www.archive-org-2013.com » ORG » C » COMMUNICARETOOLS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 136 . Archive date: 2013-06.

 • Title: CommuniCare tools - Senter for pasientmedvirkning
  Descriptive info: .. Meny.. Søk.. Helsehjelp og samhandling – på brukerens premisser.. CommuniCare tools.. er en gruppe IT-verktøy som setter brukeren av helsetjenester i førersetet.. De gir støtte til å mestre helsemessige utfordringer og legger til rette for økt samhandling mellom bruker og helsevesen – på brukerens premisser.. Verktøyene utvikles ved Senter for pasientmedvirkning i Oslo universitetssykehus.. Forskningen ved senteret viser at verktøyene fører til økt sykdomsmestring og bedre livskvalitet.. Verktøyene forvaltes av.. Stiftelsen CommuniCare.. som arbeider for å støtte videre forskning og utvikling av verktøyene.. Sisom er interaktive dataverktøy som hjelper barn og unge med alvorlig sykdom til å fortelle hvordan de har det – slik at foreldre og helsepersonell kan hjelpe dem bedre.. Les mer.. Choice-verktøyet hjelper pasienter til å formidle sine symptomer, problemer og  ...   styrker samhandlingen mellom pasienter og helsepersonell og mellom helsepersonell – for å styrke pasienten.. PsyConnect er et nettbasert verktøy for mestring av psykisk helse og samhandling med helsepersonell innen kommune - og spesialisthelsetjenesten.. Sisom.. Sisom – for barn.. Choice.. Hvordan fungerer Choice?.. WebChoice.. WebChoice 2.. 0.. WebChoice 1.. Spørsmål- og Svartjenesten (SoS).. WebChoice Pårørende.. Forskning.. Connect.. Connect 2.. Connect 1.. Connect Ung.. Connect Foreldre.. Connect kreftpasient og pårørende.. PsyConnect.. Om PsyConnect.. Om oss.. Kontakt oss.. Nettstedet.. Stiftelsen CommuniCare.. Jubileum.. ”A Multi-level Intervention Trial Targeting Obesity in Urban Youth”.. Telefon: +47 23 07 54 61.. Faks: +47 23 07 54 50.. Epost: sps-kontor@rr-research.. no.. Besøksadresse:.. Forskningsveien 2b.. 0373 Oslo.. Norge.. Postadresse:.. Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning.. Oslo universitetssykehus HF.. Medisinsk klinikk.. Pb.. 4950 Nydalen.. N-0424 Oslo..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research
  Descriptive info: Menu.. Search.. Health support – on the user’s terms.. CommuniCare tools is a suite of IT-based solutions that put users of health services in the driver’s seat.. They support the user in coping with health-related challenges and pave the way for better interaction with health providers – on the user’s own terms.. The tools are being developed by the Centre for Shared Decision Making and Collaborative Care Research at Oslo University Hospital.. Studies have shown that they enable patients to better cope with their illness and improve their quality of life.. The tools are administrated by the.. CommuniCare Foundation.. , which works to secure funding for further research and development of the tools.. This suite of interactive software solutions helps children and young people with serious illness talk about their thoughts and experiences – allowing health  ...   close ones with advice, support and information whenever they need, regardless of where they live.. Connect is an IT-based solution that improves the interaction between patients and health personnel, as well as between healthcare professionals themselves – to provide better support for the patient.. Internet-based tools can support mental health service users in coping and recovery processes, also in collaboration with service providers.. Sisom – for children.. Research.. How does Choice work?.. Online Patient-Provider Communication (OPPC).. WebChoice Familiy Friends.. Connect Young.. Connect Parents.. About PsyConnect.. About Us.. Contact us.. About this site.. The CommuniCare Foundation.. Conference.. Phone: +47 23 07 54 61.. Fax: +47 23 07 54 50.. Email: sps-kontor@rr-research.. Visiting address:.. Norway.. Postal address:.. Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research.. Oslo University Hospital HF.. Division of Medicine.. Box 4950 Nydalen.. N-0424 Oslo, Norway..

  Original link path: /?lang=en-US
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Sisom i Schrødingers katt (©NRK).. Se video..

