www.archive-org-2013.com » ORG » I » I-PONTES

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2013-04.

 • Title: i-pontes | Mosty a mosty
  Descriptive info: .. O nás.. Kontakt.. Lidé.. Stanovy.. Výroční zprávy.. Jak se stát členem.. Napsali o nás.. Publikace.. Jak pomoci.. Podpořili nás.. Most na Kubu.. Výstava Kuba 3× jinak.. Klub přátel.. Sbírka.. Zodpovědná turistika.. Multikulturní mosty.. KIK.. Plánované akce.. Uskutečněné akce.. Partneři.. Institut PONTES je nestátní neziskovou organizací založenou za účelem vytváření mnoha mostů.. Mostů mezi jednotlivými kulturami a společenstvími, pro podporu nových, zajímavých a diskutovaných témat ve společnosti, jakož i nových alternativních metod a přístupů v oblasti práce s lidmi.. V tuto chvíli máme rozestavěné tři mosty:.. Most na Kubu - podporujeme nezávislé aktivity na Kubě.. Naši cestovatelé jezdí na ostrov a pomáhají podle toho, co je v té které komunitě zapotřebí.. Multikulturní mosty - již od roku 2004 pořádáme kurzy a semináře v oblasti práce s kulturními rozdíly a konflikty.. Mosty do ČR - pomáháme studentům, kteří jezdí na krátkodobější pobyty do České republiky, jednak v orientaci a jednak v hledání a nalézání běžného lidského zázemí.. Turisto, mysli!.. Mon, 01/24/2011 - 16:09 | dana.. V jednom malém kubánském městě stál pán u okna svého domku a nešťastně se díval na ulici plnou turistů.. Nevěřícně kroutil hlavou a říkal: Proč oni sem jezdí jen tak, s prázdnou? Co by jim to udělalo vzít s sebou knížku nebo film? Kubánci nejsou negramotní, umí číst a umí o věcech přemýšlet.. Ať turisti ty knihy prostě někde nechají ležet, oni už si s nimi Kubánci poradí.. Až pojedete na ostrov na dovolenou, můžete vzít do kufru nějakou knihu ve španělštině nebo můžete dát alespoň vědět těm, kteří tam jedou.. Tags:.. Jak můžete pomoci a k čemu sbírka slouží.. Mon, 01/24/2011 - 16:03 | dana.. Sbírkové konto Institutu.. PONTES.. 231194674/0300.. Z darů budou nakoupeny.. laptopy, knihy, hudební nástroje, učebnice, léky a další věci, které budou.. dovezeny na ostrov.. Přátelé Mostu na Kubu.. Mon, 01/24/2011 - 15:58 | dana.. Zveme Vás do Klubu přátel Institutu PONTES.. se zvláštním zřetelem na jeho kubánskou sekci.. Nabídnout můžeme pravidelné informování o životě na ostrově v podobě biltenů a jednou za rok společné setkání s doprovodným programem dle chuti členů.. Co členství obnáší? Minimální aktivita je jednou ročně zaplatit členský příspěvek 100,- Kč.. Maximální je ochota podělit se s námi o vaše nápady, informace a typy, jak v konkrétních projektech pomoci.. Zkrátka nabízíme dle chuti volné pole působnosti na podporu několika zajímavých aktivit na Kubě a přátelskou atmosféru, v které se pokusíme to vše organizovat.. V případě zájmu nás kontaktujte na.. institut.. pontes@gmail.. com.. Výstava fotografií Kuba 3x jinak.. Mon,  ...   Sun, 01/23/2011 - 13:39 | dana.. Místa a termíny konání výstavy.. BŘEZEN 2011.. http://www.. kczahrada.. cz/.. ,.. zahradaKC / Kulturní Jižní Město o.. p.. s.. Malenická 1784, Praha 11.. DUBEN 2011.. http://rudnacek.. mistecko.. Školská 591/2.. 252 19 Rudná.. KVĚTEN 2011.. kddobris.. Kulturní středisko Dobříš.. Mírové náměstí 68.. 26301 Dobříš.. Sat, 01/22/2011 - 13:47 | dana.. MOREE, D.. (2010).. Kuba, ráj to na pohled.. Benešov: EMAN.. Knihu je možné si objednat za 136,- Kč plus poštovné.. Rok 2012.. Sun, 01/16/2011 - 17:32 | dana.. Proběhlé semináře 2012.. PLNO-HODNOTNÝ ŽIVOT!.. Česko-německá dílna o budoucnosti.. Jediná alternativa tak označují politici vlastní koncepty pro řešení krize, která bude podle nich naše životy ovlivňovat více, než jsme předpokládali.. Bezmoc cítí spousta lidí, když se dívají na aktuální ekonomický a společenský vývoj.. Důvěřovat bychom měli trhům , které evidentně mají jakousi existenci.. Alternativy ale existují a trhy nejsou tak tajemné, jak se jeví.. Máme moc, protože přebíráme odpovědnost za naše jednání! Co je v tuto chvíli ve hře? jsou to vytvořené a dojednané hodnoty v našich společnostech.. Jde o lidskou důstojnost, pozornost vůči tomu, co lidství v nás mění v nelidství; jde o spravedlnost, rovnost před zákonem, zdraví lidí a celého světa, hodnotný vývoj dětí a o pravdu, které můžeme věřit.. Pokud tyto hodnoty obětujeme ekonomickému věcnému zájmu, stane se naše budoucnost nelidskou.. Na toto téma chceme zahájit dialog.. Zveme vás k rozhovoru a také k akci.. Pro tento rok jsme naplánovali dvě až tři setkání.. Nápad na taková setkání vznikl jako součást českoněmeckého interkulturního kurzu.. Na prvním semináři, který se bude konat ve dnech 2.. 4.. 2.. 2012 v Deindorf (DE) zahájíme dialog na téma.. Snění o plnohodnotném životě.. Kromě dialogu bychom rádi zprostředkovali i konkrétní zkušenosti z oblasti školství,ekonomie a nenásilného odporu.. Ve dnech 22.. 24.. 6.. 2012 se uskuteční druhé setkání na téma Nomádi budoucnosti.. Na tomto semináři si budeme klást následující otázky: Co se můžeme naučit od starých nomádů např.. Romů? Jak můžeme v dnešním nomádském světě udržovat vztahy,rodinu? Jak se můžeme zasadit o lepší orientaci ve společných hodnotách? Tento seminář se uskuteční na Šumavě.. Je možné přijet také se stany a karavany.. Přihlášky je možné zasílat do 20.. 1.. 2012 na adresu:.. Dana Moree :.. danamoree@centrum.. cz.. První seminář stojí 850 Kč, které pokrývají ubytování a stravu.. Přihláška je závazná v.. okamžiku, kdy bude účastnický poplatek převeden na účet Institutu PONTES.. 189833822/0300.. Ohledně programu se podívejte na následující odkaz:.. sites/default/files/file/Plnohodnotny%20zivot%20letak.. pdf.. 1.. next ›.. last ».. Copyright.. 2009 i-pontes.. All Rights Reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nás | i-pontes
  Descriptive info: Home..

