www.archive-org-2013.com » ORG » E » EURO-MOBIL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 235 . Archive date: 2013-07.

 • Title: EUROMOBIL PLUGIN CHECK
  Descriptive info: .. Checking for Flash-plugin.. If nothing happens, please click.. here..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Information for project partners (password required)..

  Original link path: /altindex.htm
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: POLSKI.. |.. PORTUGUÊS.. ROMÂN.. SUOMI.. ČEŠTINA.. DEUTSCH.. ENGLISH.. FRANÇAIS.. MAGYAR.. Vaihto-opiskelua tukeva multimediapohjainen kielenoppimisohjelma.. TERVETULOA!.. Tervetuloa EUROMOBILin www-sivuille!.. EUROMOBIL on multimediapohjainen informaatio- ja kielenoppimisohjelma, jonka tarkoituksena on tukea vaihto-opiskelua.. Näiltä sivuilta löydät näytteitä kielenoppimisohjelman harjoituksista sekä tietoa kohdemaista ja projektista.. 2009.. :.. Hopea-palkinto innovatiivisuudesta ja luovuudesta elinikäisen oppimmisen ohjelmassa.. :.. http://www.. llp-conference.. eu.. Euromobil ohjelmat voit ladata ilmaiseksi tai tilata osoitteesta:.. jyu.. fi/euromobil.. Palautetta Euromobil-ohjelmasta voit antaa seuraavalla lomakkeella (valitse kieli):.. DE.. |..  ...   tutustua EUROMOBIL-näytteisiin.. Projekti.. Tietoa EUROMOBIL-projektin taustoista, toteutuksesta ja osapuolista.. Yhteystiedot.. Projektipartnereiden yhteystiedot.. Linkit.. Tietoa Iso-Britannian, Puolan, Portugalin, Ranskan, Romanian, Saksan, Suomen, Tsekin ja Unkarin opiskelumahdollisuuksista, kirjastoista, palveluista ja vapaa-ajan-viettomahdollisuuksista sekä yleistietoa maista ja niiden kulttuurista.. Foorumi.. Avoin keskustelupalsta EUROMOBILiin ja vaihto-opiskeluun liittyen.. etusivu.. ohjelmat.. projekti.. yhteys.. linkit.. foorumi.. sivukartta.. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa.. siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.. WEBDESIGN BY MEDIAKETTU..

  Original link path: /suomi/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Program multimedia de preg tire i informare ce promoveaz mobilitatea studen ilor.. BINE A I VENIT!.. Bine a i venit pe pagina EUROMOBIL! EUROMOBIL este un program multimedia pentru învatarea limbilor str ine i de informare ce promoveaz mobilitatea studen ilor.. Pe acest site ve i g si exerci ii demonstrative din programul de înv are a limbii precum si informa ii despre rile int i despre proiect.. Innovation and Creativity silver Award in the Lifelong Learning Programme.. Programul EUROMOBIL poate fi desc rcat gratuit sau comandat la:.. A tept m aprecierile voastre:.. Aprecieri.. Pagin de start.. Aceast pagin.. Programe.. Informa ii despre  ...   s vede i ni te demonstra i ale programelor EUROMOBIL.. Proiect.. Informa ii despre proiectul EUROMOBIL.. Contact.. Informa ii pentru contact.. Linkuri.. Informa ii despre posibilit i de studiu, biblioteci, servicii; lucruri pe care pute i s le face i în timpul liber în Polonia, Portugalia, România, Cehia, Germania, Marea Britanie, Fran a i Ungaria, precum i informa ii generale despre ri i cultura lor.. Forum.. Forum deschis pentru discu ii legate de întreb rile cu privire la EUROMOBIL i la studiul în str in tate.. pagin de start.. programe.. proiect.. contact.. linkuri.. FORUM.. sitemap.. Dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene.. DESIGN WEB DE MEDIAKETTU..

  Original link path: /romana/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Programa multimédia para aprendizagem de línguas e promoção da mobilidade de estudantes.. Benvindo!.. Benvindo ao sítio do EUROMOBIL! O EUROMOBIL é um programa de aprendizagens multimédia de linguas e ainda um programa de promoção para a mobilidade de estudantes.. Neste sítio encontra demonstrações de exercícios sobre apredizagem das línguas e também informação sobre os países participantes e sobre o projecto.. Os programas EUROMOBIL podem ser descarregados directamente do sítio:.. Por favor deixe aqui o seu comentário:.. Comentário.. Homepage.. Esta página.. Programas.. Informação sobre os programas EUROMOBIL conteúdos, downloading e pedidos de  ...   EUROMOBIL.. Contactos.. Informação sobre os contactos do Projecto.. Links.. Informação sobre o âmbito do estudo, bibliotecas serviços, o que fazer nos tempos livres na Alemanha, Inglaterra, Filandia, Hungria, França, República Checa, Polónia, Portugal e Roménia e também informação sobre os países e sua cultura.. Um forum de discussão sobre tudo o que está relacionado com o EUROMOBIL.. homepage.. programas.. projecto.. contacto.. links.. FÓRUM.. Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.. A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor,.. não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita..