  Original link path: /slideshow/sisom_schroedingerskatt.aspx?lang=nb-NO
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Sisom
  Descriptive info: Si det som det er!.. Sisom står for "selvrapportering innen symptomer og mestring" – eller "Si det som det er!", og er navn på interaktive dataverktøy for barn og og unge med alvorlig og langvarig sykdom.. Sisom gjør det enklere for barn og unge å fortelle om hvordan de har det, hva de trenger hjelp til  ...   bedre.. Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning forsker på effekten av CommuniCare-verkøyene.. Les om.. forskning knyttet til Sisom.. Prøv demo!.. Se på demo.. Media.. Barn deltok i utviklingen.. Last ned Sisom-brosjyre (pdf, engelsk tekst).. HealthTechToday presenterer Sisom.. Sisom presenteres på Schrødingers katt.. Forskningstorget 2008.. Forskningstorget 2007 – kronprinsen besøker Sisom-stand.. Våre barn nr.. 4/2007, side 16–17 (pdf)..

  Original link path: /sisom.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Choice
  Descriptive info: ".. C.. reating better.. H.. ealth.. O.. utcomes by.. I.. mproving.. ommunication about patients'.. E.. xperiences".. Å få til en god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell kan være utfordrende, spesielt når tiden i konsultasjoner er knapp.. Ofte blir pasientens problemer definert ut fra helsepersonells perspektiv, mens det som plager  ...   av kartleggingsverktøyet Choice kan pasienten enkelt formidle sine symptomer og helseproblemer.. På denne måten oppnår man at samtalen under konsultasjonen i større grad føres på pasientens premisser, og at behandling og sykepleie kan tilpasses bedre til hver enkelt.. forskningen knyttet til Choice.. Bedre kommunikasjon med kreftpasienter (sykepleien.. no, 2008)..

  Original link path: /choice.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - WebChoice
  Descriptive info: Mange mennesker med alvorlig eller kronisk sykdom sliter med sammensatte symptomer og problemer over lang tid.. Særlig mellom og etter behandling kan behovet for informasjon og støtte være stort.. Det gjelder også for de som er pårørende.. WebChoice gir støtte til å mestre plager og helseutfordringer under hele sykdomsforløpet, og tilbyr kvalitetssikret informasjon og relevante råd.. Fra sin  ...   henvende seg til helsepersonell som gir personlige svar.. Internettjenesten er trygg å bruke; man logger seg inn med BankID eller annen sikker metode godkjent av Datatilsynet.. forskning knyttet til WebChoice.. Pingvinen nr.. 7 2010, Universitetssykehuset i Nord-Norge.. WebChoice i God morgen Norge (TV 2).. Omtale av WebChoice i Aftenposten sommeren 2006.. no om den elektroniske spørsmål- og svartjenesten..

  Original link path: /webchoice.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Connect
  Descriptive info: are.. nline:.. N.. ovel.. etworks to.. nhance.. ommunication and.. T.. reatment".. Bedre samhandling, koordinerte helsetjenester og forebygging og styrking av pasienters egenkompetanse er utpekt som prioriterte satsingsområder i.. samhandlingsreformen.. Connect-prosjektene bidrar til å nå disse målene.. Gjennom Connect utvikles tjenester der helsepersonell kan koples til verktøyene WebChoice, Choice og Sisom og kommunisere med så vel pasienter som med hverandre på ulike behandlingssteder og -nivå, uavhengig av hvor pasienten befinner seg.. Connect utvikles også for mobile enheter.. forskningen knyttet til Connect.. Kreftrammede får nytt verktøy (Nye Troms, 4.. 11.. 2010, pdf)..

  Original link path: /connect.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - PsyConnect
  Descriptive info: PsyConnect er et nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykiske helsetjenester.. Målet med verktøyet er å gi bruker bedre oversikt og kontroll over egen helse og livskvalitet gjennom egen påvirkning på oppfølging og behandling.. Dette kan bidra til bedre relasjon og samhandling med helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.. Videreutvikling, utprøving og evaluering av verktøyet er et samarbeidsprosjekt med kommunene Asker og Balsfjord og tilhørende DPS og døgnavdelinger i Vestre Viken HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge i perioden 2012-2014.. Her finner du mer info om PsyConnect prosjektet og våre samarbeidspartnere.. PsyConnect trailer..