  Original link path: /o-nas
  Open archive

 • Title: Kontakt | i-pontes
  Descriptive info: Kontaktovat nás můžete na e-mailu.. pontes@i-pontes.. org.. nebo..

  Original link path: /o-nas/kontakt
  Open archive

 • Title: Správní rada | i-pontes
  Descriptive info: Správní rada.. Jiří Knitl - předseda správní rady.. Vystudoval etnologii na Ústavu etnologie FF UK.. Za studií spoluzakládal.. občanské sdružení Brány a pracoval v zákulisí divadla Archa v Praze.. Později.. delší dobu pracoval pro organizaci Člověk v tísni (mise v Afghánistánu,.. Íránu a koordinace aktivit na Kubě), krátce byl ředitelem Sdružení pro.. integraci a migraci a referentsky působil v České rozvojové agentuře.. Nyní.. koordinuje program Transparentnost a veřejná odpovědnost Nadace Open.. Society Praha.. Pieter C.. A.. Moree - místopředseda správní rady.. Pracuje na ETF UK, kde učí dějiny církve a náboženství.. Zajímá se.. především o dějiny 20.. století a roli náboženství v nacionalistických a.. komunistických ideologiích.. Pochází z Nizozemí, studoval v ČSSR před r.. 1989 a angažoval se v.. podporování disentu v Československu.. Od té doby je aktivní v  ...   Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.. Od roku 1998 se věnuje interkulturní pedagogice nejprve na Jaboku Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole, od roku 2004 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.. Ve stejném roce se stala spoluzakladatelkou Institutu PONTES, kde se věnuje tématu setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů zaměřených hlavně na česko-německou oblast.. V roce 2008 obhájila doktorský projekt na Univerzitě Humanistiky v Utrechtu.. Renata Greplová - členka správní rady.. Vystudovala obor francouzština a čeština na FF UK.. Z posledních dvaceti let strávila 14 let v zahraničí (Finsko, Malajsie Čína), kde se věnovala výuce češtiny pro cizince a spolupracovala na humanitárních projektech mezinárodních škol a neziskových organizací.. V současnosti je na volné noze a překládá z angličtiny a francouzštiny..

  Original link path: /o-nas/lide
  Open archive

 • Title: Stanovy | i-pontes
  Descriptive info: Stanovy Institutu PONTES.. Stanovy ke stažení.. Článek I - Úvodní ustanovení.. Název: Institut PONTES.. Sídlo: Kokořínská 556, Praha 8, 182 00.. Článek II - Právní postavení sdružení.. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.. Sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra.. Článek III - Cíl činnosti.. Institut je neziskovou organizací.. Cílem činnosti je:.. hlavní zájmovou činností je výchova k lidským právům ve společnosti, snižování xenofobie a podpora tolerance ve společnosti,.. prostředkem k dosažení těcho cílů je rozvoj nových a alternativníc metod v oblasti pedagogiky a sociální práce, rozvoj multikulturní výchovy a organizování seminářů a besed,.. vedlejšími aktivitami, jsou přemosťování bariér mezi ziskovým a neziskovým sektorem, asistence při psaní projektů a projektové práci,.. Článek IV - Členství.. Členem Institutu mohou být:.. fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Institutu, a jsou ochotny svou aktivitou tyto cíle naplňovat,.. právnické osoby, jejichž činnost odpovídá zaměření Institutu.. Členem Institutu se může stát každý, kdo o přijetí požádá formou písemné přihlášky a je schválen valnou hromadou na základě tajného hlasování.. Členství vzniká usnesením valné hromady v den hlasování.. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané předsedou sdružení.. Zánik členství:.. vystoupením člena oznámeným písemně předsedovi Institutu.. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,.. