www.archive-org-2013.com » ORG » F » FAGBEVEGELSENSHISTORIE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2013-04.

 • Title: fagbevegelsenshistorie.org
  Descriptive info: .. Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv.. Nytt studietilbud på HiST fra høsten 2012.. Arbeidsliv, fagorganisering og.. demokratisering.. Aktuelt:.. Det er fortsatt noen ledige plasser på studiet, og påmeldingsfristen er utsatt til 15.. mai.. Lenke.. til.. påmelding:.. Studiet har oppstart høsten 2012!.. Du oppnår 30 studiepoeng ved fullført studie!.. Utgiftene til studiet kan bli vesentlig redusert dersom du er fagorganisert.. Klikk på lenken "kostnader/stipendordninger" i menyen  ...   Det betyr at en kan melde seg på og bli med uten opptakskrav og uten at en får ta eksamen.. Det vil bli utstedt kursbevis.. Påmelding skjer på vanlig måte.. Rimelige alternativer for overnatting.. : Klikk på lenken "Frister, datoer og praktisk informasjon".. Informasjon om studiet».. Frister, datoer, praktisk informasjon».. Glimt fra fagbevegelsens historie ».. Kostnader/stipendordninger ».. Søknadsfristen er utsatt til:.. 15.. mai 2012.. FAGBEVEGELSENS HISTORIE..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: fagbevegelsenshistorie.org
  Descriptive info: Hvorfor studere fagbevegelsens historie?.. Du ønsker å vite mer om fagbevegelsens historie og dens betydning for byggingen av det norske samfunnet.. Du ønsker å skolere deg i historien for å få et bedre grunnlag for strategi og argumentasjon i det faglige arbeidet.. Du oppnår 30 studiepoeng ved bestått eksamen.. Overblikk over studiet:.. Fra den første organiseringa til en organisert fagbevegelse.. (Ca 1850 1914).. Klassekamp, konfliktdemping og okkupasjonstid.. (Ca 1914 1945).. Sosialdemokratisk orden, velferdsstat og spirer til ny radikalisering.. (Ca 1945 1975).. Høyrebølge,  ...   posisjon i samfunnet i et historisk perspektiv.. Gjennom studiet skal du få en forståelse av fagbevegelsens historie og kunne sette den inn i en samfunnsmessig sammenheng.. Du lærer hvordan fagbevegelsen har påvirket samfunnsutviklingen på ulike områder, men også hvordan den selv er blitt påvirket av omgivelsene sine, nasjonalt og internasjonalt.. Målgruppe:.. Tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen.. Andre som er interessert i fagbevegelsen og nyere norsk historie.. met.. Innhold og målgruppe.. :.. 1.. maifeiring i Vardø, 1948.. Bildet tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek..

  Original link path: /side4.html
  Open archive

 • Title: fagbevegelsenshistorie.org
  Descriptive info: Fakta:.. Organisering:.. Samlingsbasert deltidsstudie.. Opptak ved:.. Høgskolen i Sør-Trøndelag.. Opptakskrav.. Generell studiekompetanse eller realkompetanse.. Varighet:.. Studiet strekker seg over tre semester.. Antall studiepoeng.. 30.. Kostndader.. Kr.. 6000,- per semester.. Prosjektadministrasjon er lagt til Fagforbundet Sør-Trøndelag som vil kreve inn studieavgift.. Lovpålagt semesteravgift betales til HiST.. Stipendmuligheter:.. Utgiftene til studiet kan bli betydelig redusert gjennom ulike støtteordninger.. Klikk på ditt aktuelle forbund, så kommer du direkte til sidene som omhandler stipendordninger.. Fagforbundet.. Utdanningsforbundet.. LO.. Se også egen side med regneeksempler.. Ta kontakt, så gir vi deg veiledning om de støtteordningene som finnes.. Realkompetanse:.. Dersom du ikke har generell studiekompetanse og  ...   du har skaffet deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonsvirksomhet og lignende.. Hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studieprogram.. Hvis du ønsker å lese HiSTs retningslinjer for opptak på grunnlag av realkomptanse, kan du klikke.. her.. Rimelige overnattingsmuligheter.. PILEGRIMSGÅRDEN.. (På Marinen).. Fra kr 350 pr natt inkl frokost.. telefon: (+47) 73 52 50 00.. e-post:.. post@pilegrimsgarden.. no.. http://www.. pilegrimsgarden.. no/.. TRONDHEIM VANDRERHJEM.. (Rosenborg).. Fra kr 245 pr natt.. Weidemannsvei 41.. N-7043 Trondheim.. Tlf: (+47) 73 87 44 50.. Fax: (+47) 73 87 44 55.. E-post: resepsjon@trondheim-vandrerhjem.. trondheimvandrerhjem.. Fakta om studiet.. Stipendmuligheter.. Om realkompetanse..

