www.archive-org-2013.com » ORG » B » BADACZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 197 . Archive date: 2013-06.

 • Title: Chrześcijaństwo
  Descriptive info: .. Jezus Chrystus.. życie i działalność Jezusa od narodzin do zmartwychwstania.. więcej.. Biblia.. informcje o Starym i Nowym Testamencie.. Kościół.. historia prawdziwego Kościoła.. Chrześcijanin.. Co mam robić aby być zbawionym ?.. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa, który uznawany jest za Zbawiciela (Mesjasza).. W toku dziejów chrześcijaństwo uległo podziałowi na trzy zasadnicze grupy wyznań: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm (kalwinizm, luteranizm, metodyści, baptyści i inne).. Wyodrębnia się także wyznawców anglikanizmu i starożytnych Kościołów wschodnich.. Liczbę wyznawców chrześcijaństwa szacuje się na blisko 1,8 mld, czyli ponad 30% ludności świata (katolicy około 970 mln, prawosławni 150-200 mln,  ...   przeważają w Europie, Ameryce i Australii, w Afryce stanowią ok.. 1/3 ludności, w Azji - niewielką mniejszość.. Źródło - Encyklopedia Multimedialna PWN.. Na tej stronie postaramy się przybliżyć życie, działalność i nauki Jezusa Chrystusa oraz Apostołów, oraz przyjrzymy się Nowemu Testamentowi, uznawany przez chrześcijan za dalszą część Pisma Świętego.. W końcu prześledzimy historię Kościoła chrześcijańskiego, uwypuklając apostazę oraz przebieg ruchów reformacyjnych.. Postaramy się także omówić dwanaście głównych podziałów w łonie chrześcijaństwa.. Mamy nadzieję, że ta praca ułatwi czytelnikowi zrozumienie tego tematu i dopomoże w poszukiwaniu Prawdy.. Gedeon & nobody.. Strona zaprzyjaźniona:.. Home.. Izrael.. e-sklep.. kontakt.. wszystkiego dobrego!.. desing by.. nobody..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Jezus Chrystus
  Descriptive info: JEZUS CHRYSTUS.. - Jezus Chrystus.. - Narodziny i dzieciństwo.. - Początek działalności.. - W toku pełnej działalności.. - Późniejszy okres nauczania.. - Śmierć ofiarnicza.. - Zmartwychwstanie.. - Słowo pośród ludzi -.. Jan 1:1-14.. - "W nim był żywot, a żywot był.. oną światłością ludzką" -.. Jan 1:4.. - Prawdziwa światłość -.. Jan 1:9.. W tej części naszej pracy, będziemy próbowali bliżej przyjrzeć się osobie Jezusa Chrystusa.. Kim On był?.. Jak i kiedy żył?.. Co robił, i co stanowiło główny temat Jego nauczania?.. Dlaczego i w jaki sposób umarł?.. Wszystkie potrzebne informacje można odnaleźć w Piśmie Świętym, szczególnie w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu.. Ewangelie same w sobie nie były  ...   zarysy przedstawione przez autorów ewangelii, zdając sobie sprawę z istnienia wielu luk w naszej wiedzy dotyczącej życia Jezusa Chrystusa.. Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.. Dla ułatwienia wprowadziliśmy pewne skróty w nazewnictwie ewangelii:.. - Ewangelia Mateusza - Mat.. - Ewangelia Marka - Marek.. - Ewangelia Łukasza - Łuk.. - Ewangelia Jana - Jan.. Na samym początku naszej opowieści o Chrystusie znajduje się:.. PROLOG - Ewangelia Jana 1:1-14.. ------------------------------------------------------------------------------.. - Narodziny i dzieciństwo Jezusa.. Kultura.. Historia.. Turystyka.. Pomoc duchowa.. Żydzi w Polsce.. Czasy i Fakty.. Copyright 2003-2005 by.. Gedeon..

  Original link path: /jezus/jezus.html
  Open archive

 • Title: Biblia - Slowo Boze
  Descriptive info: BIBLIA.. - Biblia.. - Tanach - Stary Testament.. - Biblia - wspaniała Świątynia.. - Pismo Święte jasno naucza.. - Wpływ Biblii na ludzkość.. Nowy Testament.. Nowy Testament został napisany po grecku, nie językiem greckim klasycznego okresu, ale greckim ludzi klas oświeconych w owym czasie, zwanym.. koine.. (ogólnym albo potocznym językiem).. Ale Nowy Testament grecki, choć reprezentuje dobry język grecki pierwszego stulecia chrześcijańskiego, zawiera wielką liczbę hebrajskich wyrażeń idiomatycznych, zwanych hebraizmami, dosłownie przetłumaczonych na grecki.. Dlatego też ten, kto interpretuje grecki Nowy Testament, znajduje wielką pomoc w znajomości hebrajskiego, ułatwiającej jego zrozumienie.. Te idiomatyczne wyrażenia, charakterystyczne wyrażenia formy greckiej.. Septuaginty.. , a przede wszystkim nowe chrześcijańskie znaczenia wielu greckich słów Nowego Testamentu sprawiają, iż ten język grecki wymaga specjalnego badania.. Porządek Nowego Testamentu w oryginale greckim jest następujący:.. (1) - Ewangelia Mateusza.. (2) - Ewangelia Marka.. (3) - Ewangelia Łukasza.. (4) - Ewangelia Jana.. (5) - Dzieje Apostolskie.. (6) - List Jakuba.. (7) - 1 List Piotra.. (8) - 2 List Piotra.. (9) - 1 List Jana.. (10) - 2 List Jana.. (11) - 3 List Jana.. (12) - List Judy.. (13) - List do Rzymian.. (14) - 1 List do Koryntian.. (15) - 2 List do Koryntian.. (16) - List do Galatów.. (17) - List do Efezów.. (18) - List do Filipensów.. (19) - List do Kolosensów.. (20) - 1 List do Tesaloniczan.. (21) - 2 List do Tesaloniczan.. (22) - List do Żydów.. (23) - 1 List do Tymoteusza.. (24) - 2 List do Tymoteusza.. (25) - List do Tytusa.. (26) - List do Filemona.. (27) - Objawienie.. Należy dodać, że nie wszystkie greckie manuskrypty idą za powyżej podanym porządkiem ksiąg Nowego Testamentu, lecz lepsze z nich i starsze tak czynią.. W sumie Nowy Testament liczy 27 ksiąg.. Najstarsze rękopisy Nowego Testamentu pochodzą z około 325 roku n.. e.. Są to rękopisy Watykański i Synaicki.. Rękopis Watykański został tak nazwany ze względu na to, iż znajduje się on w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie, we Włoszech.. Jest on jednym z największych skarbów Watykanu.. Obejmuje on prawie cały Nowy Testament, lecz zatrzymuje się na Liście do Żydów 9:14 - brak w nim reszty tego listu, 1 i 2 Listu do Tymoteusza, Listu do Tytusa, Listu do Filemona i Objawienia.. Jest to i tak najlepszy z greckich rękopisów Nowego Testamentu.. Rękopis Synaicki został odkryty w częściach, z czego pierwsza część została odkryta w 1844 roku, a reszta w 1859 roku w klasztorze Świętej Katarzyny pod górą Synaj przez C.. Tischendorfa.. Zawiózł on odkryte przez siebie rękopisy do Petersburga w Rosji, gdzie pozostawały do 1935 roku.. Wtedy zostały odkupione przez brytyjskie społeczeństwo i złożone w Muzeum Brytyjskim w Londynie.. Rękopis Synaicki obejmuje cały Nowy Testament i całą Septuagintę.. Z V wieku pochodzi rękopis Efrema i rękopis Bezy (zawierający Ewangelie i Dzieje Apostolskie).. Z tego okresu pochodzi również rękopis Aleksandryjski, który jest trzecim z kolei pod względem swej starożytności i jakości z pełniejszych rękopisów greckich Nowego Testamentu.. Cyryl Lucar (patriarcha konstantynopolitański) przywiózł ten rękopis z Aleksandrii do Konstantynopola, a następnie w 1628 roku przewiózł do Anglii, gdzie ofiarował królowi Karolowi I.. Pozostaje on w Muzeum Brytyjskim w Londynie.. Podobnie jak Rękopis Watykański jest on niekompletny, gdyż brakuje w nim Ewangelii Mateusza 1:1-25:6, Ewangelii Jana 6:50-8:52 oraz 2 Listu do Koryntian 4:13-12:6.. W następnych wiekach liczba rękopisów stopniowo wzrastała.. W 1909 roku Gregory obliczył 4070 greckich rękopisów Nowego Testamentu w całości lub częściach.. Wciąż wielkie liczby rękopisów są odkrywane (jeden nawet z II wieku), są one jednak zaledwie drobnymi fragmentami Nowego Testamentu.. Greckie rękopisy były pisane w dwóch formach:.. 1).. całkowicie dużymi literami bez  ...   - Septuaginta była bowiem drukowana w kolumnach obok hebrajskiego, a Wulgata w kolumnach obok greckiego.. Dlatego to wydanie było poliglotą.. Do najstarszego przekładu całej Biblii z hebrajskiego i greckiego, należy tłumaczenie Peshito (prosty, zwykły) dokonane około 170 roku na język starorosyjski.. Miało ono wielki wpływ przez pięć wieków, po czym mahometański podbój Syrii ograniczył jego znaczenie.. Następnym najbardziej wpływowym tłumaczeniem Biblii było tłumaczenie Hieronima (385-405) z języka hebrajskiego i greckiego na łacinę, zwane Wulgatą ze względu na jego powszechne używanie na Zachodzie.. Przez ponad tysiąc lat było ono najbardziej popularnym tłumaczeniem w Kościele Zachodnim.. Wyclif przyjął je za podstawę swego pierwszego tłumaczenia całej Biblii na język angielski.. Większość tłumaczeń dokonywanych przez uczonych Kościoła Rzymsko-Katolickiego na języki europejskie opiera się właśnie na Wulgacie.. Sobór powszechny Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Trydencie w 1563 roku oficjalnie uznał je za autentyczne tłumaczenie Biblii, w ten sposób wywyższając je ponad hebrajskie i greckie oryginały.. Tego tłumaczenia dokonał Hieronim na polecenie papieża Damazego.. Hieronim nie chciał tłumaczyć apokryfów, został jednak do tego nakłoniony przez papieża.. Następnie Sobór powszechny w Trydencie ogłosił, iż apokryfy stanowią część Biblii.. Najważniejszym tłumaczeniem Biblii z hebrajskiego i greckiego na współczesny język europejski jest tłumaczenie Lutra na niemiecki.. Luter wykonał tą pracę w Wartburgu, gdzie elektor Saksonii dał mu schronienie przed klątwą obowiązującą w całym Cesarstwie.. Nowy Testament ukazał się w języku niemieckim w latach 1521-1522.. Stary Testament ukazał się w czterech częściach: (1) Pięcioksiąg Mojżeszowy w 1523 roku, (2) księgi historyczne w 1524 roku, (3) księgi poetyckie w 1524 roku, (4) proroctwa w 1532 roku.. Cała Biblia Lutra w języku niemieckim ukazała się w 1534 roku.. W swojej pracy tłumaczenia używał on hebrajskiego Starego Testamentu wydanego w Brescii w 1494 roku oraz greckiego Nowego Testamentu Erazma.. Dodatkowo wspomagał się łacińską Wulgatą.. Luter podszedł niezwykle dokładnie do swojej pracy.. Radził się on np.. wielu rabinów i kupców żydowskich w Wittenbergu, gdy choziło o znaczenie niejasnych i rzadko używanych słów hebrajskich.. Kazał nawet zabić krowę i pokrajać ją na części, pytając się uczonych Żydów o nazwy poszczególnych części po hebrajsku, gdy starał się zrozumieć znaczenie pewnych słów używanych przy ofiarach.. W swoim tłumaczeniu dążył do podania w niemieckim zrozumiałych dla wszystkich słów.. W ten sposób powstało wybitne tłumaczenie, zaliczane do największych dzieł ludzkiego geniuszu.. Luter poprzez przekład Biblii stworzył niemiecki język literacki.. A jego wpływ nie ograniczył się wyłącznie do ludności niemiecko języcznej.. Tłumaczenie Lutra stało się podstawą duńsko-norweskiego przekładu w 1524 roku, holenderskiego w 1526 roku, szwedzkiego w 1526 roku i islandzkiego w 1540 roku.. Jeszcze lepszym tłumaczeniem jest angielskie tłumaczenie A.. V.. (Autoryzowana Wersja).. Król Jakub I zaprosił w styczniu 1604 roku czterdziestu siedmiu najlepszych znawców Biblii w Wielkiej Brytanii, by dokonali rewizji poprzednich angielskich tłumaczeń.. Oparli swoją pracę na licznych hebrajskich i greckich rękopisach.. W 1611 roku ogłosili epokowy przekład Biblii.. Pod względem literackim żaden inny utwór w angielskim tego dzieła nie przewyższa.. Chociaż przekłady E.. R.. i A.. są dokładniejszymi tłumaczeniami, to jednak są wyraźnie mniej doskonałe.. Przekład E.. ukazał się w całości w 1885 roku, jako rezultat 15-lat pracy grupy sześćdziesięciu sześciu brytyjskich naukowców.. Przekład A.. był pracą amerykańskich naukowców pochodzących z dziewięciu wyznań, którzy opublikowali swoją pracę w 1901 roku.. Te dwa tłumaczenia w szybkim czasie zastąpiły A.. Biblia ma w sumie 66 ksiąg Starego (39) i Nowego Testamentu (27).. Cała Biblia zawiera 1 189 rozdziałów, z 31 173 wierszami, z 773 692 słowami i 1 566 490 literami.. Środkowymi księgami Biblii są Księgi Micheasza i Nahuma.. Środkowy rozdział to Psalm 117.. Środkowy wiersz Biblii to Psalm 118:8.. Najkrótszym wierszem całej Biblii jest Jan 11:35.. Copyright 2003-2006 by..

