www.archive-org-2013.com » ORG » E » ESPACE-PROJECT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 475 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Espace Homepage
  Descriptive info: :: Home.. :: Info.. :: Klimaatverandering.. :: Nuttige links.. ::.. Sitemap.. :: Toegankelijkheid.. Nieuw!.. SLOTCONFERENTIE ESPACE - Meld u nu gratis aan.. Het klimaat verandert.. Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken en eventuele kansen die zich op dit gebied voordoen optimaal te kunnen benutten is het absoluut noodzakelijk dat wij ons aan de klimaatverandering aanpassen.. Ons klimaat verandert, dat wordt elk seizoen duidelijker.. Uitzonderlijk natte winters, zware stormen en zeer warme zomers hebben in heel Europa en daarbuiten hun sporen nagelaten.. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de risico s als gevolg van de klimaatverandering tot een minimum beperkt blijven en er evenwichtig beleid voor de toekomst wordt geformuleerd.. Wetenschappers en politici zijn het er steeds meer over eens dat het terugdringen van broeikasgassen niet voldoende is om de belangrijkste gevolgen te beperken.. Wij  ...   aanpassing aan de klimaatverandering van cruciaal belang is.. Voorts dient het project ertoe te leiden dat op alle beleidsniveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees) van de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met de klimaatverandering.. ESPACE zal zich met betrekking tot Noordwest-Europa ook richten op de vraag hoe wij onze watervoorraden beheren en hoe wij onze toekomst inrichten met het oog op de klimaatverandering.. Fotos: Environment Agency, Alan Williams,.. Solent News and Photo Agency, Ministerie van VROM.. Om ons aan te passen aan de klimaatverandering is het noodzakelijk dat politici, wetenschappers, het bedrijfsleven en de samenleving de handen ineenslaan om tot een gemeenschappelijke risico-inschatting en aanpak te komen.. Brett Orlando, Climate Change Advisor van IUCN - The World Conservation Union.. 2004-Copyright ESPACE Project.. Contact email:.. ESPACE Enquiries.. Gefinancierd door het INTERREG IIIB Programma Noordwest Europa het en het Britse Office of the Deputy Prime Minister..

  Original link path: /old/index2.htm
  Open archive

 • Title: Espace Homepage
  Descriptive info: ::Accueil.. ::À propos.. ::Changement climatique.. ::Liens utiles.. ::Plan du site.. ::Accessibilité.. Nouveau!.. CONFÉRENCE DE CLÔTURE ESPACE - Réservez votre place gratuite.. Notre climat change.. Une adaptation est indispensable si nous voulons minimiser les impacts et tirer parti des possibilités qui s'offrent.. Chaque saison qui passe renforce l'assertion selon laquelle notre climat change.. Des hivers anormalement humides, de graves tempêtes et des étés caniculaires ont déjà menacé des populations en Europe et dans le monde.. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de minimiser les risques liés au changement climatique et de planifier des mesures pour l'avenir.. Il est de plus en plus admis que les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne s uffiront pas pour éviter les impacts les plus importants d'un changement climatique avec lequel nous allons devoir  ...   et de formuler des recommandations pour que ce changement soit pris en compte dans les mécanismes d'aménagement du territoire aux niveaux local, régional, national et européen.. Axé sur l'Europe du Nord-Ouest, le projet ESPACE étudiera comment nous gérons nos ressources en eau et développera des plans pour un futur où le climat se sera modifié.. Photos: Environment Agency, Alan Williams,.. Pour nous adapter au changement climatique, nous avons besoin de l'union des responsables politiques, des scientifiques, des gestionnaires et des membres de la société civile pour évaluer les risques et apporter les réponses adéquates.. M.. Brett Orlando, Conseiller pour le changement climatique auprès de l'IUCN L'union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.. ESPACE Enquiries.. Avec le soutien du Programme INTERREG.. IIIB Europe du Nord-Ouest et.. du département du vice-premier Ministre britannique..

