www.archive-org-2013.com » ORG » D » DAENS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 45 . Archive date: 2013-11.

 • Title: Home
  Descriptive info: .. Priester Daensfonds.. Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn, hij moet een vrij en welvarend man wezen.. Home.. Medewerkers.. Hoofdmenu.. Wie zijn we.. Actueel.. Activiteiten initiatieven.. Werkgroepen.. Samenwerking.. Daens en het Daensisme.. Publicaties.. Pers.. Links.. Met uw steun.. Sitemap.. Bibliografie.. Diverse artikelen.. Contact.. Socioculturele vereniging.. Priester Daensfonds.. vzw.. Maatschappelijke zetel:.. Stadhuis.. Grote Markt 3.. 9300 Aalst.. Secretariaat:.. Hekelgemstraat 47.. 9320 Erembodegem.. 053 77 74 03.. e-post:.. info@daens.. org.. Zonovergoten Daensdag.. In een zonovergoten Aalst vierde het Priester Daensfonds zijn jaarlijkse Daensdag.. Na de ingetogen bloemenhulde aan het Werfplein en de eucharistieviering in de St.. -Martinuskerk gaf Rik Van Cauwelaert in de feestzaal van het stadhuis zijn kijk op de ontwikkelingen van de democratie.. daensmonument werf aalst 2012.. 2014: Daens.. 175.. In 2014 vieren we een jarige Daens: 175 jaar.. Priester Daens wordt terecht beschouwd als de grote voortrekker van een sociaal en rechtvaardig Vlaanderen.. Van 1 juni tot 18 december zullen we met talrijke activiteiten zijn inzet en boodschap, die nog steeds brandend actueel is, in de kijker plaatsen.. Je kan alvast je interesse voor.. 'Daens175'.. tonen, individueel of als organisatie, op de website.. www.. daens175.. be.. , waar vanaf december 2013 de verschillende programmaonderdelen worden voorgesteld.. Het Priester Daensfonds.. Lees  ...   het wat brutaler dan Laarmans en Boorman (Lijmen/Het Been) uit te drukken: onder het mom van de crisis wordt ons van alles en nog wat door het strot gejaagd.. Slikken of stikken.. Langer werken voor een water-tot-aan-de-mond-pensioen.. Loonstop met uitzicht op degressieve werkloosheidsvergoeding.. De weldaden van de notionele intresten worden geprezen en toch.. Daens, een sterk werkwoord.. De 'offshore leaks', het resultaat van een krachtenbundeling van onderzoeksjournalisten, en eerder de via 'Wikileaks' in de openbaarheid gegooide Amerikaanse diplomatieke documenten, tonen direct en duidelijk aan hoe het er in de wereld van de 'grote jongens' aan toe gaat.. Positief dat de pers daartoe bijdraagt.. Dat goed gevoel verzinkt echter in het niets bij het besef van de verbijsterende schaamteloosheid waarmee bedrijven, organisaties, banken en privépersonen omspringen met geld.. ,,Fraude met diamanten: alle omwegen leiden naar Antwerpen'', kopte recentelijk De Standaard in een van de vijf afleveringen van een reeks die een blik gooide achter de coulissen van de wereldpolitiek.. Een.. Lees in Daens Vandaag.. Mei 2013.. Opinie:.. De altijd broze democratie.. :interview met Mgr.. Van Looy.. De Aalsterse socialisten in 1946.. deel 2.. Jezuïetencollege in Aalst.. Daensdag 2 juni.. Copyright © 2013 Priester Daensfonds.. Alle rechten voorbehouden.. All Rights Reserved.. Designed by Locutus..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Home
  Descriptive info: Welkom.. Welkom op de website van het Priester Daensfonds.. De voorbije jaren was de belangstelling voor priester Daens groot.. In 2007 stond hij centraal tijdens een geslaagd Daensjaar en in 2008 kreeg zijn leven en zijn boodschap gestalte in de schitterende musical Daens.. Ook vandaag leeft priester Daens verder en blijft zijn boodschap meer dan de moeite waard.. en brandend actueel.. De hoppeboeren van toen die streden voor een eerlijk en menswaardig loon, vinden we vandaag terug in de gerechtvaardigde strijd van de melkboeren voor een eerlijke prijs.. Kinderarbeid en onderdrukking zijn nog steeds de wereld niet uit.. De schrijnende verhalen van armoede en uitbuiting zijn nog altijd bittere werkelijkheid.. De cirkel van de  ...   wil mee op de barricade staan, onverminderd aandacht vragen voor de zwakkeren in onze samenleving.. Het Priester Daensfonds is gegroeid uit het Daenscomité, dat in 1957 – vijftig jaar na de dood van priester Adolf Daens – werd opgericht om zijn gedachtenis en gedachtegoed van in ere te houden.. In 1976 werd het Daenscomité officieel omgevormd tot het Priester Daensfonds.. Het zet zich in voor solidariteit met de medemens, ontplooiing van het Vlaamse volk, zowel maatschappelijk als cultureel, met respect voor onze christelijk-humanistische westerse waarden en normen en met respect voor de universele rechten van de mens.. Het zet zich eveneens in voor de democratisering van de samenleving en het doorbreken van de verzuiling..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=108
  Open archive