  Original link path: /Biblia/biblia.html
  Open archive
 •  

 • Title: Historia Kosciola
  Descriptive info: HISTORIA KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO.. - Historia Kościoła.. 33-69 okres Efezki.. 69- 318 okres Smyrneński.. 318-799 okres Pergamski.. 799-1309 okres Tiatyrski.. 1309-1479 okres Sardeski.. 1479-1874 okres.. Filadelfijski.. 1874-1954 okres.. Laodycejski.. -------- Wiek Ewangelii --------.. Po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana nowa praca rozpoczęła się.. Chrystus umarł tak za Izrael, jak i za pogan.. Od Zielonych Świątek specjalne dzieło Wieku Ewangelii zaczęło się.. Rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny o Zbawicielu i Jego Dziele po wszystkich narodach ziemi.. Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza.. Korzyści owego pośrednictwa są obecnie udzielane prawdziwemu Kościołowi.. W wieku tym dokonał się wybór klasy Kościoła.. Wybór Kościoła nie był prowadzony w dowolny sposób, lecz każdy członek był karany i próbowany w wierze i charakterze, ażeby przygotować go do tej wielkiej pracy w przyszłości, błogosławienia całej ludzkości.. Początek Wieku Ewangelii zachodzi na Wiek Żydowski na okres 40 lat - od października 29r.. do października 69r.. Podobnie i koniec tego wieku zachodzi na Tysiąclecie.. Długość trwania Wieku Ewangelii można określić na 1845 lat.. Bóg miał w tym okresie także szereg zamierzeń do zrealizowania:.. wybór nowego strażnika Objawienia Bożego.. Stał się nim duchowy Izrael.. zesłanie objawień, będących dalszym ciągiem objawień poprzednich.. wieków.. Zostało to uczynione przez zesłanie 27 ksiąg Nowego.. Testamentu.. Objawienie to ogniskuje się w Chrystusie, Głowie i Ciele.. Poznajemy ofiarę okupową Jezusa i wynikłe z niej powołanie do Boskiej.. natury oraz przywrócenie w przyszłości ludzkości do pierwotnej.. doskonałości przez zmartwychwstanie w Tysiącleciu.. Potok nauki jest.. całością rad Bożych w wierzeniu i praktyce.. 3).. udowodnienie, że człowiek może być zbawiony przez Ewangelię i że Jezus.. Chrystus jest Zbawicielem ludzi.. W tym celu zostali przygotowani przez.. Jezusa Apostołowie i dalsi uczniowie, którzy głosili świadectwo.. następnym, itd.. Nauczali oni o zbawieniu Kościoła w ciągu Wieku.. Ewangelii i o zbawieniu ludzkości podczas Tysiąclecia.. 4).. przypisanie sprawiedliwości Chrystusowej przez wiarę wszystkim.. prawdziwym wyznawcom.. W tym celu głoszono pokutę wobec Boga i.. wiarę w naszego Pana Jezusa, aby uzyskać przebaczenie grzechów i.. przypisaną sprawiedliwość Chrystusową.. Warunkami uzyskania tegoż.. było: pokuta (obejmująca świadomość grzechu, żal, wstręt do grzechu,.. wyznanie winy, wyrzeczenie się grzechu, pragnienie przebaczenia i.. postanowienie poprawy) i wiara (obejmuje ona świadomość,.. zrozumienie i uznanie właściwych rzeczy odnoszących się  ...   sojusze, przemysłowe trusty, robotnicze związki zawodowe, religijne.. federacje kościelne, stowarzyszenia naukowe i wiele innych podobnych.. Wielki ucisk to wojna, rewolucja, anarchia, głód i zaraza.. Wynikiem tego.. będzie obrzydzenie ludziom grzechu i towarzyszących mu objawów, oraz.. przygotowanie ich do przyjęcia Królestwa Bożego.. 8).. przygotowanie Wielkiej Kompanii do życia wiecznego i jej przyszłych.. urzędowych zadań.. Są to te jednostki powołane, które utracił swoje.. korony, ale potem pokutowały i zostały w pewnej mierze przywrócone do.. łaski Bożej.. 9).. wyłonienie poświęconej klasy Młodociano Godnych.. Od 1881r.. formuje się.. nowa klasa poświęconych, którzy nie mogli już być zaliczeni do klasy.. Kościoła.. Mają oni jednak możność poświęcenia się i uzyskania łaski.. Bożej - lepszego zmartwychwstania w ludzkiej doskonałości z nastaniem.. Tysiąclecia i godność książąt, a z końcem Tysiąclecia naturę duchową,.. niebiański dom i zaszczyty.. 10).. nawrócenie Izraela do Chrystusa i powrót Izraela jako narodu do.. Palestyny.. Księga Objawienia jest księgą symboli.. Badacze Biblii wiedzą, iż księga ta obfituje w symbole, czy też znaki.. A zatem siedem zborów, które są w Azji , by były w harmonii z resztą księgi, muszą być symboliczne, a ponieważ ta księga jest głównie historią wcześniej napisaną, muszą one symbolizować siedem następujących po sobie okresów w historii Chrześcijańskiego Kościoła i obejmować okres pomiędzy pierwszym i wtórym Przyjściem Chrystusa.. Przyjrzyjmy się teraz pobieżnie uporządkowaniu chronologicznemu historii Kościoła Chrześcijańskiego:.. 1.. - Efez -.. okres życia Apostołów (lata od 33 roku do 69 roku).. 2.. - Smyrna -.. okres pogańskich prześladowań sięgający do Soboru Nicejskiego.. (lata od 69 roku do około 318 roku).. 3.. - Pergamon -.. okres przejściowy, w czasie którego powstało Papiestwo (lata.. od 318 roku do 799 roku).. 4.. - Tiatyra -.. okres, podczas którego prawdziwy Kościół znajdował się na.. pustyni ( puszczy ), a Kościół odstępczy siedział jako królowa.. prowadząc rozkoszne życie z królami ziemi - władzami świeckimi (lata.. od 799 roku do 1309 roku).. 5.. - Sardes -.. krótka przerwa tuż przed Reformacją przez grupy i sekty (lata.. od 1309 roku do 1479 roku).. 6.. - Filadelfia -.. okres od Reformacji do końca XIX wieku (lata od 1479 roku.. do 1874 roku).. 7.. - Laodycea -.. okres dzisiejszego Kościoła (od 1874 roku)..

