rechten van het Kind, Psychologie van kinderen,.. Op dit ogenblik onderzoekt KvK/EFD de mogelijkheid om samen te werken met andere opleidingcentra om zo het opleidingsaanbod te vergroten en te verbeteren.. Management and Advisory Service (MAS) Program.. Onder management vallen volgens KvK/EFD de vaardigheden om een organisatie te leiden.. Via dit programma voorziet KvK/EFD steun en advies op gebied van Human Recources, Project Management, Finance en accounting, Strategische Organisatieplanning, Fondsenwerving en Public Relations, Algemeen Management.. Deze gebieden zijn gedefinieërd na een beoordeling van de behoeften door meer dan 40 LSO s.. KvK/EFD werkt nauw samen met de managers van de LSO s om zo de gebieden waar hun noden het grootst zijn op te sporen.. Daarna voorziet KvK/EFD training voor deze managers om zo hun vaardigheden en expertise op deze gebieden te vergroten.. Het sleutelelement van het MAS program is dat KvK/EFD direct samenwerkt met de verantwoordelijken van de LSO s om zo de duurzaamheid van het project te garanderen.. Een deel van KvK s/EFD s MAS Program houdt in dat wij LSO s in contact brengen met bedrijven.. Deze bedrijven geven op hun beurt de mogelijkheid aan hun werknemers om hun tijd en kennis in te zetten om de managmentvaardigheden van de LSO s te verbeteren..  ...   met de grootste nood?.. - Op welke wijze kan de dienstverlening van EFD verbeterd worden zodat ze nog meer beantwoordt aan de noden van de LSO's?.. Voorbeelden van concrete projecten.. Opleidingscentrum voor ambachten voor straatkinderen.. Straatkinderen kunnen hier in een veilige omgeving een opleiding volgen en zo hun kansen om een baan te vinden vergroten.. Van KvK/EFD ontvingen ze financiële steun en de leiding van dit centrum volgde cursussen op het Social Development Training Centre (SDTC) en hebben daardoor een beter begrip van de kinderen en hun situatie en kunnen hun dienstverlening beter uitoefenen.. Door cursussen op het gebied van fundraising kunnen zij nu ook zelf hun eigen fondsen werven en worden ze minder afhankelijk van KvK/EFD om hun diensten uit te voeren.. Bakkerijopleiding voor kansarme jongeren.. Dit project biedt een degelijke bakkerij-opleiding aan 20 kansarme kinderen tussen de 14 en 18 jaar.. Het vergroot aanzienlijk hun kansen op een baan en betere leefomstandigheden.. KvK/EFD heeft een financiële bijdrage gegeven voor keukenuitrusting van de bakkerijklas.. Hope School in District 6.. Deze school organiseert regulier onderwijs en praktijkgerichte training voor 130 slechthorende en mentaal gehandicapte kinderen.. De school heeft een Early Intervention programma voor kinderen vanaf 6 maanden tot vijf jaar.. De ouders kunnen minstens 1 uur per week naar de school komen, waar hen vaardigheden worden aangeleerd om met hun kinderen te communiceren.. In het kader van het Infrastructure Program verleent KvK/EFD steun aan de Hope School: aankoop van materiaal zoals hoorapparaten, videocamera en toebehoren.. Het is de bedoeling dat het aangekochte materiaal meerdere jaren gebruikt kan worden, zodat in de toekomst nog meer kinderen hier baat bij zullen hebben.. Hoang Tam Sewing Center.. In het Hoang Tam Sewing Center komen dagelijks 30 jongeren met een fysieke handicap bijeen om de kunst van het naaien onder de knie te krijgen.. Het centrum organiseert deze praktische training om de jongeren te helpen integreren in de maatschappij en sneller werk te vinden.. Wanneer de jongeren volleerd zijn, worden ze door het centrum ondersteund bij het zoeken naar werk.. KvK/EFD heeft in 2010 financiële steun verleend om een grafische software aan te kopen.. Deze software moet het mogelijk maken om geavanceerde ontwerpen te ontwikkelen, en alles exacter uit te meten.. Het geeft de leerlingen een kans om te leren werken met deze programma s, wat hen ook een voordeel biedt op de arbeidsmarkt.. De leerkrachten volgen workshops over hoe ze de leerlingen moeten aanleren om met deze programma s te werken.. Thao Dan Social Welfare Foundation.. Dit is een opvangtehuis voor straatkinderen.. Vaak zijn deze kinderen drugsverslaafd, of zijn ze het slachtoffer van de seksindustrie en mensenhandel.. De kinderen worden door de medewerkers van straat gehaald en er wordt hen een kans aangeboden om naar school te gaan.. Om hun projecten te financieren, krijgen ze voldoende steun van andere organisaties.. Ze verrichten heel goed werk, maar zijn niet gestructureerd en werken niet altijd efficiënt.. Zo zijn er vele vrijwilligers waarop ze een beroep kunnen doen, maar is er geen degelijke coördinatie van deze vrijwilligers.. KvK/EFD ondersteunt het opvangtehuis op het gebied van management om zo de duurzaamheid van de organisatie te verzekeren..