 • Title: Aanmelden medewerkers
  Descriptive info: Aanmelden medewerkers.. Toegang tot het extranet.. Enkel voor medewerkers.. Gebruikersnaam.. Wachtwoord.. Onthoud mij.. Inloggen.. Wachtwoord vergeten?.. Gebruikersnaam vergeten?..

  Original link path: /index.php?option=com_users&view=login&Itemid=109
  Open archive

 • Title: Home
  Original link path: /index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Wie zijn we
  Descriptive info: Historiek.. Engagementsverklaring.. Wie zijn wij.. Het Priester Daensfonds is een sociale, Vlaamse en pluralistische vereniging, ongebonden en los van elke politieke partij of vereniging.. Het Priester Daensfonds stelt zich tot doel om het gedachtegoed van priester Daens in ere te houden, verder uit te diepen en te vertalen naar de noden van  ...   van overtuigd dat alle mensen gelijkwaardig zijn en recht hebben op een menswaardig bestaan in een menswaardige samenleving.. Het Priester Daensfonds komt op voor sociale rechtvaardigheid, gericht op de meest kwetsbaren, voor een beter en méér Vlaanderen, voor een sociaal Europa en vraagt veel aandacht voor de derde en de vierde wereld..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=105
  Open archive

 • Title: Actueel
  Descriptive info: Beelden van de recente activiteiten van het Priester Daensfonds.. 1.. 11.. 2011 Hulde grafmonument Priester Daens..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=111
  Open archive

 • Title: Activiteiten & initiatieven
  Descriptive info: Activiteiten en Initiatieven..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=112
  Open archive