  Original link path: /kosciol/kosciol.html
  Open archive

 • Title: narodziny i dziecinstwo Jezusa
  Descriptive info: NARODZINY I DZIECIŃSTWO JEZUSA.. - Jezus - potężny władca.. -.. Mat.. 1:21.. - Immanuel i jego królestwo.. - Słowo ciałem się stało.. Łuk.. 2:1-16.. - Narodzenie Jezusa -.. - Narodził się wam Zbawiciel.. -.. 2:10,11.. - Data narodzenia Jezusa.. - Zwiastowanie wielkiej radości.. 2:10,14.. - Radosna nowina -.. - Zwiastuję wam radość wielką.. - Dary dla naszego króla.. 2:1-12.. - Poświęcenie Jezusa w Świątyni.. przez rodziców -.. 2:22-39.. Przyjrzyjmy się najpierw, w jakim świecie przyszło żyć Jezusowi:.. W 67r.. p.. n.. Rzymianie podbili Syrię i Judeę.. Zdobywcy pozostawili przy władzy Machabeuszów, którzy od 140r.. panowali w Judei.. W ten sposób Judea stała się hellenistyczno-rzymską prowincją, obejmującą w przybliżeniu ziemie pokolenia Judy.. W 37r.. Herod I Wielki przy pomocy wojsk rzymskich zdobył Jerozolimę.. Od tego momentu panował on jako król nad Judeą (lata 37r.. -4r.. ).. Żydzi go nienawidzili za kult bogów pogańskich, rządy despotyczne i sprzyjanie Rzymowi.. Herod okazał się jednak wielkim budowniczym i rozpoczął między innymi rozbudowę Świątyni w Jerozolimie.. Tymczasem cały ówczesny świat znalazł się pod panowaniem Rzymu.. Cesarzem był Oktawian August (rządził w latach 30r.. -14r.. Po długiej wojnie domowej skupił on całą władzę w jednym ręku.. W 30r.. Rzymianie podbili Egipt, a w 29r.. rozpoczęli podbój Półwyspu Pirenejskiego (zakończony w 9r.. Rzymianie narzucili całemu ówczesnemu światu pokój na swoich warunkach (.. pax romana.. Kraje, które odrzucały warunki Rzymu, były brutalnie podbijane i stawały się rzymskimi prowincjami.. W ten sposób Imperium Rzymskie opanowało cały basen  ...   Jan Chrzciciel narodził się około 1 kwietniu 2 roku p.. - Józef udaje się z brzemienną Marią na spis ludności do Betlejem - Łuk.. 2:1-5.. ------ NARODZINY JEZUSA ------.. - rodowód Jezusa - Mat.. 1:1-17; Łuk.. 3:23-38.. - narodziny Jezusa w Betlejem - Łuk.. 2:6,7;.. Nasz Pan Jezus Chrystus urodził się 3 października 2 roku p.. w mieście Betlejem.. - przybycie pasterzy - Łuk.. 2:8-20;.. - przybycie trzech mędrców ze Wschodu - Mat.. ------ DZIECIŃSTWO JEZUSA ------.. - obrzezanie Jezusa (w wieku 8 dni po urodzeniu - 1 Mojż.. 17:9-14) - Łuk.. 2:21.. - ofiarowanie Jezusa w Świątyni w Jerozolimie.. (3 Mojż.. 12:1-8; 1 Mojż.. 13:2,12; 4 Mojż 3:11-13).. - Łuk.. 2:22-24;.. - proroctwo Symeona i Anny - Łuk.. 2:25-38.. - ucieczka Józefa i Marii z dzieckiem Jezusem do Egiptu - Mat.. 2:13-18.. - po śmierci króla Heroda, Józef i Maria z Jezusem powracają z Egiptu.. i udają się do Nazaretu - Mat.. 2:19-23; Łuk.. 2:39,40.. - Jezus obchodzi Paschę w Jerozolimie (12 rok życia) - Łuk.. 2:41-50.. - opis następnych lat życia Jezusa - Łuk.. 2:51,52.. W 6 roku n.. Rzymianie przekształcili Judeę, Samarię i Galileę w prowincję rzymską.. W latach 14-37 Cesarstwem Rzymskim rządził cesarz Tyberiusz Juliusz Cezar.. Był to człowiek podejrzliwy, ale zdolny wódz i administrator, wypowiedział zdecydowaną walkę nadużyciom urzędników w prowincjach rzymskich.. Bojąc się zamachu na swe życie, wytaczał wiele procesów o obrazę majestatu, kończących się często wyrokami śmierci.. - Początek działalności Jezusa..

  Original link path: /jezus/jezus_dziecko.html
  Open archive

 • Title: Poczatek dzialalnosci Chrystusa
  Descriptive info: POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI CHRYSTUSA.. - Przygotowania do Królestwa.. Mar.. 1:1-11.. - Życie Słowem Bożym -.. 4:4.. - Ilustracja swawolnych grzechów.. 4:7.. - Pójdźcie za mną -.. 4:19.. - Dobry lekarz -.. Marek 1:21-34.. - Leczy ich choroby.. Marek 1:29-45.. - On niemoce nasze wziął na się i.. boleści nasze własne nosił.. 8:17.. - Nawet wiatry i fale są Jemu.. posłuszne -.. 8:26,27.. - Przywrócenie do życia córki Jaira.. Marek 5:21-43.. - Tylko wierz -.. Marek 5:36.. - Rzeczy nieodzowne do udziału w.. królestwie -.. Jan 3:1-16.. - Zaraza grzechu i jej jedyne.. uleczenie -.. Jan 3:14,15.. - Wąż miedziany i jego antytyp.. - Najpiękniejszy tekst Biblii.. Jan 3:16.. - Właściwe i niewłaściwe czczenie.. Jan 4:24.. - Jezus Panem Sabatu.. Marek 2:23-3:6.. ------ WYSTĄPIENIE JANA CHRZCICIELA ------.. - początek działalności Jana Chrzciciela - Łuk.. 3:1-6; Mat.. 3:1-6;.. W kwietniu 29 roku Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję.. Miał on wtedy ukończone 30 lat życia.. - Jan przemawia do faryzeuszów i saduceuszów - Mat.. 3:7-10; Łuk.. 3:7-14;.. - Jan daje świadectwo o Mesjaszu.. 3:15-18; Jan 1:15-18; Marek 1:7,8;.. 3:11,12;.. - żydowscy kapłani dopytują się Jana Chrzciciela, kim jest - Jan 1:19-28.. ------ CHRZEST JEZUSA ------.. - chrzest Jezusa w rzece Jordan.. W październiku 29 roku odbył się chrzest naszego Pana Jezusa w rzece Jordan.. To moment spłodzenia z Ducha i początek Jego misji.. Październik 29 roku był równocześnie początkiem żęcia Żniwa Wieku Żydowskiego.. (miejsce zwane Betabara, wiek: 30 rok życia) - Mat.. 3:13-17;.. 3:21-23;.. - Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie - Jan 1:29-34.. - Jezus udaje się na pustynię,gdzie przebywa przez 40 dni i jest tam kuszony.. - Marek 1:12,13; Łuk.. 4:1-13; Mat.. 4:11.. ------ POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI  ...   Marek 1:35-39;.. - uzdrowienie trędowatego - Marek 1:40-45; Mat.. 8:1-4; Łuk.. 5:12-16.. - Jezus postanawia odpłynąć na drugą stronę jeziora i rozmawia z uczonymi w.. Piśmie.. 8:18-22;.. - podczas przeprawy przez jezioro Jezus ucisza burzę.. 8:23-27; Marek 4:35-41; Łuk.. 8:22-25;.. - po drugiej stronie jeziora, wyrzucenie demonów z opętanego w stado.. świń.. 8:26-39; Marek 5:1-20; Mat.. 8:28-34.. - Jezus powraca do Kafarnaum - Mat.. 9:1;.. - uzdrowienie paralityka - Mat.. 9:2-8; Marek 2:1-12; Łuk.. 5:17-26;.. - powołanie celnika Mateusza na swojego ucznia.. 5:27-29; Marek 2:13-15; Mat.. 9:9,10;.. - mowa Jezusa do faryzeuszów o celnikach i grzesznikach.. 9:11-13; Marek 2:16,17; Łuk.. 5:30-32;.. - mowa Jezusa do uczniów Jana Chrzciciela i faryzeuszów o postach.. 5:33-39; Marek 2:18-22; Mat.. 9:14-17;.. - uzdrowienie kobiety z krwotokiem i wskrzeszenie córki Jaira.. (przełożonego synagogi) - Mat.. 9:18-26; Marek 5:21-43;.. 8:40-56;.. - uzdrowienie dwóch niewidomych - Mat.. 9:27-31;.. - uzdrowienie opętanego niemowy i oskarżenie faryzeuszów - Mat.. 9:32-38.. ------ PODRÓŻ CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY ------.. - Jezus obchodzi Paschę w Jerozolimie - Jan 2:13;.. - Jezus oczyszcza Świątynię z przekupniów - Jan 2:14-22;.. - działalność Jezusa w Jerozolimie - Jan 2:23-25;.. - rozmowa Jezusa z Nikodemem (faryzeusz) - Jan 3:1-21;.. - Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się nad rzekę Jordan,.. w okolice działalności Jana Chrzciciela - Jan 3:22-24;.. - Jan Chrzciciel daje świadectwo o Mesjaszu - Jan 3:25-36;.. - Jezus odchodzi do Galilei i idzie przez Samarię - Jan 4:1-4;.. - spotkanie Jezusa z Samarytanką u studni w Sychar - Jan 4:5-26;.. - Jezus przemawia do swoich uczniów - Jan 4:27-38;.. - Samarytanie przyjmują słowa Jezusa Chrystusa - Jan 4:39-42;.. - po uwięzieniu Jana Chrzciciela, Chrystus usuwa się do Galilei.. 4:12; Marek 1:14,15..