  Original link path: /content/wat-wij-doen
  Open archive
 •  

 • Title: Geef een donatie | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Om ons belangrijk werk te kunnen blijven doen is financiële steun onontbeerlijk.. Wij zijn voor deze steun volledig afhankelijk van donaties van individuen, organisaties en bedrijven.. Daarnaast steunen wij op de hulp van onze vrijwilligers voor de organisatie van evenementen, voor fondsenwerving en om mensen bewust te maken van het goede werk dat KvK verricht.. Hoe kunt u ons helpen?.. Partner worden.. Voor slechts 5 euro per maand bent u al partner van KvK/EFD en biedt u kansarme kinderen en jongeren in Vietnam de mogelijkheid toegang te krijgen tot vakopleidingen, speciaal onderwijs voor arme kinderen met een handicap, trainingen en begeleiding in ondernemerschap, en nog zoveel meer…! Bovendien ontvangt u als partner van KvK onze nieuwsbrieven en jaarrapporten en wordt u  ...   per maand laat storten op 000-0039999-35 van Kinderen Derde Wereld.. , met de vermelding 'Kansen voor Kinderen-Vietnam'.. Vanaf 40 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest.. (uitgereikt door KDW).. Een gift storten.. U kunt uw gift storten op rekeningnummer.. 000-0039999-35.. van Kinderen Derde Wereld, met vermelding van ‘Kansen voor Kinderen-Vietnam’.. KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak.. KDW heeft het juridische eigendomsrecht over uw gift, en beslist autonoom over het gebruik ervan.. (Ci.. RH.. 26/567.. 400 betreffende het KB/ WIB92).. ETM est responsable du projet sur le plan juridique, administratif, financier et comptable.. ETM a le droit de propriété juridique de la libéralité et décide de manière autonome de son affectation.. 400 concernant l’AR/CIR92)..

  Original link path: /content/geef-een-donatie
  Open archive

 • Title: Over vietnam | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Viëtnam, het gevarieerde en mystieke Zuidoost Aziatische land, ingesloten door China, Laos, Cambodja en de Zuid Chinese Oceaan, huist meer dan 80 miljoen mensen (statistiek van 2001).. Haar 990 jaar oude hoofdstad Hanoi, in het Noorden, is omringd door de schoonheid van Sapa en Halong Bay.. Ho Chi Minh Stad, de grootste stad in het land was voor de hereniging van Noord- en Zuid-Viëtnam in 1975 de Zuidelijke hoofdstad Saigon.. De economie van het land die hevig steunt op inkomsten uit rijst en andere agrarische export, is in een staat van transitie.. De uitbereiding van buitenlandse investeringsmogelijkheden heeft gezorgd  ...   veel voorheen arme families in staat waren de armoede te ontvluchten en hun leven enorm te verbeteren.. " (Looking Ahead: A Common Country Assesment, UNDP Vietnam, 1999.. De Provincie Ho Chi Minh Stad omvat een gebied van meer dan 2029 km2.. Het bestaat uit een stedelijk centrum, welke 75% van de stedelijke bevolking huisvest, en rurale gebieden waar de resterende 25% van de bevolking woont.. Officiële cijfers spreken over een bevolking van meer dan 4 miljoen maar officieuze schattingen suggereren een aantal van 6 tot 7 miljoen.. Ho Chi Minh Stad is het moderne, industriële en commerciële hart van Viëtnam..

  Original link path: /content/over-vietnam
  Open archive

 • Title: Contact gegevens | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Contact gegevens.. Maatschappelijke zetel Kansen voor Kinderen vzw (België).. Pastoor Campensstraat 21.. 2170 Merksem.. Ondernemingsnummer: 0459 359 930.. BTW: BE 459 359 930.. Bankrekening: 979 2429407 47.. IBAN: BE22 9792 4294 0747.. BIC: ARSPBE22.. Contactpersoon.. Phan Thi Mong Thu, voorzitster.. Tel.. +32(0)3644.. 41.. 07.. E-mail:.. KVK Nederland.. Herman Robbersstraat 66D.. 3031 RJ, Rotterdam.. The Netherlands.. Email:.. nl.. Account number: 36.. 02.. 53.. 636.. Bank: Rabobank Utrecht, The Nederlands.. IBAN code: NL03 RABO 0360 2536 36.. Kirsten Theuns, voorzitster.. E-mail:..

