www.archive-org-2013.com » ORG » E » ESPACE-PROJECT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 475 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Adaptation- German
  Descriptive info: :: Home.. ::.. Über uns.. :: Klimawandel.. ::.. Nützliche Links.. Zugang.. Anpassung.. Verminderung.. Die Forscher haben uns klar darauf hingewiesen, dass wir uns dem Problem des Klimawandels stellen müssen.. Andernfalls werden wir dramatische Konsequenzen zu tragen haben.. EU-Umweltkommissarin Margot Wallström.. Was bedeutet Anpassung?.. Anpassung bedeutet, dass unsere Gesellschaft sich ändern muss, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen.. Was heißt das für unseren Alltag? Möglicherweise müssen wir unsere Häuser in Zukunft weniger stark heizen oder mehr Klimaanlagen in unseren Büros installieren.. Vielleicht müssen wir auch bei der Auswahl der Pflanzen für unsere Gärten auf unempfindlichere Arten ausweichen.. Weitere.. Beispiele für mögliche Entwicklungen sind der Bau von Regenwassernutzungsanlagen, die Installation wassersparender Armaturen oder der Ausbau der Hochwasserschutzvorrichtungen an Küsten und Flussufern.. Die Rolle des ESPACE-Projekts..  ...   Prinzip der.. (Senkung der Treibhausgasemission) dank internationaler Abkommen wie dem Kyoto-Protokoll weltweit in aller Munde ist.. Dank intensiv betriebener Forschung wächst nun jedoch auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Anpassungsstrategien.. Projekte wie ESPACE nutzen die so entstandene Plattform, um auf Entscheidungen in der Raumplanung Einfluss zu nehmen, damit die langfristigen negativen Auswirkungen des Klimawandels gebremst werden können.. Durch die Sensibilisierung für den Klimawandel und die Notwendigkeit der Anpassung sowie durch die Prüfung von Anpassungsmaßnahmen und Entwicklungsstrategien wird das ESPACE-Projekt eine Schlüsselrolle bei der Anerkennung des Klimawandels als wichtiger Einflussfaktor auf die Prozesse und Entscheidungsfindungen in der Raumplanung spielen.. Weitere Informationen über die Ziele und Maßnahmen des ESPACE-Projekts finden Sie in der Rubrik.. über uns.. Fotos: Alan Williams, Ministerie van VROM Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft.. 2004-Copyright ESPACE Projekt.. email:.. jill.. rankin@hants.. gov.. uk..

  Original link path: /old/adaptationgr.htm
  Open archive

 • Title: Outcomes - dutch
  Descriptive info: :: Info.. :: Klimaatverandering.. :: Nuttige links.. :: Sitemap.. :: Toegankelijkheid.. Samenwerk- ingsverband.. Kernacties.. Resultaten.. Nieuws en publicaties.. Contact.. Het ESPACE-samenwerkingsverband.. ESPACE wordt gefinancierd via het NWE-programma van INTERREG IIIB en het ESPACE-samenwerkingsverband.. Het project wordt ook ondersteund door het Britse Office of the Deputy Prime Minister.. Het NWE-programma maakt deel uit van onderdeel B van het communautaire initiatief INTERREG III,.. dat transnationale samenwerking op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling ondersteunt.. Het doel is het bereiken van een meer coherente, evenwichtige en duurzame territoriale ontwikkeling in de Gemeenschap en een betere territoriale integratie.. Het samenwerkingsverband bestaat uit:.. Hampshire County Council,.. The Environment Agency,.. Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën,.. South East Climate Change Partnership,.. South East England Regional Assembly,.. Surrey County Council,.. Waterschap Rivierenland,.. West Sussex County Council,.. Ministerie van VROM,.. and.. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft.. Via sommige links op deze pagina wordt een nieuw browservenster geopend.. Hampshire County Council.. neemt actief maatregelen om te zorgen dat Hampshire en de mensen die in deze county wonen, voorbereid zijn op zowel de positieve als de negatieve gevolgen van de klimaatverandering.. De County Council is op twee niveaus betrokken bij ESPACE:.. Als hoofdpartner en begunstigde, met als hoofdtaak de managementtaken binnen het samenwerkingsverband, zoals financiën, rapportage en communicatie;.. Als een van de partners van het project.. Environment Agency.. Dit is de belangrijkste overheidsinstantie op het gebied van milieubescherming en -verbetering in Engeland en Wales.. Als regelgevende instantie werkt zij aan terugdringing van de CO2-uitstoot om het broeikaseffect te beperken en is zij verantwoordelijk voor aanpassingsbeleid.. Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën.. Regionaal Landschap Zenne, Zuun  ...   aanpassing aan klimaatverandering zowel in de regionale oriëntatie als de regionale strategie wordt opgenomen.. Ook heeft de Assembly een eerste rapport uitgebracht over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de regio.. Surrey County Council.. Surrey County Council wil door middel van het samenwerkingsverband werken aan oplossingen voor klimaatverandering.. De Council was ook betrokken bij de oprichting van het South East Climate Change Partnership.. Waterschap Rivierenland.. Waterschap Rivierenland is een van de Nederlandse waterschappen en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid, voor watermanagement en de beheersing van overstromingsgevaar.. West Sussex County Council.. De West Sussex County Council is betrokken bij een aantal initiatieven (variërend van lokaal tot Europees niveau) die te maken hebben met klimaatverandering.. De Council wil door middel van het ESPACE-samenwerkingsverband de gevolgen van klimaatverandering beperken.. De West Sussex County Council speelt binnen het ESPACE-project een belangrijke rol in het bewustwordingsproces omtrent klimaatverandering en de noodzaak hierop te anticiperen.. Via de website.. Climate for Change.. , die in het kader van deze bewustwordingscampagne is opgezet, kunt u op de hoogte blijven van al het nieuws, de evenementen die worden georganiseerd en de projecten die in West Sussex worden uitgevoerd.. Ministerie van VROM.. Het Nederlandse Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is verantwoordelijk voor beleidsvorming en bewustwording op het gebied van duurzame ontwikkeling in Nederland.. Het Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft is de hoogste technische en wetenschappelijke instantie in de Duitse deelstaat Beieren op het gebied van watermanagement.. Het Amt is in heel Beieren verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke kennis op het gebied van watermanagement.. Back.. 2004-Copyright ESPACE Project.. Contact email:..