  Original link path: /jezus/jezus_praca.html
  Open archive

 • Title: W toku pelnej dzialalnosci Chrystusa
  Descriptive info: W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI.. - Błogosławieństwa -.. 5:1-12.. - Błogosławieństwa Jezusa.. - Czystość serca podstawą.. oglądania Boga -.. 5:8.. - Modlitwa wielkim przywilejem.. 6:1-18.. - Nadchodzące Królestwo.. 6:10.. - Gdy pościcie -.. 6:16.. - Gromadzenie skarbów.. 6:19,20.. - Którzy są prawdziwymi.. chrześcijanami -.. 7:21-29.. - Instrukcje Jezusa dotyczące.. modlitwy -.. 11:1-13.. - Proście, a będzie wam dano.. 11:9.. - Kontrola nad językiem konieczna.. 12:36.. - Święto Kuczek -.. 11:28.. - Wiedza zwiększa.. odpowiedzialność -.. 11:20-30.. - Chlubię się w krzyżu.. Chrystusowym -.. 10:38.. - Żniwo wielkie - robotników mało.. 9:35.. - Kosztowne transakcje.. 14:1-12.. - Niedocenianie sumienia.. Marek 6:14-29.. - "Nie szukam woli mojej, ale woli.. Ojca" -.. Jan 5:30.. - "Wnet się gorszy" -.. Mat 13:21.. - Jezus na święcie Kuczek -.. Jan 7.. - Święto Namiotów -.. Jan 7:37-46.. - "Droga, prawda, życie".. Jan 8:31,32.. - Prawdziwie wolnymi będziecie.. Jan 8:32.. - Pierwej niż Abracham był,.. jam jest -.. Jan 8:58.. - "Będąc ślepym, teraz widzę".. Jan 9.. - Pasterz owiec -.. Jan 10:4,14.. - Inne owce, nie z tej owczarni.. Jan 10:16.. - Chleba naszego powszedniego.. daj nam dzisiaj -.. Jan 6:5-14.. - Nakarmienie głodnych.. 6:30-44.. - Prorok taki jak Mojżesz.. Jan 6:14.. - Chleb z nieba -.. Jan 6:51,53.. - Jedzenie ciała Jezusowego i.. picie Jego krwi -.. Jan 6:53,54.. - Błogosławieństwa chybione z.. powodu uprzedzenia -.. Jan 6:66-69.. - Ty masz słowa żywota.. wiecznego -.. - Do kogóż pójdziemy? -.. Jan 6:68.. - Jezus odrzuca tradycję.. starszych -.. Marek 7:1-5.. ------ APOSTOŁOWIE ------.. - wybór Dwunastu Apostołów - Łuk.. 6:12-16; Marek 3:20,21;.. - Jezus naucza lud i uzdrawia chorych - Łuk.. 6:17-19;.. - mowa na Górze Błogosławieństw.. 6:20-49; Mat.. 5-7; Łuk.. 11:1-13;33-36;.. 12:22-34;.. - wizyta na obiedzie u faryzeusza i mowa o czystości - Łuk.. 11:37-44;.. - napiętnowanie uczonych w Prawie - Łuk.. 11:45-54.. ------------------------------------------------------------.. ------ DZIAŁALNOŚĆ W GALILEI ------.. - Jezus powraca do Kafarnaum - Łuk.. 7:1; Marek 3:20,21;.. - uzdrowienie sługi setnika - Mat.. 8:5-13; Łuk.. 7:2-10;.. - uzdrowienie opętanego niewidomego niemowę - Mat.. 12:22,23;.. 11:14,15;.. - mowa Jezusa przeciwko oszczerstwom faryzeuszy.. 12:24-30; Marek 3:22-27; Łuk.. 11:16-23;.. - mowa Jezusa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.. - Marek 3:28-30; Mat.. 12:31,32;.. - mowa Jezusa o owocach i dobrych słowach - Mat.. 12:33-37;.. - żądanie faryzeuszów okazania znaku przez Jezusa (znak Jonasza).. 12:38-42; Łuk.. 11:29-32;.. - mowa Jezusa o stanie tych, co wracają do grzechu.. 12:43-45; Łuk.. 11:24-26;.. - mowa Jezusa o świetle - Łuk.. 11:33-36.. - prawdziwi krewni Jezusa Chrystusa.. 12:46-50; Marek 3:31-35; Łuk.. 8:19-21;.. 11:27,28.. - towarzysze wędrówki Chrystusa - Łuk.. 8:1-3.. - wskrzeszenie młodzieńca, syna wdowy w Nain - Łuk.. 7:11-17.. - Jezus przybywa do Nazaretu i naucza, lecz nie przyjmują Jego słowa.. - Marek 6:1-6; Mat.. 13:54-58.. - Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów z pytaniem do Jezusa - Mat.. 11:2-6;.. 7:18-23;.. - Jezus daje świadectwo o Janie Chrzcicielu - Łuk.. 7:24-30; Mat.. 11:7-15;.. - Jezus daje sąd o współczesnych mu ludziach  ...   Marek 4:33,34;.. - w domu objaśnia uczniom przypowieść o chwaście - Mat.. 13:36-43;.. - przypowieść o skarbie i perle - Mat.. 13:44-46;.. - przypowieść o sieci - Mat.. 13:47-51;.. - przypowieść o ojcu rodziny, który wyciąga ze skarbca rzeczy stare i nowe.. 13:52,53.. - działalność Jezusa w Galilei - Jan 7:1;.. - bracia rozmawiają z Jezusem o udaniu się na święto do Jerozolimy.. - Jan 7:2-9;.. - Jezus pokryjomu udaje się do Jerozolimy - Jan 7:10;.. - opinie o Jezusie krążące wśród Żydów - Jan 7:11-13.. - uzdrowienie kobiety w szabat w synagodze - Łuk.. 13:10-17.. ------ SPORY W JEROZOLIMIE ------.. - działalność Jezusa w Jerozolimie podczas Święta Namiotów - Jan 7:14;.. - mowa Jezusa o nauczaniu i przestrzeganiu Prawa - Jan 7:15-19;.. - tłum oskarża Jezusa o opętanie - Jan 7:20;.. - mowa Jezusa o uzdrawianiu w szabat - Jan 7:21-24;.. - opinie o Jezusie krążące wśród mieszkańców Jerozolimy - Jan 7:25-27;.. - Jezus oświadcza, że został posłany przez Boga - Jan 7:28,29;.. - rozbieżne reakcje Żydów na słowa Jezusa - Jan 7:30,31;.. - postawa faryzeuszów i kapłanów - Jan 7:32;.. - spory w czasie święta - Jan 7:33-36;.. - mowa Jezusa o źródle wody żywej - Jan 7:37-39;.. - reakcja tłumu na słowa Jezusa - Jan 7:40-53;.. - Jezus naucza podczas świąt - Jan 8:1,2;.. - sprawa cudzołożnej niewiasty - Jan 8:3-11;.. - spór z faryzeuszami o dawanie świadectw - Jan 8:13-18;.. - mowa, gdzie jest Ojciec Jezusa - Jan 8:19,20;.. - inne spory - Jan 8:21-29;.. - mowa Jezusa o trwaniu w Jego nauce - Jan 8:30-32;.. - kolejne nauki i spory - Jan 8:33-59;.. - uzdrowienie niewidomego i spory wokół tego - Jan 9:1-41;.. - mowa Jezusa o dobrym pasterzu - Jan 10:1-21.. - podczas wizyty u faryzeusza, nawrócona grzesznica namaszcza stopy Jezusa.. olejkiem i obciera je włosami - Łuk.. 7:36-50.. - Jezus w Jerozolimie podczas Święta Chanuka - Jan 10:22,23;.. - mowa Jezusa o wierze w Niego, jako Mesjasza - Jan 10:24-30;.. - spór o kamieniowanie - Jan 10:31-39;.. - Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się za Jordan - Jan 10:40-42.. ------ GALILEA ------.. - Jezus obchodzi Paschę nad Jeziorem Galilejskim - Mat.. 14:13,14;.. - pierwsze rozmnożenie chleba.. - Jan 6:1-13; Marek 6:34-44; Mat.. 14:15-21;.. 9:12-17;.. - lud chce uczynić z Jezusa króla, lecz ten uchodzi - Jan 6:14,15;.. - Jezus wyprawia uczniów łodzią na drugą stronę jeziora i przychodzi do.. nich, idąc po wodzie - Jan 6:16-21; Marek 6:45-52; Mat.. 14:22-33;.. - lud podąża za Jezusem - Jan 6:22-25;.. - mowa Jezusa o chlebie jest zgorszeniem dla wielu - Jan 6:26-59;.. - reakcje uczniów i Apostołów - Jan 6:60-69;.. - Jezus mówi o zdrajcy wśród Apostołów - Jan 6:70,71;.. - uzdrowienia w ziemi Genezaret - Mat.. 14:34-36; Marek 6:53-56;.. - spór z faryzeuszami o przestrzeganie tradycji żydowskiej.. - Marek 7:1-13; Mat.. 15:1-9;.. - mowa Jezusa o prawdziwej czystości i nieczystości.. - Marek 7:14-23; Mat.. 15:10-20..