 • Title: Werkgroepen
  Descriptive info: Diverse werkgroepen zijn actief binnen het Priester Daensfonds.. Zij zorgen voor de nodige vernieuwing en brengen dynamiek in de vereniging.. Wie interesse heeft voor deze werkgroepen, neemt contact op met ons.. Het is de raad van bestuur die waakt over de evenwichtige en pluralistische samenstelling van de werkgroepen.. WERKGROEP PERS-MEDIA-RELATIES.. De werkgroep staat in voor de relatie met de pers, communicatie en ondersteuning van de andere werkgroepen, het aanpassen van de website, contacten met de media voor en na elke activiteit.. Ze verzorgt ook de netwerking en de goede samenwerking met bevriende en andere verenigingen, in een open geest en via persoonlijke contacten.. Aan deze werkgroep is ook de redactieraad en redactiecomité van Daens Vandaag toegevoegd.. Deze beschrijft in grote lijnen en legt op lange termijn de inhoud, thema’s en richting van Daens Vandaag vast.. Het comité zorgt voor de concrete invulling van de planning, zorgt voor de aanlevering van de nodige teksten en bouwt uit of onderhoudt een netwerk van mogelijke correspondenten.. Het redactiecomité staat onder de leiding van de hoofdredacteur.. WERKGROEP DAENSISTISCHE ACTIVITEITEN.. De werkgroep heeft een dubbel doel: herdenken en actualiseren door inrichten van activiteiten.. De jaarlijkse Daensdag: herdenking van het overlijden van priester Adolf Daens op 12 juni 1907.. Elk jaar op de zondag die het dichtst bij deze datum aanleunt; dit jaar is dit 14 juni.. Op 1 november wordt op het kerkhof van Aalst een stille hulde gebracht aan het monument van de families Daens-Delafortrie.. Elk jaar wordt,  ...   in Vlaanderen en in de derde wereld.. Zoeken naar typische Daenstoetsen en naar vernieuwende werking: sociale stadwandelingen, vrije tribune in Daens Vandaag, netwerking, debat, enz.. WERKGROEP MEER VLAANDEREN.. In de geest van Daens’ bekommernis voor een beter Vlaanderen, streeft de werkgroep Meer Vlaanderen naar een zo ruim mogelijk Vlaamse bevoegdheid.. Vlaanderen moet op alle vlakken de middelen krijgen om de ontvoogding en welvaart van zijn inwoners te bewerkstelligen.. De werkgroep poogt bij de organisatie van die activiteiten vereniging-overschrijdend te werken.. Speciale aandacht gaat ook uit naar respect voor onze Nederlandse taal.. De werkgroep ijvert voor het gebruik van correct Nederlands in plaats van verkavelingsvlaams, Frans, Engels.. Daarom geeft het Priester Daensfonds een jaarlijkse P.. Daens poëzieprijs voor jonge dichters ( 16 tot 30 jaar ) ter waarde van 500 euro.. In samenwerking met Jeugd en Poëzie bekroont de werkgroep drie gedichten met als thema :.. -.. Vlaanderen - Vlaamse identiteit - Nederlandse taal – Democratie – Onderwijs-Sociale rechtvaardigheid - Armoede.. Op die manier hoopt het P.. Daensfonds zowel het gedachtegoed.. van.. Daens bij jonge mensen levendig te houden als de creativiteit met de Nederlandse taal te bevorderen.. Streven naar meer bewustmaking in Vlaanderen voor het misbruiken van vreemde talen in winkels en bedrijven.. Met de Priester Daensprijs bekroont het Priester Daensfonds een gedicht of tekst van de poëziewedstrijd ingericht door Jeugd en Poëzie.. Een werkgroep bepaalt het thema en beoordeelt de ingezonden werken.. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de vereniging Jeugd en Poëzie..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=113
  Open archive

 • Title: Samenwerking
  Descriptive info: D.. A.. D.. Het in 1978 opgerichte Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Strijd (DAVS) groeide in 2002 uit tot het Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.. vzw ).. De instelling streeft ernaar archieven, publicaties en niet-geschreven bronnenmateriaal te verzamelen die verband houden met de 19de- en 20ste-eeuwse sociale, politieke, economische en culturele geschiedenis van de Denderstreek.. Belangrijke fondsen zijn het Daens-archief (archief van Pieter Daens + diverse disparate archieven en verzamelingen), de  ...   van Riem.. De bibliotheek bevat onder andere boeken en brochures in verband met de Daensistische beweging en de katholieke partij, een krantenverzameling (o.. a.. De Werkman en Het Land van Aelst en een nagenoeg complete verzameling van De Denderbode), een collectie werken rond onder meer de sociaal-economische toestand in die periode, de Vlaamse beweging en de christen-democratie en een collectie literaire werken van Louis-Paul Boon.. Verder beschikt het D.. vzw over een fototheek, voorwerpen en een kleine collectie beeldarchief..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=114
  Open archive