  Original link path: /old/partnershipdu.htm
  Open archive

 • Title: Key actions - dutch
  Descriptive info: Sitemap.. Kernacties en tijdschema.. De komende vier jaar zijn de volgende door ESPACE te implementeren acties gepland.. Sept 03-Sept 07.. Bevordering van bewustzijn van en inzicht in klimaatverandering en de noodzaak tot aanpassingsbeleid.. Sept 03-Feb 07.. Ontwikkeling van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening waarbij rekening wordt gehouden met klimaatverandering.. Sept 03-Aug 06.. Implementatie van casestudy's om aanpassingsstrategieën te onderzoeken en maatregelen te toetsen.. Evaluatie van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening in het licht van klimaatverandering.. Nov 03-Juni 04.. Ontwikkeling van een uitgebreide informatie- en kennisbasis (definities, wetenschappelijke gegevens, risico's, planningssystemen op het gebied van ruimtelijke ordening).. Feb 06-Juni 07.. Ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie en beleidskader waarin methoden zijn vastgelegd voor  ...   om de volgende workshops en conferenties:.. Vier workshops die zijn gericht op de totstandkoming van projectresultaten/-uitkomsten;.. Vier technische conferenties met als onderwerp de actuele ontwikkelingen en lopende projecten binnen NWE;.. Een internationale conferentie (georganiseerd door het Ministerie van VROM) waarin advies en input wordt gegeven met betrekking tot de door ESPACE ontwikkelde gemeenschappelijke transnationale strategie en het beleidskader op het gebied van ruimtelijke ordening;.. Een afsluitende conferentie, waarin de projectresultaten bekend worden gemaakt.. U kunt zich ook aansluiten bij de.. Extended Partnership.. om op die manier meer inzicht te krijgen in het project.. Foto van de situatie vóór en na van een retentiegebied bij de Rijn en Waal in Nederland (.. Ministerie van VROM.. )..

  Original link path: /old/keyactionsdu.htm
  Open archive

 • Title: Outcomes - dutch
  Descriptive info: De volgende resultaten worden van het ESPACE-initiatief verwacht:.. Beleidskader op het gebied van ruimtelijke ordening ten aanzien van aanpassing aan klimaatveranderingen.. Acceptatie van het beleidskader door de ESPACE-partners.. Aanbevelingen ten aanzien van de integratie van het beleidskader in ruimtelijke-ordeningssystemen, van lokaal tot Europees niveau.. Photos: The Environment Agency European Commission- The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies - UK.. Door ons.. meest recente halfjaarlijkse activiteitenrapport.. te downloaden blijft u voortdurend op de hoogte.. Klik hier om Acrobat Reader te downloaden voor het lezen van de PDF-bestanden.. Contact email.. :jill..