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,.. neplnění povinností člena vyplývajících ze statutu člena,.. zánikem Institutu.. Článek V - Práva a povinnosti členů.. Člen má právo:.. podílet se na činnosti Institutu,.. volit a být volen do orgánů Institutu (týká se pouze fyzických osob),.. obracet se na orgány Institutu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich nápravu.. Člen má povinnost:.. dodržovat stanovy Institutu,.. aktivně se podílet na plnění cílů Institutu,.. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Institutu,.. hradit členské příspěvky, jejichž výši stanoví každoročně valná hromada,.. minimálně jednou ročně se zúčastnit zasedání valné hromady.. Článek VI - Orgány sdružení.. Orgány Institutu jsou.. valná hromada,.. předseda Institutu a jeho zástupce,.. výkonná rada.. Článek VII - Valná hromada.. Valnou hromadu tvoří všichni členové Institutu.. Působnost: Valná hromada je nejvyšším orgánem Institutu.. Rozhoduje o všech otázkách týkajících se hospodaření a činnosti, pokud tuto pravomoc nepřenese na jiný orgán.. Valná hromada především:.. rozhoduje o změnách stanov Institutu,.. schvaluje úkoly  ...   a.. svolá svolavatel opakovanou valnou hromadu stejným způsobem.. Opakovaná valná hromada rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.. O usnesení valné hromady se pořídí zápis, který podepíší předsedající a dva zvolení ověřovatelé.. Článek VIII - Předseda a jeho zástupce.. Předseda je statutárním zástupcem Institutu.. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.. Předseda je volen valnou hromadou na dva roky,.. Předseda deleguje pravomoci řízení na výkonnou radu.. Předseda zejména:.. reprezentuje Institut navenek,.. dohlíží na dodržování stanov Institutu,.. koordinuje činnost Institutu.. Předseda má svého zástupce, který plní úkoly předsedy v jeho nepřítomnosti.. Právní úkony koná předseda sdružení nebo jeho zástupce, pokud valná hromada nestanoví jinak.. Článek IX Výkonná rada.. Je jmenována valnou hromadou a v době mezi jednotlivými zasedáními valné hromady má rozhodovací pravomoc v otázkách týkajících se aktivit, za které nesou odpovědnost jednotliví členové výkonné rady.. O své činnosti musí minimálně jednou do roka referovat, za svou činnost odpovídá valné hromadě.. Je jmenována jednou za rok.. Článek X - Zásady hospodaření.. Institut může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.. Zdroji majetku jsou zejména:.. dary a příspěvky fyzických osob,.. granty a projekty,.. příspěvky členů,.. aktivity Institutu specifikované v Článku III, bodu 2 b a c.. Náklady spojené s dosahováním cílů Institutu mohou být částečně nebo zcela kryty účastnickými poplatky.. Veškeré hodnoty nabyté činností Institutu budou užívány v souladu s cíli Institutu a výhradně k jejich dosahování.. Za hospodaření Institutu odpovídá jeden člen jmenovaný valnou hromadou, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.. Zpráva o hospodaření tvoří součást výroční zprávy.. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.. Účetní období je vždy jeden rok.. Článek XI - Zánik Institutu.. Institutí zaniká:.. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,.. rozhodnutím Ministerstva vnitra v souladu s platnou právní úpravou.. Zaniká-li Institut dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.. Článek XII - Závěrečná ustanovení.. Institut může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád.. Institut má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na stání orgány s peticemi.. Tento Institut vzniká registrací Ministerstvem vnitra podle zákona č.. 83/1990 Sb.. O sdružování občanů.. V Praze dne 14.. 2004..