  Original link path: /jezus/jezus_dzielo.html
  Open archive

 • Title: Pozniejszy okres nauczania Chrystusa
  Descriptive info: PÓŹNIEJSZY OKRES NAUCZANIA.. - Chrystus.. żywot na jaśnie.. wywiódł i nieśmiertelność.. przez Ewangelię.. Marek 7:24-37.. - Poszukiwanie bogactwa.. 12:21.. - Dwa ważne pytania.. 16:13-27.. - "Na tej opoce zbuduję kościół.. mój, a bramy piekielne nie.. przemogą go" -.. 16:18.. - Pójście za Jezusem -.. 16:24.. - Uczniowie Jezusa -.. - Wizja chwały Królestwa.. 16:27-17:9.. - Ogień Boskiej Gehenny.. 9:44.. - Biblijna reguła łagodzenia.. nieporozumień -.. 18:15-17.. - Niemiłosierny sługa.. 18:23-35.. - Obleczcie go w oną przednią.. szatę -.. 15:11-24.. - Słudzy nieużyteczni jesteśmy.. 17:1-16.. - "Niewdzięczni, niepobożni".. 17:11-19.. - Lekcje płynące z przypowieści o.. dobrym Samarytaninie.. 10:25-37.. - Modlitwa -.. 18:1.. - Jezus przyjacielem grzeszników.. 18:9-14.. - Wielki przywilej prawdziwej.. służby -.. 20:28.. - "Błogosławiony, który idzie!".. 21:1-17.. - Hosanna! Hosanna! Synowi.. Dawidowemu! -.. 21:9.. - "Jeśliby ziarno pszeniczne nie.. obumarło -.. Jan 12:24.. - Zupełna Ewangelia -.. Jan 12:32.. - Pierwsze przykazanie.. Marek 12:30.. - Przykazanie drugie.. Marek 12:31.. - Wojny i wieści o wojnach.. 24:6.. - Trzęsienia ziemi w proroctwie.. 21:11.. - Dlaczego ludzie boją się.. drugiego przyjścia Chrystusa?.. 21:25-27.. - Powolne samobójstwo skutkiem.. nadmiernego i nieodpowiedniego.. jedzenia -.. 21:34.. ------ TYR I SYDON ------.. - Jezus udaje się do Tyru i Sydonu - Mat.. 15:21; Marek 7:24;.. - uzdrowienie opętanej córki poganki - Mat.. 15:22-28; Marek 7:25-30.. ------ POWRÓT DO GALILEI ------.. - Jezus poprzez Dekapolis wraca nad Jezioro Galilejskie - Marek 7:31;.. 15:29-31;.. - uzdrowienie głuchoniemego - Marek 7:32-37.. - drugie rozmnożenie chleba - Marek 8:1-9; Mat.. 15:32-38;.. - Jezus odpływa w granice Magedan - Mat.. 15:39; Marek 8:10;.. - faryzeusze żądają od Jezusa znaku - Marek 8:11,12; Mat.. 16:1-4;.. 12:54-59;.. - Jezus odpływa na drugą stronę jeziora - Marek 8:13;.. - Jezus ostrzega uczniów przed kwasem faryzeuszów i saduceuszów.. - Marek 8:14-21; Mat.. 16:5-12; Łuk.. 12:1-3;.. - męstwo w ucisku - Łuk.. 12:4-12;.. - ostrzeżenie przed chciwością - Łuk.. 12:13-21;.. - uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie - Marek 8:22-26.. - dobre wyznania wiary Piotra, w Cezarei Filipowej.. - Marek 8:27-30; Mat.. 16:13-20; Łuk.. 9:18-21;.. - pierwsza zapowiedź męki - Mat.. 16:21; Łuk.. 9:22; Marek 8:31;.. - Piotr próbuje odwieść Jezusa od tego zamiaru.. 16:22,23; Marek 8:32,33;.. - Jezus mówi o warunkach naśladownictwa Jego.. 16:24-28; Łuk.. 9:23-27;.. Marek 8:34-38; 9:1.. - przemienienie na Górze Tabor - Marek 9:2-8; Łuk.. 9:28-36; Mat.. 17:1-8;.. - mowa Jezusa o przyjściu Eliasza - Marek 9:9-13; Mat.. 17:9-13;.. - uzdrowienie epileptyka, którego uczniowie nie potrafili uleczyć.. 17:14-18; Łuk.. 9:37-42; Marek 9:14-27;.. - Jezus mówi do uczniów o wierze - Mat.. 17:19-21; Marek 9:28,29;.. 17:5,6;.. - służyć z pokorą - Łuk.. 17:7-10.. - podczas podróży po Galilei, druga zapowiedź męki.. - Marek 9:30-32; Łuk.. 9:43-45; Mat.. 17:22,23.. - w Kafarnaum poborcy podatku na Świątynię rozmawiają z Piotrem.. 17:24,25;.. - Jezus wysyła Piotra by złowił rybę i zapłacił należny podatek.. 17:25-27;.. - spór pomiędzy Apostołami o pierwszeństwo (stańcie się jako dzieci).. 18:1-5; Łuk.. 9:46-48; Marek 9:33-37;.. - sprawa uzdrawiania w imię Jezusa - Łuk.. 9:49,50; Marek 9:38-41;.. - mowa o zgorszeniu - Mat.. 18:6-11; Marek 9:42-49; Łuk.. 17:1,2;.. - przykład zagubionej owcy - Mat.. 18:12-14; Łuk.. 15:1-7;.. - przykład zgubionej drahmy - Łuk.. 15:8-10;.. - reguła postępowania przy sporach - Mat.. 18:15-17;.. - prawo dane Apostołom - Mat.. 18:18;.. - obietnica obecności Pańskiej przy uczniach - Mat.. 18:19,20;.. - mowa o przebaczaniu - Mat.. 18:21,22; Łuk.. 17:3,4;.. - przykład nielitościwego dłużnika - Mat.. 18:23-35;.. - przypowieść o synu marnotrawnym - Łuk.. 15:11-32.. ------ OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY ------.. - Jezus opuszcza Galileę i udaje się w ostatnią podróż do Jerozolimy - Łuk.. 9:51;.. - niegościnność Samarytan - Łuk.. 9:52-56;.. - trzej naśladowcy Jezusa - Łuk.. 9:57-62;.. - uzdrowienie dziesięciu trędowatych w Samarii - Łuk.. - odrzucenie Żydów - Łuk.. 13:22-30;.. - groźba Heroda - Łuk.. 13:31-33.. - przypowieść o roztropnym rządcy - Łuk.. 16:1-8;.. - mowa o dobrym użytku z pieniądza - Łuk.. 16:9-13;.. - faryzejska świętość - Łuk.. 16:14,15;.. - początek głoszenie o Królestwie Bożym - Łuk.. 16:16,17;.. - przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu - Łuk.. 16:19-31.. ------ WYSŁANIE 70 UCZNIÓW ------.. - naznaczenie 70 uczniów i wysłanie ich przed  ...   stronę Jerozolimy - Łuk.. 19:28.. ------ BETANIA ------.. - Jezus przybywa do Betanii - Jan 12:1,2;.. - Maria namaszcza Jezusowi nogi i wyciera je własnymi włosami - Jan 12:3;.. - reakcje uczniów na czyn Marii - Jan 12:4-8;.. - arcykapłani postanawiają zabić Łazarza - Jan 12:9-11.. W okresie 9 Nisan 33r.. - czerwiec 36r.. odbyło się pierwsze przesiewanie Żniwa Wieku Żydowskiego.. Było ono w zaparciu się Okupu przez Judasza, Żydowską hierarchię, itd.. (Jan 12:1-8; Mat.. 26:6-16; Łuk.. 22:31).. - uroczysty wjazd do Jerozolimy.. 21:1-11; Marek 11:1-10; Jan 12:12-19;.. 19:29-40;.. 10 Nissan 33r.. - Nasz Pan Jezus Chrystus wjeżdżając triumfalnie do Jerozolimy, oświadczył Izraelowi, że dom ich pozostanie pusty, i że jako naród zostaną zaślepieni do wtórego przyjścia Pana.. Jako naród utracili łaskę Bożą, przestali być mówczym narzędziem Boga, ich kapłaństwo i ofiary przestały być już ważne, obietnice Zakonu przestały do nich narodowo należeć a spadło na nich karanie, przyszedł na nich gniew i karanie, nie mogli już wejrzeć w postępującą Prawdę, Pan przestał się nimi opiekować i zupełnie odwrócił od nich łaskę.. Od tego momentu Izrael otrzymywał gniew przez cały Wiek Ewangelii.. - zapowiedź upadku Jerozolimy - Łuk.. 19:41-44;.. - poganie pragną spotkać się z Jezusem - Jan 12:20-22;.. - Jezus oświadcza, że nadeszła godzina Syna Człowieczego - Jan 12:23-27;.. - głos z nieba jest słyszany - Jan 12:28-30;.. - Jezus mówi o nadchodzącej swojej śmierci - Jan 12:31-33;.. - Jezus tłumaczy tłumowi, kto jest Synem Człowieczym - Jan 12:34-36;.. - niedowiarstwo Żydów - Jan 12:37-43;.. - mowa Jezusa o wierze w Niego - Jan 12:44-50.. - Jezus wyrzuca przekupniów ze Świątyni.. 21:12,13; Marek 11:15-19;.. 19:45,46;.. - uzdrowienia chorych - Mat.. 21:14;.. - dyskusja z arcykapłanami - Mat.. 21:15,16; Łuk.. 19:47,48.. - Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się na spoczynek do Betanii.. 21:17; Marek 11:11.. - Jezus rano wraca do Jerozolimy - Mat.. 21:18;.. - nieurodzajne drzewo figowe - Mat.. 21:19,10; Marek 11:12-14;.. - mowa do uczniów o wierze - Mat.. 21:21,22; Marek 11:20-25;.. - spór w Świątyni z przeciwnikami - Mat.. 21:23;.. - dyskusja o władzy posiadanej przez Jezusa.. 21:24-27; Marek 11:27-33; Łuk.. 20:1-8;.. - przypowieść o dwóch synach - Mat 21:28-32;.. - przypowieść o przewrotnych rolnikach.. 21:33-44; Marek 12:1-11; Łuk.. 20:9-18;.. - arcykapłani i faryzeusze chcą aresztować Jezusa.. 21:45,46; Marek 12:12; Łuk.. 20:19;.. - przypowieść o uczcie królewskiej - Mat.. 22:1-14;.. - sprawa podatku - Mat.. 22:15-22; Marek 12:13-17; Łuk.. 20:20-26;.. - sprawa zmartwychwstania - Mat.. 22:23-33; Marek 12:18-27;.. 20:27-40;.. - największe Boże przykazanie - Mat.. 22:34-40; Marek 12:28-34;.. - rozmowa o Ojcu Mesjasza - Mat.. 22:41-46; Marek 12:35-37;.. 20:41-44;.. - Jezus ostrzega tłum przed nauczonymi w Piśmie.. 23:1-12; Marek 12:38-40; Łuk.. 20:45-47;.. - Jezus potępia nauczonych w Piśmie i faryzeuszy - Mat.. 23:13-36;.. - Jezus potępia Jerozolimę - Mat.. 23:37-39; Łuk.. 13:34,35;.. - grosz wdowi - Marek 12:41-44; Łuk.. 21:1-4.. - Jezus wychodzi ze Świątyni - Mat.. 24:1; Marek 13:1;.. - Jezus zapowiada zniszczenie Świątyni - Mat.. 24:2; Marek 13:2;.. 21:5-7;.. - mowa o czasie wtórego przyjścia - Mat.. 24:3-14; Marek 13:3-13;.. 21:8-19;.. - przyjście Królestwa Bożego - Łuk.. 17:20,21;.. - znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy.. 24:15-22; Marek 13:14-23;.. 17:22-37; 21:20-24;.. - znaki zapowiadające wtóre przyjście Chrystusa.. 24:23-31; Marek 13:24-27;.. 21:25-28;.. - przykład z drzewa figowego - Mat.. 24:32-35; Marek 13:28,29;.. 21:29-33;.. - czas przyjścia Chrystusa - Mat.. 24:36-41; Marek 13:30-32;.. - potrzeba czujności - Mat.. 24:42-44; Marek 13:33-37; Łuk.. 21:34-36;.. - gotowość na przyjście Pana - Łuk.. 12:35-40;.. - przypowieść o słudze wiernym i niewiernym.. 24:45-51; Łuk.. 12:41-48;.. - decyzja o pójściu za Jezusem lub przeciw Niemu - Łuk.. 12:49-53;.. - przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych - Mat.. 25:1-13;.. - przypowieść o talentach - Mat.. 25:14-30;.. - przypowieść o sądzie ostatecznym - Mat.. 25:31-46;.. - ostatnia zapowiedź męki - Mat.. 26:1,2;.. - Wysoka Rada żydowska postanawia zabić Jezusa.. 26:3-5; Marek 14:1,2;.. - ostatnie dni Jezusa - Łuk.. 21:37,38.. - namaszczenie Jezusa w Betanii - Mat.. 26:6,7; Marek 14:3;.. - reakcja uczniów i odpowiedź Jezusa - Mat.. 26:8-13; Marek 14:4-9;.. - zdrada Judasza - Mat.. 26:14-16; Marek 14:10,11; Łuk.. 22:1-6.. - Śmierć ofiarnicza na Golgocie..