  Original link path: /portugues/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Program multimedialnej nauki jêzyka w celu promowania wymiany studenckiej.. WITAMY!.. Witamy na stronie internetowej EUROMOBIL! EUROMOBIL to multimedialny program uczenia si j zyka promuj cy wymian studentów.. Na tej stronie prezentowane s wiczenia programów uczenia si j zyka jak równie informacje na temat krajów docelowych i projektu.. Srebrna nagroda za innowacj i kreatywno w programie "Uczenie si przez ca e ycie".. EUROMOBIL Program EUROMOBIL mo na pobra bezp atnie lub zamówi na stronie:.. Swoj opini na temat programu Euromobil mo esz wyrazi wype niaj c poni szy kwestionariusz (wybierz j zyk):.. Strona g ówna.. Ta strona.. Programy.. Informcje  ...   EUROMOBIL.. Projekt.. Informacje na temat projektu EUROMOBIL.. Kontakt.. Informacje o kontaktach.. Linki.. Informacje na temat wariantu studiów, bibliotek, us ug, mo liwo ci sp dzania wolnego czasu w Czechach, Finlandii, Francji, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, na W grzech i Wielkiej Brytanii, jak równie ogólne informacje o wymienionych krajach i ich kulturze.. Otwarte forum dyskusyjne zwi zane z projektem EUROMOBIL i studiowaniem zagranic.. programy.. projekt.. kontakt.. linki.. mapa strony.. Ten projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja.. Europejska nie ponosi odpowiedzialno ci za umieszczon w nich zawarto.. merytoryczn..

  Original link path: /polski/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Multimédiás Nyelvoktató és Információs Program a diákmobilitás előmozdításáért.. ÜDVÖZÖLJÜK!.. Üdvözöljük az EUROMOBIL honlapján! Az EUROMOBIL egy multimédiás nyelvoktató és információs program, mely a diákok mobilitását kívánja el segíteni.. A honlapon betekintést nyerhet demo-gyakorlatok segítségével a nyelvoktató programba, valamint további információkat talál a programokról és a célországokról.. Innováció és Kreativitás ezüst fokozatú díj az EU Élethossziglan tartó Tanulás Programjának keretében.. Az EUROMOBIL-Program ingyenes letöltése vagy megrendelése:.. Az alábbi nyomtatvány kitöltésével értékelheti az EUROMOBIL-Programot, így értékes visszajelzést adhat számunkra (válasszon egy nyelvet):.. Kedz lap.. Ez az oldal.. Programok.. Az EUROMOBIL-Programmal kapcsolatos  ...   kapcsolatos információk.. Kapcsolat.. Kapcsolatfelvételi lehet ségek.. Linkek.. Információkat kaphat arról, hogy Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Magyarországon, Nagy-Britanniában, Németországban, Portugáliában és Romániában milyenek a tanulási lehet ségek és az azt segít különböz szolgáltatások, milyen a könyvtári ellátás, miként töltheti el szabadidejét.. Bepillantást nyerhet ezeknek az országoknak az életébe és kultúrájába.. Fórum.. Nyilvános fórum az EUROMOBIL-lal és külföldi tanulmányokkal kapcsolatban.. Kezdőlap.. Projekt.. Sitemap.. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.. Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság.. nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért..

  Original link path: /magyar/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Programme multimédia de formation en langue et d'information pour les étudiants en mobilité.. BIENVENUE !.. Bienvenue sur le site d'EUROMOBIL ! EUROMOBIL est un programme.. multimédia de formation linguistique et culturelle sur CD-ROM pour les étudiants en mobilité.. Vous trouverez sur ce site des exercices de démonstration du programme ainsi que des informations sur les pays-cibles de la mobilité et sur le projet.. Récompense Argent pour l'Innovation et la Créativité du Programme de.. Formation Continue de la Commission Européenne :.. Téléchargez gratuitement et commandez les programmes EUROMOBIL à:.. Vous pouvez exprimer vos réactions au(x) programme(s) EUROMOBIL en.. remplissant le questionnaire en ligne que vous trouverez en cliquant.. ci-dessous (choisissez la langue du questionnaire)..  ...   EUROMOBIL.. Coordonnées des membres du projet, si vous souhaitez les contacter.. Liens.. Informations sur les possibilités d'études, les bibliothèques, les services, les activités de loisirs en Allemagne, en Finlande, en France, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Pologne, en République Tchèque, en Roumanie et au Portugal, ainsi que des informations générales sur les pays et leurs cultures.. Discussion ouverte sur toutes les questions concernant EUROMOBIL et les études à l'étranger.. page d'accueil.. programmes.. projet.. liens.. plan du site.. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas.. responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues..