  Original link path: /old/index3fr.htm
  Open archive

 • Title: News and publications - dutch
  Descriptive info: Samenwerk- ingsverband.. Kernacties.. Resultaten.. Nieuws en publicaties.. Contact.. Nieuws en evenementen.. Conferenties en workshops.. SLOTCONFERENTIE ESPACE.. - Meld u nu gratis aan.. 4e technische conferentie.. , Tutzing, Germany.. Download papieren van de 3de ESPACE Internationale Conferentie in Nederland.. NIEUW.. Publicaties.. Enkele publicaties zijn slechts beschikbaar aan Extended Partners in een privé online bibliotheek.. Om zich bij het Uitgebreide Vennootschap aan te sluiten, zie Geïmpliceerd.. 'Doo mee'.. Uitgave no.. 3.. De.. ESPACE Decision Testing Tool and Framework Pilot Report.. is nu beschikbaar in de bibliotheek voor Extended Partners (under Outputs ESPACE).. Draft adaptation strategy for the Manhood Peninsula available for comment.. Behavioural Change Final Report -.. How can local authorities stimulate support behavioural change in response to climate change?.. is nu beschikbaar in de bibliotheek voor Extended Partners (onder Outputs ESPACE - alleen toegankelijk voor Extended Partners).. Topic Paper on Climate Change and Health.. is nu beschikbaar in de bibliotheek voor Extended Partners (onder Outputs ESPACE ).. Overige informatie.. Tijdens de gehele looptijd  ...   en lopende projecten binnen NWE;.. Een internationale conferentie (georganiseerd door het Ministerie van VROM) waarin advies en input wordt gegeven met betrekking tot de door ESPACE ontwikkelde gemeenschappelijke transnationale strategie en het beleidskader op het gebied van ruimtelijke ordening;.. Een afsluitende conferentie, waarin de projectresultaten bekend worden gemaakt.. Het project loopt nu voor het derde jaar.. Tot nu toe zijn er drie ESPACE-workshops gehouden, in het Verenigd Koninkrijk, in België en in Nederland.. De volgende workshop wordt in april 2006.. Onze eerste technische conferentie vond in november 2004 plaats in Brussel en de tweede technische conferentie nam plaats in Winchester op de 29 november 2005.. Alle Extended Partners hebben toegang tot de presentaties en rapporten en worden afhankelijk van het soort lidmaatschap uitgenodigd voor de ESPACE-evenementen.. Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van onze evenementen of wilt u eventueel zelf aan een evenement deelnemen? Dan kunt u zich wellicht aanmelden als.. Extended Partner.. Achterzijde pagina.. 2004-Copyright ESPACE Project email:..

  Original link path: /old/newsnoticedu.htm
  Open archive

 • Title: Adobe Web Photo Gallery
  Descriptive info: Chitra Nadarajah Bryan Boult - ESPACE.. jpg.. Cllr Perry - Hampshire County Council.. Conference general view.. Delegates.. ESPACE Partners.. Elizabeth Wilson - Oxford Brookes Uni.. General view.. Guest Speakers.. Hans ten Hoeve -VROM.. Lunch.. Lunch2.. Lunch3.. Lunch4.. Lunch5.. Lunch6.. Lunch7.. Paul Stephenson Interreg Jill Rankin ESPACE.. Speakers..

  Original link path: /old/images/conference%202/ThumbnailFrame.htm
  Open archive

 • Title: Chitra Nadarajah & Bryan Boult - ESPACE
  Descriptive info: Adobe Web Photo Gallery.. slide changes every 10 seconds..

  Original link path: /old/images/conference%202/pages/Chitra%20Nadarajah%20&%20Bryan%20Boult%20-%20ESPACE.htm
  Open archive

 • Title: News publications - german
  Descriptive info: Über uns.. :: Klimaveränderungen.. ::Nützliche Links.. Erreichbarkeit.. Partnerschaft.. Hauptmaßnahmen.. Ergebnisse.. Aktuelles.. Veröffen tlichungen.. Kontakt.. Aktuelles Veranstaltungen.. Konferenzen und Workshops.. ESPACE-ABSCHLUSSKONFERENZ.. - Jetzt kostenlos anmelden.. Anmeldung - 4.. ESPACE Technische Konferenz.. - 18 April, Tutzing, Germany.. - full.. Laden Sie Papiere von der 3.. ESPACE Internationalen Konferenz in der Niederlande.. NEU.. Veröffentlichungen.. Einige von den Veröffentlichungen sind nur verfügbar zu Ausgedehnten Partnern in einer privaten Online-Bibliothek.. Um die Ausgedehnte Partnerschaft anzuschließen, Siehe '.. Machen Sie mit'.. A.. usgabe Nr.. 3.. (unter ESPACE-Outputs - Zugriff nur für Mitglieder der erweiterten Partnerschaft).. Draft adaptation strategy for the Manhood Peninsula available for comment.. Jetzt in der Dokumentensammlung der erweiterten Partnerschaft:.. How can local authorities stimulate.. support behavioural change in response to climate change?.. (unter ESPACE-Outputs - Zugriff nur für Mitglieder der erweiterten Partnerschaft.. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Rubrik Machen Sie  ...   Themen und laufende Projekte in Nordwesteuropa stehen;.. eine internationale Konferenz (Gastgeber ist das niederländische Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Umwelt), die Orientierung bieten und Input für die gemeinsame transnationale Strategie und die von der ESPACE-Partnerschaft entwickelte Raumplanungsstrategie erbringen soll;.. eine offizielle Abschlusskonferenz, in deren Rahmen die Projektergebnisse vorgestellt werden.. Wir sind jetzt in Jahr 3 vom Projekt und so weit hat drei ESPACE Werkstätten im Vereinigten Königreich, Belgien und in der Niederlande und zwei Technischen Konferenzen beide in Brüssel und den Vereinigt Königreichen gehalten.. Mitglieder der erweiterten Partnerschaft haben Zugriff auf die Vorträge und Berichte.. Je nach Mitgliedsgruppe werden sie zu den ESPACE-Veranstaltungen eingeladen.. Möchten Sie über die Ergebnisse unserer Veranstaltungen auf dem Laufenden gehalten werden und eventuell selbst an einer der Veranstaltungen teilnehmen? Vielleicht ist dann eine Mitgliedschaft in der.. erweiterten Partnerschaft.. genau das Richtige für Sie.. Zurück..