  Original link path: /side8.html
  Open archive
 •  

 • Title: Your Company Website
  Descriptive info: FAGBEVEGELSENS HISTORIE - NYTT STUDIETILBUD PÅ HiST FRA HØSTEN 2012.. Glimt fra fagbevegelsens historie.. ©.. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.. ©.. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.. Arbeiderpartiets valgmøte på Youngstorget søndag 18.. oktober 1936.. Over 40.. 000 deltakere var samlet til en spektakulær mønstring.. "Stem DNA" ble tegnet i ildskrift av et fly som kretset  ...   kortesje på 100 motorsykler og bil med fakler, faner og flaggborg inntok torget.. Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl talte.. ________________________________________________________.. 18.. september 1915 kom en ny arbeidervernlov.. Loven fastsatte blant annet for første gang prinsippet om en normalarbeidsdag.. Den skulle i følge den nye loven være på 10 timer daglig eller 54 timer ukentlig..

  Original link path: /side6.html
  Open archive

 • Title: fagbevegelsenshistorie.org
  Descriptive info: Kostnader/stipendordninger.. Fagforbundet.. Som medlem i Fagforbundet kan du få dekt halvparten av dine utgifter til studiet.. Maks kr.. 12000 pr.. kalenderår.. Din semesteravgift på kr 6000 kan dermed bli til 3000 kr.. I tillegg får du dekt utgifter til lærematriell og evt.. behov for overnatting i forbindelse med studiesamlingene.. Eksempel.. Eva student, 1 kalenderår:.. Semesteravgift.. kr 6000.. + Utgifter til lærematriell.. kr 3000.. Sum utgifter studiet.. kr 9000.. - Tilskudd fra Fagforbundets stidpendordning.. kr kr 4500.. Sum utgifter Eva student må dekke selv:.. kr 4500.. Søk gjerne din lokale fagforening om støtte til det du sitter igjen med som egenandel, da kan studiet bli så godt som kostnadsfritt.. Mer informasjon:.. fagforbundet.. no/forsida/blimedlem/medlemsfordeler/Utdanningstipend/?pageId=2544.. Utdanningsforbundet.. Utdanningsforbundet Trondheim har innvilget kr.. 20 000,- til fordeling mellom medlemmer som gjennomfører studiet.. I tillegg kan medlemmer i Utdanningsforbundet søke stipend gjennom SNUF-fondet.. Utdanningsforbundets SNUF-fond er en ny ordning etablert i 2010.. Fondet har som formål å  ...   og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet.. Fondet yter.. a) Støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.. Ved lengre studier gir ikke tildeling et år automatisk rett til stipend for kommende studieår.. Søknad må sendes og bli vurdert for det enkelte undervisningsår.. Stipendet utlyses med søknadsfrist 15.. Tildelingsutvalget kan behandle og gi støtte etter regler og rammer etter pkt 1b) for søknader som kommer inn etter søknadsfristen.. b) Stipend til etter- og videreutdanning.. Det gis støtte til utdanning av kortere varighet (minimum av 30 timers varighet) enn etter pkt a) til:.. Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket vedkommende er i eller omskolering til annet yrke.. Paragraf 3,5 i opplæringsloven.. Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.. Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring.. Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.. denne..

  Original link path: /side7.html
  Open archive •  


  Archived pages: 5