  Original link path: /old/outcomesdu.htm
  Open archive

 • Title: News and publications - dutch
  Descriptive info: Op de volgende pagina s vindt u publicaties, nieuws en meer informatie omtrent ESPACE.. U kunt hier het laatste nieuws lezen in onze.. nieuwsbrief.. U kunt hier alle.. informatiebrochures.. van ESPACE downloaden.. U kunt hier.. ESPACE-rapporten en nieuws.. downloaden.. U kunt hier de meest recente.. persberichten.. online bekijken.. U kunt hier.. meer achtergrondinformatie.. krijgen over klimaatverandering en ruimtelijke ordening.. U kunt hier het laatste nieuws over klimaatverandering lezen en andere.. nuttige links.. raadplegen.. Om bepaalde bestanden van de bovenstaande links te lezen, hebt u.. Acrobat Reader.. nodig.. U kunt dit programma downloaden door op de onderstaande link te klikken..

  Original link path: /old/newspubsdu.htm
  Open archive

 • Title: Feedback - dutch
  Descriptive info: Contact en feedback.. Als u vragen hebt of meer informatie wilt over ESPACE, kunt u contact met ons opnemen:.. The ESPACE Project, Environment Department, The Castle, Winchester, Hampshire SO23 8UD, Verenigd Koninkrijk.. Chitra Nadarajah ESPACE Project Manager.. Tel:.. +44 (0) 1962 846771.. Fax:.. +44 (0) 1962 846776.. E-Mail:.. Project Manager.. Joel Bateman ESPACE Communications/Project Assistant.. Tel:.. +44(0) 1962 846775.. Fax:.. ESPACE enquiries..

  Original link path: /old/feedbackdu.htm
  Open archive

 • Title: Adapttaion Du
  Descriptive info: Aanpassing.. Tegengaan.. Wetenschappers zijn er heel duidelijk over: als we niets doen aan de klimaatverandering moeten we rekening houden met dramatische gevolgen.. EU-commissaris voor milieu, Margot Wallström.. Wat is aanpassing?.. Bij aanpassing gaat het om maatregelen die door een samenleving worden genomen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te minimaliseren en de kansen te benutten die zich voordoen.. Wat betekent dit voor het dagelijks leven? In de toekomst hoeven we onze huizen misschien minder te verwarmen terwijl er meer airconditioning in kantoren moet worden geïnstalleerd.. Misschien zullen we ook andere, meer waterresistente plantensoorten in onze tuin moeten planten.. Andere voorbeelden.. van eventuele maatregelen zijn de recycling van regenwater, het gebruik van waterbesparende installaties en extra versterking van kust- en rivieroevers.. De rol van ESPACE.. ESPACE heeft ten doel de manier van denken en de praktijk op het gebied van ruimtelijke ordening te  ...   waar internationale beleidsdocumenten zoals het Kyoto-protocol er de aandacht op gevestigd hebben dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd dient te worden teruggedrongen.. Het tij begint zich nu langzaam te keren in de richting van aanpassing, onder andere door de grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor projecten als ESPACE, waardoor een beter platform wordt gecreëerd voor de beïnvloeding van beleidsbeslissingen die invloed hebben op het langetermijneffect.. Door de bewustwording omtrent klimaatverandering en de aanpassing hieraan te stimuleren en door aanpassingsmaatregelen te testen en beleid te ontwikkelen, wil ESPACE een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van het bewustzijn dat klimaatverandering een belangrijke rol dient te spelen bij beleidsbeslissingen en processen.. Zie.. Info.. voor meer informatie over de doelstellingen van en acties in het kader van ESPACE.. Foto s: Alan Williams, Ministerie van VROM Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft..

  Original link path: /old/adaptationdu.htm
  Open archive

 • Title: Espace Homepage
  Descriptive info: ::Accueil.. ::À propos.. ::Changement climatique.. ::Liens utiles.. ::Plan du site.. ::Accessibilité.. Partenariat.. Actions clés.. Résultats.. Infos Publication.. s.. Contacts.. Le partenariat ESPACE.. ESPACE est financé par le programme INTERREG IIIB Europe du Nord-Ouest et le partenariat ESPACE.. Ce projet bénéficie aussi de l aide du Cabinet du vice premier ministre britannique.. Le programme.. Europe du Nord-Ouest.. fait partie du volet B de l'initiative communautaire INTERREG III qui est destinée à soutenir la coopération transnationale dans le domaine de l'aménagement du territoire.. L'objectif est de parvenir au sein de la Communauté à un aménagement du territoire qui présente davantage de cohésion et d'équilibre, qui soit plus durable et qui comporte une meilleure intégration territoriale.. Les partenaires :.. Certains liens de cette page s ouvrent dans une nouvelle fenêtre du navigateur.. est le Conseil local qui œuvre de manière active pour préparer la région du Hampshire et ses habitants aux effets tant positifs que négatifs liés au changement climatique.. Ce County Council participe au projet ESPACE à deux niveaux :.. en tant que Partenaire principal et bénéficiaire final, avec une mission de gestion générale du partenariat en termes de finances, de rapports de projet et de communication ; et.. en tant que partenaire au sein du projet.. Il s'agit du principal organisme public de protection et d'amélioration de l'environnement pour la région Angleterre et Pays de Galles.. Dans sa fonction  ...   opportunités relatives au changement climatique dans la région South East England et pour promouvoir un aménagement adapté dans la région en question.. Il s'agit d'une agence de l'eau néerlandaise qui apporte son aide dans le développement de la politique en la matière, ainsi que pour la gestion des eaux et la lutte contre les inondations.. Le West Sussex County Council participe à plusieurs initiatives, tant au niveau locale qu'européen, qui portent sur le changement climatique.. Le conseil œuvre à la réduction des effets dus au changement climatique pour le territoire qu'il représente au sein du projet ESPACE.. Dans le cadre du projet ESPACE, le West Sussex County Council joue un rôle de pionnier dans la sensibilisation au changement climatique et à la nécessité de s y adapter.. Le site Internet.. élaboré pour les besoins de cette campagne de sensibilisation, vous permettra de rester informé de toutes les nouvelles ainsi que de tous les événements et projets du West Sussex.. Il s'agit du Ministère néerlandais en charge du Logement, de l'aménagement du territoire et de l'Environnent, qui veille à la politique en la matière et à ce que le développement durable soit reconnu comme une nécessité pour l'ensemble des Pays-Bas.. Il s'agit pour l'ensemble du Land allemand de Bavière de la plus haute autorité technique et scientifique dans le domaine de la gestion de l'eau et des connaissances afférentes..