  Original link path: /psyconnect.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Sisom
  Descriptive info: Barn har ikke samme kommunikasjonsferdigheter som voksne.. Derfor kan det være vanskelig for dem å formidle hvordan de opplever situasjonen som syk.. Dataverktøyet Sisom hjelper dem til å sette ord på hvordan de har det.. Hvordan fungerer Sisom.. Sisom er et interaktivt program på en tablet-pc eller.. web.. med lyd, bilder og animasjoner.. Sammen med en selvvalgt hovedfigur reiser barnet på en elektronisk oppdagelsesreise fra øy til øy.. Hver øy representerer et område barnet kan ha problemer med, f.. eks.. ting man er redd for, hvor det gjør vondt, fysiske plager eller vanskelige følelser, men også hva som går greit.. Temaene er visualisert på en engasjerende måte.. Når barnet er ferdig, lager programmet en rapport som kan brukes som utgangspunkt for samtale med sykepleier eller lege.. (Se Sisom-demo i høyre felt.. ).. Hva kan Sisom bidra med.. Sisom er et konsept som kan endre måten helsepersonell møter barn og kommuniserer med  ...   problemer som ellers lett blir oversett, og gjør at helsepersonell lettere kan få tak i hvordan barnet opplever sin situasjon.. Dermed kan helsepersonell planlegge en mer helhetlig behandling for barnet.. Målgruppen er barn i alderen 6–12 år.. Forskning har vist at barn ned til 6-årsalderen kan gi pålitelige svar om hvordan de har det.. Utviklingen av Sisom.. Ved utviklingen av Sisom har barn.. deltatt aktivt i prosessen.. I dag finnes programmet for barn med kreft og medfødt hjertesykdom, og en versjon for barn med diabetes er under utvikling.. En løsning.. for foreldre til barn med kreft.. kombinerer Sisom med webstøtte for foreldre basert på Webchoice-verktøyet.. Sisom finnes så langt på norsk, engelsk og spansk.. Programmet har vunnet en internasjonal forskningspris (MEDINFO 2007, Brisbane) samt Norges mest prestisjefulle designpris i 2007 (Rosing-prisen) for sin brukervennlige design.. Sisom er patentbeskyttet.. Sisom presentert i Schrødingers katt (NRK1).. ____.. Publisert oktober 2010.. Oppdatert september 2011..

  Original link path: /sisom/sisom-children.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - Hvordan fungerer Choice
  Descriptive info: Choice-programmet er lagt inn på en bærbar touch pad-datamaskin knyttet til en sykehusavdeling.. Programmet inneholder en oversikt over symptomer og problemer av både fysisk og psykososial art, som pasienter med kreft.. kan.. få før, under og etter behandling.. Pasienten krysser av, på datamaskinen, symptomer og problemer de kjenner seg igjen i.. Han eller hun markerer også hvor plagsomt symptomet eller problemet er, og hva han eller hun har behov  ...   som brukes i samtale mellom pasient og helsepersonell.. Pasientens rapport gir helsepersonell nødvendig informasjon om pasientens tilstand.. Rapporten bidrar også til å synliggjøre og styrke pasientens plass i samhandlingen med helsepersonell, og til at pasienten kan få mer individuelt tilpasset informasjon og behandling.. Informasjon og behandling som inkluderer pasientens preferanser og individuelle behov, viser seg å bidra til å fremme helse, øke kvaliteten i pleien samt opprettholde funksjon og autonomi..

  Original link path: /choice/how-does-choice-work.aspx
  Open archive

 • Title: CommuniCare tools - WebChoice 2.0
  Descriptive info: 0 er utviklet for pasienter med brystkreft.. 2.. 0-versjonen bygger på WebChoice 1.. 0 men har, i tillegg til oppdatert informasjon om oppfølging av brystkreftpasienter, fått ny design og en blogg-modul.. 0 består dermed av sju moduler:.. Kartlegging:.. I kartleggingsmodulen går pasienten gjennom en liste med symptomer og problemer som kan være aktuelle i hans/hennes situasjon, og krysser av for det som oppleves relevant.. I neste trinn blir han/hun bedt om å vurdere grad av plagsomhet og behov for hjelp.. Basert på kartleggingene kan man generere en rapport som viser utviklingen av symptomer over  ...   kan takle psykososiale utfordringer knyttet til sykdommen.. Tiltakene er evidensbasert og kvalitetssikret av helsepersonell.. Melding:.. Meldingsmodulen er en elektronisk spørsmål- og svartjeneste der pasienten kan sende spørsmål til helsepersonell ved behandlende sykehus, som gir personlige svar.. Forum:.. Her har pasienten anledning til å utveksle erfaringer med andre pasienter.. Blogg:.. Blogg er en ny funksjon i WebChoice 2.. 0, et sted å dele erfaringer med andre i samme situasjon.. Dagbok:.. Her kan pasienten lage private notater.. Det er bare pasienten selv som har tilgang til dagboken.. Lenkesamling:.. Vi har samlet lenker til relevante, kvalitetsvurderte nettsteder..

  Original link path: /webchoice/webchoice-20.aspx
  Open archive

 • Archived pages: 136