  Original link path: /old/newsnoticegr.htm
  Open archive

 • Title: News and Publications french
  Descriptive info: ::.. Accueil.. Partenariat.. Actions clés.. Résultats.. Infos Publication.. s.. Contacts.. Infos Manifestations.. Conférences et ateliers.. CONFÉRENCE DE CLÔTURE ESPACE.. - Réservez votre place gratuite.. 4e Conférence technique.. ,.. Tutzing, Germany - full.. Les papiers de chargement du troisième ESPACE la Conférence Internationale dans l'Hollande.. Nouveau.. Publications.. Certaines des publications sont seulement disponibles pour les Partenaires Prolongés dans une bibliothèque en ligne privée.. Pour rejoindre l'Association Prolongée, voir.. 'Participez'.. 3er numéro.. Téléchargez le.. (sous produits ESPACE , accès réservé aux membres du partenariat élargi).. La stratégie d'adaptation de brouillon pour la Manhood Peninsula viril disponible pour le commentaire.. L ouvrage.. est à présent disponible dans la Bibliothèque du partenariat élargi (sous produits ESPACE , accès réservé aux membres du partenariat élargi.. Autres informations.. Pour l ensemble du projet, des ateliers clés et des conférences seront organisés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne pour  ...   ayant pour but d encadrer et de fonder la stratégie transnationale commune et les orientations d aménagement du territoire développés au sein du partenariat ESPACE ;.. Une conférence de clôture afin de diffuser les résultats du projet.. Le projet qui en est actuellement à sa tiers année de réalisation a déjà comporté trois ateliers ESPACE au Royaume-Uni, La Belgique et aux Pays-Bas.. Le prochain atelier est prévu en mai 2006.. La 1ère conférence technique s est tenue à Bruxelles en novembre 2004, la deuxième conférence a eu lieu dans le Royaume-Uni en novembre 2005.. Tous les membres du Partenariat élargi ont accès aux présentations et aux rapports, et ils seront invités en fonction de leur niveau de participation à assister aux manifestations du partenariat ESPACE.. Si vous souhaitez rester informé des résultats des manifestations, voire assister à celles-ci, vous pouvez adhérer au.. Partenariat élargi.. Dernière page..

  Original link path: /old/newsnoticefr.htm
  Open archive

 • Title: News and Publications - eng
  Descriptive info: :: About.. :: Climate Change.. :: Useful Links.. :: Site Map.. :: Accessibility.. Partnership.. Key Actions.. Outcomes.. News & Publications.. News Events.. Conferences Workshops.. Final ESPACE Conference.. - 29th June, London.. Book your.. free place!.. 4th ESPACE Technical.. Conference - Germany.. Download papers from the.. 3rd ESPACE International Conference.. in the Netherlands.. NEW P.. ublications.. Some of the publications are only available to Extended Partners in a private on-line library.. To join the Extended Partnership, see.. 'Get Involved'.. ESPACE Newsletter no.. Now available in the Extended Partner's Library (under ESPACE Outputs Development of Tools and Models).. Behavioural Change Final Report -How can loc.. al authorities stimulate.. Now available in Extended Partner's Library (under ESPACE Outputs Raising awareness).. Now available in the Extended Partner's Library (under ESPACE Outputs Raising Awareness).. Other info.. For back issues of articles, newsletters, press releases and leaflets, see the general news and.. publications  ...   within North West Europe;.. An International Conference (hosted by the Ministerie van VROM) that will provide guidance and input into the common transnational strategy and the spatial planning policy guidance being developed by ESPACE;.. A final End of Project Conference that will launch the dissemination of project results.. We are now in year 3 of the project and have so far held three ESPACE workshops in the UK,Belgium and in the Netherlands and two Technical Conferences both in Brussels and the UK.. All Extended Partners will have access to the presentations, reports and depending on the level of membership will be invited to attend ESPACE events.. If you would like to keep up to date with the outputs of events and to possibly attend events, you may consider joining the.. Extended Partnership.. Back.. Photo credits: (bottom right).. Weather Magazine July 2005, vol 60, No.. 7.. (Royal Meteorological Society)..