  Original link path: /old/partnershipfr.htm
  Open archive

 • Title: Espace Homepage
  Descriptive info: Actions clés et calendrier.. Le partenariat Espace entreprendra les actions suivantes au cours des quatre prochaines années.. Actions de sensibilisation et d'éducation liées au changement climatique et à la nécessité d'une adaptation.. Sept 03-Fév 07.. Développement de politiques d'aménagement spatial qui tiennent compte du changement climatique.. Sept 03-Août 06.. Mise en œuvre de pilotes pour tester des stratégies d'adaptation et des mesures.. Ajustements des politiques d'aménagement dans la perspective du changement climatiqu.. Nov 03-Juin 04.. Développement d'une solide base d'informations et de connaissances (définitions, données scientifiques, risques, régimes d'aménagement du territoire).. Fév.. 06-Juin07.. Développement d'une stratégie commune et de mécanismes d'encadrement afin d'intégrer de nouvelles politiques.. Pour l'ensemble du projet, des  ...   Quatre ateliers pour développer la remise/les résultats du projet;.. Quatre conférences techniques axées sur les problèmes et projets en cours dans le cadre de l'Europe du Nord-Ouest ;.. Une conférence internationale (organisée par le Ministerie van VROM) ayant pour but d'encadrer et de fonder la stratégie transnationale commune et les orientations d'aménagement du territoire développées au sein du partenariat ESPACE.. Une conférence de clôture afin de diffuser les résultats du projet.. Pour un aperçu plus approfondi du projet, il est possible de devenir membre du groupe du.. Partenariat élargi.. Photos avant et après aménagement de lutte contre les inondations sur le Rhin et le Waal aux Pays-Bas (Ministerie van VROM )..

  Original link path: /old/keyactionsfr.htm
  Open archive

 • Title: Outcomes dutch
  Descriptive info: Infos Publications.. Les résultats escomptés du projet ESPACE sont entre autres :.. Orientations pour la politique d'aménagement du territoire avec une adaptation au changement climatique.. Adoption des orientations par le partenariat ESPACE.. Recommandations pour l'intégration des orientations dans les systèmes d'aménagement du territoire du niveau local au niveau européen.. Photos : The Environment Agency Commission Européenne Le compendium des systèmes et des politiques d'aménagement du territoire dans l'UE - UK.. Restez informé des derniers développements.. téléchargez notre dernier rapport semestriel d'activités.. Téléchargez Acrobat reader pour visionner les fichiers au format PDF..

  Original link path: /old/outcomesfr.htm
  Open archive

 • Title: News and Publications french
  Descriptive info: Accueil.. Les pages suivantes vous donnent accès aux publications, informations et autres documents relatifs au projet ESPACE.. Toutes les nouvelles récentes dans notre.. bulletin d'information.. Télécharger les.. brochures.. du projet ESPACE.. Voir les derniers.. communiqués de presse.. en ligne.. rapports et articles d'information du projet ESPACE.. Accès aux.. informations supplémentaires.. du domaine du changement climatique et de l'aménagement du territoire.. Derniers développements en matière de changement climatique et autres.. liens utiles.. Adobe Acrobat.. est nécessaire pour visualiser certains fichiers des pages ci-dessus, vous pouvez télécharger ce logiciel à partir du lien ci-dessous..

  Original link path: /old/newspubsfr.htm
  Open archive

 • Archived pages: 475