  Original link path: /francais/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Multimedia language learning and information programmes promoting student mobility.. WELCOME!.. Welcome to the EUROMOBIL website! EUROMOBIL is a multimedia language learning and information programme promoting student mobility.. At this site you will find demo exercises from the language learning programmes as well as information on the target countries and the project.. EUROMOBIL programmes can be downloaded free of charge or ordered at:.. You can give feedback on the EUROMOBIL programme by filling in the questionnaire below (choose a language):.. This page.. Information on the EUROMOBIL-programmes, their contents, downloading and ordering.. Here you can  ...   Project contact information.. Information on study possibilities, libraries, services, things to do in your free time in the Czech Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Poland, Portugal and Romania as well as general information on the countries and their cultures.. Open forum discussion on all questions relating to EUROMOBIL and studying abroad.. project.. This project has been funded with support from the European Commission.. This publication reflects the views only of the author, and the.. Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the.. information contained therein..

  Original link path: /english/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Multimediale Sprachtlern- und Informationsprogramme zur Förderung studentischer Mobilität.. WILLKOMMEN!.. Willkommen auf den Webseiten von EUROMOBIL! EUROMOBIL ist ein multimediales Sprachtrainings- und Informationsprogramm zur Förderung studentischer Mobilität.. Auf diesen Seiten finden Sie Demoübungen aus dem Sprachtrainingsprogramm sowie Informationen über die Zielländer und zum Projekt.. Preis für Innovation und Kreativität im Programm für lebenslanges Lernen der EU in Silber.. Kostenloser Download und Bestellungen der EUROMOBIL-Programme unter:.. Mit dem folgenden Formular können Sie uns Feedback zum EUROMOBIL-Programm geben (wählen Sie eine Sprache):.. Startseite.. Diese Seite.. Programme.. Informationen  ...   Proben aus den EUROMOBIL-Programmen anschauen (Demo).. Informationen zum EUROMOBIL-Projekt.. Kontaktangaben zum Projekt.. Informationen über Studien- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Bibliotheken und Dienstleistungen in Deutschland, Großbritannien, Finnland, Frankreich, Polen, Portugal, Rumänien, Tschechien und Ungarn sowie allgemeine Informationen über die Länder und ihre Kulturen.. Offenes Diskussionsforum zu EUROMOBIL und zum Studieren im Ausland.. startseite.. programme.. projekt.. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;.. die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen.. Angaben..

  Original link path: /deutsch/index.php
  Open archive

 • Title: EUROMOBIL
  Descriptive info: Multimediální jazykový vzd lávací a informační program podporující mobilitu student.. VÍTEJTE!.. Vítejte na domácí stránce projektu EUROMOBIL! EUROMOBIL je multimediální jazykový vzd lávací a informační program na podporu mobility student.. Na této stránce najdete ukázky cvičení z našeho jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.. St íbrná cena za inovaci a kreativitu v Programu celo ivotního vzd lávání.. Zdarma lze stáhnout či objednat r zné jazykové verze programu EUROMOBIL na:.. M ete vyjád it sv j názor na program EUROMOBIL vypln ním dotazníku ní e (vyberte si jazyk):.. Informace  ...   na ukázky z program EUROMOBIL.. Informace o projektu EUROMOBIL.. Kontaktní informace o projektu.. Odkazy.. Informace o studijních možnostech, knihovnách, službách, volnočasových aktivitách v České republice, Finsku, Francii, N mecku, Ma arsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Velké Británii.. Dále všeobecné informace o t chto zemích a jejich kulturách.. Otev ené diskusní fórum o všech otázkách, týkajících se EUROMOBILu a studia v zahraničí.. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.. Za obsah.. publikací odpovídá výlučn autor.. Publikace nereprezentují.. názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací,.. jež jsou jejich obsahem..

  Original link path: /cestina/index.php
  Open archive

 • Archived pages: 235