  Original link path: /o-nas/stanovy
  Open archive

 • Title: Výroční zprávy | i-pontes
  Descriptive info: Výroční zpráva 2009.. Výroční zpráva 2008.. Výroční zpráva 2007.. Výroční zpráva 2006.. Výroční zpráva 2005.. Výroční zpráva 2004..

  Original link path: /o-nas/vyrocni-zpravy
  Open archive

 • Title: Jak se stát členem | i-pontes
  Descriptive info: Jak se stát členem? Snadno, stačí chtít.. V případě zájmu o členství je možno kontaktovat nás na e-mailu.. Pokud máte zájem o nějakou jinou fomru spolupráce, můžete se zapojit také jako dbrovolníci při stavění jednotlivých mostů.. V tom případě je dobré opět nám dát vědět na e-mail.. Institut PONTEs organizuje v rámci stavění Mostů na Kubu také klub přátel, do kterého se můžete zapojit.. Více o jeho fungování najdete v sekci Mosty na Kubu..

  Original link path: /o-nas/jak-se-stat-clenem
  Open archive

 • Title: Napsali o nás | i-pontes
  Descriptive info: Napsali o nás, že jsme dobří..

  Original link path: /o-nas/napsali-o-nas
  Open archive

 • Title: Publikace | i-pontes
  Descriptive info: BITTL, K-H.. (2007).. Dobrodružství s kulturou; transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží.. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.. ISBN 978-80-7043-566-3.. Knihu lze obdržet na dobírku za poštovné a balné.. (2008).. Pokladnice hodnot; transkulturní učení hodnotám.. Nurnberg: Europa_Direkt, FBF, Ei-CCC, Bruecke/Most Stiftung a Institut PONTES..

  Original link path: /publikace
  Open archive

 • Title: Jak pomoci | i-pontes
  Descriptive info: Stránka se tvoří, děkujeme za trpělivost..

  Original link path: /jak-pomoci
  Open archive

 • Title: Podpořili nás | i-pontes
  Descriptive info: V roce 2011 nás podpořili finančními dary:.. Českobratrská církev evangelická.. Starokatolická církev, farnost Sv.. Máří Magdalény.. Vladimír Roskovec.. Pavel Kolínek..

  Original link path: /podporili-nas
  Open archive

 • Archived pages: 64