 • Title: Daens en het Daensisme
  Descriptive info: Priester Daens.. Figuren uit het Daensisme.. Algemene artikels.. Daens en het daensisme.. De strijd voor lotsverbetering en waardigheid van de werkende klasse is ongeveer honderd dertig jaar geleden begonnen.. Omstreeks 1900 stonden de gebroeders Daens en de Daensistische beweging midden in die strijd.. SOCIALE EN POLITIEKE CONTEXT.. POLITIEK.. Het koninkrijk België werd in 1830 opgericht als constitutionele parlementaire monarchie.. Het telde in 1846 ongeveer 4.. 337.. 000 inwoners.. Meer dan de helft ervan sprak een Nederlands (Vlaams) dialect (1).. Maar de rijke verfranste bourgeoisie monopoliseerde het kiesrecht, omdat alleen zij veel belastingen betaalde.. Ze was homogeen in haar taal, haar opvattingen over economie en samenleving en haar politieke filosofie.. Alleen over de verhouding tussen Kerk en Staat waren er vanaf het begin fundamentele meningsverschillen tussen katholieken en liberalen.. Die meningsverschillen werden gaandeweg sterker en liepen in de jaren 1870 - 1880 op een brutale confrontatie uit.. In 1846 kwam er een eind aan het unionisme (2).. De Liberale partij werd opgericht, en van 1847 tot 1852 leidde de liberaal Charles Rogier het eerste partijministerie (3).. De volgende jaren werden de gematigde liberalen, die wel antiklerikaal waren maar niet noodzakelijk antigodsdienstig, langzaam opzijgeschoven door jongere en radicalere partijgenoten.. Het geloof in de vooruitgang en de wetenschap had een euforie opgewekt waarin een antireligieus radicalisme gretig gehoor vond.. Zij zagen het katholicisme als een directe bedreiging voor hun instellingen en wilden de Kerk verdrijven uit posities waarin ze zich sedert enkele decennia had genesteld.. Van hun kant verloren de liberaal-katholieken - die meenden dat de geestelijke vrijheid in een moderne maatschappij ook de beste waarborg was voor de belangen van de godsdienst -aan invloed ten voordele van degenen die de Belgische grondwet verwierpen en streefden naar het herstel van een katholieke staat, de zogenaamde ultramontanen.. Als gevolg van de liberale dreiging achtten vele katholieken een grotere invloed op het politieke leven niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.. Onder hun impuls werd in 1884 een Katholieke partij opgericht op nationaal vlak, onder de benaming Fédération des Cercles catholiques et des Associations.. conservatrices.. Ze werd beschouwd als een bundeling van alle katholieke krachten en als een ondeelbaar bolwerk tegen het antigodsdienstige liberalisme, maar groeide niet uit tot een strakke partijorganisatie.. Nog hetzelfde jaar werd Charles Woeste (1837 - 1922) voorzitter; hij drukte zijn stempel op de partij tot 1918.. Onder zijn leiding veroverde de Katholieke partij in 1884, na de eerste schoolstrijd, de meerderheid in het Parlement en bleef tot 1918 ononderbroken aan de macht.. Charles Woeste, advokaat, bekeerling uit het protestantisme en conservatief katholiek politicus.. Opposant van de Daensistische beweging.. SOCIAAL-ECONOMISCH.. Op economisch gebied verschoof na 1830 het zwaartepunt van Vlaanderen naar Wallonië.. De textielnijverheid ging teloor, en het Vlaamse platteland werd meermaals geteisterd door zware landbouwcrisissen.. Tegelijk kwam in Wallonië de zware industrie tot ontplooiing.. In de Vlaamse textielindustrie was het gemiddelde uurloon 1,21 frank.. ; in de Waalse koolmijnen, glasblazerijen en metaalnijverheid was het 2 tot 2,58 frank.. De liberale staat huldigde het principe van de ongebreidelde vrijheid en ondernam niets om de economische problemen van Vlaanderen op te lossen.. Dankzij een massale graaninvoer uit Amerika, als een goedkoop basisvoedsel, kon een lage-loonpolitiek worden gevoerd die de concurrentiepositie van België in het buitenland mogelijk maakte, zonder dat aanvankelijk een scherpe reactie volgde.. Toch was de situatie van de arbeiders vaak erbarmelijk.. Lange werkdagen, lage lonen, vrouwen- en kinderarbeid, mensonwaardige werkomstandigheden, onhygiënische behuizing en ondervoeding hadden een morele ontaarding tot gevolg, zodat analfabetisme, geweld en misdadigheid, drankzucht en promiscuïteit welig tierden.. De burgerij, die haar verworven posities probeerde te consolideren, reageerde tegen elke uitholling van haar rechten, of die nu van boven of van beneden kwamen.. Het duurde tot het laatste kwart van de 19de eeuw vooraleer haar positie in Vlaanderen bedreigd en doorbroken werd door de Vlaamse beweging en de Arbeidersbeweging.. Beide stromingen waren immers ontstaan uit een groeiend democratisch bewustzijn bij kleine middenstanders, arbeiders en boeren, en waren nauw met elkaar verstrengeld.. VLAAMSE BEWEGING.. De Vlaamse beweging was na 1830 ontstaan en paste in de Europese emancipatiebewegingen van de 19de eeuw.. Tot diep in de negentiende eeuw was ze overwegend een defensieve taalbeweging.. Het duurde tot omstreeks 1860 vooraleer zich langzaam een verschuiving voltrok van het literaire naar het politieke vlak.. Maar op dat moment was de scheidingslijn tussen liberalen en katholieken reeds een onoverkomelijke barrière.. Vele Vlamingen verkozen te strijden in en door de bestaande partijen.. Op die manier werd het Vlaamse belang snel ondergeschikt gemaakt aan het partijbelang, en de Vlaamse beweging werd grondig verdeeld.. Door de Franse nederlaag tegen Duitsland in 1871 en het daaruit voortvloeiende prestigeverlies, en vooral door de langzame bewustwording van de volksklassen, groeide echter een Vlaamse beweging die gelijkheid met de Franstaligen eiste  ...   