  Original link path: /jezus/jezus_finish.html
  Open archive

 • Title: Smierc ofiarnicza Chrystusa
  Descriptive info: ŚMIERĆ OFIARNICZA NA GOLGOCIE.. - Przejście -.. 22:7.. - Dałem wam przykład.. Jan13:1-17.. - Dwie pamiątki Wielkanocy.. 14:12-25.. - Sfera modlitwy -.. Jan 15:7.. - Umarli oczekują.. zmartwychwstania -.. Jan 14:3.. - Innego Pocieszyciela da wam.. Jan 14:15-27.. - "Pocieszyciela da wam".. Jan 14:12-27.. - Obietnica Ducha Świętego.. Jan 16:7-15.. - Kto ma przykazania moje i.. zachowuje je, ten jest,.. który mię miłuje.. Jan 14:21.. - Abyście nie weszli w pokuszenie.. Marek 14:38.. - "To czyńcie na pamiątkę moją".. 22: 19.. - Czujcie a módlcie się.. 26:41.. - Z wołaniem wielkim i ze łzami.. 26:36-50.. - Jezus zdradzony i opuszczony.. Jan 18:1-14.. - 35 proroctw mesjańskich.. wypełnionych w jednym dniu.. 26:56.. - Potępiliście sprawiedliwego.. 26:57-68.. - "Żadnej winy nie znajduję w tym.. człowieku" -.. 23:13-26.. - Królestwo moje nie jest z tego.. świata -.. Jan 18:33,36.. - "W nim żadnej winy nie znajduję".. Jan 19:4.. - Nie miałbyś żadnego autorytetu.. nademna, być nie był.. dozwolony z góry -.. Jan 19:11.. - Ubity od Boga i utrapiony.. Marek 15:22-37.. - Najważniejsza lekcja historii.. Jan.. 19:17-30.. - "Ojcze, w ręce Twoje polecam.. ducha Mego" -.. 23:46.. - Wypełnienie się okupowej ofiary.. Jezusa -.. 23:26-53.. ------ OSTATNIA WIECZERZA JEZUSA ------.. - Jezus przygotowuje się do obchodzenia Paschy.. (14 Nisan 4159 rok po upadku Adam - 2/3 kwietnia 33 rok n.. 22:7; Marek 14:12-16;.. - Piotr i Jan udają się do Wieczernika by przygotować wieczerzę.. 22:8-13; Mat.. 26:18,19;.. - Jezus z Apostołami zasiedli do Wieczerzy - Mat.. 26:20;.. - spór o wyższość pomiędzy Apostołami - Łuk.. 22:24-30;.. - Jezus omywa nogi uczniom dając im stosowną lekcję - Jan 13:4-20;.. - obchodzą żydowską Paschę.. 22:15,16; 22:21-23; Marek 14:18-21;.. 26:21-25;.. - Judasz opuszcza wieczerzę - Jan 13:21-28; Łuk.. 22:31-34;.. - Jezus ustanawia Ostatnią Wieczerzę - Mat.. 26:26-29; Łuk.. 22:19,20;.. - mowy Jezusa - Jan 14-16;.. - modlitwa arcykapłańska Jezusa - Jan 17;..  ...   i wydanie wyroku śmierci.. 27:1,2; Łuk.. 22:66-71.. ------ W RĘKACH POGAN ------.. - arcykapłani oskarżają Jezusa przed Piłatem, który odsyła ich do Heroda.. - Jan 18:28-32; Łuk.. 23:1-7;.. - Herod wzgardza i wyśmiewa Jezusa - Łuk.. 23:8-12;.. - Jezus ponownie staje przed Piłatem.. - Jan 18:33-40; Mat.. 27:15-26; Łuk.. 23:13-25;.. Dobre wyznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, uczynione przed Piłatem, utrzymujące, że On i Jego wierni byli wyłącznie głosem Boskiego Objawienia.. - Piłat skazuje Jezusa na śmierć - Marek 15:11-15;.. - rzymscy żołnierze znieważają Jezusa, koronują cierniem i biczują.. - Marek 15:16-19; Jan 19:1-3;.. - Piłat wydaje ostateczny wyrok śmierci na Jezusa - Jan 19:4-16.. ------ UKRZYŻOWANIE ------.. - droga z twierdzy Antonina na Golgotę - Jan 19:17; Mat.. 27:31-33;.. 23:26-32;.. - krzyżowanie Jezusa i dzielenie szat, Jezus wypowiada pierwsze zdanie na.. krzyżu - Łuk.. 23:33,34; Mat.. 27:34-38; Marek 15:23-28;.. Jan 19:18-24;.. - łotr urąga Jezusowi i drugie zdanie Jazusa wypowiedziane na krzyżu.. 23:35-43;.. - Jezus zostaje wyszydzony na krzyżu - Mat.. 27:39-44; Marek 15:29-32;.. - Jezus wypowiada trzecie zdanie na krzyżu, do matki - Jan 19:25-27;.. - Judea pogrąża się na trzy godziny w ciemnościach.. 27:45; Marek 15:33;.. - Jezus wypowiada czwarte zdanie na krzyżu - Jan 19:28,29;.. - piąte zdanie Jezusa wypowiedziane na krzyżu - Mat.. 27:46,47;.. - szóste zdanie Jezusa na krzyżu - Łuk.. 23:46;.. - siódme zdanie Jezusa na krzyżu i śmierć.. - Jan 19:30; Mat.. 27:50-56; Łuk.. 23:47-49.. 3 kwietnia 33r.. (14 Nissan) nastąpił koniec misji naszego Pana Jezusa Chrystusa.. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.. ------ POCHOWANIE ------.. - rzymscy żołnierze przebijają włócznią bok zmarłego Jezusa - Jan 19:31-37;.. - Józef z Arymatei wyprasza u Piłata wydanie ciała zmarłego Jezusa.. - Jan 19:38; Mat.. 27:57,58; Marek 15:42-45;.. - Józef z Nikodemem chowają ciało Jezusa w grobie.. - Jan 19:39-42; Mat.. 27:59,60; Łuk.. 23:53-56.. - wystawienie straży żołnierzy rzymskich przed grobem Jezusa - Mat.. 27:62-66..