  Original link path: /content/contact-gegevens
  Open archive

 • Title: Activiteiten | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: 2009.. 2010.. 2011.. 2012.. Zanghappenings Children of the street.. Children of the Street is een project dat draait om kinderen: niet alleen kinderen waar ook ter wereld die leven in penibele omstandigheden, maar ook kinderen hier in onze scholen.. Hun doel is dan ook tweeledig:.. - via een educatief project kinderen in ons land sensibiliseren voor kinderen op de wereld die het moeilijk hebben om te overleven.. - het financieel steunen van initiatieven die ernaar streven de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.. Vaak gaat het om projecten die de onderwijskansen van kinderen willen vergroten.. Global trippers naar Vietnam.. Zin om onze schitterende planeet 'aarde' te ontdekken met een groep jongeren en je actief in te zetten voor het goede doel? Ben je geboren tussen januari 1992 en december 1995?.. Jeugd en Vrede.. organiseert deze zomer een inleefreis vol uitdaging naar Vietnam en zoekt hiervoor sociale beesten.. Jij?.. Parktheater vzw nodigt je uit.. Parktheater vzw nodigt je uit om op.. donderdag 14 april.. naar hun nieuwste theaterproductie te komen kijken: ".. Blootvoets in het park".. , een bewerking van Neil Simon's "Barefoot  ...   op het.. Vietnamees Maanfeest.. , zondag 11 september van 15u tot 20u (gratis inkom) !.. Kerstmarkt Clara Fey - 21 december 2011.. Op.. 21 december.. staat Kansen voor Kinderen met een kraam op de.. kerstmarkt van Clara Fey.. We zullen er onze handgemaakte houten disneyfiguren, kerstkaarten en t-shirts verkopen.. Nieuwsbrief november 2011.. 2011 loopt op zijn einde, alsook de meeste van onze projecten.. Graag geven we jullie een overzicht van de verwezenlijkingen van dit jaar, in onze.. nieuwsbrief van november 2011.. Fundraiser Dinner for EFD in collaboration with BVA.. Beste partners, sponsors,vrienden en sympathisanten,.. U bent van harte uitgenodigd op het fundraising dinner georganiseerd door The Belgian Vietnamese Allicance (BVA) ten voordele van Kansen voor Kinderen/Education for Development.. Onze projecten in Vietnam zijn door Princes Mathilde geselecteerd voor een bezoek, dat zal plaatsvinden tijdens de aanstaande economische missie o.. l.. v.. Prins Filip.. KVK PARTY op vrijdag 4 mei !!.. Van harte welkom op de.. PARTY.. Fun, goeie muziek, ambiance, vietnamese hapjes,.. voor het goede doel!.. Wanneer:.. vrijdag 4 mei.. Vanaf:.. 21 uur.. Nodig ook je vrienden, collega's en familie uit..

  Original link path: /Activiteiten
  Open archive

 • Title: Nieuwsbrief 2011 | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Voor 2011 hebben we één nieuw goed voornemen gemaakt, namelijk jullie halfjaarlijks op de hoogte houden van onze werkzaamheden via een digitale nieuwsbrief.. Wij wensen jullie veel leesplezier met het eerste exemplaar!.. Nieuwsbrief maart 2011..

  Original link path: /content/nieuwsbrief-2011-2
  Open archive

 • Title: Partners & Sponsors | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Partners.. Kinderen Derde Wereld.. Provincie West-Vlaanderen.. Stad Antwerpen.. GROS Schilde.. Vereniging De Brug.. Provincie Antwerpen.. Plan Belgium.. Sponsors.. SD Worx..

  Original link path: /content/partners-sponsors
  Open archive

 • Title: Vacatures | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Wil je vrijwilliger worden bij Kansen voor Kinderen vzw?.. Neem contact op met Phan Thi Mong Thu om je interesses, ambities en verwachtingen samen te bespreken.. e-mail:.. telefoonnummer: 03/644.. 07.. Aan alle vrijwilligers biedt KvK:.. De mogelijkheid om op een leuke en leerzame manier een bijdrage te leveren aan het werk van een kleine, internationale ontwikkelingsorganisatie.. Onze nieuwsbrieven en jaarrapporten per email en post.. Onkostenvergoedingen..

  Original link path: /content/vacatures
  Open archive

 • Title: Kerstmarkt Clara Fey - 19 december 2012 | Kansen voor Kinderen
  Descriptive info: Locatie: Parking OC Clara Fey (Kristus Koning), Bethaniëlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor.. Datum: 19 december 2012.. Van 17u tot 21:30 uur..

  Original link path: /content/kerstmarkt-clara-fey-19-december-2012
  Open archive •  


  Archived pages: 33