twee miljoen stemmen konden worden uitgebracht.. Tegelijk werd de kiesplicht ingevoerd.. Voor het eerst konden nu ook weinig kapitaalkrachtige arbeiders, boeren, middenstanders en intellectuelen hun stem uitbrengen.. De euforie was groot en de verwachtingen waren hooggespannen.. De kleine man zou zijn zeg krijgen in het Parlement en meteen de bewindvoerders verplichten tot een socialer en rechtvaardiger beleid.. Meer zelfs: sommigen droomden van regeringsverantwoordelijkheid en een drastische hervorming van de Staat.. Bij de eerste parlementsverkiezingen in het kader van het algemeen meervoudig stemrecht, in oktober 1894, veroverden de Belgische socialisten achtentwintig kamerzetels.. Vooral in de grote Waalse industriële centra kregen ze vaste voet.. Nog in 1894 werd een Ministerie van Nijverheid en Arbeid opgericht.. Toch drong vrij snel het besef door dat de socialistische vertegenwoordiging in de Kamer een minderheid was die er niet in slaagde belangrijke sociale wetten af te dwingen.. Van katholieke zijde trachtte men voor alles de eenheid van de Katholieke partij te bewaren en sterk te staan tegen iedere aanval van buitenaf.. Om de talrijke nieuwe kiezers te paaien of voor de partij te winnen, werden enkele eisen in de programma's ingeschreven en kregen enkele kandidaten uit de lagere klassen een plaats op de verkiezingslijst.. Dat gebeurde vaak na heel wat discussies en ruzies.. Maar in Ninove-Aalst, het kiesdistrict van partijvoorzitter Charles Woeste, kwam men niet tot een compromis.. ROELANDERS - DAENS.. Om hun onderhandelingspositie met de conservatieve katholieken te versterken, stichtte een groep sociaal bewuste werkers, de 'roelanders' (6) onder wie Pieter Daens en AIoïs De Backen op 15 april.. 1893 in.. Okegem bij Ninove de Christene Volkspartij.. Het was de meesten onder hen niet te doen om een scheurlijst.. Nog in de zomer van 1894 kwam Pieter Daens er voor uit dat hij in de Katholieke partij wilde blijven, maar dat hij ze van binnenuit - o.. door een democratische poll (7) -wilde hervormen.. Maar al in de herfst van 1894 bleek die droom niet haalbaar.. Woeste wees elke overeenkomst met de Aalsterse democraten af, en priester Adolf Daens werd lijsttrekker van een dissidente partij.. Die omstandigheden maakten dat de voorzitter van de conservatieve Katholieke partij tegen een priester in het strijdperk moest treden.. De heftige campagne voor en tegen priester Damsen zijn aanhangers, en de gedeeltelijke herstemming op 9 december 1894 - omdat in Aalst bij de verkiezingen van oktober gefraudeerd was - trokken de aandacht op Aalst.. Daar werd een conflict uitgevochten waarbij heel België zich betrokken voelde.. En na het daensistische succes - priester Daens werd eind 1894 tot volksvertegenwoordiger verkozen -breidde de politieke dissidentie zich over heel Vlaanderen uit.. De volgelingen schaarden zich rond de groene vlag van de democraten, en Adolf Daens werd het symbool van de beweging.. NOTEN.. (1) Omstreeks 1830 was de term Vlaams voor de Nederlandse dialecten die in Noord-België gesproken werden, nog niet gebruikelijk.. Het woord is trouwens via het Franse flamand volksnaam voor die verzameling dialecten geworden.. Het Nederlands werd, vooral in België, toen nog vaak Nederduits genoemd.. Zie Het Nederlands door de eeuwen heen van Frans Debrabandere, uitgave V.. V.. L.. (2) Unionisme: bondgenootschap tussen liberalen en katholieken, dat in 1828 was ontstaan als gevolg van een gemeenschappelijke oppositie tegen de Nederlandse koning Willem I.. In de eerste jaren van het onafhankelijke België werden politieke twisten zoveel mogelijk vermeden; er waren geen politieke partijen.. Maar de tegenstellingen tussen liberalen en katholieken werden steeds groter.. De liberalen groepeerden zich in.. 1846 in.. de Liberale partij en vormden in augustus 1847 een liberale regering zonder de katholieken.. (3) Partijministerie: een ministerie waarvan de leden behoren tot één politieke partij.. (4) Vlaamsgezinde: voorstander, aanhanger van de Vlaamse beweging; flamingant.. (5) Cijnsbetaler: in de decennia van het onafhankelijke België mochten alleen die burgers stemmen die een belangrijke som aan belastingen betaalden (cijnskiesrecht).. De grootte van de som werd in de loop der jaren weliswaar verminderd zodat steeds meer burgers stemrecht kregen, maar toch duurde het tot 1919 vooraleer het algemeen enkelvoudig stemrecht werd ingevoerd.. (6) Roelanders: sociaal bewuste jonge intellectuelen uit de streek van Ninove die vanaf september 1891 via het weekblad Klokke Roeland hun ideeën onder het volk trachtten te verspreiden.. Uit de contacten tussen de roelanders en christen-democraten uit Aalst ontstond in 1893 de Christene Volkspartij, waarvoor priester Daens het programma schreef.. (7) Poll: systeem om door interne verkiezingen binnen een partij of partijvleugel de kandidaten voor de verkiezingslijsten aan te duiden.. Door de invoering van de poll was het partijbestuur niet langer alleen bevoegd voor de samenstelling van de lijsten, maar kregen de partijleden een reële inspraak.. Download deze brochures:.. Daensisme_1.. pdf.. :achtergronden en verloop van een sociale en politieke strijd.. Daensisme_2.. :het Daensisme en Priester Daens.. Vrouwenarbeid.. : in verband met vrouwenarbeid en kinderarbeid..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=115
  Open archive