  Original link path: /jezus/jezus_agonia.html
  Open archive

 • Title: Zmartwychwstanie Chrystusa
  Descriptive info: ZMARTWYCHWSTANIE.. - Zmartwychwstały Chrystus.. 24:5,6.. - "Otom żywy na wieki wieków".. Jan 20:1-18.. - Otom żywy na wieki wieków.. Jan 20:11-23.. - "Duch nie ma ciała ani kości".. 24:39.. - Wniebowstąpienie Chrystusa.. 24:44-53.. ------ ZMARTWYCHWSTANIE ------.. - Maria Magdalena, Maria i Salome udają się z rana do grobu Jezusa.. 28:1; Marek 16:1-3; Łuk.. 24:1; Jan 20:1;.. - anioł Pański odsuwa kamień grobu i przerażeni żołnierze uciekają.. ze strachu - Mat.. 28:2-4;.. - anioł Pański przemawia do niewiast - Mat.. 28:5-7; Marek 16:4-8;.. 24:2-11;.. - niewiasty udają się w drogę powrotną do Jerozolimy - Mat.. 28:8; Jan 20:2;.. - zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie.. - Marek 16:9; Jan 20:11-18;.. - Jezus ukazuje się pozostałym niewiastom - Mat.. 28:9,10;.. - reakcja uczniów na  ...   zmartwychwstaniu Jezusa.. 28:11-15.. ------ KOLEJNE DOWODY ZMARTWYCHWSTANIA ------.. - Jezus ukazuje się dwóm uczniom w drodze do Emaus.. - Marek 16:12,13; Łuk.. 24:13-32;.. - po rozmowie z Jezusem, obaj uczniowie powracają do Jerozolimy.. 24:33-35;.. - ukazanie się Jezusa uczniom - Łuk.. 24:36-43.. - Jezus ukazuje się uczniom i niewiernemu Tomaszowi - Jan 20:26-29.. - uczniowie udają się do Galilei - Mat.. 28:16;.. - Jezus ukazuje się uczniom w Galilei - Jan 21:1-14;.. - Jezus ukazuje się uczniom nad jeziorem Galilejskim - Mat.. 28:17-20;.. - rozmowa Jezusa z Piotrem - Jan 21:15-23.. - Jezus ukazuje się uczniom w Jerozolimie - Marek 16:14;.. - ostatnie polecenie - Marek 16:15-18; Łuk.. 24:44-49.. ------ WNIEBOWSTĄPIENIE ------.. - wniebowstąpienie Jezusa - Marek 16:19,20; Łuk.. 24:50-53; Dzieje Ap.. 1:3-11..