  Original link path: /old/newsnotice.htm
  Open archive

 • Title: News and Publications - eng
  Descriptive info: 4rth ESPACE International Conference.. 18th April 2007.. Tutzing - Munich.. Conference Programme.. Presentations:.. Keynote address -.. Climate change and adaptation - consequences for sustainable development in Bavaria.. Otmar Bernhard, State Secretary Ministry for Environment, Public Health and Consumer Protection.. Session 1:.. New approaches to spatial planning.. - Klaus Einig, Federal Agency for Building and Spatial Planning.. Spatial planning on the lander level as exemplified in Bavaria.. - Burchard Schütze, Bavarian State Ministry for Economy, Infrastructure, Traffic and Technology.. Federal initiatives on climate change raising public awareness and promoting adaptation measures.. (Climate change Competence Centre Kompass ) - Dr.. Klaus Müschen, Head of the Department Climate Protection, Environment, Energy of the Federal Environment Agency.. Session 2:.. Vulnerability  ...   Technische Universität Cottbus.. Strategic management of climate change options for the insurance industry.. - Thomas Loster, Director of the Munich Re Foundation.. Session 3:.. Climate Change and adaptation as a transnational challenge in the alpine region - Andreas Güthler, Chief Executive of CIPRA Germany, Commission International Pour la Region des Alpes.. The metropolitan area of Hamburg policies for adaptation to climate change-.. -Ing.. Olaf Müller, Free and Hanseatic City of Hamburg, Agency of Roads, Bridges and Waters.. Climate change and sustainable urban development exemplified by the city of Ingolstadt.. - Ralf Stappen, Chief Executive of the consultant SP-Group.. Annex 4 -.. Speaker biographies.. Annex 5 - Photographs - coming soon.. 2004-Copyright ESPACE Project email.. ESPACE enquiries..

  Original link path: /old/conf4infopost.htm
  Open archive

 • Title: News and Publications - eng
  Descriptive info: 3rd ESPACE International Conference.. 13th November 2006.. Den Haag - The Netherlands.. FINAL conference report (due up shortly).. Annex 1 -.. Conference Attendance List.. Annex 2 - Presentations:.. Coastal defence -.. 'Ter Heijde.. ' Edith van Dam, Ministery of Transport, Public Works and Watermanagement.. Water Level Management '.. Peatlands Programme'.. Wim Dijkman, Province of Utrecht.. Space for the River.. 'Biesbosch'.. André Rijsdorp, Ministry of Transport, Public Works and Watermanagement, Projectmanager Noordwaard.. Annex 3 -.. Case studies.. Annex 5 -.. Photographs..

  Original link path: /old/conf3infopost.htm
  Open archive

 • Title: Espace Homepage
  Descriptive info: News Flash!.. Date for your diary - 2nd ESPACE International Conference 29th November 2005.. Our climate is changing.. Adaptation is essential if we want to minimise the impacts and take advantage of the opportunities that arise.. Evidence that our climate is changing is mounting with every season that passes.. Unusually wet winters, severe storms and above average summer temperatures have already threatened communities right across Europe and the world.. Public agencies have a responsibility to minimise the risk posed by climate change and to plan for the future.. There is growing consensus that cutting greenhouse gases will not go far enough to curb the most severe impacts - we also need  ...   that aims to promote awareness of the importance of adapting to climate change and to recommend that it is incorporated within spatial planning mechanisms at local, regional, national and European levels.. Focussing on North West Europe, ESPACE will look at how we manage our water resources and plan for a future with a changing climate.. To adapt to climate change, we need coalitions of politicians, scientists,.. managers and civic society to assess risks and identify appropriate responses.. Mr.. Brett Orlando, Climate Change Advisor of IUCN - The World Conservation Union.. jill.. rankin@hants.. gov.. uk.. Funded by the INTERREG.. IIIB North West Europe.. Programme the UK Office of the Deputy Prime Minister..

  Original link path: /old/Copy%20of%20index.htm
  Open archive

 • Archived pages: 475