 • Title: Publicaties
  Descriptive info: Daens Vandaag.. Brochures.. DVD.. Nieuwsbrief.. Vijf maal per jaar verschijnt het tijdschrift.. Hierin verschijnen o.. bijdragen over welzijnszorg, armoedebestrijding, onderwijs, Vlaanderen in Europa, historische bijdragen over Daens, het daensisme en de daensisten.. Daens Vandaag wordt gratis toegezonden aan alle leden van het Priester Daensfonds.. Daens leeft.. In juni 2008 verscheen.. , het uitgebreide verslagboek van het Daensjaar 2007.. Naast een overzicht van de vele activiteiten zijn hierin ook alle teksten en toespraken van de drie bezinningsdagen rond geloof, armoedebestrijding en  ...   Johan Verstraeten, Jozef De Kesel, Luc Van Looy, Piet Van Eeckhaut, Gita Deneckere, Ides Nicaese, Eddy Couckuyt, Johan De Baere, Ludo Abicht, Wilfried De Wachter, Renaat Roels, Guy Van Hengel, Luc De Coninck, Kris Peeters en vele anderen.. Daens en het daensistische gedachtegoed.. In 2007, ter gelegenheid van het Daensjaar, is.. van Frans Van Campenhout, opnieuw uitgegeven.. Dit boek is een herwerking van het Lexicon van de daensistische beweging en geeft een overzicht van de belangrijkste figuren uit de daensistische beweging..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=120
  Open archive

 • Archived pages: 45