  Original link path: /jezus/jezus_zmartwychwstanie.html
  Open archive

 • Title: Chrzescijanstwo/Ewangelia Jana 1:1-14
  Descriptive info: SŁOWO POŚRÓD LUDZI.. - werset 1:.. Na początku było Słowo,.. a ono Słowo było u Boga,.. a Bogiem było ono Słowo.. - werset 2:.. To było na początku u Boga.. - werset 3:.. Wszystkie rzeczy przez nie się stały,.. a bez niego nic się nie stało,.. co się stało.. - werset 4:.. W nim był żywot,.. a żywot był oną światłością ludzką.. - werset 5:.. A ta światłość w ciemnościach świeci,.. ale ciemności jej nie ogarnęły.. - wersety 6-9:.. Był człowiek posłany od Boga,.. którego imię było Jan.. Ten przyszedł na świadectwo,.. aby świadczył o tej światłości,.. aby przezeń wszyscy uwierzyli.. Nie byłci on tą światłością,.. ale przyszedł,.. aby świadczył o tej światłości.. Tenci był tą prawdziwą światłością,.. która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat.. - wersety 10,11:.. Na świecie był,.. a świat przezeń uczyniony jest;.. ale go świat nie poznał.. Do swej własności przyszedł,.. ale go własni jego nie przyjęli.. - werset 12:.. Lecz którzy go kolwiek przyjęli,.. dał im tę moc.. [przywilej lub prawo],.. aby się stali synami Bożymi,.. to jest tym, którzy wierzą w imię jego.. - werset 13:.. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała,.. ani z woli męża,.. ale z Boga narodzeni są.. - werset 14:.. A to Słowo ciałem się stało,.. i mieszkało między nami,.. i widzieliśmy chwałę jego,.. chwałę jako jednorodzonego od Ojca,.. pełną łaski i prawdy.. Jak wahadło, poruszając się pomiędzy skrajnymi punktami, przechodzi w połowie swej drogi przez środek ciężkości, tak samo poglądy chrześcijan odnoszące się w ogólności do naszego Pana: przechodzą z jednej skrajności w drugą.. Jeden ze skrajnych poglądów podaje, że Pan Jezus był po prostu dobrym człowiekiem, tak jak inni, członkiem rodu Adamowego, synem Józefa.. Inne twierdzą, że był doskonały, lecz nie istniał wcześniej.. Niektórzy odrzucają osobowość Boga, twierdząc, że to, co jest nazwane Bogiem , jest jedynie działaniem natury - że człowiek jest najwyższym istniejącym bytem osobowym i że nie został stworzony, lecz rozwinął się z niższych form istnienia.. Musimy odrzucić te wszystkie teorie jako zupełnie sprzeczne z Boskim Objawieniem, Słowem Bożym, które w odniesieniu do inteligentnego Stwórcy uczy nas, że On, w swoim współczuciu i miłości, zapewnił Odkupiciela, odrębnego i odłączonego od rodzaju ludzkiego.. Pogląd przeciwny uznaje osobowego Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy i przyznaje zaszczytne stanowisko naszemu Panu Jezusowi twierdząc, że to On był Ojcem, lecz nazwał siebie Synem Bożym, oszukując przez pewien czas w niewinny sposób ludzkość.. Ten pogląd utrzymuje również, że On się wcielił - to znaczy, że Bóg wszedł w ludzkie ciało, używając go jak płaszcza dla swojej Boskości.. Literalne zastosowanie tej nauki sugeruje, że kiedy Jezus się modlił, to w rzeczywistości modlił się do siebie.. Tym miałby zwieść swoich uczniów, ponieważ oni nie byli w stanie tego zrozumieć.. Ten pogląd wywołuje również trudności, podczas rozważania ukrzyżowania naszego Pana.. Gdy nasz Pan zawołał, Boże mój! Boże mój! czemuś mnie opuścił? czy było to jedynie dla wywołania efektu? Jezus, jako sam Bóg, nie mógłby być opuszczony ani umrzeć.. To oznaczałoby również, że kiedy ciało Jezusa umarło, minął zaledwie moment od wyjścia z niego Boga.. Sumując, ta teoria zmusza do myślenia, że cierpienia naszego Pana od początku do końca, w pewnym sensie były złudne.. To przypuszczenie sprzeciwiałoby się zarówno Boskiemu charakterowi, jak i rozumowi.. Większość badaczy Biblii zgodzi się z tym, że powinniśmy pozwolić, aby Pismo Święte tłumaczyło się samo i że to, co ono podaje, bez kwestionowania powinno być przyjęte przez wszystkich chrześcijan.. Spójrzmy bezstronnie na ten przedmiot.. Tekst wydrukowany tłustą czcionka pochodzi z 1 rozdziału Ewangelii Jana.. - Werset 1 :.. To nie jest źle tłumaczenie, jednak taka forma mogłaby sugerować, że jest dwóch Bogów, podczas gdy Pismo Święte oświadcza, że mamy jednego Boga Ojca.. i jednego Pana Jezusa Chrystusa (1 Kor.. 8:6).. W Biblii nigdzie nie jest powiedziane, ze Oni są równi w mocy i chwale.. Przeciwnie, czy weźmiemy słowa proroków, Apostołów, czy - co ważniejsze - słowa samego Pana Jezusa, one wszystkie zgodnie oświadczają, że Ojciec.. jest większy niż ja.. Jezusowe poddanie się Bogu jest objawione w Jego słowach: Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę Tego, który mię posłał (Jan 14:28; 6:38).. Wspaniała postać, która tutaj jest określona jako Słowo (greckie Logos) była początkiem ojcowskiego dzieła stworzenia.. To zrozumienie jest zupełnie zgodne z biblijnym oświadczeniem, że Jezus był początkiem stworzenia Bożego - pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych (Kol.. 1:15).. Lecz ktoś może się sprzeciwić, mówiąc: Czynicie z Jezusa, Syna Bożego, jedynie istotę stworzoną.. Odpowiadamy: Czy samo pokrewieństwo Ojca i Syna nie wskazuje na przodka i tego, który został stworzony? Podczas chrztu Jezusa głos z nieba oświadczył: Tyś jest on Syn mój miły; w tobie mi się upodobało (Luk.. 3:22).. To świadectwo z pewnością nie wskazuje na pomieszanie osobowości.. Trudność w zrozumieniu tego przedmiotu tkwi w błędzie, według którego Słowo było wyrażeniem lub manifestacją Jehowy, że było Boskie od wieków, aż  ...   i posłannikiem Jehowy.. Ewangelista potwierdza to mówiąc, że był posłany przez Boga, aby świadczyć o tej światłości - o Jezusie.. Jan Chrzciciel otrzymał zaszczytną misję wskazywania na Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego, Baranka, który gładzi grzech świata (Jan 1:29).. Jedynie niewielu przyjęło to świadectwo.. Nawet teraz ono jest prorocze.. Podczas pierwszego adwentu nasz Pan nie tylko nie oświecił wszystkich ze swego własnego narodu, lecz nie uczynił żadnego wysiłku w kierunku oświecenia świata ludzkości.. Tym niemniej, Boskim celem jest, aby ostatecznie wszyscy ujrzeli i wszyscy poznali Jego własną miłość i wspaniałe zabezpieczenie zbawienia.. Nasz Pan Jezus jeszcze oświeci Adama i każdego członka jego rodzaju.. Jest interesujące, że nawet Jezus, zgodnie z Pismem Świętym z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa (Żyd.. 5:7-9).. Przez to został przygotowany do swego przyszłego wywyższenia, uwielbienia, które otrzymał, kiedy ukończył dzieło powierzone Jemu przez Ojca.. Zauważmy, że stanowisko naszego Pana po okazaniu przez Niego wierności było wyższe, niż przedtem (Filip.. 2:8,9).. To zwalcza pogląd, że Jezus, nie będąc stworzony, był Wszechmocnym Bogiem w ciele.. Te słowa wyraźnie przedstawiają godność Syna Bożego, który stał się ciałem i zamieszkał wśród nas.. Świat Go nie poznał! A jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że Jego własny naród, Żydzi, także Go nie poznali - chociaż od początku swego istnienia jako naród byli przygotowywani do oczekiwania na Mesjasza.. Pismo Święte wyraźnie mówi, jak oni Jego traktowali: urągali i szydzili z Niego.. Woleli nikczemnego Barabasza zamiast Jezusa.. Za namową swoich kapłanów i doktorów prawa wołali: ukrzyżuj go! (Luk.. 23:21).. Chociaż tak postępowała większość, to jednak nieliczni mieli widzące oczy i uszy słyszące to posłannictwo Boskiej miłości, które przyszło przez Jezusa, Słowo Boga.. Oni byli prawdziwymi Izraelczykami (Jan 1:47), a spośród nich 12 było Apostołami, 70 uczniami i pięciuset braćmi , włączając następnie Żydów, pozyskanych w Dniu Pięćdziesiątnicy i później, podczas całego żniwa ich wieku (Dzieje Ap.. 2:41; 1 Kor.. 15:6).. Wielu z tych nawróconych należało wcześniej do domu Mojżesza, domu sług (Żyd.. 3:5,6).. Teraz, kiedy nadszedł właściwy czas, ci obdarzeni łaską ujrzeli prawdziwą Światłość, ponieważ mieli właściwy stan serc i otrzymali od Pana nie tylko odpuszczenie swych grzechów przez zasługę Jego ofiary, lecz także spłodzenie z Ducha Świętego - przysposobienie przez Ducha Świętego do rodziny synów Bożych.. To był zdumiewający krok!.. Lepszym tłumaczeniem greckiego słowa gennao byłoby słowo spłodzeni , a nie narodzeni , jak to oddano w Biblii Gdańskiej.. Bo chociaż to samo greckie słowo jest zamiennie używane do wyrażenia spłodzenia i narodzenia, to jednak budowa greckiego zdania decyduje, że w tym wypadku oznacza ono spłodzenie.. Rzeczywiste narodzenie spłodzonej jednostki następuje podczas zmartwychwstania.. To spłodzenie, przysposobienie, nie odbywało się według pokrewieństwa krwi ani ziemskich sympatii i sądów, czy też bogactwa lub mądrości człowieka.. To sprawił Bóg i Jego słowo, że to wszystko ich spotkało (Jak.. 1:18).. Tylko tacy byli w stanie ocenić pełnię bogactwa Boskiej łaski i miłującej dobroci.. Nasz Pan tak to wyraził do swoich uczniów: Wam dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podaje w podobieństwach (Marek 4:11).. To Słowo - nie sam Bóg - stało się ciałem, ponieważ jedynie doskonały człowiek mógł odkupić doskonałego Adama, a tym samym cały jego rodzaj.. Ten Możny opuścił swój wspaniały stan duchowej istoty i zamieszkał wśród ludzi jako człowiek Chrystus Jezus (1 Tym.. 2:5).. Kiedy w wieku 30 lat nasz Pan poświęcił się, otrzymał spłodzenie z Ducha Świętego do nowej natury - natury jeszcze wyższej niż ta, z której zrezygnował jako Logos.. W czasie spładzania z Ducha stał się Chrystusem, Pomazańcem, Mesjaszem.. Wówczas Pan zapoczątkował dzieło wyboru tych, którzy mieli stać się Jego współdziedzicami, współsynami Boga.. Oni również byli spłodzeni z Ducha Świętego z nadzieją ostatecznego otrzymania tej samej chwalebnej natury, której Jezus dostąpił po zmartwychwstaniu.. Zauważmy teraz: To nie Słowo, które stało się ciałem, zostało uwielbione i wywyższone.. Człowiek Chrystus Jezus umarł na zawsze.. On przedstawił siebie Ojcu jako żywą ofiarę, wypełniając zupełnie przymierze ofiary, gdy na Kalwarii zawołał: Wykonało się! (Jan 19:30).. On oddał swoje życie jako okup za Adama oraz cały jego rodzaj i nigdy nie ożył jako człowiek, nigdy nie odebrał z powrotem tej ofiary, lecz powstał Jezus jako nowe stworzenie, ponownie spłodzony.. To On wstąpił na Wysokość, aby wstawić się przed Bogiem na korzyść Kościoła, swego Ciała, a także na korzyść wszystkich domowników wiary.. CHRYSTUS POWINIEN BYC UWIELBIANY.. Dlatego jest właściwe oddawanie czci naszemu Panu Jezusowi.. On był przedstawiony przez Ojca i dlatego uwielbianie Pana Jezusa nie jest bałwochwalstwem (Żyd.. 1:5,6).. On stał się dla swego ludu - i będzie dla świata - jak Bóg.. List do Żydów 1:10-12 mówi o Chrystusie, używając określeń stosowanych do Boga, wskazując na bardzo ścisły związek Ojca z Synem.. Jezus jest i zawsze będzie, tak jak w przeszłości był z Bogiem , po prawicy Boga.. Dziękujemy Bogu za tak potężnego Zbawiciela.. - artykuł zaczerpnięto z miesięcznika religijnego Sztandar Biblijny nr 153..

  Original link path: /jezus/jan1_1.html
  Open archive •  


  Archived pages: 197